Dominik Górny z klasy 1d Mistrzem Polski

Z przyjemnością informujemy, że Dominik Górny, uczeń klasy Id, wywalczył tytuł Mistrza Polski w układaniu Kostki Rubika na czas w konkurencji Pyraminx (kostka w kształcie piramidy).

Mistrzostwa Polski odbyły się w dniach 11-13 października w Gdańsku, w historycznej Sali BHP. W zawodach wzięło udział sumarycznie ponad 100 czołowych polskich zawodników, w tym byli i aktualni Mistrzowie i Rekordziści Świata. Dla Dominika, po srebrze i brązie Mistrzostw Polski w poprzednich latach, to pierwszy mistrzowski tytuł w karierze.

Przypominamy, że w lipcu br. Dominik wywalczył tytuł wicemistrza świata w układaniu Kostki Rubika w tej samej kategorii.  Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce” 2019


11-10-2019 W Kopalni Soli „Bochnia” odbyła się uroczysta gala konkursu fotograficznego Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce. Organizator Konkursu to Małopolska Organizacja Turystyczna zarządzająca Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce. Na konkurs nadesłano ponad 200 prac. W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe wyróżnienie otrzymało II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie – zdjęcie Emilii Pasich z klasy 1p o profilu architektoniczno-artystycznym przedstawiające Dworek Zacisze w Miechowie. Nagroda to wycieczka dla wszystkich uczniów z klasy 1p do Kopalni Soli „Bochnia”. Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka. Serdecznie gratulujemy!

Misje w Peru

W związku z ogłoszonym przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, w dniu 11 października br. gościliśmy w murach naszej szkoły panią Katarzynę Jawor – świecką misjonarkę, która od 9 lat przebywa na misjach w stolicy Peru – Limie. Uczniowie wysłuchali  ciekawostek geograficznych na temat klimatu Peru,  trudach przebywania w zachodniej części Ameryki Południowej oraz o służbie misjonarzy wśród ubogiego społeczeństwa.

Organizatorem spotkania był o. Marcin Siemek O. Carm. – proboszcz Bazyliki NMP w Krakowie.

Laureat I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Eleni „Po słonecznej stronie życia”


W dniach 11-13 października b.r. w Bielawie odbył się I Ogólnopolski Festiwal Piosenek Eleni „Po słonecznej stronie życia”. W konkursie uczestniczyli zarówno najmłodsi adepci sztuki wokalnej, jak i dorośli artyści. Przewodniczącą jury była Eleni. Uczestników oceniali ponadto: Joanna Horodko – sopranistka, laureatka licznych konkursów krajowych i zagranicznych, Jarosław Wasik piosenkarz, autor tekstów i kompozytor wykonujący utwory z nurtu piosenki literackiej i Artur Orzech – dziennikarz muzyczny, konferansjer oraz prezenter radiowy i telewizyjny.
Na trzydniową imprezę do Bielawy przyjechało 79 uczestników wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach.
Festiwal zorganizował Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie przy współpracy z Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego. Laureatem konkursu i zwycięzcą I miejsca w kategorii wiekowej 16-17 lat został Alexander Spisak z klasy 2c. Opieka prof. Anna Czepiec-Mączka. Serdecznie gratulujemy! Podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za pomoc w dofinansowaniu opłaty akredytacyjnej.

Małopolska Chmura Edukacyjna

 

 

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0129/19

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu:  419 075,18 zł

Kwota dofinasowania:  398 121,42  zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden zł i 41/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków”.
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9.
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9.
 4. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.
 5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Krakowie, ul. Krzemionki 11
 6. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7.
 8. VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5.
 9. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24.
 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8.
 11. XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.
 12.  XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33.
 13. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44.
 14. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31.
 15. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.
 16. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235.
 17. Zespół Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5.
 18. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5

Rekrutacja trwa. Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

Beneficjent przewiduje m.in. możliwość   korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez realizację projektu w  budynkach ze zniesioną  barierą architektoniczną.

W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-44).

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

Wpis noblistki Olgi Tokarczuk w zbiorach biblioteki II LO

W latach 1901–2019 w dziedzinie literatury nagrodę Nobla odebrało 116 osób, w tym 5 Polaków. Jako pierwszy nagrodę Szwedzkiej Akademii zdobył w 1905 roku Henryk Sienkiewicz, w 1924 roku wyróżnienie odebrał Władysław Reymont. W 1980 roku nagroda trafiła do Czesława Miłosza, w 1996 roku literackiego Nobla odebrała Wisława Szymborska. Olga Tokarczuk otrzymała Literacką Nagrodę Nobla „za narracyjną wyobraźnię połączoną z encyklopedyczną pasją, co sprawia, że prezentuje, że przekraczanie granic jest formą życia” – uzasadniała Akademia Szwedzka. W lipcu w naszej szkole gościła pani Danuta Stenka, która  odczytała fragment książki Ogi Tokarczuk Bieguni.

