Katecheza szkolna

 1. Decyzję o uczęszczaniu ucznia na Katechezę podejmuje rodzic lub prawny opiekun ucznia niepełnoletniego lub samodzielnie uczeń pełnoletni na podstawie pisemnego oświadczenia.
 2. Wzór oświadczenia rodzica /opiekuna prawnego zawiera załącznik nr 1.
 3. Wzór wniosku ucznia pełnoletniego o zwolnienie zawiera załącznik nr 2.
 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1, powinny zostać złożone uczącemu katechecie do 10 września (lub w pierwszy dzień roboczy po 10 jeżeli 10.09 to sobota lub niedziela).
 5. Po 10.09 katecheta wysyła listę uczniów wyrażających chęć uczestnictwa w zajęciach do administratora w przypadku dziennika elektronicznego w celu utworzenia klasy wirtualnej.
 6. Oświadczenie może być złożone na rok, dwa albo całą edukację.
 7. W przypadku wyrażenia przez ucznia lub jego prawnego opiekuna chęci uczęszczania na Katechezę w trakcie roku szkolnego winien on poinformować o tym katechetę i nadrobić zaległości.
 8. W przypadku gdy uczeń chce uczęszczać w 2 lub 3 klasie nie uczęszczając wcześniej, wówczas jest zobowiązany uzupełnić materiał poprzedniej klasy (lub dwóch lat) egzaminem klasyfikacyjnym.
 9. Uczeń, który rezygnuje z uczęszczania na katechezę w trakcie roku szkolnego informuje o tym fakcie pisemnie Dyrektora Liceum.
 10. W sytuacji, gdy uczeń dostarczy stosowne zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach z religii z innego kościoła lub związku wyznaniowego, który zgodnie z prawem może umieszczać ocenę na świadectwie szkolnym, wówczas wpisuje ją wychowawca klasy w miejscu „religia”.
 11. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów wychowawca lub katecheta na pierwszych zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym, natomiast rodziców / opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 12. Uczeń, który rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach religii w trakcie roku szkolnego, nie otrzymuje oceny końcoworocznej z zajęć.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2015 roku.

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Aktualnie online: 11
Dzisiaj: 181
W tym tygodniu: 3264
W sumie: 5008665

bip