Indywidualny tok nauki lub program nauczania

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 3. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia pierwszoklasisty.
 4. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki mogą wystąpić:
 • uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
 • rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia
 • uczeń pełnoletni
 • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek za zgodą rodziców (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia).
 1. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły.
 2. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinie o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna zawierać informacje o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
 3. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu wniosku ( i indywidualnego programu nauki) zasięga opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Uczeń ze skierowaniem ze szkoły zgłasza się na badanie do poradni (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Krakowie), a następnie otrzymaną opinię dostarcza do Dyrektora Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły zezwala na indywidualny tok lub program nauki po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku indywidualnego toku nauki, gdy uczeń realizuje program dwóch klas w jednym roku szkolnym , dodatkowo zgodę musi wyrazić organ nadzoru pedagogicznego.
 6. Dyrektor Szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.
 7. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym tokiem nauki lub indywidualnym programem nauczyciel prowadzący te zajęcia może na wniosek wychowawcy lub nauczyciela-opiekuna dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia (przy zachowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej).

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 2 grudnia 2014 roku.

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 8
Dzisiaj: 713
W tym tygodniu: 3068
W sumie: 4959133

bip