Komunikat dla uczniów przyjętych do klas I

Drodzy Uczniowie,

Nowy rok szkolny rozpocznie się w dniu 2 września, ale już dzisiaj pragniemy przekazać Wam kilka istotnych informacji.

Lista podręczników do klasy pierwszej dostępna tutaj

W dniu 2.09 po spotkaniach z wychowawcami w klasach I odbędzie się obowiązkowy dla wszystkich uczniów test poziomujący z języka angielskiego (45 min.).

Po teście z języka angielskiego odbędzie test z:

  1. języka niemieckiego (45 min.; obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy zadeklarowali wolę nauki tego języka; uczniowie zgłoszeni do grup DSD nie piszą testu z języka niemieckiego; uczniowie rozpoczynający w szkole naukę języka niemieckiego „od podstaw” pozostają również w sali i wpisują na teście informację „grupa początkująca”),
  2. języka hiszpańskiego (45min; obowiązkowy dla wszystkich, którzy wyrazili chęć nauki tego języka; uczniowie rozpoczynający w szkole naukę języka hiszpańskiego „od podstaw” pozostają również w sali i wpisują na teście informację „grupa początkująca”),

Testy z języków odbywają się w obecności wychowawców w tych samych salach, w których odbędą się spotkania z wychowawcami.

Uczniowie, którzy zadeklarowali wolę nauki języka francuskiego, rosyjskiego lub łacińskiego zostaną poproszeni przez wychowawców o zaznaczenie na liście poziomu grupy (podstawa czy kontynuacja). Kontakt z nauczycielami uczącymi tych języków będzie możliwy po  spotkaniu z wychowawcami.

Wybór podręcznika dla konkretnej grupy językowej nastąpi w terminie do 15 września.

Więcej informacji dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego opublikujemy w ostatnim tygodniu sierpnia.

A tymczasem życzymy Wam udanych wakacji!

Gratulujemy Wszystkim tegorocznym Maturzystom!

Drodzy Maturzyści,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wszyscy zdaliście tegoroczny egzamin maturalny!

„Nauka jest jak niezmierne morze…
im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”
(Stefan Żeromski)

Serdeczne gratulujemy z okazji zdania Egzaminu Dojrzałości.

Życzymy sukcesów na dalsze lata nauki oraz udanego startu w dorosłe życie!

Podsumowanie Patronatu Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w roku szkolnym 2023/24

W roku szkolnym 2023/24 II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie realizowało szeroką, perspektywiczną współpracę z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach patronatu uczniowie klas matematyczno-fizycznych mieli możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach i warsztatach poświęconych matematyce, a w szczególności:

Olimpijski Fakultet Matematyczny – warsztaty te poświęcone są przygotowaniu bezpośrednio do udziału oraz sukcesów w Olimpiadzie Matematycznej. Zajęcia charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. W minionym roku szkolnym prowadzone były przez pana Dominika Bysiewicza oraz pana Jakuba Byszewskiego – specjalistów w dziedzinie olimpiad, pracujących z najbardziej uzdolnioną matematycznie młodzieżą w Polsce. Zajęcia odbywały się w budynku II LO i uczestniczyło w nich łącznie 36 uczniów z klas 1a, 1f, 2a, 2f. Każda z grup zrealizowała 30h zajęć lekcyjnych podzielonych na 12 spotkań. Ostatnie zajęcia odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ – oprócz warsztatów matematycznych uczniowie mieli okazję poznać budynek wydziału, usłyszeć o jego historii, a także porozmawiać ze studentami należącymi do Koła Matematyków Studentów UJ. Wszyscy uczniowie biorący regularnie udział w warsztatach otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie z Informatyki – zajęcia prowadzone na WMiI UJ pod okiem specjalistów, podczas których uczniowie mają możliwość zdobycia ogromnej pozaszkolnej wiedzy, a także spotkania i rozmowy z uzdolnionymi uczniami z całej Polski. Zajęcia odbywają się w soboty w ustalonych odgórnie terminach. Uczniowie mają możliwość indywidualnego wyboru poziomu trudności (jednego z czterech). Uczestnictwo w tych warsztatach zostało zapewnione dziesięciu uczniom naszej szkoły z klas o profilu mat-fiz-inf. W tym roku szkolnym odbyło się łącznie 5 spotkań (pierwsze zajęcia 28 października, ostatnie 3 lutego) i uczestniczyli w nich uczniowie klasy 1a. Uczniowie otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające ukończenie zajęć.

Wykłady i zajęcia popularnonaukowe – w czasie roku szkolnego WMiI UJ organizuje wiele spotkań i zajęć dla uczniów, których celem jest rozwijanie pasji matematycznej, zachęcenie uczniów do rozwijania się w kierunkach ścisłych oraz opowiedzenie o matematyce w sposób przyjemny i ciekawy. Najważniejszymi takimi wydarzeniami są: Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Matematyczne Czwartki. W ramach patronatu część uczniów ma zapewnione miejsca podczas takich zajęć. W roku szkolnych 2023/24 uczniowie klasy 3f uczestniczyli w zajęciach w ramach serii „Matematyczne Czwartki” i było to spotkanie pt.: „Liczba Pi”, które odbyło się 12 października, a prelegentem był dr Jerzy Szczepański, profesor UJ. W jednym z kolejnych spotkań z tej serii pt.: „O liczeniu mostów w Królewcu oraz ścian wielościanów, czyli przyczynek do historii pewnego Szwajcara mającego niezwykły wpływ na matematykę od XVIII wieku, które odbyło się w dniu 16 maja i prelegentem był dr Leszek Pieniążek, udział wzięła klasa 2f. Za organizacją tych wyjść, jak i opiekę nad młodzieżą odpowiedzialny był prof. Piotr Bury. W ramach zajęć odbywały się również krótkie quizy matematyczne, w których piątka naszych uczniów: Szymon Golczewski, Filip Piekarz, Mateusz Różkowski, Amelia Fijałka oraz Joanna Gomółka wykazała się wiedzą i refleksem. W nagrodę uczniowie otrzymali drobne upominki.