Uroczystość ślubowania uczniów klas I

Jest już tradycją naszego Liceum, że świętowanie rocznicy największego zwycięstwa naszego patrona, czyli Victorii Wiedeńskiej, zbiega się ze ślubowaniem, które składają uczniowie klas pierwszych. Nie inaczej było w tym roku.

Uroczystość poprzedziły  złożenie wieńca przy grobie króla Jana III Sobieskiego w krypcie św. Leonarda na Wawelu przez kilkuosobową delegację pod opieką dr. M. Spórny oraz  msza święta celebrowana w Kościele Ojców Bernardynów przez ks. dr. prałata Władysława Pietrzyka z udziałem licznie zgromadzonych gości i społeczności szkolnej.   Szczególny charakter mszy podkreślony został poprzez obecność pocztów sztandarowych i asystę wojskową wystawioną przez 6. Brygadę Powietrznodesantową z Krakowa.

Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy uformowali orszak, który przemaszerował na Rynek Główny. W jego trakcie złożono wiązankę kwiatów pod Krzyżem Katyńskim upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej, w tym 0koło 70 absolwentów naszej szkoły. Na Rynku Głównym, przy tablicy upamiętniającej Victorię Wiedeńską, została zaciągnięta warta honorowa. Po oficjalnych przemówieniach nadszedł kulminacyjny moment uroczystości czyli ślubowanie, które złożyli wszyscy uczniowie klas pierwszych. Moment ślubowania to symboliczna chwila. Od tej pory pierwszoklasiści oficjalnie dołączają do wielkiej społeczności Sobieszczaków. To wielki zaszczyt, ale także ogromne zobowiązanie.

Na zakończenie uroczystości odczytano Apel Pamięci Oręża Polskiego, a kompania honorowa WP oddała salwę honorową.

Organizacja: prof. Magdalena Misztalska, dr Marcin Spórna, dyr. Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego pan Gniewomir Rokosz – Kuczyński.

Zdjęcia: Sara Zawadzka kl. 3h.

Klasa artystyczno-architektoniczna była na Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2019


08-10-2019 W Centrum Kongresowym ICE Kraków rozpoczęło się dziś Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2019. Tytułem tegorocznej edycji jest „POŁĄCZENIA — miasto i rzeka”. Klasa 3e o profilu artystyczno-architektonicznym wzięła udział w wykładach i prezentacji konkursowych prac architektonicznych i fotograficznych. Opieka prof. Małgorzata Sobolewska.

Klasy 1L i 1M pozdrawiają z Pienin

30 września i 1 października 2019 r. uczniowie klas 1L i 1M spędzili na wycieczce integracyjnej w Pieninach. Odwiedzili Wąwóz Homole i Szczawnicę, zwiedzili zamek w Niedzicy, popłynęli w rejs po Zalewie Czorsztyńskim…

Uczniami opiekowali się: prof. Agata Zegar (wychowawca klasy 1M), prof. Barbara Pac (wychowawca klasy 1L), prof. Zuzanna Sala, prof. Anna Jurczak, prof. Sławomir Bielecki.

Kilka wspomnień z Australii 2019


Zdjęcia to efekt wymiany, którą w czerwcu zorganizowała prof. Elżbieta Potępa.

Geografia i przygoda – zajęcia terenowe w Dolinie Szklarki

28 września grupa Pasjonatów Geografii wędrowała ścieżkami Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Warsztaty dla uczniów prowadziły studentki z Koła Naukowego Geoturystyka, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej. Sobieszczacy podziwiali różnorodność przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. W jesiennej aurze poznawali walory geologiczne obszaru oraz procesy i zjawiska, które doprowadziły do powstania wyjątkowego krajobrazu Doliny Szklarki. Opieka ze strony szkoły prof. Eliza Wojtasik.

eTwinning w Sobieskim

W tym roku szkolnym w ramach eTwinningu realizować będziemy założenia projektu pt.: ” English is easy when we learn together”. Pracować będziemy  oczywiście w międzynarodowym gronie.

Tematem tego projektu jest integracja w zakresie 4 umiejętności językowych. Uczniowie będą zachęcani do używania języka angielskiego w kontekście komunikacji międzynarodowej współpracy  w celu osiągnięcia wspólnych założeń projektowych. W ramach tego projektu będziemy tworzyli  wspólny program do współpracy z partnerami oraz rozwijania umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia przez uczniów w języku angielskim.

