Rekrutacja 2024/25 – Ważne terminy i informacje

I

 W dniach 13 maja – 4 lipca 2024 roku należy złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Muszą to zrobić w II Liceum wszyscy kandydaci, dla których II Liceum jest szkołą pierwszego wyboru.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku. Nie ma potrzeby składania wniosku do szkół wskazanych na dalszych pozycjach we wniosku.

W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę internetową:

krakow.e-omikron.pl

zalogować się na tej stronie, wypełnić wniosek on-line, wydrukować go, podpisać (konieczne są podpisy co najmniej jednego z rodziców oraz kandydata) i dostarczyć wniosek do szkoły.

Wniosek można dostarczyć do szkoły na jeden z trzech sposobów:

osobiście w sekretariacie szkoły w dniach 13 maja – 14 czerwca w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 12.30,

drogą elektroniczną w dniach 13 maja – 4 lipca poprzez stronę internetową

krakow.e-omikron.pl – tam należy go podpisać profilem zaufanym, co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku,

drogą elektroniczną w dniach 13 maja – 4 lipca poprzez wysłanie czytelnych zdjęć lub skanów wszystkich stron wypełnionego i podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej:

rekrutacja@sobieski.krakow.pl

Wpłynięcie wniosku na w/w adres potwierdzimy wiadomością zwrotną.

W każdym z tych przypadków należy zachować termin 13 maja – 4 lipca 2024 roku (do godziny 15.00).

Po otrzymaniu przez nas wniosku, potwierdzimy go niezwłocznie w systemie elektronicznej rekrutacji. Z chwilą potwierdzenia przez nas wniosku, kandydat traci możliwość edycji swojego wniosku (np. dokonywania zmian w wyborach szkół lub oddziałów, uzupełnienia danych itp.). W przypadku chęci dokonania zmian we wniosku, należy zwrócić się do nas z pisemną prośbą o jego odblokowanie w systemie. Prośbę taką można złożyć w szkole w formie papierowej lub elektronicznie – przesyłając do nas czytelny skan lub zdjęcie prośby (na adres rekrutacja@sobieski.krakow.pl). Po odblokowaniu przez nas wniosku, kandydat uzyska możliwość ponownej edycji danych. Po dokonaniu zmian, należy złożyć nowy, poprawiony wniosek rekrutacyjny w szkole pierwszego wyboru (sposobami opisanymi powyżej).

II

 W dniach 21 czerwca – 4 lipca 2024 roku należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną (za zgodność z oryginałem) kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i potwierdzoną (za zgodność z oryginałem) kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 Dokumenty te będą przyjmowane w II LO następujących terminach:

3 lipca 2024 (środa) w godz. 9.00 – 13.00,

4 lipca 2024 (czwartek) w godz. 9.00 – 14.00,

Zachęcamy do skorzystania z możliwości elektronicznego przesłania dokumentów. Dokumenty będzie można dodać do wniosku złożonego drogą elektroniczną po zalogowaniu się na stronie

krakow.e-omikron.pl

Dokumenty można także przesłać w postaci czytelnych zdjęć lub skanów (z zachowaniem terminu 21 czerwca – 4 lipca 2024 roku) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:

 rekrutacja@sobieski.krakow.pl

 Wpłynięcie dokumentów na w/w adres potwierdzimy wiadomością zwrotną.

III

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej w II LO oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej nastąpi w dniu 11 lipca 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

IV

 Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3) dwie podpisane fotografie 30x42mm w stroju szkolnym,
4) karta zdrowia (jeśli była wydana przez szkołę podstawową),
5) skrócony odpis aktu urodzenia (lub kserokopia),
6) karta informacyjna ze szkoły podstawowej (o ile była wydana).

Dokumenty będzie można składać w dniach 11 – 15 lipca 2024 roku w następujących terminach:

11 lipca 2024 (czwartek) w godz. 10.30 – 12.00,

12 lipca 2024 (piątek) w godz. 9.00 – 12.00,

15 lipca 2024 (poniedziałek) w godz. 9.00 – 13.00.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi w dniu 16 lipca 2024 roku (wtorek) o godz. 10.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

Ważna informacja!

 W szkole wdrażamy tzw. mLegitymację (legitymacja uczniowska w telefonie, funkcjonującą obok legitymacji tradycyjnej, papierowej). Jeśli kandydat potwierdzający chęć nauki w II LO jest zainteresowany dokumentem w tej postaci, to prosimy, aby od fotografa wykonującego zdjęcie do legitymacji szkolnej, oprócz standardowego zdjęcia legitymacyjnego, zabrać to samo zdjęcie także w formie cyfrowej (format jpg lub jpeg). Po rozpoczęciu nauki w II LO zdjęcie cyfrowe będzie potrzebne do wyrobienia mLegitymacji. Dokładna procedura uzyskania tego dokumentu zostanie przekazana wszystkim uczniom na początku roku szkolnego.

V

 W dniach od 17 lipca – 24 lipca 2024 roku będzie przeprowadzane uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. W tych dniach należy złożyć w szkole wniosek o ponowną rekrutację do szkoły.

W tym roku rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzana z wykorzystaniem systemu elektronicznego Omikron.

 Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy wejść na stronę internetową:

krakow.e-omikron.pl

zalogować się na tej stronie, wypełnić wniosek on-line, wydrukować go, podpisać (konieczne są podpisy co najmniej jednego z rodziców oraz kandydata) i dostarczyć wniosek do szkoły.

 Wniosek można dostarczyć do szkoły na jeden z trzech sposobów:

w sekretariacie szkoły w dniach 18.07.2024 (czwartek) i 23.07.2024 (wtorek) w godzinach 9.00 – 12.00

poprzez stronę internetową krakow.e-omikron.pl – tam należy go podpisać profilem zaufanym, co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku,

poprzez wysłanie czytelnych zdjęć lub skanów wypełnionego i podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej:

rekrutacja@sobieski.krakow.pl

Wpłynięcie wniosku na w/w adres potwierdzimy wiadomością zwrotną.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej w wyniku rekrutacji uzupełniającej nastąpi w dniu 30 lipca 2024 roku (wtorek) do godz. 12.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

 Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły w dniach 30 lipca (wtorek) oraz 1 sierpnia (czwartek) 2024 roku. Potwierdzenie woli nauki odbędzie się poprzez dostarczenie kompletu dokumentów podanych w punkcie IV. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w dniach pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym – stosowną informację o godzinach przyjmowania dokumentów podamy na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej w wyniku rekrutacji uzupełniającej nastąpi w dniu 2 sierpnia 2024 roku (piątek) do godz. 12.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 9
Dzisiaj: 697
W tym tygodniu: 3052
W sumie: 4959117

bip