Opieka nad patronatem: prof. Piotr Bury

Festiwal Małych Form Teatralnych żegna prof. Leszka Mrugalskiego

To jest jedno z tych pożegnań, które przyszło za wcześnie….

Leszku, będziemy pamiętać Twój uśmiech, Twój entuzjazm i Twoją serdeczność.

Ty, urodzony sportowiec, okazałeś się doskonałym opiekunem, mentorem i szefem wielu pokoleń młodzieży zaangażowanej w organizację i występy na Festiwalu Małych Form Teatralnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Potrafiłeś jak nikt inny rozbudzić w nich ambicję, ducha współzawodnictwa i działania prospołeczne. My, Twoje koleżanki i koledzy, a zarazem przyjaciele patrzyliśmy na to ze zdumieniem, szacunkiem i zazdrością. Młodzież liczyła się z Twoim zdaniem, bardzo Cię lubiła i wiele świetnych rzeczy robiono tylko dla Ciebie. A Festiwale pod Twoim kierownictwem były niezapomniane. Każdy, kto uczestniczył w tym przedsięwzięciu nie czuł się anonimowy. Był też przez Ciebie doceniany.

Nam wszystkim, przyjaciołom, absolwentom i młodzieży związanej z FMFT będzie brakowało Twojej dobrej energii, Twojej otwartości, Twojego sarkastycznego humoru, ciepła i optymizmu.

Leszku, będzie nam Ciebie brakowało!

Organizatorzy FMFT
fot. Archiwum FMFT

Ostatnie pożegnanie Prof. Leszka Mrugalskiego

Ostatnia lekcja wuefu

Pusto się zrobiło i cicho…
Kto nas teraz nauczy tej Twojej mądrości?
Mądrości w prostocie rozwiązań… nie tylko na boisku,
Kto powie dowcip i humorem rzuci?
Kto nauczy rzucać… życie z dystansu?
Patrzeć na przeciwnika jak na przyjaciela?
Kto nas nauczy myśleć nie o sobie a o drużynie?
Kto nas nauczy grać… zawsze do przodu?

Mąż, Tata, Dziadek, Profesor, Wychowawca, Trener…
Czym byłby Festiwal, Leszku bez Ciebie?
Czym będzie Sobieski, Leszku bez Ciebie?
Nie ma ludzi niezastąpionych? Są… Leszku!
Przyjaciel Młodzieży,
Przyjaciel i Kolega wielu…

Zadzwonił dzwonek… ostatni
Dziękujemy, że mogliśmy grać z Tobą…

Grzegorz Bobek

Leszku, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i myślach!

Msza Św. Żałobna odprawiona zostanie w sobotę 13 lipca 2024 r. o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym Naramie, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, a zamiast kwiatów datki na Hospicjum Alma Spei. Podczas ceremonii obecny będzie wolontariusz.

Rozdanie świadectw maturalnych 9.07 – Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2024 r. zostaną ogłoszone 9 lipca (wtorek). Świadectwa dojrzałości, aneksy i informacje o wynikach będą wydawane w szkole:

9 lipca w godz. 9:00 – 11:00

4a prof. W. Mucha – sala nr 11

4b prof. T. Stępski – sala nr 12

4e prof. K. Miko – sala nr 14

4c – sala nr 13

4d – sala nr 13

4f – sala nr 13

4g – sala nr 13

4h – sala nr 13

Absolwenci z lat ubiegłych – sala nr 13.

Wyniki można sprawdzić w systemie ZIU od 9 lipca ok. godz. 8.30.

Prosimy aby w dniu odbioru dokumentu mieć ze sobą dowód tożsamości. Jeżeli ktoś nie może z ważnych przyczyn odebrać dokumentu osobiście, może we wtorek lub czwartek w godz. 8.00 – 13.00 upoważnić do odbioru pełnomocnika.

„Healthy Wealthy”

W ramach realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego programu „Healthy Wealthy” w czerwcu br. odbyło się spotkanie z nauczycielami z Niderlandów, Turcji i Hiszpanii. Uczestniczyli w nim również hiszpańscy uczniowie oraz Sobieszczacy. Wszystkie zajęcia, warsztaty, dyskusje i aktywności były poświęcone zdrowemu stylowi życia w mieście. W ciągu pięciu dni zebrani wzięli udział w grze miejskiej, spacerowali ulicami Krakowa, zagrzewali do boju drużynę piłkarską II LO, która zmierzyła się na boisku z reprezentacją Nowodworka w „Świętej wojnie”. Mieli również okazję wziąć udział w warsztatach poświęconych terapii muzyką oraz w zajęciach jogi. Dzięki wizycie w Muzeum Farmacji dowiedzieli się o zdrowotnych właściwościach ziół, natomiast pobyt w Kopalni Żup Krakowskich pozwolił nie tylko zwiedzić zabytkową kopalnię, ale również oczyścić płuca i przekonać się, jak naturalna inhalacja wpływa na organizm człowieka. Nie zabrakło również praktycznych zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie spotkania omówiono systemy edukacyjne w krajach partnerskich oraz rolę sportu w edukacji. Przedstawiono jakie kluby sportowe działają w krajach z których pochodzą uczestnicy programu oraz jakie jest zaangażowanie młodzieży. Uczniowie zostali zainspirowani do prowadzenia aktywnego trybu życia.