Ponadto, chcemy poprawić swoje uczenie się za pomocą narzędzi edukacyjnych i przygotować ćwiczenia, aby zaangażować uczniów w proces uczenia się,  wzmacniać ich kreatywność. Uczniowie będą komunikować się za pośrednictwem cyfrowego i bezpiecznego miejsca pracy zaproponowanego przez Radę Europy, zwanego Twinspace. Będą mogli wymieniać się po angielsku z innymi członkami projektu, prowadzić wideokonferencje itp.

Wrześniowa diagnoza maturalna z Wydziałem Chemii UJ

27 września uczniowie z klas 3a, 3c i 3i, realizujący chemię w zakresie rozszerzonym, wzięli udział we Wrześniowej diagnozie maturalnej  organizowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczniowie klas maturalnych po raz pierwszy w tym roku szkolnym zmierzyli się z próbnym arkuszem egzaminacyjnym z chemii. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia z ramienia UJ byli dr Karol Dudek-Różycki, dr Michał Płotek i mgr Tomasz Wichur.

Wyjście na próbny egzamin maturalny zorganizowały prof. Agata Zegar i prof. Barbara Pac.

Mistrzowie i Wicemistrzynie Turnieju Aktywny Student na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie


W ostatni piątek 20 września 2019 r. reprezentacje naszego Liceum w siatkówce dziewcząt i chłopców brały udział w Turnieju Aktywny Student na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Do udziału w turnieju zaprosili studenci UEK oraz AZS Kraków w ramach zadania w III Edycji Budżetu Obywatelskiego woj. małopolskiego Aktywny Student. Nasze reprezentacje zdobyły tytuł mistrzowski w kategorii mężczyzn oraz tytuł wicemistrzowski w kategorii kobiet. Tytuł MVP otrzymał Wojtek Skiba kl. 3a. Opiekunami drużyn byli prof. Elżbieta Kaszyńska i prof. Tomasz Kaszyński. Serdecznie gratulujemy!

Złota medalistka Drużynowych Mistrzostw Polski Kadetek w tenisie ziemnym z II LO

Miło nam poinformować, że Karolina Mazurek kl. Id w dniach 13-16.09.2019 r. brała udział w turnieju tenisowym, na którym wraz ze swoją drużyną BTK Advantage BB wywalczyła złoty medal, a tym samym drużynowy tytuł Mistrzyni Polski. Serdecznie gratulujemy! Zdj.: Krakowska Szkoła Tenisa/UKS Tenis24.

II Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna z udziałem Krystiana Nalepy

W dniach od 24 do 31 lipca 2019 r. w Sankt Petersburgu (Rosja) odbyła się II Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna (International Economics Olimpiad). Do zawodów II Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej przystąpiło około 150 reprezentantów z 24 państw ze wszystkich części świata.

Po raz pierwszy o miano najlepszych młodych ekonomistów globu w szranki stanęli reprezentanci Polski, a wśród nich uczeń naszego Liceum Krystian Nalepa – ubiegłoroczny laureat IV miejsca Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (klasa 3d w roku szk. 2018/2019). Więcej: tutaj

Serdecznie gratulujemy!

 

Obchody 336. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w II Liceum


12-09-2019 Równolegle do obchodów w Wiedniu – w Zaułku Sobieskiego – Dyrekcja, przedstawiciele Grona Pedagogicznego i delegacje klas pierwszych uczcili 336. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Uroczystość rozpoczął hymn narodowy oraz przemówienie dyrektora II Liceum Marka Stępskiego. Pan Dyrektor przybliżył młodym Sobieszczakom historię utworzenia szkoły oraz przedstawił losy kilku wybitnych jej absolwentów. Ceremonię zakończył krótki wykład dr. Marcina Spórny, przybliżający zebranym historyczny kontekst wydarzeń z 12 września 1683 r. – wielkiego zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego nad Turkami. Prelegent podkreślił, że pamięć o Odsieczy Wiedeńskiej jest „przyjemnym obowiązkiem” wszystkich tworzących szkolną społeczność II Liceum, gdyż wydarzenia sprzed 336 lat na zawsze złączyły je z historią Szkoły. Tekst dr Marcin Spórna. Zdjęcia Andrzej Szablewski kl. 3a.

