Z archiwum szkoły 2008-2010: język niemiecki

08.-11.03.2009 Wizyta w Berlinie

Czworo uczniów z naszego liceum pod opieką prof. Małgorzaty Sobolewskiej wyjechało do Berlina w ramach europejskiej współpracy szkół. W Dniu Europejskim, 9 marca 2009 r., odbyło się w auli naszej partnerskiej szkoły Bertolt-Brecht-Oberschule w Berlin Spandau spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych RFN p. Frankiem-Walterem Steinmeier (SPD). Na zdjęciu wizyta w Reichstagu i przemówienie prof. Małgorzaty Sobolewskiej w obecności Ministra Franka-Waltera Steinmeiera. Uczennice i uczniowie uczestniczący w projekcie: Anna Mirzyńska, Paulina Serwińska, Łukasz Brewiński i Piotr Brynkus.
Unsere Schülerinnen und Schüler kamen dank der engagierten Hilfe des Auswärtigen Amtes der BRD nach Berlin, um die Bertolt-Brecht-Oberschule kennen zu lernen. Am Europatag, dem 9. März 2009, kam der Bundesaußenminister der Bundesrepublik Deutschland Frank-Walter Steinmeier (SPD) an die Bertolt-Brecht-Oberschule.
2009 Wizyta w Berlinie II Liceum w Krakowie

2009 Wizyta w Berlinie II Liceum w Krakowie, Minister Steinmeier i prof. Sobolewska

2009 Wizyta w Berlinie II Liceum w Krakowie

08.04.2010 r. -11.04.2010 r. 33 Olimpiada Języka Niemieckiego

Uczniowie naszej szkoły J. Barańska 2i i K. Kucharczyk 3i pod opieką prof. Małgorzaty Sobolewskiej brali udział w etapie centralnym 33 Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu.
Etap pisemny odbył się w piątek 09.04.2010 w WSJO, a część ustna w sobotę 10.04.2010 na UAM.
Laureatką XIV miejsca 33 OJN została Joanna Barańska 2i (nauczyciel: A. Kornhauser-Duda).
Finalistą 33 OJN został Kevin Kucharczyk 3i (nauczyciel: M. Sobolewska).
Serdecznie gratulujemy naszym olimpijczykom! Prezentujemy zdjęcie z uroczystego rozdania dyplomów w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

33 Olimpiada Języka Niemieckiego II LO w Krakowie 2010

09-11.04.2010 33 Olimpiada Języka Niemieckiego

W tegorocznej edycji 33 OJN w etapie okręgowym startowało troje uczniów naszej szkoły. Do etapu centralnego zakwalifikowali się: Joanna Barańska kl 2i  (opiekun: prof. A. Kornhauser-Duda) i Kevin Kucharczyk kl. 3i  (opiekun prof. M. Sobolewska). Finał 33 OJN odbędzie się w dniach 9-11. kwietnia 2010 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, ul. Piekary 5. Życzymy powodzenia!

03-05.04.2009 32 Olimpiada Języka Niemieckiego Poznań 2009

Etap okręgowy 32 Olimpiady Języka Niemieckiego odbył się 14 lutego 2009r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród 26 uczestników było aż 4 uczniów naszej szkoły. Do etapu centralnego 3-5 kwietnia 2009 r. w Poznaniu zakwalifikował się Kevin Kucharczyk z klasy 2i (grupa 2V0 DSD C1) i zdobył tytuł Laureata X miejsca.
32. Deutsch-Olympiade. Die zweite Runde (Kreisrunde) fand am 14.02.2009 im Institut für die Deutsche Sprache der Jagiellonen Universität statt. Unter den 26 Teilnehmern waren auch vier Schüler unserer Schule. Ins Finale (3.-5.April 2009 in Posen) qualifizierte sich Kevin Kucharczyk Klasse 2i (Sprachgruppe 2V0 DSD C1) und belegte den zehnten Platz in Polen.

