Spotkanie z Prodziekanem Wydziału Chemii UJ

23 stycznia br. w naszym Liceum gościł Prodziekan Wydziału Chemii UJ ds. dydaktycznych dr hab. Andrzej Eilmes. W spotkaniu udział wzięło prawie stu uczniów klas II i III realizujących chemię w zakresie rozszerzonym.


Pan Dziekan przedstawił ofertę dydaktyczną przygotowaną przez Wydział Chemii UJ dla tegorocznych maturzystów. Na Wydziale Chemii UJ – oprócz Chemii – studiować można także Chemię medyczną oraz Ochronę środowiska. Dodatkowo, przy współudziale Wydziału Chemii, na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są kierunki: Biochemia i Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Spotkanie zorganizowały prof. Barbara Pac i prof. Agata Zegar.

Zadania laboratoryjne z chemii

Zadania laboratoryjne z chemii 2016/2017
Jednym z elementów współpracy naszego Liceum z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego są zajęcia odbywające się w sali laboratoryjnej UJ. Są one prowadzone w dwóch częściach – jako ćwiczenia laboratoryjne (II okres) i zadania laboratoryjne (I okres).
Tegoroczna odsłona Zadań laboratoryjnych z chemii właśnie się zakończyła. Nazwa tych zajęć nie wzięła się znikąd – ich uczestnicy stawiają czoła zadaniom laboratoryjnym z wcześniejszych edycji olimpiad i konkursów chemicznych. W tym roku w zajęciach brało udział 16 uczniów z klas II i III.
Zadania i ćwiczenia laboratoryjne prowadzą pracownicy Wydziału Chemii UJ oraz prof. Barbara Pac i prof. Agata Zegar.

Praca w prawdziwym labolatorium chemicznym…

W grudniu zakończyły się zajęcia labolatoryjne z chemii w ramach współpracy naszego Liceum z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Zajęcia prowadzone były przez pracownika WIMiC oraz prof. Agatę Patriak. Brało w nich udział 10 uczniów klas trzecich, którzy w ciągu 20 godzin pracowali w nowoczesnym laboratorium, przeprowadzali doświadczenia z zakresu chemii fizycznej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego i wreszcie nabyli umiejętności pisania sprawozdań. A tak wyglądała ich praca:

Aktualności 63. Olimpiady Chemicznej

logo-ochZ przyjemnością informujemy, że Dariusz Jajeśniak kl. 3a i Szymon Wierzbicki kl. 3e zakwalifikowali się do etapu okręgowego 63. Olimpiady Chemicznej. Uczniami opiekują się prof. Agata Zegar i dr Barbara Pac.
W etapie wojewódzkim olimpiady wzięło udział 1040 uczniów, a do etapu okręgowego zostało zakwalifikowanych 235 uczestników. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie!

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej – eliminacje szkolne

W ostatnim tygodniu października zostały przeprowadzone eliminacje do udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej. Wzięło w nich udział 96 uczniów – 54 osoby z klas II i 42 osoby z klas III.

Spośród uczniów klas III najlepsze wyniki uzyskali:

 1. Dariusz Jajeśniak (opieka prof. Agata Zegar)
 2. Marianna Pasińska (opieka prof. Iwona Dolnicka)
 3. Monika Piekarska (opieka prof. Iwona Dolnicka) i Bartosz Roś (opieka prof. Agata Zegar).

Wśród uczniów klas II najlepsi byli:

 1. Kamil Pyla (opieka prof. Agata Zegar)
 2. Kacper Kowalczyk (opieka prof. Barbara Pac)
 3. Aleksandra Porębska (opieka prof. Barbara Pac)

Pełna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie została wywieszona przy pracowni chemicznej.

