Kontrakt z uczniem o wybitnych osiągnięciach w konkursach przedmiotowych

 1. Wniosek o zawarcie kontraktu składa:
 • uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców / opiekunów prawnych
 • uczeń pełnoletni
 1. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły.
 2. Do wniosku uczeń dołącza dokumentację związaną z dotychczasowymi osiągnięciami w zakresie danego przedmiotu wraz z uzasadnieniem nauczyciela –  opiekuna ucznia.
 3. Zezwolenie na zawarcie kontraktu może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia pierwszoklasisty.
 4. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora Szkoły dotyczącej kontraktu uczeń zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielem przedmiotu oraz do rzetelnego przygotowania i udziału w kolejnych etapach konkursów przedmiotowych.
 5. W okresie intensywnych przygotowań do udziału w konkursach przedmiotowych uczeń nie jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach szkolnych (zgodnie ze Statutem szkoły §72).
 6. Uczeń jest zwolniony z niezapowiedzianych prac pisemnych i odpowiedzi ustnych w okresie przygotowań do udziału w kolejnych etapach konkursu – okres zwolnienia ustala opiekun nauczyciel przedmiotu.
 7. Uczeń zalicza materiał z przedmiotów nauczania po indywidualnym uzgodnieniu terminu z nauczycielem danego przedmiotu.
 8. Przed podpisaniem kontraktu Dyrektor Liceum może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.
 9. Kontrakt podpisują: Dyrektor Szkoły, nauczyciel przedmiotu, uczeń oraz rodzic /opiekun prawny w przypadku ucznia niepełnoletniego.
 10. W przypadku niewywiązywania się ucznia z kontraktu lub rażącego naruszenia regulaminu uczniowskiego kontrakt ulega zawieszeniu lub rozwiązaniu.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr. 6 Rady Pedagogicznej Nr.12/06/2017/2018 z dnia 28.06.2018 roku.Na prośbę Rodziny prof. Michała Krówczyńskiego udostępniamy link, pod którym można wpłacać pieniądze przeznaczone na prowadzenie poszukiwańFundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 70 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018"

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 17
W tym tygodniu: 4086
W sumie: 3075306
bip