321. rocznica śmierci Króla Jana III Sobieskiego

W piątek 16 czerwca w Krakowie odbyła się inauguracja tegorocznych obchodów 334. rocznicy Victorii Wiedeńskiej pod honorowym przewodnictwem Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej pani senator Marii Koc. Obchody zainaugurowało uczczenie  321. rocznicy śmierci Króla Polski wielkiego zwycięzcy spod Wiednia, przygotowanej przez Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu.

Król Jan III Sobieski, patron naszego Liceum, zwyciężał m. in. pod Chocimiem i Wiedniem. Przez muzułmanów był zwany „Lwem Lechistanu” a przez chrześcijan „Obrońcą Wiary”. Wsławił się szczególnie walką pod Wiedniem – zwaną odsieczą wiedeńską. Owa bitwa spowodowała zatrzymanie inwazji Turków na tereny Europy. Źródło: http://kalendarzpatriotyczny.pl/ Nasze Liceum reprezentowali: dyr. Marek Stępski, prof. Katarzyna Miko, prof. Zdzisława Podolska, prof. Eliza Wojtasik, prof. Ewa Wach-Czubińska oraz uczniowie.

Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Celem Konkursu Wiedzy o UJ jest przybliżenie młodzieży historii najstarszej polskiej uczelni oraz historii oświaty polskiej i europejskiej. Główną nagrodą w konkursie są indeksy na wybrane kierunki studiów.

Wśród zwycięzców jest 7 Sobieszczaków

Drugie najwyższe miejsce zajął Bartosz Wolsza (klasa 3j), który będzie kształcić się na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Indeksy wywalczyli także – Kamil Burda (klasa 3h) kierunek Zarządzanie międzynarodowe; Michał Jabłoński (klasa 3i) kierunek Zarządzanie informacją; Urszula Ambroży (klasa 3d) kierunek socjologia; Artur Piotrowicz (klasa 3d) kierunek zarządzanie publiczne; Weronika Kutermak (klasa 3d) kierunek dietetyka; Jakub Bułas (klasa 3d) kierunek biofizyka.

Serdecznie gratulujemy! Opieka dr Olga Błyskal. Więcej informacji tutaj

1 2

W Muzeum PRL-u o schronach pod HiL oraz represjach stanu wojennego

W niedzielę 19 lutego o godz. 15.00 Muzeum PRL-u i Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” zapraszają na spotkanie towarzyszące wystawie „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie”.  W czwartek 23 lutego o godz. 18.00 Muzeum PRL-u i Stowarzyszenie Sieć Solidarności zapraszają na kolejną Debatę Solidarności. Tematem będą represje stanu wojennego.  Wstęp wolny na oba wydarzenia. Więcej informacji tutaj

Sprawozdanie z obrad Sobieskiego Parlamentu

21

W dniu 12 stycznia br. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbyły się obrady II Sobieskiego Parlamentu. W tym roku udało nam się uzyskać patronaty Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidra, JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego, Fundacji prof. Kazimierza Bartla oraz Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców (KSM). Główną nagrodą dla najlepszego posła był indeks na wybrany kierunek UP. Pozostałe nagrody zostały ufundowane przez UP, UJ, Fundację prof. Kazimierza Bartla, KSM, Max Elektro, Men`s Accessories, Rascal, Piekarnię Łysa Góra oraz Arsenał – antyki i militaria. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały Radio Kraków oraz Dziennik Polski.

W obecnej edycji Sobieskiego Parlamentu debatowano m. in. nad projektami ustaw dotyczącymi obniżenia wieku uprawniającego do głosowania w wyborach samorządowych,  zmianą prawa adopcyjnego oraz nad projektem dotyczącym mediów w Polsce. W obradach wzięło udział 95 Parlamentarzystów – uczniów naszego Liceum. Autorem wszystkich zdjęć jest Kajetan Kruczek z kl. 2h.  Więcej szczegółów tutaj. Organizatorom dr Oldze Błyskal oraz Wojciechowi Firkowi z kl. 3j serdecznie gratulujemy tej wspaniałej inicjatywy!
 

Akademia nowoczesnego patriotyzmu

9 grudnia odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu trzech innowacyjnych zajęć poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu oraz samorządom.


Projekt prowadzony przez Klub Jagielloński objęty jest patronatem MEN, uczastniczy w nim klasa 1h, celem projektu jest zaszczepienie w młodzieży chęci do działania oraz podejmowania samodzielnych i dojrzałych decyzji w życiu publicznym. Opieka ze strony Liceum: prof. Beata Łojczyk

Odsłonięcie tablicy poświęconej solidarności polsko-węgierskiej

W piątek 9 XII 2016 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej solidarności polsko-węgierskiej na elewacji kamienicy przy ul. Sławkowskiej 14. Odsłonięcia dokonał premier Republiki Węgierskiej Viktor Orban w asyście prezydenta m. Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. Ze Szkoły Sobieskiego na uroczystość otrzymali zaproszenia dyr. Marek Stępski i dr Tomasz Podgórski.