Obchody 336. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w Wiedniu z udziałem delegacji II LO


12-09-2019 Delegacja klasy 3d w składzie: Weronik Gończ, Natalia Irlik, Aleksandra Matlak, Paulina Natońska, Karina Rzegotka, Jan Sarapata i Jerzy Stanek pod opieką prof. Barbary Skawińskiej reprezentowała naszą szkołę podczas uroczystości 336. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej pod wodzą naszego Patrona, króla Jana III Sobieskiego. Uroczyste obchody rocznicy odbyły się na wzgórzu Kahlenberg pod Kościołem p.w. św. Józefa, gdzie król Jan III Sobieski modlił się przed decydującym starciem oraz pod kościołem św. Augustyna w Wiedniu, gdzie król uczestniczył w mszy świętej po zwycięskim wjeździe do Wiednia. Zdjęcia prof. Barbara Skawińska.

Bardzo serdecznie dziękujemy również Panu dr. inż. Leszkowi Faliszewskiemu za przekazanie swoich prywatnych zdjęć naszej delegacji, które publikujemy poniżej.

Uczeń II LO reprezentantem Polski na Międzynarodowym Turnieju Chemicznym w Moskwie

W dniach 20 – 25 sierpnia 2019 na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie odbył się Międzynarodowy Turniej Wiedzy Chemicznej (International Chemistry Tournament). Brały w nim udział drużyny z całego świata – m.in. z Węgier, Iranu, Rosji, Czarnogóry, Singapuru, Tajlandii i Polski. Nasz kraj reprezentowało sześciu uczniów małopolskich szkół – w tym sobieszczak Patryk Pyrek (klasa 3i).

Patryk został zaproszony do udziału w zawodach po tym, jak uzyskał jeden z najlepszych wyników w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej klas II (opieka prof. A. Zegar).

Turniej Chemiczny (International Chemistry Tournament) to drużynowe zawody o charakterze debaty naukowej. Tematyka konkursu znana jest wcześniej i wymaga od uczestników starannego przygotowania. Do każdego problemu należy opracować prezentację przedstawiającą rozwiązanie, a następnie trzeba obronić swoje stanowisko przed zarzutami innych drużyn oraz jury złożonym z pracowników naukowych wyższych uczelni. Udział w zawodach wymaga od uczestników nie tylko szerokiej wiedzy z zakresu chemii i innych nauk matematyczno-przyrodniczch, ale również zdolności oratorskich, błyskotliwości i dobrej znajomości języka angielskiego.

Uczniowie z Polski świetnie spisali się w tegorocznej edycji turnieju – zajęli miejsce tuż za podium. Serdecznie gratulujemy Patrykowi i jego kolegom: Aleksandrze Drozd, Gabrieli Kucko, Weronice Łukaszczyk, Emmie Mażul-Kulesza i Tomaszowi Ślusarczykowi!

Dziękujemy dr. Karolowi Dudkowi-Różyckiemy i dr. Michałowi Płotkowi, którzy zorganizowali wyjazd uczniów na turniej, opracowali atrakcyjny plan ich pobytu w Moskwie i zdobyli na to środki finansowe.

Szczególne podziękowania kierujemy również do Rady Rodziców II LO, która pokryła koszt biletów lotniczych dla Patryka.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj: strona 1, strona 2, a na tematu udziału w nim polskiej drużyny tutaj

Dyplomy uznania za udział w Międzynarodowym Konkursie Projektów Języka Niemieckiego 2018/2019

W ubiegłym roku szkolnym jedenaście osób z grupy językowej 1D1 DSD II oraz grupy 2-godzinnej 2n6 brało udział w Międzynarodowym Konkursie Projektów Języka Niemieckiego „Begegnung mit Osteuropa 2019”. Prezentujemy właśnie otrzymane indywidualne dyplomy uznania za udział w konkursie. Opieka prof. Małgorzata Sobolewska.

Wicemistrz świata z kl. 1d w układaniu Kostki Rubika w konkurencji Pyraminx


Z przyjemnością informujemy, że Dominik Górny kl. 1d wywalczył tytuł wicemistrza świata w układaniu Kostki Rubika w konkurencji Pyraminx. Mistrzostwa Świata odbyły się w Australii, w Melbourne, w dniach 11-14 lipca tego roku i wzięło w nich udział ponad 800 zawodników z 47 krajów świata.

Warto również nadmienić, że Dominik jest aktualnym rekordzistą świata (singiel Pyraminx), a film z jego rekordowym ułożeniem jest dostępny pod linkiem:Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 70 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018"

Październik 2019
P W Ś C P S N
« Wrz    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Aktualnie online: 6
Dzisiaj: 520
W tym tygodniu: 8116
W sumie: 3348115
bip