 Zebrane spostrzeżenia znalazły następnie odzwierciedlenie w dyskusjach na temat radzenia sobie ze stresem, różnorodnych metod relaksacji i osiągania dobrostanu. Rozmawiano również o zdrowym stylu życia, aktywności fizycznej oraz harmonii z otoczeniem. Projekt „Wealthy Healthy” koordynuje nauczycielka języka angielskiego w II LO, prof. Justyna Grzegorzyca. Do tej pory odbyły się już dwa spotkania; jesienią 2023 roku w Denizli w Turcji, a w czerwcu br. w Krakowie. Przed uczestnikami jeszcze dwa kolejne, czyli w lecie w Niderlandach i w zimie w Hiszpanii. 

Debata MUN

W naszej szkole prężnie działa koło debatanckie, jednak czy wszyscy zainteresowani rozwijaniem talentów oratorskich wiedzą czym są debaty MUN? Model United Nations to stowarzyszenie, które pozwala pasjonatom debat w wieku licealnym oraz policealnym organizować symulacje konferencji ONZ. Każda konferencja skupia się na umożliwianiu uczestnikom wcielenia się w postać ambasadora danego kraju i wzięcia udziału w debacie mającej na celu zażegnanie kryzysów z różnych zakątków świata. Wydarzenia MUN nie tylko stanowią okazję do zdobycia wiedzy i doświadczeń kulturowych lecz także do rozwijania kompetencji językowych oraz nauki jak skutecznie łączyć własne potrzeby z potrzebami innych. Rysensteen Gymnasium Model United Nations to konferencja, w której miałam przyjemność uczestniczyć podczas wymiany z Gimnazjum Rysensteen w Kopenhadze. Zgromadziła ona uczniów szkół średnich z całej Europy. Uczniowie szkół partnerskich, w tym II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, mogli brać czynny udział w debatach, a przy tym poznać lepiej kulturę zagranicznych gości oraz nawiązać wyjątkowe przyjaźnie. W komitecie “Economic and Social Council”, w którym wcielałam się w rolę ambasadora Japonii, wspólnymi siłami próbowaliśmy znaleźć racjonalne rozwiązanie dla panującego kryzysu opioidalnego. W ten sposób jako efekt wielogodzinnych dyskusji stworzyliśmy własną Rezolucję – dokument zawierający szczegółowy plan działania mający na celu poprawę jakości życia określonej grupy społecznej. Podczas każdej konferencji Model United Nations dokument poddawany jest analizie przez delegatów całej konferencji, co pozwala na osiągnięcie kompromisu i realnych rezultatów pracy członków danego komitetu. Uczestnictwo w „MUN-ie” zdecydowanie urozmaiciło mój pobyt w Kopenhadze, dlatego bez zastanowienia, ponownie zgodziłabym się na bycie częścią tego niesamowitego przedsięwzięcia. Dzięki Rysensteen Gymnasium Model United Nations wróciłam do Krakowa bogata w nowe doświadczenia i przyjaźnie. Z podziękowaniami dla Elisabeth, Edie, Nat i Chrisa

Tekst: Marlena Walczyk 3F

Organizacja: prof. Justyna Grzegorzyca

Jak żyją osoby głuche?

W dniu 11 czerwca klasa 2d miała okazję gościć na lekcji Prezesa Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych – Pana Adama Stromidło. Planowane od dawna spotkanie miało na celu zapoznać młodzież z językiem migowym i tym, jak żyją osoby głuche. Pan Prezes przedstawił wiele ciekawych informacji związanych z CODA – słyszących dzieciach głuchych rodziców oraz najnowocześniejszych rozwiązaniach, które pomagają osobom z ubytkiem słuchu. Dowiedzieliśmy się, że jest około 300 języków migowych, ale znając polski język migowy osoba głucha jest w stanie komunikować się z innymi osobami na całym świecie. Ostatnie momenty spotkania były okazją do poznania alfabetu polskiego języka migowego i podstawowych zwrotów.

Organizacja: prof. Eliza Wojtasik

Dziennik Anny Frank

W dniu 6 czerwca 2024 r. uczniowie naszej szkoły, VII i XLIV LO mieli okazję obejrzeć i wysłuchać mono-operę „Dziennik Anny Frank” Grigoriego Frida. Przedstawienie wiedeńskiego Teatru Muzycznego wyreżyserował Bruno Berger – Gorski.

W roli Anny Frank wystąpiła sopranistka Miriam Hajiyeva. Na fortepianie towarzyszył jej Almog Ahroni. Narratorką była Magdalena Barylak. Spektakl gościł na scenie naszej auli z inicjatywy Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie, który reprezentowała pani wicekonsul Sandra Heiskanen.