W czasie pobytu w Krakowie premier Węgier brał udział, oprócz nieformalnych spotkań z czołowymi politykami polskimi, w konferencji naukowej Europa Centralis: losy regionu na przestrzeni dziejów, poświęconej postaci prof. Wacława Felczaka, znakomitego historyka i hungarysty, w czasie II wojny światowej kuriera Rządu RP na uchodźstwie. W 1948 r. został on aresztowany przez bezpiekę czechosłowacką i potem skazany w PRL na dożywocie. Zwolniony po październiku 1956 r., został pracownikiem Instytutu Historii UJ. W latach 70. ubiegłego wieku często odwiedzał Węgry, odgrywając istotną role w formowaniu się tamtejszej opozycji demokratycznej. Jednym z jego seminarzystów był obecny prof. Istvan Kovacs, a jego kontakty z Viktorem Orbanem datowały się od 1987r. W 1975 r. komunistyczne władze zablokowały awans Felczaka na stanowisko prof. zwyczajnego – tytuł ten otrzymał dopiero na łożu śmierci w 1993 r. Podczas jego pogrzebu na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem zmarł w trakcie wygłaszania mowy funeralnej legendarny zakopiański skoczek Stanisław Marusarz.
Na uroczystości odsłonięcia tablicy obecni byli m. in. wojewoda małopolski Józef Pilch oraz wielcy przyjaciele naszej Szkoły: konsul generalny Węgier dr Adrienne Körmendy oraz dyr. Jerzy Giza, którego zdjęcie w towarzystwie dyr. Marka Stępskiego zamieszczamy.

Uroczystość odsłonięcia napisu na pomniku gen. broni Władysława Andersa z udziałem II LO

W wigilię Święta Niepodległości 10 XI 2016 r. w Centrum Operacji Lądowych-Dowództwie Komponentu Lądowego w Krakowie odbyła się piękna uroczystość odsłonięcia napisu na pomniku gen. broni Władysława Andersa, patrona tej ważnej struktury wojskowej. Na zaproszenie d-cy Centrum gen. dyw. dr. Cezarego Podlasińskiego uczestniczyli w nim ze strony Liceum Sobieskiego dyr. Marek Stępski i dr Tomasz Podgórski wraz z pocztem sztandarowym.


Honory gospodarza pod nieobecność niedysponowanego gen. Podlasińskiego pełnił jego z-ca gen. bryg. Sławomir Kowalski, który niezwykle serdecznie powitał delegację naszej Szkoły, określając foro publico dyr. Stępskiego mianem „najwybitniejszego pedagoga wszechczasów”. Ze strony generalicji brali udział jeszcze m.in. inni przyjaciele Szkoły, gen. broni Edward Gruszka oraz gen. bryg. w stanie spoczynku Bogdan Tworkowski, niegdyś uczestniczący w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej braci Edwarda i Rogera Raczyńskich przez JE prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Liceum Sobieskiego. Udział wzięli też przedstawiciele Bractwa Kurkowego i harcerze, a na szczególną uwagę zasługuje obecność jednego z ostatnich żyjących w Krakowie weteranów spod Monte Cassino, prof. Wojciecha Narębskiego (rocznik 1925), znakomitego geofizyka, petrologa i geochemika, który we wspaniałej polszczyźnie przypomniał krótko swój niezwykły życiorys od momentu aresztowania przez sowiecki NKWD poprzez ewakuacje z „nieludzkiej ziemi” w 1942 r. (ważył wtedy 42 kg) aż po kampanię włoską, gdzie służył w zaopatrzeniu artylerii. Prof. Narębski podkreślił ogromne zainteresowanie gen. Andersa sprawami kształcenia żołnierzy oraz edukacji i kultury w II Korpusie Polskim i jego najżyczliwszy, ojcowski stosunek do nich, niezależnie od stopnia.


W trakcie uroczystości odznaczeniami MON udekorowano zasłużonych żołnierzy krakowskiej jednostki i odczytano akty awansowe. Uroczystość zakończyła efektowna defilada kompanii reprezentacyjnej w strojach podhalańskich, po czym w sali konferencyjnej Centrum Operacji Lądowych orkiestra Czerwonych Beretów dała wspaniały koncert melodii wojskowych. Całość była znakomitym preludium do obchodów Święta Niepodległości 11 XI.