 

Szkolenie eTwinning

eTwinning szkolenie w II LO w Krakowie 201628-10-2016 W naszej szkole odbyło się szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez ambasadora eTwinning (społeczność szkolna współpracująca za pomocą mediów elektronicznych oraz efektywna forma doskonalenia zawodowego nauczycieli) w Małopolsce, panią Dominikę Tokarz. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z systemem, zalogowanie szkoły oraz pokazanie nauczycielom możliwości nawiązywania współpracy bez granic. Szkolenie zorganizowała prof. Justyna Grzegorzyca.


Uczniowie i nauczyciele mogą wykorzystywać Internet we współpracy ponad granicami – współdziałać, wymieniać się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres możliwości edukacyjnych oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Cieszymy się, że dołączyliśmy do tego grona i będziemy informować o podejmowanych krokach. Wiedząc, że w realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy, już dzisiaj zapraszamy do współpracy.
Współpracę można rozpocząć z każdym zarejestrowanym w eTwinning nauczycielem, a w programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia i Turcja.

To była prawdziwa chemia…

W ubiegłym tygodniu odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia laboratoryjne organizowane we współpracy z Wydziałem Chemii UJ. Brało w nich udział 20 uczniów z naszego Liceum.

Ponad 25 godzin spędzonych w profesjonalnym laboratorium chemicznym było dla nich okazją do zdobycia wiedzy i nowych umiejętności. Sobieszczacy stanęli oko w oko z prawdziwą chemią i… nie dali za wygraną. Walczyli z analizą kationów i anionów, sporządzali roztwory, miareczkowali, wytrącali osady, kłócili się o barwy związków kompleksowych i zarywali noce pisząc sprawozdania. Jednymi słowem: ciężko pracowali i świetnie się bawili (co widać na zdjęciach).

Zajęcia prowadzili pracownicy UJ oraz prof. Barbara Pac i prof. Agata Zegar. Brali w nich udział uczniowie klas drugich: Michał Błaut, Anna Chmielarz , Wiktoria Dziurdzik, Mateusz Giełczyński, Katarzyna Gromna, Agnieszka Hajduk, Dariusz Jajeśniak , Zuzanna Kaczmarczyk, Katarzyna Leszczyńska, Marcelina Makulska, Jan Paczkowski, Aleksandra Pragnąca, Sebastian Rajda, Bartosz Roś, Kamil Sado, Gabriela Sokorska, Kornelia Szkodoń, Maksymilian Tambor, Szymon Wierzbicki i Magdalena Zapała.

Chemia – zajęcia laboratoryjne dla przyszłorocznych klas II

Od dwóch lat nasze Liceum współpracuje z Wydziałem Chemii UJ, dzięki czemu nasi uczniowie mogą uczestniczyć w organizowanych specjalnie dla nich zajęciach laboratoryjnych, w trakcie których samodzielnie wykonują doświadczenia chemiczne (zdjęcia z ubiegłorocznych zajęć można zobaczyć na naszej stronie internetowej).

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas II realizujących chemię w zakresie rozszerzonym. Będą się one odbywać w II okresie roku szkolnego 2016/17, w salach laboratoryjnych Wydziału Chemii UJ i będą prowadzone przez pracowników UJ oraz nauczycieli chemii II LO (prof. Barbarę Pac i prof. Agatę Zegar).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dla osób chętnych do udziału w zajęciach zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w zajęciach (20 osób) zostaną zgrupowane w dwóch fakultetach, w których lekcje będą prowadzić nauczyciele II LO współprowadzący zajęcia laboratoryjne.
Termin eliminacji: 14.06.16 (wtorek), 1 i 2 godzina lekcyjna. Zakres obowiązującego materiału:

1. Materiał realizowany w II okresie klasy I (tlenki, wodorotlenki, wodorki, kwasy).
2. Materiał gimnazjum:
– Obliczenia chemiczne z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość, stężenie procentowe, rozpuszczalność.
– Budowa atomu i cząsteczki. Izotopy. Układ okresowy pierwiastków.

