Drodzy Ósmoklasiści!

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w Dniu Otwartym –  15.04­ (poniedziałek) w godz. 13.30 – 16.45

Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2024/2025

Oddział 1A

matematyczno-fizyczno-informatyczny

Oddział pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Program nauczania matematyki wzbogacony o naukę przedmiotów: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeńZajęcia z informatyki odbywają się w szkolnej pracowni Druku 3D. Chętni uczniowie uczestniczą w zajęciach matematyki Uniwersyteckiego Fakultetu Matematycznego UJ. Zajęcia te dają uczniowi ponadprogramową wiedzę i umiejętności pozwalające realnie myśleć o sukcesach w wymagających konkursach matematycznych takich jak Olimpiada Matematyczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Kangur, NABOJ Matematyczny, Jagielloński Turniej Matematyczny, Konkurs o Złoty indeks PK. Przygotowują również ucznia do rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych i ścisłych. Ponadto uczniowie biorą udział w popularnonaukowych wykładach i warsztatach matematycznych. Od roku szkolnego 2024/2025 planowana jest współpraca z Wydziałem Informatyki AGH.

Oddział 1B

matematyczno-fizyczno-chemiczny

Najlepsi uczniowie klasy B (oraz C)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ.  Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych. Od roku szkolnego 2024/2025 planowana jest współpraca z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Fizyki Stosowanej

Oddział 1C

matematyczno-biologiczno-chemiczny

Najlepsi uczniowie klasy C (oraz B) w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie ”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest,  Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Oddział 1D

ekonomiczno-menedżerski
Oddział pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 2 i 3) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO. Klasa przygotowuje uczniów do studiów przede wszystkim na kierunkach ekonomicznych i prawniczych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Planowane są wycieczki szkolne na GPW, do Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Nauka przedmiotu ekonomia w praktyce odbywa się z użyciem Branżowych Symulacji Biznesowych. Treści przedmiotu Biznes i Zarządzanie (zakres rozszerzony) realizowane są w ramach Uniwersyteckiego Fakultetu Ekonomicznego oraz przedmiotu uzupełniającego. Nauka geografii na poziomie rozszerzonym pozwala absolwentom tego profilu na dużą  elastyczność w przyszłym wyborze kierunków studiów. Z inicjatywy naszej szkoły działa od 10 lat Uniwersytecki Fakultet Geograficzny, w ramach którego uczniowie uczestniczą w warsztatach terenowych oraz zajęciach organizowanych  przez  pracowników dydaktyczno-naukowych w siedzibie Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Biologii i Nauk  o Ziemi). Zapraszamy też   licznych gości na dni geografii do naszej szkoły oraz uczestniczymy w wydarzeniach i imprezach naukowych, organizowanych przez pracowników uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Geografii i Geologii) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska). Uczniowie osiągają  corocznie sukcesy w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH oraz licznych konkursach krajowych i zagranicznych. Poznawanie świata często odbywa się w terenie. Organizowane są liczne wyjścia, wycieczki i  obozy naukowe. Uczniowie mieli okazję poznać już nie tylko kraje Europy ale i Azji (Indie, ZEA, Japonia) oraz Australię.

Oddział 1E

artystyczno-architektoniczny

Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak matematyka i język angielski. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w lekcjach muzealnych, wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne. W klasie prowadzone są programy międzynarodowe eTwinning i Erasmus+, dające młodzieży możliwość współpracy z rówieśnikami z innych krajów, zarówno w projektach online, jak i wymianach międzynarodowych, podczas których uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe innych narodów.

Oddział 1F

matematyczno-fizyczny

Program nauczania matematyki wzbogacony jest o trzy przedmioty uzupełniające: Elementy algebry z teorią liczb, Elementy analizy matematycznej, Metody dowodzenia twierdzeń. Chętni uczniowie uczestniczą w zajęciach Uniwersyteckiego Fakultetu Matematycznego pod patronatem UJ. Zajęcia te dają uczniowi ponadprogramową wiedzę i umiejętności pozwalające realnie myśleć o sukcesach w wymagających konkursach matematycznych takich jak Olimpiada Matematyczna. Przygotowują również ucznia do rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych i ścisłych. Ponadto uczniowie biorą udział w popularnonaukowych wykładach i warsztatach matematycznych. Nauczyciele matematyki przygotowują uczniów do udziału w konkursach takich jak: Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Kangur, NABOJ Matematyczny, Jagielloński Turniej Matematyczny, Konkurs o Złoty indeks PK. Od roku szkolnego 2024/2025 planowana jest współpraca z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Fizyki Stosowanej UJ.