Zdjęcia: Emil Maćkowiak (klasa 3a)

Zorganizowanie wydarzenia: prof. Paweł Szulecki

Patronat Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nad klasą 2h

W drugim okresie roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy 2h wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pierwszą częścią zajęć był wykład z zakresu wiedzy o mediach pt. „Jak nie dać się złapać w pułapkę informacji, czyli życie z mediami”, który poprowadził pan dr Dariusz Baran. Uczniowie dowiedzieli się między innymi o historii Internetu i mediów społecznościowych, ich funkcjonowaniu i współczesnych zjawiskach w świecie social mediów. Wykład zwiększył świadomość młodzieży w zakresie korzystania z Internetu, a także związanych z nim problemów i zagrożeń.
Po wykładzie część klasy wzięła udział w warsztatach prezenterskich. Ich celem było doskonalenie umiejętności związanych z prezentowaniem wizerunku medialnego. Podczas sesji w studiu uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie wstępów do programów informacyjnych. Następnie każdy miał okazję wystąpić jako prezenter i przedstawić swoją wizję programu przed kamerą. Była to niesamowita sposobność do praktycznego wykorzystania wcześniej zdobytej wiedzy i poznania kulisów pracy w mediach.

Pod kierunkiem pani dr Anny Taszyckiej, specjalistki w dziedzinie filmoznawstwa, druga grupa podjęła próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie zajęć: „Po co nam gatunki filmowe?”. Uczniowie zgłębiali charakterystyczne cechy różnych gatunków filmowych oraz oglądali fragmenty filmów ilustrujących te cechy. Podczas zajęć omawiano również, jak gatunki filmowe wpływają na odbiór dzieła przez widza. Analizowano przykłady zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych produkcji, co pozwoliło uczniom na lepsze zrozumienie ewolucji gatunków filmowych. Dyskusje, które toczyły się w trakcie zajęć, pobudzały do refleksji nad rolą gatunków w kinematografii.

Tekst: Julia Tichoruk klasa 2h

Opieka: prof. Katarzyna Kamizela

Kujon Show 2024

W dniu 20 czerwca odbyła się ceremonia, podczas której nagrodzeni i wyróżnieni zostali uczniowie, którzy w kończącym się roku szkolnym osiągnęli wybitne wyniki i sukcesy w nauce, w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Dzisiejsze wydarzenie uświetnił swoją obecnością Prezydent Miasta Krakowa, pan Aleksander Miszalski, Absolwent naszego Liceum. Nasze zaproszenie przyjął także długoletni Dyrektor Szkoły pan Marek Stępski. Obecni byli również przedstawiciele Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne, pozostali pracownicy szkoły oraz Wspaniali Uczniowie, bez których to wydarzenie nie byłoby możliwe. Uroczystość była dla nas wszystkich bardzo wyjątkowa, gdyż świętowaliśmy osiągnięcia, trud, mrówczą pracę i determinację uczniów, które wprowadziły ich na nowy etap edukacyjnej podróży.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Prezydenta Miasta Krakowa pana Aleksandra Miszalskiego, że w tak pracowitym okresie znalazł czas by być obecnym podczas tego wydarzenia.

Zdjęcia: www.krakow.pl

Organizacja: klasy 3d oraz 3e

Podsumowanie działalności Uniwersyteckiego Fakultetu Geograficznego w roku szkolnym 2023/24

To już  ósmy  rok działalności Uniwersyteckiego Fakultetu Geograficznego

Uniwersytecki Fakultet Geograficzny (UFG) został zorganizowany z inicjatywy prof. Urszuli Batorskiej, pod patronatem Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy współpracy z  prof. dr hab. UKEN  Tomaszem Bryndalem

Uczniowie z klasy 1d uczestniczyli co miesiąc w zajęciach prowadzonych przez pracowników UKEN   w Krakowie. Podczas zajęć zapoznali się  z historią   i współczesnością  Polskiej Stacji Polarnej  w Hornsundzie (SW Spitsbergen) – dr Piotr Dolnicki oraz nowoczesnymi technikami pomiarowymi  w geografii-  dr Paweł Struś. Jak na prawdziwych geografów przystało poznali dokładnie rzeźbę Tatr (dr Paweł Krąż) oraz analizowali i konstruowali mapy georóżnorodności  w Polskich Karpatach Zachodnich (dr Anna Chrobak-Żuffova). O roli uzdrowisk mówił dr Robert Faracik  w prezentacji „Uzdrowisko – miejsce, które leczy”. Uczniowie poznali również europejskie szlaki kulturowe (dr  Franciszek Mróz),  a o kryzysie uchodźczym opowiedział nam dr Tomasz Padło. Razem z dr. Bartłomiejem Pietrasem  nauczyliśmy się   prostych  pomiarów meteorologicznych. 

 Na zakończenie fakultetu uczniowie otrzymali  certyfikaty. UFG to doskonała okazja aby rozszerzać geografię na poziomie akademickim, rozwijać zainteresowania tą dziedziną nauki pod okiem doświadczonych specjalistów oraz dokonywać obserwacji i pomiarów w terenie.