Forma eliminacji: test wyboru i zadania krótkiej odpowiedzi
Chęć udziału w eliminacjach należy zgłaszać wysyłając wiadomość (e-dziennik) do środy (8. 06):
klasy 1a-1e – wiadomość do prof. Barbary Pac,
klasy 1f-1j – wiadomość do prof. Agaty Zegar
Dodatkowe informacje można uzyskać u ww. nauczycieli.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UŚ

UŚW dniu 19 kwietnia 2016 r. odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Instytut Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przez Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
W eliminacjach wzięło udział 262 uczennic i uczniów z 35 szkół średnich. Do części finałowej zakwalifikowało się 30 najlepszych uczestników eliminacji.

Laureatką III miejsca została Anna Gabryś (kl. 3d)–opieka prof. Agata Patriak, a laureatką VI miejsca Weronika Śliwa (kl. 3b)–opieka prof. Iwona Dolnicka.
Obie uczennice uzyskały w finale maksymalną liczbę punktów za rozwiązania zadań laboratoryjnych.
11 miejsce w finale zajęła Izabella Kubik  (kl. 3h)-opieka prof. Agata Zegar.

Serdecznie gratulujemy !

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ

WK chemicznyZ przyjemnością informujemy o kolejnych sukcesach naszych uczniów.

W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej organizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami zostali:

Klasy 2:

Szymon Wierzbicki  (opieka – prof. Barbara Pac)

Klasy 3:

Damian Mosio, Weronika Śliwa  (opieka – prof. Iwona Dolnicka)

Agnieszka Kania, Anna Kopta, Ryszard Różański  (opieka – prof. Barbara Pac)

Anna Gabryś  (opieka – prof. Agata Patriak)

Mikołaj Dratwiński,  Magdalena Grys (opieka – prof. Agata Zegar)

Serdecznie gratulujemy !

Finał krajowy Europejskiego Konkursu EChemTest dla uczniów

ECTN

EChemTest to konkurs mający formę elektronicznego testu opracowanego przez European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA, Stowarzyszenie Europejskich Tematycznych Sieci Chemicznych), organizację skupiającą ponad 120 jednostek szkolnictwa wyższego kształcących chemików w całej Europie. Etap krajowy tego konkursu organizowany jest przez centrum testowe EChemTest działające na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laureatami części krajowej Konkursu zostali:

Patrycja Potępa (IV miejsce), opieka – prof. Iwona Dolnicka

Ryszard Różański (IV miejsce), opieka – prof. Barbara Pac

Wyróżnienia w Konkursie zdobyli:

Weronika Bartos, Damian Mosio, Małgorzata Niemiec, Maja Szelągowska (opieka – prof. Iwona Dolnicka),

Jadwiga Uljasz, Anna Kopta, Agnieszka Kania, Maria Komisarz (opieka – prof. Barbara Pac)

Mikołaj Dratwiński (opieka – prof. Agata Zegar).  Serdecznie gratulujemy!

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny – kwalifikacja do finału

 

logo US

Do finału X Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego zakwalifikowały się:

Weronika Śliwa kl. 3b (opieka prof. Iwona Dolnicka)

Anna Gabryś kl. 3d (opieka prof. Agata Patriak)

Izabella Kubik kl.3h (opieka prof. Agata Zegar)

Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie z Prodziekanem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego

W dniu 21. marca gościliśmy w naszym Liceum Prodziekana Wydziału Chemii UJ ds. dydaktycznych, profesora UJ, pana Lucjana Chmielarza. W spotkaniu z Panem Dziekanem udział wzięli uczniowie realizujący chemię w zakresie rozszerzonym.

Prof. Chmielarz przedstawił ofertę przygotowaną przez Wydział Chemii UJ dla tegorocznych maturzystów. Na Uniwersytecie Jagielońskim – oprócz kierunku „Chemia”  – studiować można także kierunki „Chemia medyczna” oraz „Ochrona środowiska”.  Spotkanie zorganizowały prof. Barbara Pac i prof. Agata Zegar.