Oddział 1G

matematyczno-biologiczno-chemiczny

Dla najlepszych uczniów proponujemy zajęcia laboratoryjne z zakresu chemii analitycznej oraz chemii fizycznej. Planowane ćwiczenia odbywają się w salach laboratoryjnych WIMiC w ramach współpracy naszej szkoły z AGH. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie ”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest,  Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Oddział 1H

medialno-prawny
Oddział pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Do oddziału humanistycznego zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Absolwenci tej klasy najczęściej kontynuują edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni. Aby uczniowie klasy medialno-prawnej poszerzali wiedzę oraz rozwijali zainteresowania, proponujemy: cykliczne zajęcia z wykładowcami Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, regularne warsztaty artystyczno-aktorskie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Sobieski Parlament, Szkolne Koło Debat, które daje możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania, uczestnictwo w spotkaniach kulturalnych w ramach projektu „Kraków Miasto Literatury UNESCO”, spektakle w Teatrze Słowackiego połączone z dyskusjami o sztukach w ramach Klubu Wyspiańskiego działającego przy bibliotece szkolnej,  cykliczne warsztaty  z wykładowcami Wydziału Prawa UJ, wykłady Młodzieżowej Akademii Praw, przygotowanie do olimpiad przedmiotowych i konkursów, np.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawie, przygotowanie do wielu konkursów fotograficznych, recytatorskich i literackich we współpracy z biblioteką szkolną, udział w bieżących wydarzeniach kulturalnych, np.: Targach Książki, spektaklach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi osobami, seansach filmowych.

Języki obce

Języki obce (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język łaciński, język rosyjski) nauczane są w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD I (kl. 1d, 1e, 1f, 1g) oraz DSD II (kl. 1a, 1b, 1c, 1h). Grupy języka łacińskiego oraz języka rosyjskiego zostaną utworzone, jeśli do udziału w zajęciach zgłosi się wymagana liczba uczniów.

W kwietniu 2024 szkoła podpisała umowę partnerską z British Council, prestiżową organizacją wspierającą nauczanie języka angielskiego, i tym samym Szkoła stała się partnerem programu British Council Advantage.

Współpraca w ramach programu British Council Advantage dotyczy przygotowania do zewnętrznych egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego takich jak: Cambridge First for Schools (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Proficiency (CPE) oraz IELTS.

Zainteresowanym uczniom II LO w roku szkolnym 2024/2025 oferujemy możliwość przygotowania się do tych egzaminów w murach szkoły pod okiem nauczycieli zespołu anglistów naszego liceum, wspieranych przez British Council  w procesie przygotowania do egzaminów poprzez umożliwienie dostępu do bogatych zasobów i szerokiego wsparcia.

Zajęcia będą się odbywały w ramach zajęć dodatkowych, w małych grupach, po uprzednim przejściu przez proces kwalifikacji do grupy o właściwym poziomie zaawansowania znajomości języka.

Więcej informacji we wrześniu 2024 na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus w dziale ogłoszeń.

Zapraszamy do skorzystania z tej wyjątkowej szansy na poszerzenie znajomości języka angielskiego i potwierdzenie jej międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez Cambridge English.


Drodzy Ósmoklasiści!

Serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024

Klasa 1A matematyczno-fizyczno-informatyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o naukę: Elementów analizy matematycznej, Elementów algebry z teorią liczb, Metod dowodzenia twierdzeń. Zajęcia z informatyki odbywają się w szkolnej pracowni Druku 3D. Od roku szkolnego 2023/2024 planowane jest uruchomienie Uniwersyteckiego Fakultetu Matematycznego pod patronatem UJ.

Klasa 1B matematyczno-fizyczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy B (oraz C)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ.  Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych.