Poniżej kilka zdjęć z warsztatów

Organizacja: prof. Urszula Batorska

Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny „(Pod)różne historie” rozstrzygnięty

Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny „(Pod)różne historie” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, którego organizatorami był Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, Zespołu Placówek Oświatowych nr 2, w Białymstoku, Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku wyłonił laureatów.
Tematem konkursu była podróż we wszystkich jej aspektach, zarówno pojmowana sensu stricte jako wyprawa, zwiedzanie jak i wędrówka symboliczna, podróż przeżyta w wyobraźni.
Jury konkursu fotograficznego w składzie:
Ewa Bijak – fotograf, członek Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego, Stowarzyszenia Fotograficznego „Przeciw Nicości” im. Mieczysława Wielomskiego, Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP),
Jerzy Lech – nauczyciel fotografii Młodzieżowego Domu Kultury ZPO nr 2 w Białymstoku oraz Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, dydaktyk fotografii, dziennikarz wyspecjalizowany w tematyce fotograficznej, autor ponad 300 artykułów o fotografii,
Dominika Chojnacka-Jamiołkowska – kierownik Działu Organizacji Imprez Młodzieżowego Domu Kultury ZPO nr 2 w Białymstoku
po obejrzeniu 515 zdjęć nadesłanych przez 150 autorów z całej Polski postanowiło przyznać wyróżnienie dla uczennicy z klasy 1h Marii Czepczyk, za zestaw „Podróż (nie)oczywista”.
Natomiast w konkursie literackim, jury w składzie:
Grażyna Wiesława Dawidowicz – doradca metodyczny języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe) Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji,
Magdalena Sołowiej – filolog polski, Dział Edukacji Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
Jakub Sosnowski – autor książek dla dzieci i opowiadań dla dorosłych, wykładowca akademicki Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Biznesu, Mediów i Reklamy w Warszawie,
po przeczytaniu zgłoszonych do konkursu 124 prac nadesłanych z całej Polski postanowiło przyznać I nagrodę dla ucznia klasy 2e Adama Lubańskiego, za pracę pt. „Pociąg zwany przeznaczeniem”.
Serdecznie gratulujemy!


opieka artystyczna: prof. Anna Czepiec-Mączka

Wymiana Kraków – Hamburg

W dniach 3-9 czerwca 2024 r. grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w wymianie polsko-niemieckiej z Gymnasium Allee w Hamburgu.

Nauczyciele i uczniowie z naszej nowej szkoły partnerskiej przygotowali bardzo ciekawy i urozmaicony program. Po uroczystym powitaniu przez Dyrektora i nauczycieli Gymnasium Allee uczestnicy wymiany wraz z partnerami z Niemiec wzięli udział w lekcjach i poznawali niemiecką szkołę.

W kolejnych dniach wymiany uczniowie zwiedzali Hamburg, Lubekę, a w drodze powrotnej również Berlin. W czasie tygodniowego pobytu wspólnie z nowymi kolegami poznawali historię i najważniejsze zabytki niemieckich miast. Zwiedzali muzea, między innymi Europejskie Muzeum Hanzy, uczestniczyli w grze terenowej z wykorzystaniem aplikacji, podziwiali panoramę Hamburga z wieży kościoła St. Michaelis oraz z tarasu Elbphilharmonie i płynęli promem. Uczniowie z Niemiec oprowadzili nowych kolegów i koleżanki po najciekawszych miejscach swojego miasta. W czasie wymiany nie zabrakło czasu na aktywność sportową – czwartkowe przedpołudnie uczestnicy wymiany spędzili w parku linowym, a następnie odpoczywali i kontynuowali integrację podczas pikniku w parku. Ostatniego dnia w czasie wieczoru polsko-niemieckiego wspólnie bawili się, prezentując tańce, gry i zwyczaje typowe dla Polski i Niemiec.

Bardzo cennym doświadczeniem był czas spędzony u rodzin goszczących.

Dziękujemy bardzo za miłe przyjęcie i czekamy z niecierpliwością na drugą część wymiany, jaką będzie spotkanie w Krakowie.

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pobytu w Niemczech:

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Organizacja i opieka: prof. Waldemar Grzebień, prof. Julia Mleczko, prof. Joanna Pisula

Wystawa MIEJSCA PRZEJŚCIOWE w Muzeum Fotografii MuFo – po raz pierwszy autorstwa Rady Młodzieżowej MuFo

W sobotę 15 czerwca b.r. miał miejsce wernisaż wystawy Miejsca przejściowe, którą przygotowała Rada Młodzieżowa MuFo /Muzeum Fotografii w Krakowie/. Jest to wydarzenie które zaistniało po raz pierwszy. Wybrane przez członków i członkinie Rady zdjęcia ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie opowiadają o poczuciu zawieszenia iniepewności, który towarzyszy momentom ważnych życiowych przemian. Czerpiąc zarówno ze swojego doświadczenia oraz z bogatej kolekcji MuFo, młodzi kuratorzy przygotowali pokaz, który został zaaranżowany w miejscach „pomiędzy” faktycznymi salami muzealnymi: w szatniach, windach, korytarzach czy toaletach.

Młodzieżowa Rada Muzealna to ciało doradcze przy Muzeum Fotografii w Krakowie, w którym zasiadają licealiści zainteresowani kulturą współczesną, fotografią, działaniem świata artystycznego oraz instytucji kultury. Członkinie i członkowie w trakcie rocznej kadencji mają wpływ na program wydarzeń skierowanych do swojej grupy wiekowej oraz okazję, by sami zdecydować o tym, czego chcieliby nauczyć od muzealników i muzealniczek.

