Cyberprzemoc

Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy w szkole

Cel procedury:  Uporządkowanie czynności związanych z postępowaniem w przypadku zaistnienia zjawiska cyberprzemocy w szkole.

Podstawa prawna: Art.190a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny

Cyberprzemoc – prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie innych osób za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Do zjawisk związanych z cyberprzemocą zalicza się mi.in:

 • Robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez zgody rodziców/opiekunów prawnych,
 • Wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgód, a szczególnie
  przy ich wyraźnym sprzeciwie,
 • Włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści zamieszczonych
  na prywatnych stronach internetowych,
 • Stalking (nękanie przy pomocy Internetu, telefonów komórkowych),
 • Groźby i znieważania wysyłane za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych,
 • Umieszczanie wulgarnych treści w Internecie, publikacja ich w miejscach masowego dostępu dzieci i młodzieży,
 • Bezprawne wykorzystywanie informacji,
 • Uwodzenie i treści pornograficzne w Internecie.

 W przypadku zaistnienia w szkole sytuacji związanych z cyberprzemocą, wprowadza się następujące procedury postępowania:

 1. W przypadku ujawnienia przypadku cyberprzemocy (zgłoszenie przez uczniów, rodziców, świadków zdarzenia, nauczycieli) należy stworzyć warunki do bezpiecznego zgłoszenia zdarzenia karalnego (zapewnienie anonimowości osobie zgłaszającej, szczególnie dziecku).
 2. O zdarzeniu informowany jest Dyrektor szkoły i jego zastępcy, wychowawca klasy, w której zaistniała sytuacja cyberprzemocy pedagog lub psycholog szkolny.
 3. Dyrektor szkoły, jego zastępca wraz z wychowawcą i pedagogiem bądź psychologiem szkolnym, ustalają okoliczności zdarzenia oraz świadków.
 4. W uzasadnionych przypadkach w procedurę włącza się nauczyciela informatyki, który pomaga zabezpieczyć dowody i/lub ustalić tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
 5. Wszystkie dowody zastosowanej cyberprzemocy zbiera wychowawca wraz z pedagogiem lub psychologiem szkolnym
 6. Wychowawca lub pedagog szkolny podejmuje działania na rzecz natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy (np. zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału, żądanie natychmiastowego usunięcia wszystkich filmów ośmieszających z telefonu sprawcy itp.).
 7. Pedagog lub psycholog szkolny udziela wsparcia ofierze i zapewnia jej pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 8. Wychowawca przy pomocy pedagoga ustala, kto jest sprawcą zdarzenia.
 9. Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog prowadzi rozmowę pozwalającą ustalić przyczyny dokonania cyberprzemocy. W uzasadnionych wypadkach należy udzielić sprawcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem uniknięcia na przyszłość podobnych zachowań.
 10. Wychowawca klasy, do której uczęszcza sprawca zdarzenia kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi sprawcy celem omówienia zachowania dziecka, zapoznania z materiałem dowodowym oraz decyzją w sprawie dalszego postępowania
  i podjętych środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.
 11. W sytuacjach uzasadnionych pedagog powiadamia Komendę Miejską Policji i/lub sąd rodzinny o dokonaniu cyberprzemocy.
 12. Wobec sprawcy wyciąga się konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 13. Uczeń, który dokonał cyberprzemocy jest monitorowany przez pedagoga i wychowawcę, celem zapobiegania aktom zemsty na osobach poszkodowanych.
 14. Jeśli sprawca jest nieznany, należy – o ile to możliwe – dokonać natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy od administratora serwisu oraz powiadomić Policję.
 15. Wobec ofiary cyberprzemocy wychowawca podejmuje działania ochronne i wspierające.
 16. Sytuacja dziecka, które padło ofiarą przemocy, musi być monitorowana, aby nie dopuścić
  do dalszych działań przemocowych lub odwetowych ze strony sprawcy. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy o zdarzeniu poinformowali świadkowie, a nie ofiara cyberprzemocy.
 17. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka – ofiary winni być natychmiast poinformowani o sposobie rozwiązania sytuacji związanej z cyberprzemocą.
 18. Z zaistniałego zdarzenia należy sporządzać przez cały czas wyjaśniania sprawy notatki służbowe, w której zawarte będą daty i miejsca rozmów, personalia osób biorących udział
  w wyjaśnianiu spraw, opisy przebiegu wydarzeń oraz podpisy świadków zdarzenia i wyjaśniania sprawy.

Podczas wyjaśniania sprawy nie należy dopuszczać do konfrontacji sprawcy z ofiarą celem zachowania poczucia bezpieczeństwa ofiary cyberprzemocy.

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 12
Dzisiaj: 1032
W tym tygodniu: 5845
W sumie: 4973364

bip