Zasady przyznawania nagród

Regulamin przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzyszkolnym dla klas 1-3.

1. Nagrodę przyznawana jest za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach międzyszkolnych (Licealiada – Krakowska Olimpiada Młodzieży), w dyscyplinie indywidualnej lub zespołowej w danym roku szkolnym.
2. Uczeń otrzymujący nagrodę powinien cechować się postawą fair play na zawodach sportowych jak i zajęciach wychowania fizycznego. Jego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego powinna wynosić minimum 80 % (uczniowie z kontraktem sportowym indywidualna analiza frekwencji).
3. Uczeń otrzymujący nagrodę bierze aktywny udział w lekcji, ma minimum bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego. Nie odmawia udziału w zawodach sportowych gdzie reprezentuję szkołę. Aktywnie bierze udział w wewnątrzszkolnych inicjatywach sportowych.
4. O przyznaniu nagrody decyduje zespół nauczycieli wychowania fizycznego, który typuje koordynatora odpowiedzialnego do przesłania wyników organizatorowi wydarzenia.
5. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się na gali kujon show.

Regulamin przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie
pozaszkolnym

1. Nagroda przyznawana jest za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie indywidualnej lub zespołowej.
2. Za wysokie osiągnięcia sportowe uznaje się sukcesy w danym roku szkolnym na poziomie:
• międzynarodowym – miejsca 1-8
• krajowym – miejsca 1-8
• wojewódzkim – miejsca 1-3
• powiatowym – miejsca 1-3
3. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego może zdecydować o przyznaniu nagrody uczniowi, który został sklasyfikowany w zawodach, które nie są uwzględnione w punkcie powyżej.
4. Uczeń otrzymujący nagrodę powinien cechować się postawą fair play na zawodach sportowych jak i zajęciach wychowania fizycznego.
5. Uczeń otrzymujący nagrodę bierze aktywny udział w lekcji, ma minimum bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego. Nie odmawia udziału w zawodach sportowych gdzie reprezentuje szkołę i aktywnie bierze udział w wewnątrzszkolnych inicjatywach sportowych.
6. Nagroda przyznawana jest na wniosek ucznia, który zobligowany jest do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej sukcesy sportowe. Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być dostarczone nauczycielowi wychowania fizycznego do dnia 25 kwietnia. W szczególnych sytuacjach możliwe jest dostarczenie dokumentacji w późniejszym terminie (gdy start w zawodach odbył się po 25 kwietnia) za zgodą zespołu nauczycieli wychowania fizycznego. Dokumenty np. kopia dyplomów, zaświadczenie z klubu, zdjęcie z medalem, statuetką.
6. Wnioski w sprawie przyznania nagród rozpatruje zespół nauczycieli wychowania fizycznego, który typuje koordynatora odpowiedzialnego do przesłania wyników organizatorowi wydarzenia.
7. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się na gali kujon show.

Regulamin przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe na koniec edukacji w kasie 4

1. Nagroda przyznawana jest za reprezentowanie szkoły we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie indywidualnej lub zespołowej.
2. Uczeń przez cały pobyt w II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, cechuje się postawą fair play. Bierze udział w zawodach sportowych. Nie odmawia uczestnictwa w wydarzeniach sportowych związanych z reprezentowaniem szkoły. Uczestniczy w wewnątrzszkolnych inicjatywach sportowych, odnosi sukcesy sportowe na arenie międzyszkolnej i pozaszkolnej.
3. Decyzję o przyznaniu nagrody na zakończenie edukacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie przyznaje zespół nauczycieli wychowania fizycznego, który typuje koordynatora odpowiedzialnego do przesłania wyników organizatorowi wydarzenia.
4. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się na zakończeniu roku szkolnego klas IV.

Zasady przyznawania nagród na koniec roku szkolnego

Kategorie przyznawania nagród na koniec roku szkolnego:

1. laureaci i finaliści olimpiad
2. za wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych kilkuetapowych
3. za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie)
4. za 100% frekwencję
5. za wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych jednoetapowych/komercyjnych
6. za wysokie wyniki w konkursach artystycznych i sportowych

USZCZEGÓŁOWIENIA

Osiągnięcia pozaszkolne – uczeń lub opiekun prawny przygotowuje i przesyła wychowawcy tekst oraz zdjęcia (w tym dyplomu) na stronę szkoły.

Konkursy komercyjne, jednoetapowe np. Kangur, Geo-planeta, Fox:

Uczniowie otrzymują nagrody i dyplomy przygotowane przez organizatorów oraz symboliczny szkolny gadget.

Dodatkowe kategorie przyznawania nagród w klasie IV:

1. osoby nagrodzone za godne reprezentowanie szkoły i szczególne osiągnięcia sportowe w ciągu czterech lat spędzonych w Liceum
2. za udział w Sobieskim Parlamencie – symulacji obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – książki organizuje opiekun we własnym zakresie
3. dla osób czynnie działających w Samorządzie Uczniowskim – osoby zgłasza opiekun SU
4. dla osób czynnie zaangażowanych w tworzenie chóru szkolnego w ciągu czterech lat – osoby zgłasza opiekun chóru szkolnego
5. dla osób czynnie zaangażowanych w wolontariat (wysokie zaangażowanie)

Dyplomy i gratulacje

1. Dyplomy oraz nagrody – za świadectwo z wyróżnieniem oraz 100% frekwencję,
2. Gratulacje/podziękowania oraz nagrody – za osiągnięcia w konkursach i zawodach organizowanych poza szkołą.

Nagrody

Przygotowanie zestawu szkolnych gadżetów odpowiednich do każdej kategorii.

Marzec 2023
P W Ś C P S N
« Lut    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 1847
W tym tygodniu: 3705
W sumie: 4531074

bip