Kontrakt z uczniem o wybitnych osiągnięciach w konkursach przedmiotowych

 1. Wniosek o zawarcie kontraktu składa:
 • uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców / opiekunów prawnych
 • uczeń pełnoletni
 1. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły.
 2. Do wniosku uczeń dołącza dokumentację związaną z dotychczasowymi osiągnięciami w zakresie danego przedmiotu wraz z uzasadnieniem nauczyciela –  opiekuna ucznia.
 3. Zezwolenie na zawarcie kontraktu może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia pierwszoklasisty.
 4. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora Szkoły dotyczącej kontraktu uczeń zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielem przedmiotu oraz do rzetelnego przygotowania i udziału w kolejnych etapach konkursów przedmiotowych.
 5. W okresie intensywnych przygotowań do udziału w konkursach przedmiotowych uczeń nie jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach szkolnych (zgodnie ze Statutem szkoły §72).
 6. Uczeń jest zwolniony z niezapowiedzianych prac pisemnych i odpowiedzi ustnych w okresie przygotowań do udziału w kolejnych etapach konkursu – okres zwolnienia ustala opiekun nauczyciel przedmiotu.
 7. Uczeń zalicza materiał z przedmiotów nauczania po indywidualnym uzgodnieniu terminu z nauczycielem danego przedmiotu.
 8. Przed podpisaniem kontraktu Dyrektor Liceum może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.
 9. Kontrakt podpisują: Dyrektor Szkoły, nauczyciel przedmiotu, uczeń oraz rodzic /opiekun prawny w przypadku ucznia niepełnoletniego.
 10. W przypadku niewywiązywania się ucznia z kontraktu lub rażącego naruszenia regulaminu uczniowskiego kontrakt ulega zawieszeniu lub rozwiązaniu.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr. 6 Rady Pedagogicznej Nr.12/06/2017/2018 z dnia 28.06.2018 roku.

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 9
Dzisiaj: 1456
W tym tygodniu: 6269
W sumie: 4973788

bip