98 lat temu Polska odzyskała niepodległość

Flaga państwowaNa przełomie października i listopada 1918 r. wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska.

28 października 1918 r. w Krakowie posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji. Na jej czele stanął Wincenty Witos, przywódca PSL „Piast”.

31 października rozpoczęto przejmowanie władzy w okupowanej przez Austro-Węgry części Królestwa. W nocy z 6 na 7 listopada w zajętym kilka dni wcześniej Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński, przywódca galicyjskich socjalistów.

Sytuację polityczną w Warszawie zmieniło w sposób zasadniczy przybycie 10 listopada 1918 r. specjalnym pociągiem z Berlina uwolnionego z twierdzy magdeburskiej Józefa Piłsudskiego. Na Dworcu Głównym powitał go m.in. reprezentujący Radę Regencyjną książę Zdzisław Lubomirski.

Tuż po przybyciu do Warszawy Piłsudski odbył rozmowy z członkami Rady Regencyjnej. W ich wyniku zrezygnował z planowanego wyjazdu do Lublina, gdzie od trzech dni na wyzwolonych terenach działał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Rząd ten zresztą na wiadomość o jego powrocie z Magdeburga oddał mu się do dyspozycji.

Na decyzję Piłsudskiego o pozostaniu w stolicy bez wątpienia miał wpływ fakt, iż w dniu jego przybycia do Warszawy niemiecka okupacja była już w stanie rozkładu i perspektywa utworzenia Rządu Narodowego w stolicy wydawała się bardzo bliska.

Przyjazd Piłsudskiego do Warszawy wywołał powszechny entuzjazm jej mieszkańców i tylko o jeden dzień wyprzedził wiadomość o tym, że w okolicach Compiegne delegacja rządu niemieckiego podpisała zawieszenie broni, które kończyło działania bojowe I wojny światowej.

Ostatecznie 18 listopada pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski utworzył socjalista Jędrzej Moraczewskirzad-jedrzeja-moraczewskiego

Listopad 1918 r. był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice. 29 listopada 1918 r. Piłsudski zwracając się w Belwederze do grona najbliższych współpracowników tak mówił o odzyskanej niepodległości: „Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić. Przemiana, w której konsekwencji powinno się zapomnieć o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim krzyżem stare porachunki (…) A czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zadecydować, na jakiej przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność obwarujemy i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojdą z powrotem do siły i pełnego głosu sąsiedzi ze wschodu i z zachodu.

Ostatecznie Sejm RP w 1937 r. uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada „jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny”.

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 r. Więcej tutaj. Fotografia: CAW

Uroczystości Inwestytury Rycerskiego Orderu Św. Jana Kantego z udziałem II LO

Dnia 20 października 2016 roku w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie odbyły się uroczystości Inwestytury Rycerskiego Orderu Św. Jana Kantego. Uroczysta Msza Święta koncelebrowana była wraz z Inwestyturą Rycerzy św. Jana Kantego, pod przewodnictwem Ks. Infułata Władysława Gasidło. Oprawę wokalną zapewnił Chór Hejnał z Krakowa. W Uroczystości wzięła udział delegacja naszej Szkoły w składzie: Dyrektor mgr Marek Stępski, prof. Maria Szafraniec, prof. Aleksandra Martyniuk oraz przedstawiciele klasy 1c i 1j.

Spotkanie z kpt. Stanisławem Szuro

Spotkanie z kpt. Stanisławem Szuro 21.10.2016
21-10-2016 Dziś odbyło się w Auli spotkanie z kapitanem Wojska Polskiego Stanisławem Szuro, więźniem obozów hitlerowskich i komunistycznych. Wizyta Pana Stanisława była niepowtarzalną okazją poznania historii widzianej oczyma uczestnika wydarzeń, a nietypowa lekcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych w Auli uczniów. Organizacja: klasa 3f pod opieką prof. Katarzyny Jedynak i prof. Olgi Błyskal.

V edycja projektu „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej/Oddział w  Krakowie,  Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie i Muzeum Archeologicznego w Krakowie zapraszamy​ bardzo serdecznie  do udziału w V edycji projektu „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Szczegóły tutaj

Radny IV Młodzieżowej Rady Krakowa z kl. 3j

IV kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa 2016-2017
15-10-2016  Od dziś trwa IV kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Naszą szkołę reprezentował radny Wojciech Firek kl. 3j. Podczas sesji inauguracyjnej młodzieżowi radni wysłuchali przemówień przybyłych gości i złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie wybrali Prezydium. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Krakowa został Konrad Grybel z Technikum Komunikacyjnego Nr 25. Przed nimi ciekawa i z całą pewnością pełna wrażeń i przedsięwzięć kadencja.


