Cyberprzemoc

Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy w szkole

Cel procedury:  Uporządkowanie czynności związanych z postępowaniem w przypadku zaistnienia zjawiska cyberprzemocy w szkole.

Podstawa prawna: Art.190a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny

Cyberprzemoc – prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie innych osób za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Do zjawisk związanych z cyberprzemocą zalicza się mi.in:

 • Robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez zgody rodziców/opiekunów prawnych,
 • Wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgód, a szczególnie
  przy ich wyraźnym sprzeciwie,
 • Włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści zamieszczonych
  na prywatnych stronach internetowych,
 • Stalking (nękanie przy pomocy Internetu, telefonów komórkowych),
 • Groźby i znieważania wysyłane za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych,
 • Umieszczanie wulgarnych treści w Internecie, publikacja ich w miejscach masowego dostępu dzieci i młodzieży,
 • Bezprawne wykorzystywanie informacji,
 • Uwodzenie i treści pornograficzne w Internecie.

 W przypadku zaistnienia w szkole sytuacji związanych z cyberprzemocą, wprowadza się następujące procedury postępowania:

 1. W przypadku ujawnienia przypadku cyberprzemocy (zgłoszenie przez uczniów, rodziców, świadków zdarzenia, nauczycieli) należy stworzyć warunki do bezpiecznego zgłoszenia zdarzenia karalnego (zapewnienie anonimowości osobie zgłaszającej, szczególnie dziecku).
 2. O zdarzeniu informowany jest Dyrektor szkoły i jego zastępcy, wychowawca klasy, w której zaistniała sytuacja cyberprzemocy pedagog lub psycholog szkolny.
 3. Dyrektor szkoły, jego zastępca wraz z wychowawcą i pedagogiem bądź psychologiem szkolnym, ustalają okoliczności zdarzenia oraz świadków.
 4. W uzasadnionych przypadkach w procedurę włącza się nauczyciela informatyki, który pomaga zabezpieczyć dowody i/lub ustalić tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
 5. Wszystkie dowody zastosowanej cyberprzemocy zbiera wychowawca wraz z pedagogiem lub psychologiem szkolnym
 6. Wychowawca lub pedagog szkolny podejmuje działania na rzecz natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy (np. zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału, żądanie natychmiastowego usunięcia wszystkich filmów ośmieszających z telefonu sprawcy itp.).
 7. Pedagog lub psycholog szkolny udziela wsparcia ofierze i zapewnia jej pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 8. Wychowawca przy pomocy pedagoga ustala, kto jest sprawcą zdarzenia.
 9. Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog prowadzi rozmowę pozwalającą ustalić przyczyny dokonania cyberprzemocy. W uzasadnionych wypadkach należy udzielić sprawcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem uniknięcia na przyszłość podobnych zachowań.
 10. Wychowawca klasy, do której uczęszcza sprawca zdarzenia kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi sprawcy celem omówienia zachowania dziecka, zapoznania z materiałem dowodowym oraz decyzją w sprawie dalszego postępowania
  i podjętych środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.
 11. W sytuacjach uzasadnionych pedagog powiadamia Komendę Miejską Policji i/lub sąd rodzinny o dokonaniu cyberprzemocy.
 12. Wobec sprawcy wyciąga się konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 13. Uczeń, który dokonał cyberprzemocy jest monitorowany przez pedagoga i wychowawcę, celem zapobiegania aktom zemsty na osobach poszkodowanych.
 14. Jeśli sprawca jest nieznany, należy – o ile to możliwe – dokonać natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy od administratora serwisu oraz powiadomić Policję.
 15. Wobec ofiary cyberprzemocy wychowawca podejmuje działania ochronne i wspierające.
 16. Sytuacja dziecka, które padło ofiarą przemocy, musi być monitorowana, aby nie dopuścić
  do dalszych działań przemocowych lub odwetowych ze strony sprawcy. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy o zdarzeniu poinformowali świadkowie, a nie ofiara cyberprzemocy.
 17. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka – ofiary winni być natychmiast poinformowani o sposobie rozwiązania sytuacji związanej z cyberprzemocą.
 18. Z zaistniałego zdarzenia należy sporządzać przez cały czas wyjaśniania sprawy notatki służbowe, w której zawarte będą daty i miejsca rozmów, personalia osób biorących udział
  w wyjaśnianiu spraw, opisy przebiegu wydarzeń oraz podpisy świadków zdarzenia i wyjaśniania sprawy.

Podczas wyjaśniania sprawy nie należy dopuszczać do konfrontacji sprawcy z ofiarą celem zachowania poczucia bezpieczeństwa ofiary cyberprzemocy.Na prośbę Rodziny prof. Michała Krówczyńskiego udostępniamy link, pod którym można wpłacać pieniądze przeznaczone na prowadzenie poszukiwańFundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 70 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018"

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 51
W tym tygodniu: 51
W sumie: 3153575
bip