Język niemiecki

Aktualności
Nasze sukcesy
Wymiany
Studia w Niemczech
Egzamin maturalny z języka obcego jest wymagany podczas rekrutacji na wiele prestiżowych uczelni w Krakowie i w innych miastach w Polsce:
– AGH – na wszystkie kierunki,
– Uniwersytet Ekonomiczny – na wszystkie kierunki,
– Uniwersytet Jagielloński  – na wiele kierunków, n.p. prawo, weterynaria, psychologia, dziennikarstwo, filologie itd.,
– Uniwersytet Pedagogiczny  – na wiele kierunków, n.p. politologia, administracja, filologie itd.,
– Szkoła Główna Handlowa SGH w Warszawie – na wszystkie kierunki.
Od maja 2015 uczniowie mogą zdawać również maturę dwujęzyczną z języka niemieckiego, która może być dodatkowo punktowana podczas rekrutacji na uczelnie wyższe w Polsce.
Atrakcyjną ofertą studiów są kierunki studiów tzw. międzynarodowe. Takimi kierunkami w Krakowie jsą:
– Zarządzanie Międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i ESB Business School Reutlingen University tutaj informacja Program studiów w ramach Podwójnego Dyplomu obejmuje przedmioty realizowane w części w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ (2 lata) oraz ESB Business School w Reutlingen w Niemczech (2 lata).
– Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu AGH i Fachhochschule Münster w Niemczech, informacja tutaj

2014-logo-dsd-wwwW Sobieskim oferujemy naukę języka niemieckiego w następujących grupach:

Poziom rozszerzony IV.1r.: – język niemiecki DSD I/DSD II.
Przygotowanie do matury rozszerzonej i dwujęzycznej. Możliwość przystąpienia do egzaminu z języka niemieckiego – DSD B1, a potem C1 (bezpłatnie).
Oficjalna strona internetowa programu DSD II tutaj
Facebook program DSD II tutaj

Poziom podstawowy IV.1p.: – język niemiecki 2 godziny tygodniowo, kontynuacja z szkoły podstawowej. Przygotowanie do zdawania matury podstawowej z języka niemieckiego.  Możliwość zdawania w szkole, bezpłatnie, certyfikatu języka niemieckiego DSD I.

Poziom podstawowy IV.0.: – język niemiecki 2 godziny tygodniowo, nauka dla początkujących.
Solidna nauka języka i możliwość osiągnięcia po 3 latach nauki poziomu językowego  A1. Możliwość zdawania  certyfikatu języka niemieckiego poziom A1 w instytucjach certyfikujących.

W grupach rozszerzonych DSD II  uczniowie mogą przystąpić do egzaminu z języka niemieckiego – DSD B1/C1. Zajęcia prowadzone są w grupach międzyoddziałowych w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Uczniowie mają dodatkowe dwie godziny z nauczycielem niemieckim w klasie maturalnej.
Uczniowie znający biegle język niemiecki mogą wybrać inną kombinację języków obcych (np. ang./franc. lub ang./hiszp.), a przygotowywać się do olimpiady pod kierunkiem wybranego nauczyciela języka niemieckiego.
Uzdolnieni uczniowie mają możliwość objęcia tokiem indywidualnej nauki z języka niemieckiego lub zawarcia tzw. kontraktu podczas przygotowań do olimpiady.

Prezentacja PowerPoint tzw. Krakowskiego modelu DSD II

CZYM jest Niemiecki Dyplom Językowy (Deutsches Sprachdiplom DSD C1) ?

Opracowanie: Waldemar Grzebień
DSD II C1 to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec. Poziom wg wytycznych Rady Europy – C1.

KTO może go zdawać?

Uczniowie, którzy uczyli się języka niemieckiego przez 6 kolejnych lat po 5-6 godzin tygodniowo. Uczniowie małopolskich gimnazjów (w Krakowie Gimnazjum nr 1, 5, 7, 11, 16, 23, 39, 46 oraz Gimnazjum Wieliczka, Koźmice Wielkie, Węgrzce Wielkie, Klucze, Olkusz nr 4, Trzebinia nr 2.) objęci programem nauczania języka niemieckiego, kontynuowanym później w liceum w specjalnych klasach z 6- godzinnym programem nauczania tygodniowo. Na świecie dyplom DSD C1 posiada już ponad 14000 absolwentów.

JAKIE KOSZTY ponosi kandydat?

Udział w egzaminie jest bezpłatny.

DLACZEGO DSD C1?