04-06.04.2008 Finał 31 Olimpiady Języka Niemieckiego Poznań 2008

W Poznaniu odbył się etap centralny 31 Olimpiady Języka Niemieckiego. W etapie szkolnym w całej Polsce startowało ponad 22 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Do etapu okręgowego w 14 okręgach zostało zakwalifikowanych 1250 osób, w części ustnej etapu okręgowego (wynik minimum 85% z testu pisemnego) udział wzięło 120 osób.
Do etapu centralnego Komitet Główny Olimpiady zakwalifikował 43 finalistów, w tym ucznia naszej szkoły Kevina Kucharczyka z klasy 1i. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych olimpiadach!

31 Olimpiada Języka Niemieckiego 2008 II LO Kraków

Egzamin DSD II 2010-2011

07.12. 2010 r. uczniowie z grup DSD 3d1 i 3d2 przystąpili do części pisemnej egzaminu, który składał się z trzech części – LV czytanie ze zrozumieniem, HV słuchanie ze zrozumieniem i SK wypracowanie na zadany temat. Po przerwie świątecznej 10.-14. stycznia 2011 r. odbyła się czwarta część egzaminu – MK egzamin ustny. Uczniowie uzyskali w tej części bardzo dobry wynik, z 35 zdających 86% uczniów zdało z wynikiem C1. Tegoroczne grupy DSD prowadziły prof. I. Zych-Chodak i prof. M. Sobolewska.

V Ogólnopolski Konkurs „Niemcy bez tajemnic”

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Niemczech i Języku Niemieckim „Niemcy bez tajemnic” organizowanym przez m.in. JU Junge Union Deutschlands.

2010 V Konkurs Niemcy bez tajemnic

02-12-2009 Pisemny egzamin DSD II

Pisemny egzamin DSD II dla 57 uczniów z liceów: II, V i VI w Krakowie odbył się w środę w naszej szkole w Sali Lustrzanej (hala sportowa). Egzamin rozpoczął się o godz. 8.40 tekstem z Leseverstehen, po pierwszej przerwie odbyła się część Hörverstehen, po drugiej przerwie zdający przystąpili do pisania wypracowania. Zakończenie egzaminu nastąpiło o godz. 13.35. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był prof. Rolf Maier, w składzie komisji zasiadali prof. M. Sobolewska, prof. W.Grzebień, prof. A.Wojtasiewicz (V L.O. w Krakowie) i prof. P. Moskała (VI L.O. w Krakowie).
W tym terminie do egzaminu DSD II na świecie przystąpiło prawie 20 000, w Polsce około 1000 a w Krakowie 118 kandydatów. Jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu to 1200 godzin lekcyjnych języka niemieckiego. Ostatecznego dopuszczenia do egzaminu dokonuje Komisja Centralna KMK w Berlinie. Za struktur? egzaminu odpowiada ZfA w Kolonii. Za realizację programu DSD odpowiadają specjalnie szkoleni polscy germaniści we współpracy z oddelegowanymi ekspertami z Niemiec na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zarówno realizowany program DSD II jak i formuła egzaminu DSDII oparte są o standardy zapisane przez Radę Europy.

04-05.09.2009 Szkolenie DSD II

Nauczyciele języka niemieckiego z Krakowa i Olkusza, w tym zespół germanistów II Liceum, wzięli udział w specjalnym szkoleniu DSD II, które prowadziła Koordynator DSD w Małopolsce p. Krystyna Götz. Konferencja odbyła się w VIII Liceum w Krakowie. Nauczyciele m.in. oceniali autentyczne prace uczniów z egzaminu DSD 2008/2009 oraz rozwiązywali zadania z HV i LV. W tym roku szkolnym wchodzi w życie nowa formuła egzaminu – dodatkowe typy ćwiczeń, inny sposób oceniania i nowe zasady wydawania dyplomów DSD II.
zdjęcia

01.06.2009 Próbny egzamin DSD II

Pilotprüfung. Próbny egzamin DSD C1 (części HV, LV, SK) odbędzie się w poniedziałek 1 czerwca 2009 r. w godz. 9.00-13.00 w szkolnej Auli. Szkoła zapewnia jeden słownik Duden Universalwörterbuch dla każdego zdającego. Zdajacy mogą mieć własne słowniki PL-DE-PL.
Egzamin próbny jest obowiązkowy dla wszystkich deklarujących udział w egzaminie.