Klasa 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy C (oraz B)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest,  Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1D ekonomiczno-menedżerska
Klasa pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 2 i 3) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Klasa przygotowuje uczniów do studiów przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych i prawniczych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki szkolnej uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym i w warsztatach na Wydziale Geografii  oraz Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje również możliwość udziału w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Nauka przedmiotu ekonomia w praktyce odbywa się z użyciem Branżowych Symulacji Biznesowych. Treści przedmiotu Biznes i Zarządzanie (zakres rozszerzony) realizowane są w ramach Uniwersyteckiego Fakultetu Ekonomicznego oraz przedmiotu uzupełniającego. Więcej na temat klasy tutaj

Klasa 1E artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak matematyka i język angielski. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne. Klasa jest objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, co umożliwia uczniom udział w wernisażach i warsztatach organizowanych przez te uczelnie. W klasie prowadzone są programy międzynarodowe etwinning i Erasmus+, dające młodzieży możliwość współpracy z rówieśnikami z innych krajów, zarówno w projektach online, jak i wymianach międzynarodowych, podczas których uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe innych narodów.

Klasa 1F matematyczno-fizyczna
Nauczyciele matematyki przygotowują uczniów do udziału w konkursach takich jak: Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Kangur, NABOJ Matematyczny, Jagielloński Turniej Matematyczny, Konkurs o Złoty indeks PK. Program nauczania matematyki wzbogacony jest o trzy uzupełnienia: Elementy algebry z teorią liczb, Elementy analizy matematycznej, Metody dowodzenia twierdzeń. Przedmioty te dają uczniowi ponadprogramową wiedzę i umiejętności pozwalające realnie myśleć o sukcesach w wymagających konkursach matematycznych takich jak Olimpiada Matematyczna. Przygotowują również ucznia do rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych i ścisłych. Ponadto uczniowie biorą udział w popularnonaukowych wykładach i warsztatach matematycznych.

Klasa 1G matematyczno-biologiczno-chemiczna
Dla najlepszych uczniów proponujemy zajęcia laboratoryjne z zakresu chemii analitycznej oraz chemii fizycznej. Planowane ćwiczenia odbywają się w salach laboratoryjnych WIMiC w ramach współpracy naszej szkoły z AGH. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie ” O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie „O Złoty Indeks PK”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1H medialno-prawna
Klasa pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ
Do klasy humanistycznej zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwenci tej klasy najczęściej kontynuują edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni.
Aby uczniowie klasy medialno-prawnej poszerzali wiedzę oraz rozwijali zainteresowania, proponujemy:
Cykliczne zajęcia z wykładowcami Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Regularne warsztaty artystyczno-aktorskie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sobieski Parlament
Szkolne Koło Debat, które daje możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania
Uczestnictwo w spotkaniach kulturalnych w ramach projektu „Kraków Miasto Literatury UNESCO”
Spektakle w Teatrze Słowackiego połączone z dyskusjami o sztukach w ramach Klubu Wyspiańskiego działającego przy bibliotece szkolnej
Przygotowanie do olimpiad przedmiotowych i konkursów, np.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
Przygotowanie do wielu konkursów fotograficznych, recytatorskich i literackich we współpracy z biblioteką szkolną
Udział w bieżących wydarzeniach kulturalnych, np.: Targach Książki, spektaklach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi osobami, seansach filmowych

Klasa 1I
Klasa matematyczno-biologiczna
Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: biotechnologia, biogospodarka, menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia.

Języki obce
Języki obce (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język łaciński) nauczane są w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD I (kl. 1d, 1e, 1f, 1g, 1i) oraz DSD II (kl. 1a, 1b, 1c, 1h)

System rekrutacji Omikron nie rozróżnia DSD I i DSD II. Kandydaci do grup językowych są proszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na wybór klas, w których realizowany jest program DSD.

   DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest programem niemieckiego rządu. Jego realizacja ma miejsce w niektórych polskich szkołach. Egzaminy DSD I i DSD II są niemieckimi egzaminami państwowymi,przeprowadzanymi tylko w akredytowanych szkołach na całym świecie. Egzaminy są bezpłatne.

   Nauka języka niemieckiego w programie DSD I odbywa się od początku, kończy ją egzamin na poziomie B1. Najlepsi uczniowie po zdaniu go będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu DSD II. Program DSD II jest kontynuacją DSD I, przewidzianym nie tylko dla uczniów, którzy go już zdali. DSD II jest egzaminem zdawanym na poziomie B2/C1 w pierwszym okresie ostatniego roku nauki w liceum.  Poziom C1 uprawnia do studiowania w Niemczech bez konieczności odbycia tzw. semestru zerowego, na którym student uczy się tylko języka niemieckiego. Niektóre uczelnie wyższe akceptują też egzamin DSD II na poziomie B2.