W kadencji 2014/2015 radną i jednocześnie Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa była Magdalena Graca kl. 3d, a w kadencji 2015/2016 radnym był Kamil Jastrzębski kl. 3g. Młodzieżowa Rada Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana Uchwałą Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. i jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Krakowa. Kadencja Rady trwa od października do czerwca danego roku szkolnego. Zdj. MRK.

320. rocznica śmierci króla Jana III Sobieskiego (17 VI 1696)

1 (4)W piątek  17 czerwca przed Bazyliką Mariacką w Krakowie, pod płaskorzeźbą upamiętniającą Odsiecz Wiedeńską autorstwa Piusa Welońskiego, odbyła się uroczystość związana z 320. rocznicą śmierci Króla Jana III Sobieskiego. Organizatorami   byli Komitet Ogólnopolski Obchodów 333. Rocznicy Viktorii Wiedeńskiej oraz  Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu w Wiedniu. W wydarzeniu uczestniczył poczet sztandarowy naszego Liceum.

Krzysztof Chrzanowski z 2j najlepszy w Polsce

W dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyły się zawody finałowe IX edycji Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 – „Od Obertyna do Wiednia”.


W ciągu dwóch dni zmagań zawodnicy z całej Polski zmierzyli się w siedmiu konkurencjach (m.in. geografia militarna, malarstwo batalistyczne i portretowe, eksponat muzealny, oprowadzanie po obiektach historycznych i zabytkach Warszawy). W finałowej rywalizacji Krzysztof Chrzanowski (opiekun dr Marcin Spórna) pokonał 54 uczestników, uzyskując 88% możliwych do zdobycia punktów! W tegorocznej edycji wzięło udział ponad tysiąc uczniów z całej Polski. Serdecznie gratulujemy!

I Sobieski Parlament 2016

I Sobieski Parlament 201608-06-2016 W naszej szkole odbył się I Sobieski Parlament! W wydarzeniu, które było symulacją obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wzięło udział ponad 80 posłów, którzy utworzyli 6 partii politycznych. Dzięki symulacji, uczestnicy mogli na jeden dzień – 8 czerwca o godzinie 9:00 – wcielić się w role parlamentarzysty. Sobieszczacy mieli okazję do poznania demokracji w praktyce, poszerzenia swojej wiedzy obywatelskiej oraz rozwijania swoich umiejętności w zainicjowanej dyskusji, ale przede wszystkim mieli możliwość wyrażania swoich poglądów.


Na Sobieskim Parlamencie mieliśmy również zaszczyt gościć Radnego Miasta Krakowa Pana Michała Drewnickiego, dr Urszulę Kosielińską – Grabowską z Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr Agnieszkę Słaby z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Prezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców Pawła Nowaka i Panią Teresę Grzybowską, koordynatorkę Młodzieżowej Rady Krakowa.


Organizatorami Sobieskiego Parlamentu byli: dr Olga Błyskal oraz Wojciech Firek z klasy 2j, który podczas wydarzenia pełnił także funkcję Marszałka I Sobieskiego Parlamentu. Fundatorem nagród był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Za pracę w komisji dziękujemy również prof. Magdalenie Zawodnik oraz ekspertowi – prof. Grzegorzowi Bobkowi.


Pierwsza odsłona wydarzenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów naszej szkoły. Pragniemy podkreślić wyjątkowość inicjatywy oraz wspaniałą organizację. Dlatego organizatorzy zapraszają za rok na II Sobieski Parlament 2017. Facebook Zdjęcia: Zuzanna Kasperek​.

Zaproszenie na 13. Sesję Selekcyjną Europejskiego Parlamentu Młodzieży

cropped-201500717_JP_Poland-4C-whiteBG-normal1Europejski Parlament Młodzieży (European Youth Parliament – EYP) to międzynarodowa, apolityczna organizacja non-profit, której głównym celem jest organizowanie symulacji obrad Parlamentu Europejskiego dla młodzieży. Istnieje od 1987 roku i co roku angażuje w swoje działania ponad 20 000 młodych ludzi. W Polsce EYP działa prężnie już od 10 lat, organizując międzynarodowe debaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w celu poszerzenia kompetencji i horyzontów – politycznych, językowych, obywatelskich, kulturowych – wśród uczestników spotkań. W czasie sesji uczestnicy szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski wezmą udział w symulacjach obrad Parlamentu Europejskiego w języku angielskim. Grono najlepszych delegatów zostanie wybranych do wzięcia udziału w prestiżowych, międzynarodowych wydarzeniach EYP organizowanych w różnych miastach Europy. Zgłoszenia do 12 czerwca 2015 roku. Szczegółowych informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje prof. Olga Błyskal. Dowiedz się więcej: regulamin, formularz zgłoszeniowy, informator.