28.04.2009 r. Rozdanie certyfikatów DSD C1 2009

We wtorek 28 kwietnia 2009 r. uczniowie z Małopolski, którzy przystapili w grudniu 2009 do egzaminu DSD C1, otrzymali z rąk Attaché Kulturalnego Konsulatu Generalnego RFN w Krakowie p. Jan-Phillipa Sommer i Koordynatora Egzaminu DSD C1 w Małopolsce p. Krystyny Götz certyfikaty DSD C1. Uroczystość odbyła się w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. czytaj całość

08.04.2009 Dzień Języka Niemieckiego

W środę 08 kwietnia 2009 odbył się Dzień Języka Niemieckiego, przygotowany przez naszych nauczycieli języka niemieckiego. W programie DJN znalazły się: wykład mgr Stanisław Frydla z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego p.t. Podróż do Niemiec, konkurs Jugend- und Umgangssprache, referat Kacpra Kutrzeby Rok 1968 i jego skutki, sudoku oraz niemieckie wiersze i zagadki językowe.

29.05.2008 r. Wręczenie dyplomów DSD C1 2008

Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie Pan dr Thomas Gläser zaprosił wszystkich maturzystów z niemieckich grup językowych na uroczyste rozdanie dyplomów DSD C1.
Uroczystość odbyła się w czwartek 29 maja 2008 r. w auli V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Studencka 12. Wśród uczniów wyróżnionych za wynik egzaminu DSD C1 byli: Jerzy Bukowczan (kl. 3c) – uzyskał najlepszy wynik w Krakowie i A. Piotrowska (kl.3e, prof. A. Kornhauser-Duda).
Die Einladung
Der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland Dr. Thomas Gläser gibt sich die Ehre, alle Diplomanden zu einer Feierstunde anlässlich der Übergabe der Deutschen Sprachdiplome Stufe 2 am Donnerstag, 29.
Mai 2008 um 10.00 Aula des V. Lyzeums ul. Studencka 12, Krakau.

28.03.2008 Wykład „Studia w Niemczech”

Am Freitag, den 28.03. 2008 um 10.00 Uhr findet am VIII. Lyzeum in der Aula eine wichtige Info-Veranstaltung über das Studieren in Deutschland statt. Frau Krystyna Götz hat drei DAAD-Lektoren, eine Vertreterin des Generalkonsulats und einige polnische Studenten, die bereits in Deutschland studieren, eingeladen. Geplant ist die Veranstaltung für 90 Minuten.

31.03.2008 Ang-niem Konkurs Translatologiczny

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu zaprasza uczniów wszystkich klas szkół średnich do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu translatologicznego „Walka o Indeks”. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.
czytaj całość

13-16.03.2008 r. Konferencja na UJ

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie organizuje w dniach 13-16 marca 2008 r. konferencję „Język Trzeciego tysiąclecia V”. Udział w wybranych wykładach biorą uczniowie z grupy DSD M1 (prof. Małgorzata Sobolewska). Program konferencji jest dostępny tutaj.
Die Krakauer Gesellschaft zur Verbreitung des Wissens über die sprachliche Kommunikation TERTIUM veranstaltet eine wissenschaftliche Konferenz zum Thema: „Sprache des dritten Jahrtausends V”. Teilnahme: Sprachgruppe M1 (Frau Sobolewska). Hier zum Anklicken das Programm.Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 70 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018"

Styczeń 2011
P W Ś C P S N
    Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Aktualnie online: 4
Dzisiaj: 325
W tym tygodniu: 11430
W sumie: 3308754
bip