Złoty Indeks dla Ewy

indeksZ radością informujemy, ze Ewa Nowak z kl. 3a M+ została Laureatką II stopnia Ogólnopolskiego Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej w dziedzinie chemii i uzyskała dodatkowe +50 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej. Opiekunką Ewy była prof. Iwona Dolnicka. Serdecznie gratulujemy!

„Złoty Indeks” Politechniki Krakowskiej

Z radością informujemy, że Ewa Nowak z kl. 3a M+ zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiego Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej w dyscyplinie „chemia”. Punkty laureatów zdobyte w Konkursie zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Opiekunką Ewy jest prof. Iwona Dolnicka. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu w finale!

Sukcesy uczniów klas III z chemii

Z przyindeksjemnością informujemy,  że do Finału Podkarpackiego Konkursu Chemicznego zakwalifikowali się:

 1. Weronika Śliwa (3b) – opiekun prof. Iwona Dolnicka
 2. Magdalena Grys (3h) – opiekun prof. Agata Zegar
 3. Ryszard Różański (3d) – opiekun prof. Barbara Pac

Gratulujemy!

Inspirujące warsztaty naukowe dla uczniów – ADAMED SmartUP Academy

adamedJuż 28 stycznia br. rozpocznie się druga edycja bezpłatnych warsztatów naukowych ADAMED SmartUP Academy.  W ramach zaplanowanych działań zrealizowane zostaną dwudniowe kursy o tematyce: biochemia, medycyna, fizyka, chemia oraz kilkugodzinne warsztaty, które odbędą się we współpracy z BioCentrum Edukacji Naukowej. Dla osób, które chcą wziąć udział w zajęciach i wraz z naukowcami przeprowadzić szereg fascynujących eksperymentów, na stronie www.adamedsmartup.pl/academy wraz z informacjami dot. poszczególnych wydarzeń, udostępniony został formularz aplikacyjny.

Do wygrania indeks Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska zaprasza tegorocznych maindeksturzystów do udziału w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”. Konkurs organizowany jest w dwóch dyscyplinach: matematyka i chemia. Rejestracja trwa do 4 lutego 2016 r.  Pierwszy etap konkursu odbędzie się on-line na platformie e-learningowej w sobotę 6 lutego  o godzinie 10:00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Eliminacje do udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej

W drugiej połowie października zostały przeprowadzone eliminacje do udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej. W eliminacjach wzięło udział 55 uczniów klas trzecich i 40 uczniów klas drugich.

Spośród uczniów klas III najlepsze wyniki uzyskali:

 1. Aleksandra Mazur (3d)
 2. Magdalena Grys (3h)
 3. Patrycja Potępa (3b), Ryszard Różański (3d) i Weronika Śliwa (3b)

Wśród uczniów klas II najlepsi byli:

 1. Szymon Wierzbicki (2e)
 2. Dariusz Jajeśniak (2a)
 3. Agnieszka Brodzicka (2i) i Katarzyna Gromna (2b)

Pełna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie została wywieszona przy pracowni chemicznej.

Każda z zakwalifikowanych osób proszona jest o wpłacenie 12 zł (koszty organizacyjne) swojemu nauczycielowi chemii do 6 listopada.

Warsztaty olimpijskie – Chemia

Fundacja Pro Chemia przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje warsztaty olimpijskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w Olimpiadzie Chemicznej. Prowadzą je pracownicy naukowi Wydziału Chemii UJ.

Warsztaty są prowadzone na dwóch poziomach

 • dla początkujących (uczniów klas pierwszych lub drugich – I rok warsztatów):
 • dla zaawansowanych (uczniów klas drugich lub trzecich – II rok warsztatów):

Wszystkie zajęcia będą się odbywały w kolejne czwartki, w godzinach 16:00-17:30 (I rok) lub 16:00-18:15 (II rok), na Wydziale Chemii UJ

Liczba miejsc jest ograniczona – 60 na zajęciach dla początkujących (I rok), 40 na zajęciach dla zaawansowanych (II rok), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w warsztatach jest odpłatny. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

Konkurs organizowany jest przez Zakład Dydaktyki Chemii oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ, oddzielnie dla uczniów klas II i klas III.