Odsłonięcie i poświecenie tablicy upamiętniającej 1050-lecie chrztu Polski

9W środę 27 IV 2016 r. delegacja naszego Liceum w składzie: dyr. Marek Stępski, Szef NSZZ „Solidarność” w II LO mgr Marek Ciepała oraz dr Tomasz Podgórski, wzięła udział w odsłonięciu i poświeceniu tablicy upamiętniającej 1050-lecie chrztu Polski w Zespole Szkół Społecznych nr 1 (SP im Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta) na zaproszenie dyr. Jerzego Gizy. Po mszy św.  koncelebrowanej przez JE ks. biskupa prof. dr hab. Grzegorza Rysia, znakomitego historyka Kościoła i biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, zaproszeni goście wzięli udział w części artystycznej, zaprezentowanej przez młodzież ZSS nr 1. Odbyła się też ceremonia wręczenia medali przyjaciołom i osobom zasłużonym dla ZZS nr 1. Złote medale Scholae bene merentibus otrzymali Konsul Gen. Republiki Węgierskiej  w Krakowie prof. Adrienne Körmendy i legendarny działacz opozycji w czasach PRL , artysta i poeta  Adam Macedoński.  JE bp Grzegorz Ryś w przyjacielskiej i pełnej humoru rozmowie z dyr. Markiem Stępskim, przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w naszym Liceum.

Rekrutacja do XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – II LO będzie reprezentować czterech posłów

sejm-logo29-04-2016 Dziś zostały ogłoszone wyniki rekrutacji do tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Przez ostatnich siedem tygodni 868 zarejestrowanych dwuosobowych zespołów z całej Polski realizowało zadanie rekrutacyjne związane z tematem przewodnim „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”. 1 czerwca 2016 roku 230 najwyżej ocenionych zespołów zasiądzie w ławach poselskich, by po raz kolejny przeprowadzić debatę i zagłosować nad projektem wcześniej przygotowanej uchwały.

Wśród 46o tegorocznych posłanek i posłów będą również Radosław Kalęba kl. 2e i Michał Wojtasik kl. 2e pod opieką prof. Małgorzaty Sobolewskiej, projekt Tajna Organizacja Nauczycielska,oraz Kamil Jastrzębski kl. 3g i Maciej Zajączkowski kl. 3f pod opieką prof. Marcina Spórny, projekt Tablica przy ul. Senackiej 1 w Krakowie. Już po raz piąty Sobieszczacy zasiądą w ławach poselskich. Serdecznie gratulujemy!

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja (1)Do Święta Konstytucji 3 Maja pozostało jeszcze 5 dni. Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie w 1791 roku. Klasa 1a ozdobiła szkołę flagami i okolicznościowymi plakatami, a nauczyciele otrzymali biało-czerwone kotyliony. Na kiermaszu patriotycznym można było nabyć wypieki przygotowane przez klasy 1a i 1d.
Organizacja prof. Olga Błyskal i prof. Beata Łojczyk.

Przejazd na rolkach w Święto Flagi – 2 maja 2016 r.

Krakowski Portal Edukacji Patriotycznej zaprasza wszystkich, którzy chcą w nietypowy sposób świętować Dzień Flagi Narodowej, do udziału w rodzinnym przejeździe na rolkach, organizowanym w ramach XXVIII edycji projektu „Młodzież Pamięta” w 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Więcej informacji na stronie3 Maja.

Platforma Upowszechniania Nauki w Polsce

ponad-horyzontem-logo
Bieżący rok to obchody jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. W ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury powstało przy współpracy historyków i archeologów pięć filmów popularno-naukowych. Głównym celem, jaki przyświecał w trakcie realizacji filmów, było zaprezentowanie wiedzy o czasach, gdy kształtowała się nasza państwowość. Filmy wraz z dodatkowymi artykułami znajdują się na Platformie Upowszechniania Nauki w Polsce.

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie – tytuł laureata dla Julii

OWoPiP1 (1)

Z radością informujemy, że  Julia Mysłowska z kl. 3e w Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie zajęła V miejsce w Polsce i uzyskała tytuł laureata. W nagrodę Julia otrzymała m.in. prawo do nieodpłatnych 5-letnich studiów na WSPiA w Rzeszowie. Uczennicę do olimpiady przygotowywała prof. Zdzisława Podolska. Serdecznie gratulujemy!