   II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego może się poszczycić bardzo wysoką zdawalnością w egzaminie DSD I (na poziomie B1) i DSD II (na poziomie C1).

Przewidujemy również możliwość nauki języka łacińskiego jako drugiego języka w przypadku zgłoszenia liczby uczniów wymaganej do uruchomienia grupy.

Informacje dodatkowe

W klasach 1a, 1b, 1c, 1d, 1i realizowana jest muzyka, w klasach 1e, 1f, 1g, 1h plastyka


Drodzy Ósmoklasiści!

Serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/2023!

Klasa 1A matematyczno-fizyczno-informatyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o naukę: Elementów analizy matematycznej, Elementów algebry z teorią liczb, Metod dowodzenia twierdzeń. Dla najlepszych uczniów z rozszerzeniem z informatyki oferujemy zajęcia prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w salach laboratoryjnych AGH. Ponadto wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze informatyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych AGH. Zajęcia z informatyki odbywają się w szkolnej pracowni Druku 3D.

Klasa 1B matematyczno-fizyczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy B (oraz C)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ.  Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych.

Klasa 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy C (oraz B)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie ”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest,  Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1D ekonomiczno-menedżerska
Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 2 i 3) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Ramowy program  fakultetu UEK dostępny jest tutaj.  Ponadto chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli lekcjach przedsiębiorczości on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UEK. Klasa przygotowuje uczniów do studiów przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych i prawniczych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki szkolnej uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Wydział Geografii i Geologii UJ. Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym. Nauka przedmiotu ekonomia w praktyce odbywa się z użyciem Branżowych Symulacji Biznesowych.

Klasa 1E artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak matematyka i język angielski. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne. Klasa jest objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, co umożliwia uczniom udział w wernisażach i warsztatach organizowanych przez te uczelnie. W klasie prowadzone są programy międzynarodowe etwinning i Erasmus+, dające młodzieży możliwość współpracy z rówieśnikami z innych krajów, zarówno w projektach online, jak i wymianach międzynarodowych, podczas których uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe innych narodów.

Klasa 1F matematyczno-fizyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Ponadto chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze fizyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ.

Klasa 1G matematyczno-biologiczno-chemiczna
Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie „O Złoty Indeks PK”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze biologia czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ. Dla najlepszych uczniów proponujemy zajęcia laboratoryjne z zakresu chemii analitycznej oraz chemii fizycznej. Planowane ćwiczenia mogą odbywać się w salach laboratoryjnych WIMiC w ramach współpracy naszej szkoły z AGH.

Klasa 1H medialno – prawna
Do klasy medialno-prawnej zapraszamy uczniów, którzy interesują się prawem, mediami, stosunkami międzynarodowymi, historią, kulturą, literaturą, filozofią. Ciekawym dopełnieniem programu jest „Szkolne Koło Debat”, dające możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania oraz projekt edukacyjny Sobieski Parlament. Absolwenci tej klasy najczęściej kontynuują edukację na kierunkach medialnych, prawnych, społecznych. W ramach współpracy z Wydziałem Polonistyki UJ uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach języka polskiego. Chętni uczniowie będą mogli dodatkowo uczestniczyć w zajęciach podstaw prawa.

Języki obce nowożytne
Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Chętni uczniowie mogą realizować naukę języka niemieckiego na poziomie DSD I (klasa 1d, 1e, 1f, 1g) lub DSD II (klasa 1a, 1b, 1c, 1h)

   System rekrutacji Omikron nie rozróżnia DSD I i DSD II. Kandydaci do grup językowych są proszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na wybór klas, w których realizowany jest program DSD.

   DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest programem niemieckiego rządu. Jego realizacja ma miejsce w niektórych polskich szkołach. Egzaminy DSD I i DSD II są niemieckimi egzaminami państwowymi,przeprowadzanymi tylko w akredytowanych szkołach na całym świecie. Egzaminy są bezpłatne.