W skład Rady w bieżącym roku szkolnym z II LO w Krakowie wchodzili:
Julia Dąbroś – absolwentka 2024
Zuzanna Kaczor – klasa 3e
Hanna Kwapień – klasa 3e

Projekt powstał pod opieką kuratorską dr Marty Kudelskiej (UJ), jednej ze współautorek koncepcji powstania Młodzieżowej Rady Muzealnej. Opiekę nad Radą sprawuje Anna Sidorska.

Wystawę będzie można oglądać w czerwcu i lipcu w ramach biletu wstępu na pozostałe wystawy w MuFo Rakowicka.

W latach poprzednich członkami Rady były Anna Witek, Julia Mostowik i Kinga Lewińska.

Przypomnienie działań dostępne tutaj: link

koordynator: prof. Anna Czepiec-Mączka

zdjęcia: Michał Kwapień, prof. Anna Czepiec-Mączka

Projekt Ogarniam życie

W piątek 26 kwietnia w naszej szkole odbył się festyn zorganizowany w ramach projektu „OGARNIAM ŻYCIE Z LIDEREM”. Inicjatorkami i realizatorkami wydarzenia były wolontariuszki: Julia Wójtowicz kl.2i, Urszula Grodzka i Lena Kaczor kl. 2h, Teresa Przyłuska kl. 2b i Patrycja Liszka kl. 3i. W ramach festynu dokonaliśmy otwarcia uzyskanej dzięki funduszom Urzędu Miasta Krakowa strefy wypoczynku na świeżym powietrzu. Za halą sportową stanęły 3 solidne ławki, zadbano także o ich otoczenie: w pobliżu stanęło 170cm drzewko oliwne, a także krzaczki borówek, poziomek, goździków i lawendy w donicach.

W ramach Festynu uczniowie mogli cieszyć się zabawą i na chwilę zapomnieć o codziennym stresie. Graliśmy w piłkę, badmintona i Twistera. Chętni mogli dać upust kreatywności tworząc rysunki kredą na chodniku wokół hali sportowej i na dziedzińcu. Powstały małe arcydzieła, jak komiksowe streszczenie „Makbeta” czy rozbudowane wzory chemiczne, a także stare dobre „klasy” i spontaniczne impresje odzwierciedlające nastroje Sobieszczaków. Dzięki firmie Toma, z którą nasze Wolontariuszki nawiązały współpracę, będzie możliwa kontynuacja twórczości, a zapasy kredy wystarczą na długo. Będzie dostępna przy wyjściu na boisko.

Ponadto psycholog Ewa Adamus poprowadziła dla 3 klas grę integracyjną „Koło współpracy”, a na dziedziniec przybyli pracownicy firmy „GOOD LOOD”, by osłodzić Uczniom i Nauczycielom trudy szkolnej codzienności. Kolejka po lody ustawiała się na każdej przerwie!

Mamy nadzieję, że strefa wypoczynku będzie służyć całej społeczności Sobieskiego i przyczyni się do budowania coraz bardziej przyjaznej atmosfery. Zapraszamy do korzystania, cieszenia się zielenią i relaksu!

Szczególne podziękowania dla ogromnie życzliwej Dyrekcji, a także dla pani Anny Szczęsny, która wspierała nas w kwestiach rozliczeniowych oraz pana Aleksandra za pomoc techniczną.

Dziękujemy też fotografom: Emilowi Maćkowiakowi (za wszechstronne wsparcie projektu) i Krzysztofowi Piejko.

Opieka nad projektem: prof. Ewa Adamus

Czym jest ślad węglowy?

Zmiany klimatyczne spowodowane czynnikami antropogenicznymi stanowią obecnie jeden z najważniejszych problemów środowiskowych.

W dniu 16. maja 2024 r. klasy 1i oraz 3g realizujące rozszerzenie z biologii wzięły udział w wykładzie pt. Czym jest ślad węglowy? wygłoszonym przez panią dr Elżbietę Sowulę-Skrzyńską z Państwowego Instytutu Badań (Instytut Zootechniki).

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to określenie ilości gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan czy podtlenek azotu, emitowanych przez człowieka lub organizację w trakcie prowadzenia działalności, produkcji lub użytkowania produktu lub usługi.

W obliczeniach śladu węglowego uwzględnia się emisje gazów cieplarnianych powstałe w całym cyklu życia produktu lub usługi, w tym wydobycie surowców, produkcję, transport, użytkowanie i utylizację.

Ślad węglowy jest jednym z kluczowych wskaźników zmiany klimatu, a jego redukowanie stanowi ważny element działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Największy ślad węglowy zostawia produkcja i konsumpcja energii, szczególnie w postaci energii elektrycznej pozyskiwanej z paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, sektor energetyczny odpowiada za około 60% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jednak dużo zależy od kontekstu, ponieważ ślad węglowy różnych produktów czy usług może być bardzo zróżnicowany, w zależności od sposobu produkcji, transportu, zużycia energii i innych czynników.

Największym składnikiem śladu węglowego jest dwutlenek węgla (CO2), ale do jego powstania przyczyniają się również inne gazy, takie jak metan (CH4) czy tlenek azotu (N2O).

Ślad węglowy powstaje m.in. podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, które są używane do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania, transportu, a także w procesach produkcyjnych. Oprócz tego, ślad węglowy może być powodowany przez wycinanie lasów, co prowadzi do zmniejszenia ilości roślin, które naturalnie pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery.