Problematyka, z jaką styka się uczestnik Olimpiady dotyczy różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Zagadnienia w III etapie dotyczyły  wiedzy o społeczeństwie, historii państwa i prawa, prawoznawstwa, praw człowieka, prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa gospodarczego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa międzynarodowego i UE, prawa finansowego i finansów publicznych, prawa pracy.

Znamy wyniki olimpiady tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Do etapużołnierz centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” awansował uczeń klasy 2j Krzysztof Chrzanowski (opiekun: dr Marcin Spórna), który uzyskał 89% –  zajął pierwsze miejsce ex æquo z innym uczniem. Serdecznie gratulujemy! Etap centralny odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2016 r, a my trzymamy kciuki już dzisiaj!

Wizyta Pani dr hab. Adrienne Körmendy, Konsula Generalnego Republiki Węgierskiej

7Również we wtorek 22. marca przybyła do naszego Liceum Pani dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Republiki Węgierskiej, na spotkanie poświęcone historycznym relacjom polsko-węgierskim. Spotkanie odbyło się w auli i ze strony Liceum  uczestniczyli w nim dyr. Marek Stępski, wicedyrektor Wioletta Nogaj oraz doktorzy Tomasz Podgórski i Marcin Spórna. Opiekę nad młodzieżą w czasie spotkania sprawowała prof.  Magdalena Misztalska.

Po powitaniu przez  dyr. Marka Stępskiego, Pani Konsul Körmendy w fascynującym wykładzie, wygłoszonym w pięknej polszczyźnie i charakteryzującym się swadą i wybitną erudycją, przedstawiła najważniejsze wydarzenia z historii naszych krajów. Dr Marcin Spórna w szczególny sposób zwrócił uwagę na konsekwencje traktatu podpisanego w 1920 r. w wersalskim pałacu Trianon dla Węgier i dla obecnego układu granic tego kraju. W konkluzji dr Tomasz Podgórski podkreślił, że wielowiekowa przyjaźń polsko-węgierska nabiera szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji europejskiej, gdy na pierwszy plan wysuwa się konieczność obrony suwerenności polityki wewnętrznej i skutecznej ochrony granic państwowych.

Na zakończenie dyr. Marek Stępski przekazał na ręce Pani Konsul serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych i wręczył symbolicznego baranka paschalnego oraz kwiaty. Ze swej strony Pani Konsul Körmendy podarowała Szkole wydawnictwa z dziedziny naszej wspólnej historii. Spotkanie upłynęło w znakomitej atmosferze i z całą pewnością nie jest to ostatnia wizyta Pani Konsul w Liceum Sobieskiego.

Kpt. Zdzisław Rudolf Luszowicz „Szakal”, „Pamflet” absolwentem marca

Prezentujemy sylwetkę kolejnego naszego słynnego absolwenta – uczestnika kampanii polskiej w 1939 r., Sybiraka, Cichociemnego, oficera AK, pedagoga, działacza emigracyjnego.  Luszowicz

Przypominamy: Cichociemni, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie szkoleni w ośrodkach polskiej sekcji brytyjskiego Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) i przerzucani drogą lotniczą do okupowanego Kraju, by wesprzeć AK kadrą wojskową w walce i szkoleniu żołnierzy podziemia. Łącznie przeszkolono 606 ochotników, zaś do przerzutu lotniczego zakwalifikowano 579 skoczków. Podczas 82 operacji lotniczych (pierwsza w nocy z 15 na 16 II 1941 r., ostatnia w nocy z 26 na 27 XII 1944 r.) przerzucono 316 cichociemnych, w tym 1 kobietę (Elżbietę Zawacką – jedną z dwóch kobiet generałów Wojska Polskiego). Spośród nich w czasie wojny zginęło 112 (w tym 84 w walce lub zamordowanych przez gestapo). W powstaniu warszawskim wzięło udział 91, z których 18 poległo w walce. Po wojnie (w okresie stalinizmu) 9 zostało zamordowanych przez władze komunistycznej Polski. Do najbardziej znanych należeli m.in.: ostatni Dowódca AK gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, świetny dowódca partyzancki w Górach Świętokrzyskich Jan Piwnik „Ponury”, szef Oddziału II Komendy Głównej AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller”, czy wykonawca akcji likwidacyjnych na agentach gestapo mjr Bolesław Kontrym „Żmudzin” (zamordowany przez komunistów).

Biogram przygotowała klasa 2 J pod opieką prof. Marcina Spórny. Szczegóły tutaj.