Szczegółowe informacje o Konkursie (w tym: terminy zawodów, zakres obowiązującego materiału oraz zadania z ubiegłorocznej edycji Konkursu) można znaleźć tutaj.

Chęć udziału w Konkursie należy zgłosić do 09.10.15 (piątek) – listy chętnych z danego fakultetu proszę przekazać nauczycielowi chemii. W drugiej połowie października zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne.

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii – podsumowanie

Rok szkolny się kończy, skończyły się też zajęcia laboratoryjne, które prowadzili dla nas pracownicy Wydziału Chemii UJ i dr Barbara Pac. Została wiedza, umiejętności, wspomnienia i zdjęcia. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Wyniki Konkursu Chemicznego PŚ

logo-politechnika-slaska-konkurs-chemiczny

Finalistami XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Politechniki Śląskiej zostali Majka Duda kl. 3b i Konrad Kwiecień kl. 3e pod opieką prof. Iwony Dolnickiej oraz Paweł Rajtar kl.3b i Jakub Starzyk kl. 3b pod opieką prof. Barbary Pac. Serdecznie gratulujemy!

Znamy wyniki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej

W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej dla uczniów klas III, organizowanym przez Wydział Chemii UJ, laureatami zostali:

Paweł Baran, Majka Duda, Konrad Kwiecień, Magdalena Kamińska (opieka prof. Iwona Dolnicka) oraz Dominika Łącała, Agata Szałas, Miron Grzywniak, Paweł Rajtar, Piotr Brzychczy i Karolina Ruta (opieka prof. Barbara Pac).

Dodatkowo Pawłowi Baranowi (laureat II miejsca) i Dominice Łącale (laureatka III miejsca) został przyznany tytuł Zwycięzcy Konkursu, który przysługuje trójce najlepszych uczestników Konkursu.

Jedną z nagród otrzymywanych przez laureatów klas maturalnych są indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Chemii UJ na kierunkach chemia, chemia medyczna i ochrona środowiska.

W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej dla uczniów klas II laureatami zostali Kamil Graca i Anna Gabryś (opieka prof. Agata Patriak).

Wszystkim Laureatom oraz opiekunom uczniów serdecznie gratulujemy!

Konkurs chemicznyNa zdjęciu Laureaci Konkursu Wiedzy Chemicznej i Konkursu EChemTest po wspólnej dla obu konkursów uroczystości rozdania nagród (od lewej: Kamil Graca, Ania Gabryś, Agata Szałas, Kuba Starzyk, Paweł Rajtar, Konrad Kwiecień, Miron Grzywniak, Dominika Łącała, Paweł Baran, Majka Duda).

16 finalistów Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

logo-diamentDo Finału VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zakwalifikowało się aż 16 osób (dwie osoby z dwóch przedmiotów):
Matematyka Adamski Kamil, Olchawska Iga, Dyczek Jakub, Gołąb Adrian, Lisek Tomasz, Mosio Damian, Pietrzyk Kevin, Sieńko Joanna, Węgrzynowicz Jakub, Wiecheć Maciej i Zając Jakub pod opieką prof. Bogusławy Chwastowskiej, prof. Doroty Kasprzyk i prof. Michała Rybki.
Geografia Kubińska Marta, Pajdak Małgorzata, Sieńko Joanna i Węgrzynowicz Jakub pod opieką prof. Elizy Wojtasik.
Chemia Baran Paweł, Duda Majka i Kwiecień Konrad pod opieką prof. Iwony Dolnickiej.

Finał w marcu w Krakowie. Życzymy powodzenia i zdobycia wymarzonych indeksów AGH!Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 70 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018"

Październik 2019
P W Ś C P S N
« Wrz    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Aktualnie online: 7
Dzisiaj: 1045
W tym tygodniu: 6739
W sumie: 3346738
bip