Rekrutacja 2023/24 – Ważne terminy i informacje

I

 W dniach 15 maja – 19 czerwca 2023 roku należy złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Muszą to zrobić w II Liceum wszyscy kandydaci, dla których II Liceum jest szkołą pierwszego wyboru.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę internetową:

krakow.e-omikron.pl

zalogować się na tej stronie, wypełnić wniosek on-line, wydrukować go, podpisać (konieczne są podpisy co najmniej jednego z rodziców oraz kandydata) i dostarczyć wniosek do szkoły.

Wniosek można dostarczyć do szkoły na jeden z trzech sposobów:

a) w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 12.30 (w dniu 19 czerwca do godz. 14.00),

b) poprzez stronę internetową krakow.e-omikron.pl – tam należy go podpisać profilem zaufanym, co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku,

c) poprzez wysłanie czytelnych zdjęć lub skanów wszystkich stron wypełnionego i podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej:

rekrutacja2lo@gmail.com

Wpłynięcie wniosku na w/w adres potwierdzimy wiadomością zwrotną.

W każdym z tych przypadków należy zachować termin 15 maja – 19 czerwca 2023 roku (do godziny 14.00).

Po otrzymaniu przez nas wniosku, potwierdzimy go niezwłocznie w systemie elektronicznej rekrutacji. Z chwilą potwierdzenia przez nas wniosku, kandydat traci możliwość edycji swojego wniosku (np. dokonywania zmian w wyborach szkół lub oddziałów, uzupełnienia danych itp.). W przypadku chęci dokonania zmian we wniosku, należy zwrócić się do nas z pisemną prośbą o jego odblokowanie w systemie. Prośbę taką można złożyć w szkole w formie papierowej lub elektronicznie – przesyłając do nas czytelny skan lub zdjęcie prośby (na adres rekrutacja2lo@gmail.com). Po odblokowaniu przez nas wniosku, kandydat uzyska możliwość ponownej edycji danych. Po dokonaniu zmian, należy złożyć nowy, poprawiony wniosek rekrutacyjny w szkole pierwszego wyboru (sposobami opisanymi powyżej).

II

W dniach 23 czerwca – 10 lipca 2023 roku należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną (za zgodność z oryginałem) kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i potwierdzoną (za zgodność z oryginałem) kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

W tych dniach będzie także możliwe złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata  (z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów do jakich kandyduje).

Dokumenty będą przyjmowane w II LO następujących terminach:

6 lipca 2023 (czwartek) w godz. 9.00 – 12.30,

7 lipca 2023 (piątek) w godz. 9.00 – 12.30,

10 lipca 2023 (poniedziałek) w godz. 9.00 – 12.30.

 Nie ma konieczności osobistego składania w/w dokumentów w szkole. Zamiast tego dokumenty można przesłać w postaci czytelnych zdjęć lub skanów (z zachowaniem terminu 23 czerwca – 10 lipca 2023 roku) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:

 rekrutacja2lo@gmail.com

 Wpłynięcie dokumentów na w/w adres potwierdzimy wiadomością zwrotną.

III

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej w II LO oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej nastąpi w dniu 19 lipca 2023 roku (środa) o godz. 10.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

IV

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
3) dwie podpisane fotografie 30x42mm w stroju szkolnym;
4) karta zdrowia (jeśli była wydana przez szkołę podstawową);
5) skrócony odpis aktu urodzenia (lub kserokopia);
6) karta informacyjna ze szkoły podstawowej (o ile była wydana)
7) ankieta kandydata – do pobrania tutaj

Dokumenty będzie można składać w dniach 20 – 26 lipca 2023 roku w następujących terminach:

20 lipca 2023 (czwartek) w godz. 9.00 – 12.00,

21 lipca 2023 (piątek) w godz. 9.00 – 12.00,

26 lipca 2023 (środa) w godz. 9.00 – 12.00.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi w dniu 27 lipca 2023 roku (czwartek) o godz. 10.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

Ważna informacja!

W szkole wdrażamy tzw. mLegitymację (legitymacja uczniowska w telefonie). Jeśli kandydat potwierdzający chęć nauki w II LO jest zainteresowany dokumentem w tej postaci, to prosimy, aby od fotografa wykonującego zdjęcie do legitymacji szkolnej, oprócz standardowego zdjęcia legitymacyjnego, zabrać to samo zdjęcie także w formie cyfrowej (format jpg lub jpeg). Po rozpoczęciu nauki w II LO zdjęcie cyfrowe będzie potrzebne do wyrobienia mLegitymacji. Dokładna procedura uzyskania tego dokumentu zostanie przekazana wszystkim uczniom na początku roku szkolnego.

V

W dniach od 28 lipca – 4 sierpnia 2023 roku będzie przeprowadzane uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. W tych dniach należy złożyć w szkole wniosek o ponowną rekrutację do szkoły.

W tym roku rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzana z wykorzystaniem systemu elektronicznego Omikron.

 Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy wejść na stronę internetową:

krakow.e-omikron.pl

zalogować się na tej stronie, wypełnić wniosek on-line, wydrukować go, podpisać (konieczne są podpisy co najmniej jednego z Rodziców oraz Kandydata) i dostarczyć wniosek do szkoły.

Wniosek można dostarczyć do szkoły na jeden z trzech sposobów:

a) w sekretariacie szkoły w dniach 1.08.2023 (wtorek) i 3.08.2023 (czwartek) w godzinach 9.00 – 12.00

b) poprzez stronę internetową krakow.e-omikron.pl – tam należy go podpisać profilem zaufanym, co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku,

c) poprzez wysłanie czytelnych zdjęć lub skanów wypełnionego i podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej:

rekrutacja2lo@gmail.com

Wpłynięcie wniosku na w/w adres potwierdzimy wiadomością zwrotną.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej w wyniku rekrutacji uzupełniającej nastąpi w dniu 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) do godz. 12.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły w dniach 14 – 21 sierpnia 2023 roku. Potwierdzenie woli nauki odbędzie się poprzez dostarczenie kompletu dokumentów podanych w punkcie IV. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w dniach pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym – stosowną informację o godzinach przyjmowania dokumentów podamy na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej w wyniku rekrutacji uzupełniającej nastąpi w dniu 22 sierpnia 2023 roku (wtorek) do godz. 12.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

Grudzień 2023
P W Ś C P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 329
W tym tygodniu: 5803
W sumie: 4789836

bip