Finalistka Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

2. marca odbolimpiada wiedzy o panstwie i prawieył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Miło nam zakomunikować, że do etapu centralnego olimpiady zakwalifikowała się Julia Mysłowska z kl. 3e.  Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za finał w dniu 6. kwietnia! Opieka: prof. Zdzisława Podolska. Patronat: Ministerstwo Sprawiedliwości. Więcej informacji tutaj

Spotkanie z weteranem II wojny światowej ppłk. Tadeuszem Bieńkowiczem ps. Rączy

Spotkanie z podpułkownikiem Tadeuszem Bieńkowiczem 07-03-2016 (4)07-03-2016 Dziś gościliśmy w szkole podpułkownika Tadeusza Bieńkowicza ps. „Rączy”. Pan Tadeusz Bieńkowicz niezwykle barwnie opowiadał o swojej działalności podczas II wojny światowej; m.in. od 1939 r. był ochotnikiem w frontowym baonie harcerzy, a potem dowódcą konspiracyjnej piątki w ramach organizacji harcerskiej (Lida). Na wiosnę 1943 r. został zaprzysiężony pod pseudonimem „Rączy”.
Jest współzałożycielem Związku Więźniów Okresu Stalinowskiego oraz Kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Biogram naszego gościa znajduje się na stronie internetowej Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
Inicjatorką spotkania była Ada Szostak z klasy 2f. Wykładu Tadeusza Bieńkowicza wysłuchały klasy 1a, 2f i pasjonaci historii m.in. z klas 3g, 3i oraz 2e. Opieka prof. Olga Błyskal i prof. Katarzyna Jedynak. Zdjęcia wykonała Maria Ochman kl. 2f.

Internetowy test wiedzy o Józefie Piłsudskim

Józef PiłsudskiTest odbędzie się w przededniu imienin Marszałka, 18 marca 2016 roku o godz. 11:00. Przebieg Testu będzie relacjonowany na żywo z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Aby przystąpić do testu, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Organizatorzy konkursu przygotowali platformę wiedzy o Józefie Piłsudskim. Znajdują się na niej fotografie, nagrania video, artykuły i informacje dotyczące Marszałka i jego czasów. Wszystkie pytania testowe zostaną oparte na materiałach znajdujących się na Platformie.

Zgłoszenia do 6 marca 2016 r.

Wizyta II LO w w Konsulacie Węgier

W dniu 15 grudnia 2015 r. delegacja naszego Liceum pod kierownictwem Pana Dyrektora Marka Stępskiego w składzie: prof. Katarzyna Kamizela, prof. Magdalena Misztalska wraz z uczniami swoich klas oraz prof. Tomasz Podgórski, na zaproszenie Pani Konsul Generalnej Węgier w Krakowie prof. dr. Adrienne Koermendy, wzięła udział w zorganizowanej w Konsulacie Węgier sesji kulturalno-historycznej, poświęconej prezentacji przełożonej niedawno na język polski książki węgierskiego stratega i teoretyka wojskowości płk. Ferenca Juliera pt. „Bitwa pod Limanową 1914”.

Prezentacji książki dokonał P. Łukasz Kądziołka, badacz i pasjonat historii regionu limanowskiego. Bitwa pod Limanową, stoczona w dniach 2-12 grudnia 1914 r., stanowiła początek tzw. operacji limanowsko-łapanowskiej, której celem było wyparcie sił rosyjskich z tej części  Galicji przez armie austro-węgierską i niemiecką. U boku Węgrów walczyły 3 pułki piechoty i kawalerii Legionów Polskich pod wodzą Józefa Piłsudskiego. Kulminacyjnym punktem bitwy 11 grudnia była niezmiernie zażarta walka wręcz  na wzgórzu Jabłoniec, w której poległ m. in. d-ca 9. pułku huzarów węgierskich płk Othmar Muhr. Obecnie znajduje się tam piękny cmentarz wojenny. Bitwa pod Limanową w historiografii węgierskiej jest tym, czym dla Polaków Somosierra czy Monte Cassino. Zebrani z najwyższym zainteresowaniem wysłuchali zajmującego wykładu, wzbogaconego licznymi slajdami. W spotkaniu wzięły też udział delegacje uczniów z Zespołu Szkół Społecznych nr 1 przy ul. Fortecznej w Krakowie (SP im. Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta) pod opieką Panów Dyr. Jerzego Gizy i jego zastępcy Lucjana Michalika. Muzyczną ozdobą sesji były występy czterech bardzo młodych i utalentowanych skrzypaczek, które pięknie wykonały utwory muzyki węgierskiej. Na zakończenie Pan Dyrektor Marek Stępski, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, przekazał na ręce Pani Konsul Koermendy życzenia wszelkiej pomyślności osobistej i dla Narodu Węgierskiego. Odpowiadając, Pani Konsul odwzajemniła piękną polszczyzną życzenia i podkreśliła, że obecność Pana Dyrektora znacząco uświetniła to spotkanie i była wielkim zaszczytem dla Konsulatu. Zdjęcia mgr Marek Ciepała, Szef NSZZ „Solidarność” w II LO.