   Nauka języka niemieckiego w programie DSD I odbywa się od początku, kończy ją egzamin na poziomie B1. Najlepsi uczniowie po zdaniu go będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu DSD II. Program DSD II jest kontynuacją DSD I, przewidzianym nie tylko dla uczniów, którzy go już zdali. DSD II jest egzaminem zdawanym na poziomie B2/C1 w pierwszym okresie ostatniego roku nauki w liceum.  Poziom C1 uprawnia do studiowania w Niemczech bez konieczności odbycia tzw. semestru zerowego, na którym student uczy się tylko języka niemieckiego. Niektóre uczelnie wyższe akceptują też egzamin DSD II na poziomie B2.

   II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego może się poszczycić bardzo wysoką zdawalnością w egzaminie DSD I (na poziomie B1) i DSD II (na poziomie C1).

  Wymiar nauki języka niemieckiego w grupach DSD I DSD II wynosi 6 godzin tygodniowo przez 4 lata. Drugim językiem do wyboru mogą być język angielski, hiszpański lub francuski

Informacja dodatkowa

W klasach 1a, 1b, 1c, 1d realizowana jest muzyka, w klasach 1e, 1f, 1g, 1h plastyka


Drodzy Uczniowie klas ósmych!

Serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2021/2022!

Klasa 1A matematyczo-fizyczno-informatyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Dla najlepszych uczniów z rozszerzeniem z informatyki oferujemy zajęcia prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w salach laboratoryjnych AGH. Ponadto wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze informatyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych AGH. Zajęcia z informatyki odbywają się w szkolnej pracowni Druku 3D.

Klasa 1B matematyczno-fizyczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy B (oraz C)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ.  Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych.

Klasa 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy C (oraz B)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest,  Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1D ekonomiczno-menedżerska
Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 2 i 3) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Ramowy program  fakultetu UEK dostępny jest tutaj.  Ponadto chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli lekcjach przedsiębiorczości on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UEK. Klasa przygotowuje uczniów do studiów przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych i prawniczych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki szkolnej uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Nauka przedmiotu ekonomia w praktyce odbywa się z użyciem Branżowych Symulacji Biznesowych.

Klasa 1E artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak matematyka i język angielski. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne. Klasa jest objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, co umożliwia uczniom udział w wernisażach i warsztatach organizowanych przez te uczelnie. W klasie prowadzone są programy międzynarodowe etwinning i Erasmus+, dające młodzieży możliwość współpracy z rówieśnikami z innych krajów, zarówno w projektach online, jak i wymianach międzynarodowych, podczas których uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe innych narodów.

Klasa 1F matematyczno-fizyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Ponadto chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze fizyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ.

Klasa 1G matematyczno-biologiczno-chemiczna
Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie „O Złoty Indeks PK”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze biologia czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ. Dla najlepszych uczniów proponujemy zajęcia laboratoryjne z zakresu chemii analitycznej oraz chemii fizycznej. Planowane ćwiczenia mogą odbywać się w salach laboratoryjnych WIMiC w ramach współpracy naszej szkoły z AGH.

Klasa 1H prawnicza
Do klasy humanistycznej zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Ciekawym dopełnieniem programu jest „Szkolne Koło Debat”, dające możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwenci tej klasy najczęściej kontynuują edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni.

Języki obce nowożytne
Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD II. Program DSD realizowany jest w klasach: 1a, 1b, 1c, 1h.

W klasach 1a, 1b, 1c, 1d realizowana jest muzyka, w klasach 1e, 1f, 1g, 1h plastyka

 

Zapraszamy Was do śledzenia naszej strony (również zakładki Rekrutacja)

Trzymamy mocno kciuki za wyniki Waszych sprawdzianów ósmoklasisty i serdecznie zachęcamy do wyboru naszego Liceum

Powodzenia i do zobaczenia!


Oferta Edukacyjna II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021

Klasa 1A matematyczo-fizyczno-informatyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Dla najlepszych uczniów z rozszerzeniem z informatyki oferujemy zajęcia prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w salach laboratoryjnych AGH. Ponadto wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze informatyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych AGH. Zajęcia z informatyki odbywają się w szkolnej pracowni Druku 3D.

Klasa 1B matematyczno-fizyczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy B (oraz C)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ.  Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych.