Nasze codzienne działania, takie jak korzystanie z samochodu, używanie urządzeń elektrycznych, wyrzucanie żywności, czy kupowanie produktów, które zostały wyprodukowane w innych krajach, również mają wpływ na nasz indywidualny ślad węglowy.

Aby zmniejszyć swój ślad węglowy, możemy podjąć kilka działań:

Oszczędzać energię: Warto pamiętać o wyłączaniu urządzeń elektrycznych, gdy nie są używane oraz o wybieraniu energooszczędnych sprzętów. Można również ograniczyć korzystanie z klimatyzacji i ogrzewania, a także zastąpić tradycyjne żarówki energooszczędnymi.

Wybierać transport ekologiczny: Zamiast samochodu warto wybierać rower, komunikację miejską lub car sharing. W przypadku dalszych podróży lepszym rozwiązaniem niż samolot są pociągi lub autobusy.

Unikać marnowania jedzenia: Warto kupować tylko to, co faktycznie potrzebujemy i wykorzystać wszystko, co mamy w lodówce, zanim zepsuje się jedzenie. Można też ograniczyć spożywanie mięsa, które ma duży wpływ na ślad węglowy.

Ograniczyć zużycie wody: Warto oszczędzać wodę podczas mycia, mycia zębów czy mycia naczyń. Można też wybierać produkty, które wymagają mniejszej ilości wody do produkcji.

Wybierać produkty z niskim śladem węglowym: Warto wybierać produkty pochodzące z lokalnych źródeł oraz te, które zostały wyprodukowane w sposób ekologiczny.

Recykling: Warto segregować odpady i dbać o to, aby jak najwięcej z nich trafiło do recyklingu. Można też unikać plastikowych opakowań i wybierać te, które można łatwo poddać recyklingowi.

Podsumowaniem wykładu było przeprowadzenie na lekcjach biologii w klasach 1i oraz 3g quizu Kahoot . Najlepsi zostali nagrodzenie drobnymi upominkami, które otrzymaliśmy od pani dr Elżbiety Sowuli – Skrzyńskiej.

Organizacja i opieka: prof. Renata Bielecka

Indywidualne Biegi Przełajowe

W dniu 6 czerwca 2024 r. na terenach COM COM ZONE nasza szkoła brała udział w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Serdeczne gratulacje dla uczennicy klasy 4C Łucji Rozkrut, która w swojej kategorii zajęła pierwsze miejsce. Również gratulacje dla uczennic klas pierwszych Anieli Topolskiej 1E oraz Hanny Koblańskiej 1I, które zajęły kolejno 4 i 5 miejsce w swojej kategorii wiekowej. W biegu chłopców najwyższe miejsca zajęli Łukasz Kawałek z klasy 1D, 5 miejsce oraz Grzegorz Zając klasa 1G, 6 miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Opiekun: prof. Tomasz Kaszyński

Miejsce spotkań przy Twojej szkole.

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich zorganizowany przez Katedrę Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej na projekt miejsca rekreacji.

Tematem konkursu, zorganizowanego przez Katedrę Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej był projekt niewielkiego miejsca rekreacji przy szkole – przestrzeni sprzyjającej integracji. Miejsce należało osadzić w wybranej przez uczestnika rzeczywistej lokalizacji przy/lub w pobliżu szkoły. Przestrzeń musiała zawierać elementy małej architektury (np. siedzisko/a lub ławka/i, kosz na śmieci, donice i inne elementy wg pomysłu uczestnika konkursu) zintegrowane z zielenią. Ocenie jury podlegał zarówno projekt, jak i dobór odpowiedniej lokalizacji. Patronem Konkursu była Pani Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu WA PK prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz.

Na konkurs przesłano 27 wysokiej jakości projektów ze szkół z całej Polski. Jury brało pod uwagę przede wszystkim pomysł na koncepcję miejsca, dobór lokalizacji i funkcjonalność przestrzeni, dobór zieleni oraz ogólną estetykę pracy. Projekt ucznia z naszej szkoły z klasy 3e artystyczno – architektonicznej Krzysztofa Opalińskiego został wyróżniony. Nagrodą było m.in. uczestnictwo w warsztatach projektowych.

Gratulujemy!

Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka

Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Blizny historii. Ślady II wojny światowej w mojej okolicy”

Miło nam poinformować, że w ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Blizny historii. Ślady II wojny światowej w mojej okolicy”, którego organizatorem było Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, praca fotograficzna Plac zabaw – bolesne sąsiedztwo uczennicy z klasy 3e artystyczno-architektonicznej, Hanny Kwapień zajęła III miejsce.

Zadaniem uczestników było uchwycenie zachowanych, w całości lub częściowo śladów II wojny światowej w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez poszukiwanie historycznych pozostałości organizatorzy konkursu pragnęli zachęcić młodzież do rozwijania wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Z opisu zdjęcia Hani:

[…] Przestrzeń ta inspiruje do stawiania pytań. Czy przeszłość może harmonijnie współistnieć z przyszłością? Jak przechowywać pamięć, jednocześnie będąc zanurzonym w codzienności? Gdzie przebiega granica tego, co powinno być upamiętniane? Czy budować specjalne pomniki pamięci czy też pozwalać duchom przeszłości naturalnie współbrzmieć z pulsem miasta?”

