Kontrakt z uczniem o wybitnych osiągnięciach w konkursach przedmiotowych

 1. Wniosek o zawarcie kontraktu składa:
 • uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców / opiekunów prawnych
 • uczeń pełnoletni
 1. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły.
 2. Do wniosku uczeń dołącza dokumentację związaną z dotychczasowymi osiągnięciami w zakresie danego przedmiotu.
 3. Zezwolenie na zawarcie kontraktu może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia pierwszoklasisty.
 4. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora Szkoły dotyczącej kontraktu uczeń zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielem przedmiotu oraz do rzetelnego przygotowania i udziału w kolejnych etapach konkursów przedmiotowych.
 5. W okresie intensywnych przygotowań do udziału w konkursach przedmiotowych uczeń nie jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach szkolnych (zgodnie ze statutem szkoły §72).
 6. Uczeń jest zwolniony z niezapowiedzianych prac pisemnych i odpowiedzi ustnych w okresie przygotowań do udziału w kolejnych etapach konkursu – okres zwolnienia ustala opiekun nauczyciel przedmiotu.
 7. Uczeń zalicza materiał z przedmiotów nauczania po indywidualnym uzgodnieniu terminu z nauczycielem danego przedmiotu.
 8. Kontrakt podpisują: Dyrektor Szkoły, nauczyciel przedmiotu, uczeń oraz rodzic /opiekun prawny w przypadku ucznia niepełnoletniego.
 9. W przypadku niewywiązywania się ucznia z kontraktu lub rażącego naruszenia regulaminu uczniowskiego kontrakt ulega zawieszeniu lub rozwiązaniu.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 12 stycznia 2016 roku.Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 60 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017"

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« Gru    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Aktualnie online: 4
Dzisiaj: 20
W tym tygodniu: 20
W sumie: 2192694
bip