Katecheza szkolna

 1. Decyzję o uczęszczaniu ucznia na Katechezę podejmuje rodzic lub prawny opiekun ucznia niepełnoletniego lub samodzielnie uczeń pełnoletni na podstawie pisemnego oświadczenia.
 2. Wzór oświadczenia rodzica /opiekuna prawnego zawiera załącznik nr 1.
 3. Wzór wniosku ucznia pełnoletniego o zwolnienie zawiera załącznik nr 2.
 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1, powinny zostać złożone uczącemu katechecie do 10 września (lub w pierwszy dzień roboczy po 10 jeżeli 10.09 to sobota lub niedziela).
 5. Po 10.09 katecheta wysyła listę uczniów wyrażających chęć uczestnictwa w zajęciach do administratora w przypadku dziennika elektronicznego w celu utworzenia klasy wirtualnej.
 6. Oświadczenie może być złożone na rok, dwa albo całą edukację.
 7. W przypadku wyrażenia przez ucznia lub jego prawnego opiekuna chęci uczęszczania na Katechezę w trakcie roku szkolnego winien on poinformować o tym katechetę i nadrobić zaległości.
 8. W przypadku gdy uczeń chce uczęszczać w 2 lub 3 klasie nie uczęszczając wcześniej, wówczas jest zobowiązany uzupełnić materiał poprzedniej klasy (lub dwóch lat) egzaminem klasyfikacyjnym.
 9. Uczeń, który rezygnuje z uczęszczania na katechezę w trakcie roku szkolnego informuje o tym fakcie pisemnie Dyrektora Liceum.
 10. W sytuacji, gdy uczeń dostarczy stosowne zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach z religii z innego kościoła lub związku wyznaniowego, który zgodnie z prawem może umieszczać ocenę na świadectwie szkolnym, wówczas wpisuje ją wychowawca klasy w miejscu „religia”.
 11. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów wychowawca lub katecheta na pierwszych zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym, natomiast rodziców / opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 12. Uczeń, który rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach religii w trakcie roku szkolnego, nie otrzymuje oceny końcoworocznej z zajęć.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2015 roku.Na prośbę Rodziny prof. Michała Krówczyńskiego udostępniamy link, pod którym można wpłacać pieniądze przeznaczone na prowadzenie poszukiwańFundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 70 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018"

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 56
W tym tygodniu: 56
W sumie: 3071276
bip