Uzasadnienie Komisji Konkursowej – Maciej Kostun, artysta fotograf; członek Związku Polskich Artystów Fotografików; Karolina Romańska, Kierownik Działu Wydarzeń Kulturalnych MIIWŚ; Wojciech Kiełpiński, specjalista ds. dokumentacji fotograficznej Działu Zbiorów MIIWŚ; Przemysław Zachulski, kustosz; kierownik Działu Edukacyjnego MIIWŚ; Kamil Rutecki, kustosz; gł. specjalista ds. edukacji Działu Edukacyjnego MIIWŚ:

Zdjęcie placu zabaw z fragmentem muru krakowskiego getta paradoksalnie uderza swoją powściągliwością. Doskonale wybrane miejsce – obszar przenikania się historii i śmierci ze zwyczajnym, codziennym życiem – zostało ukazane za pomocą zrównoważonej kompozycji i w delikatnym, miękkim świetle. Forma łuku czerwonej drabinki jest echem kształtów ogrodzenia i wraz z nim buduje rytm, który prowadzi nas w przeszłość. Dołączony opis zawiera krótką historię miejsca oraz interpretację autorki. Wyraźnie pokazuje świadomość wyboru motywu i użytych środków. Świadczy o wrażliwości i dojrzałości myślenia cennej u młodych ludzi.

Gratulujemy!

Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka

Fakultet polonistyczny w klasie 2h pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Klasa 2h w czerwcu zakończyła ostatnie dwa bloki fakultetu prowadzonego przez wykładowców Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego panie dr Ewelinę Drzewiecką oraz dr Sylwię Przęczek-Kisielak. W trakcie lekcji uczniowie zdobyli wiele przydatnych informacji z zakresu języka polskiego. Rozszerzyli swoją wiedzę na temat literatury staropolskiej, etymologii słów oraz poznali podobieństwa między językami słowiańskimi, co pozwoliło im zrozumieć mechanizmy wpływające na zmiany w języku. Dodatkowo zapoznali się z pochodzeniem i znaczeniem polskich imion. Zajęcia były niezwykle zajmujące i uczniowie będą ciepło wspominać lekcje, podczas których poznali meandry języka polskiego.

Tekst: Mateusz Kadzik kl. 2h

Opieka: prof. Katarzyna Kamizela

Ogólnopolski konkurs organizowany przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Dom i gościnność: Władywostok – Tsuruga i Tokio – Seattle – Wejherowo.

Na drogach dzieci syberyjskich do Polski (1919 – 1923)

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ambasada Japonii w Polsce, Instytut Polski w Tokio, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Japonii, Konsul Honorowy w Japonii w Krakowie.

Konkurs jest otwartą lekcją historii. Jak piszą organizatorzy „Konkurs opiera się na zasadzie samodzielnego, poszukującego i twórczego poznawania losów dzieci syberyjskich oraz przenoszenia wiedzy o tamtych odległych już wydarzeniach do naszego dzisiejszego świata. Jest to także lekcja wzajemnego wsparcia, gdyż nie byłoby „domów” dzieci syberyjskich i nie byłoby gościnności, gdyby nie ludzie odmiennych narodowości i zawodów, których łączył jeden cel – pomoc polskim dzieciom. W większości „domów” dzieci syberyjskich obowiązywała zasada gościnności, która łączyła ludzi różnych narodowości, kultur i religii. Gościnność stała się warunkiem powszechnego pokoju, a także przede wszystkim, otwartości, zaufania, dialogu i współpracy.” W konkursie uczniowie poszukują odpowiedzi na pytanie „Czego uczy nas historia dzieci syberyjskich dzisiaj, w świecie, w którym wspaniały rozwój technologii i kultury idzie w parze z licznymi napięciami, niepokojami i zagrożeniami?” Konkurs składał się z dwóch etapów – poznania faktów historycznych i kreacji artystycznej.

W VI edycji konkursu Losy dzieci syberyjskich uczennice z naszej szkoły Julia Niemiec z klasy 3b i Zuzanna Kaczor z klasy 3e zostały wyróżnione a praca Julii Niemiec otrzymała także Nagrodę Główną od Młodzieżowej Rady przy Muzeum Manggha.

Zuzanna wykonała rzeźbę, natomiast Julia zagrała na bębnie i przedstawiła wykonaną przez siebie marionetkę. Prace plastyczne zostały zaprezentowane przez uczennice przed publicznością w szerokim kontekście związanym z tematem domu i gościnności.

Serdecznie gratulujemy!

opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka

Sukcesy sportowe Wojciecha Wody

Uczeń klasy 1D Wojciech Woda od kilku lat trenuje karting z ogromnymi sukcesami. W tym sezonie, który jeszcze nie dobiegł końca może poszczycić się:
4 miejsce w Finale Champions of the Future Academy w Walencji
5 miejsce  podczas kwalifikacji we Włoskiej serii WSK Super Master Series
8 miejsce w grupie i 28 na 105 w ogólnej klasyfikacji podczas kwalifikacji na  Kartingowych Mistrzostwach Europy w Walencji

Przed Wojtkiem jeszcze kilka startów w tym sezonie, trzymamy kciuki i życzymy sukcesów!

 

 

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Aktualnie online: 8
Dzisiaj: 781
W tym tygodniu: 8424
W sumie: 5052888

bip