DSD C1 uznawany jest w Niemczech jako wystarczający dowód umiejętności językowych do podjęcia studiów na uniwersytetach niemieckich. Ogólnoświatowe uznawanie dyplomu niesie ponadto ze sobą wymierne korzyści przy staraniu się o pracę w firmach niemieckich działających na terenie Niemiec i za granicą, m.in. w Polsce. Dyplom potwierdza biegłą znajomość języka niemieckiego.

KIEDY zaczyna się przygotowanie?

Uczniowie gimnazjów DSD C1 kontynuują naukę w jednym z liceów, zatwierdzonym przez stronę niemiecką jako liceum afiliowane. Takim liceum jest II LO im. Króla Jana III Sobieskiego.

I CO DALEJ?

W klasie maturalnej, na początku grudnia, kandydaci zdają egzamin pisemny, a zaraz po części pisemnej egzamin ustny. Kandydaci, którzy pozytywnie zdali egzamin, otrzymują dyplom DSD C1.

JAK wygląda egzamin DSD II ?

Prezentacja PowerPoint struktury egzaminu DSD II

Opracowanie: Małgorzata Sobolewska
1.Cztery sprawności językowe (HV słuchanie, LV czytanie, SK komunikacja pisemna, MK komunikacja ustna) są oceniane równoważnie (4 x 24 punkty). Aby zdać egzamin w zakresie danej sprawności na poziomie B2 lub poziomie C1 należy uzyskać minimum  punktów (w zależności od sprawności – informacje w najnowszej tabeli poniżej).

2015 tabela granice punktowe DSD II

2. Integralną częścią egzaminu jest wykonywany projekt (Projektarbeit).
3. Rozumienie ze słuchu (HV) obejmuje trzy typy zadań: rozumienie globalne, selektywne i detaliczne, po wysłuchaniu nagrań z płytki CD (jeden raz lub dwa razy w zależności od ćwiczenia)
4. Komunikacja pisemna (SK) obejmuje analizę przedstawionego materiału: tekst + grafika. Wymagane jest kojarzenie faktów, interpretacja, argumentowanie (za i przeciw), wyrażanie opinii, streszczanie informacji.
5. Komunikacja ustna (MK) składa się z dwóch części: W pierwszej części zdający otrzymuje materiał do wypowiedzi – temat wypowiedzi i tzw. Stichpunkte. W formie monologu analizuje zawartość, po prezentacji odpowiada na pytania komisji. W drugiej części zdający opisuje wykonany przez siebie projekt, a po prezentacji odpowiada na pytania komisji.

Über das II. Lyzeum auf DEUTSCH

Opracowanie: Małgorzata Sobolewska
Das II. Lyzeum liegt in der Krakauer Innenstadt, fünf Gehminuten vom Hauptmarkt entfernt und ist das zweitälteste allgemeinbildende Gymnasium in Krakau. Die Schule hat ihre eigene Schulhymne und eigene Farbe – Grün. Zur Schultradition gehören u.a. das Fußballspiel gegen das Nowodworski-Gymnasium und das Festival der Kleinen Theatralischen Formen. Das feierliche Gelöbnis der Erstklässler am Marktplatz ist ein großes Fest in der Schule. Bei dieser Feier wird das Hejnal vom Marienkirchturm von unserem Absolventen auf der Trompete gespielt und der beste Absolvent erhält einen Sobieski-Säbel. Seit 18 Jahren nehmen die Schüler aus den Klassen mit dem Leistungskurs Deutsch an der Sprachprüfung „das Deutsche Sprachdiplom der Ständigen Kultusministerkonferenz DSD C1″ teil. Die Schule rühmt sich vieler bekannter Absolventen, zu denen Künstler, Wissenschaftler und Politiker von Weltbedeutung gehören. Das „Sobieski” umfasst 29 Räume, an der Schule unterrichten 83 Lehrerinnen und Lehrer in 33 Klassen.
Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz ist eine staatliche Sprachprüfung, die an 94 Gymnasien und Lyzeen in Polen z.T. seit vielen Jahren angeboten wird. Diese Sprachprüfung wird im schulischen Unterricht vorbereitet und findet ihren Platz im Deutsch-Curriculum.
Die Bundesländer entsenden ca. 20 deutsche Lehrkräfte, die an den polnischen DSD-Schulen für ein paar Jahre arbeiten und die gemeinsam mit ihren polnischen Kollegen den Deutschunterricht gestalten und die DSD-Prüfungen abnehmen. Von Warschau und Breslau aus wird dieses umfangreiche Sprachprogramm geleitet und durch vielfältige Begleitmaßnahmen wie Fortbildungen und Austauschveranstaltungen für Schüler und Lehrer angereichert.

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031