Klasa 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy C (oraz B)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1D ekonomiczno-menedżerska
Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 2 i 3) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Ramowy program  fakultetu UEK dostępny jest tutaj.  Ponadto chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli lekcjach przedsiębiorczości on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UEK. Klasa przygotowuje uczniów do studiów przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych i prawniczych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki szkolnej uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Klasa 1E artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak matematyka i język angielski. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne. Klasa jest objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, co umożliwia uczniom udział w wernisażach i warsztatach organizowanych przez te uczelnie. W klasie prowadzone są programy międzynarodowe etwinning i Erasmus+, dające młodzieży możliwość współpracy z rówieśnikami z innych krajów, zarówno w projektach online, jak i wymianach międzynarodowych, podczas których uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe innych narodów.

Klasa 1F matematyczno-fizyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Ponadto chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze fizyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ.

Klasa 1G matematyczno-biologiczno-chemiczna
Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze biologia czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ.

Klasa 1H prawnicza
Do klasy humanistycznej zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Ciekawym dopełnieniem programu jest „Szkolne Koło Debat”, dające możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwenci tej klasy najczęściej kontynuują edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni.

Języki obce nowożytne
Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD II. Nauka języka niemieckiego DSD II możliwa jest w klasach: 1A, 1B, 1C, 1H

W klasach 1a, 1b, 1c, 1d realizowana jest muzyka, w klasach 1e, 1f, 1g, 1h plastykana dwóch poziomach zaawansowania.

Klasa 1d ekonomiczno-menedżerska
Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 1 i 2) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Ramowy program  fakultetu UEK dostępny jest tutaj.  Ponadto chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli lekcjach przedsiębiorczości on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UEK. Klasa przygotowuje uczniów do studiowania przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych, prawniczych i technicznych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Klasa 1e artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak: historia sztuki, historia, matematyka, języki obce. Od wielu lat wyniki egzaminu maturalnego z tych przedmiotów są w naszej szkole bardzo wysokie. Wyszliśmy więc naprzeciw oczekiwaniom plastycznie uzdolnionej młodzieży i stworzyliśmy warunki do pełniejszego rozwoju nie tylko artystycznego ale i intelektualnego. Profil ten to idealny wybór dla osób pragnących studiować w przyszłości architekturę, historię sztuki, Międzywydziałowe Studia Humanistyczne na UJ, kulturoznawstwo, wszystkie kierunki na Akademii Sztuk Pięknych oraz w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym. Klasa architektoniczno- artystyczna stanowi ciekawą alternatywę dla innych profili, gdyż umożliwia naukę na poziomie rozszerzonym zarówno z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka) jak i humanistycznych (historia sztuki, historia, język polski, języki obce). W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych czy polonistycznych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne.

Klasa 1f matematyczno-geograficzna (GEO+)
Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym. Na mocy porozumienia z Polskim Towarzystwem Geograficznym w szkole funkcjonuje Klub Młodego Pasjonata Geografii. Działalność Klubu jest realizowana w różnych formach i ma na celu pobudzić zainteresowanie młodzieży zagadnieniami geograficznymi, geografią jako dyscypliną naukową oraz przyszłym kierunkiem studiów. Formy działalności Klubu obejmują: wykłady i prelekcje tematyczne, warsztaty laboratoryjne na terenie uczelni oraz wycieczki terenowe. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Ponadto dla chętnych prowadzone jest Kółko geograficzne, na którym nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH oraz innych konkursów, również międzynarodowych np. Młodzież w lasach Europy.
Laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu geografia, podobnie jak z matematyki, chemii czy fizyki jest przyjmowany na dowolny kierunek studiów na AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Klasa 1h humanistyczna
Do klasy humanistycznej zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Ciekawym dopełnieniem programu jest „Szkolne Koło Debat”, dające możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni.

Języki obce nowożytne
Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD II (6 godz. w klasie I, 6 godz. w klasie II, 6 godz. w klasie III). Nauka języka niemieckiego DSD II możliwa jest w klasach: 1e, 1f, 1g, 1h.