Ogłoszenie konkursu „Świat kultury wokół nas i w nas”

Zachęcamy do udziału w III Konkursie Wiedzy Etnologicznej „Świat kultury wokół nas i w nas” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wspólnie z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych treściami z zakresu etnologii i antropologii kulturowej oraz zwrócenie uwagi na zależności między przynależnością do kultury regionu, a poczuciem tożsamości narodowej. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, nagrodą dla uczniów klas maturalnych, którzy otrzymają tytuł laureata, jest 5 indeksów na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pozostali laureaci, którzy nie są uczniami klas maturalnych, otrzymują nagrody książkowe.

97. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości w II LO w Krakowie

W wigilię 97. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszej Szkole miały miejsce okolicznościowe wydarzenia. O godną oprawę tak wyjątkowego dnia zadbali nauczyciel języka polskiego mgr Katarzyna Kamizela oraz historyk dr Marcin Spórna. Dość niespodziewanie dla wszystkich, na południowej przerwie przed gabinetem Dyrektora sprawnie i prawdziwie po wojskowemu rozlokował się chór złożony z uczniów kl. 2A, który pod czujnym okiem wychowawczyni spontanicznie i od serca wykonał ad hoc wiązankę pieśni legionowych i wojennych z czasów II RP. Stanowiło to godne preludium do głównego punktu uczczenia Resurrectionis Poloniae, jakim był wykład dr. Marcina Spórny, poświęcony różnym drogom Polaków do niepodległości. Ze swobodą, jaka dana jest tylko prawdziwym erudytom, prelegent pięknym i klarownym językiem przedstawił szerokie tło historyczne tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny i dalej proces kształtowania się polskich koncepcji politycznych i wojskowych, prowadzących do powstania Legionów Polskich. Dr Spórna nakreślił pierwszy legionowy szlak bojowy, wiodący od walk pod Limanową i Marcinkowicami do powstania I Brygady Legionów w Nowym Sączu tuż przed Bożym Narodzeniem 1914 r. i dalej do formowania się następnych Brygad legionowych i wydarzeń aż do chwili, którą ktoś określił frazą: I ni z tego, ni z owego, mamy Polskę na pierwszego. Zwrócił uwagę słuchaczy na udział w tych bojach uczniów i absolwentów ówczesnego Gimnazjum Sobieskiego, spośród których na przestrzeni lat 1914-1920 wielu oddało swe życie, a inni zasilili następnie szeregi odrodzonego Wojska Polskiego, dochodząc do znakomitych stanowisk w Armii.  Po zakończeniu wykładu dr Spórna, mający nota bene szczęście być solenizantem akurat w dniu 11 listopada, został nagrodzony gorącymi oklaskami. W ten jakże piękny z wielu względów listopadowy czas, jego znakomity ekskurs pozwolił nam wszystkim przenieść się w epokę legendy Legionów Józefa Piłsudskiego, przywołując cienie ludzi bezinteresownych, nieustraszonych i mężnych, o których-mając zaszczyt znać ich jeszcze osobiście- napisałem kiedyś: Bo ci, którym Marszałek raz ścisnął prawicę, zostali naznaczeni piętnem niezmywalnym. W depozyt wzięli Honor i myśl, że granice-wyrąbać musi klinga szabli niezniszczalnej…

Dr T. Podgórski

Niepodległa już od 97 lat!

Flaga państwowa
W tym roku przypada 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada (środa) świętował będzie także Kraków i cała Małopolska. Do udziału w krakowskich obchodach Święta Niepodległości zapraszają: Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski oraz Prezydent Miasta Krakowa.
11 listopada 2015O godzinie 10:00 rozpocznie się msza święta na Wawelu. Tuż po niej wyruszy pochód patriotyczny, który przejdzie Drogą Królewską na Plac Jana Matejki, gdzie o godzinie 12:00 rozpoczną się główne uroczystości patriotyczne.
Jak co roku w godzinach 10:30-14:30 wokół Plant Krakowskich jeździć będzie specjalny „Tramwaj Patriotyczny” organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana, w którym chóry szkolne z Krakowa i Myślenic śpiewać będą pieśni patriotyczne, a podróżujący tramwajem otrzymają okolicznościowe materiały. 58. Lekcja Śpiewania „Radosna Niepodległości” odbędzie się na Rynku Głównym.
Wśród wydarzeń odbywających się 11 listopada zasługujących na szczególną uwagę znajduje się uroczystość przy Kamieniu Węgielnym Pomnika Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim.Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 60 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017"

Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
« Sie    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930