Uzupełnienia obowiązkowe
Uzupełnienie obowiązkowe wynikające z przepisów edukacyjnych realizowane jest wymiarze 2 godzin tygodniowo (przez dwa semestry klasy drugiej i trzeciej) – minimum 120 godzin w całym cyklu nauczania.
1. Historia i społeczeństwo – dla tych uczniów, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym .
2. Przyroda – dla tych uczniów, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym żadnego z czterech przedmiotów: geografia, fizyka, chemia, biologia.
3. Uczniowie, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym i ani jednego z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, zobowiązani są do realizacji 2 uzupełnień obowiązkowych: historia i społeczeństwo oraz przyroda.
4. Uczniowie, którzy realizują historię w zakresie rozszerzonym i jeden z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, nie są zobowiązani do realizacji 2 uzupełnień obowiązkowych historia i społeczeństwo oraz przyroda. W takim przypadku uczniowie muszą wybrać większą ilość uzupełnień obowiązkowych zgodnie z siatką godzin.

Dodatkowe przedmioty uzupełniające
Ilość obowiązkowych uzupełnień dodatkowych (w ilości od 0 do 3) zależy od wybieranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym i wynika z obowiązujących przepisów. Ponadto uczniowie kierując się swoimi zainteresowaniami będą mogli wybrać dodatkowe uzupełnienia w ilości 0-3, wtedy są one realizowane jako nieobowiązkowy przedmiot dodatkowy.
Uczeń wybiera uzupełnienia z listy:
– Język angielski konwersatorium z elementami kultury krajów anglojęzycznych (dotyczy tylko uczniów realizujących język angielski w zakresie podstawowym)
– Elementy analizy matematycznej
– Elementy algebry z teorią liczb
– Elementy chemii fizycznej (tyko dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie z chemii)
– Elementy historii literatury
– Elementy historii sztuki
– Elementy muzyki
– Ekonomia w praktyce
– Język łaciński medyczny
– Podstawy prawa


orzyliśmy warunki do pełniejszego rozwoju nie tylko artystycznego ale i intelektualnego. Profil ten to idealny wybór dla osób pragnących studiować w przyszłości architekturę, historię sztuki, Międzywydziałowe Studia Humanistyczne na UJ, kulturoznawstwo, wszystkie kierunki na Akademii Sztuk Pięknych oraz w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych czy polonistycznych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne.

Klasa 1F matematyczno – geograficzna
Profil matematyczno-geograficzny w 4-letnim Liceum to wyjątkowa klasa, dla młodych geografów oraz tych, którzy pragną  rozwijać swoje zdolności pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli i pracowników naukowych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie. W ramach współpracy z UJ chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli biorą udział w zajęciach z geografii on-line, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin geografii. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym utworzony został Uniwersytecki Fakultet Geograficzny, który umożliwia udział w zajęciach geografii  w Instytucie Geografii, połączonych  ze  studenckimi praktykami terenowymi. Nasi uczniowie mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami na polu geograficznym. Są  co roku laureatami i finalistami Olimpiady Geograficznej lub Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z dziedziny geografii z elementami geologii oraz licznych konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Mamy nowocześnie wyposażone 2 pracownie geograficzne, w których panuje prawdziwie geograficzna atmosfera. Geografia to również wycieczki i zajęcia terenowe. Rok temu  zorganizowana została  m.in. wycieczka do Włoch na Wezuwiusz. W naszej szkole działa Kółko Górskie oraz Klub Młodego Pasjonata Geografii. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Oprócz geografii uczniowie  rozszerzają w tej klasie matematykę oraz historię  lub język angielski.

Klasa 1G biologiczno-chemiczna
Szkoła współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie realizując program innowacji pedagogicznej  z chemii. Najlepsi uczniowie będą mogli uczestniczyć w  zajęciach laboratoryjnych  na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: w klasie drugiej z analizy jakościowej, a w klasie trzeciej z analizy ilościowej oraz chemii fizycznej. Propozycja ta kierowana jest  do młodzieży zainteresowanej chemią doświadczalną oraz przygotowującej się do olimpiad i konkursów chemicznych. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1H humanistyczna
Do klasy humanistycznej zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Ciekawym dopełnieniem programu jest „Szkolne Koło Debat”, dające możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni.

Języki obce nowożytne
Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD II. Nauka języka niemieckiego DSD II możliwa jest we wszystkich klasach 4-letniego liceum.

Dodatkowe informacje
W klasach 1A, 1B, 1C, 1D realizowany jest przedmiot filozofia. Uczniowie klas 1E, 1F, 1G, 1H uczestniczą w zajęciach z plastyki.