Akademia Młodego Przedsiębiorcy

W dniu 10 listopada br. w ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy Stanisław Krawczyk, uczeń klasy 3d, wraz ze swoim zespołem uczestniczył w tzw. hackatonie młodzieżowym. W pierwszym etapie podczas kilkugodzinnego warsztatu rozwijał swoje pomysły biznesowe pod okiem doświadczonych mentorów. W drugim etapie zaprezentował je przed jury złożonym z branżowych ekspertów.  Tematem warsztatów były Business Model Canvas oraz Elevator pitch. Prezentacja została uznana za jedną z najlepszych i nagrodzona nagrodą za III miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

83. rocznica „Sonderaktion Krakau”

6 listopada 1939 r., Niemcy, w ramach „Sonderaktion Krakau”, brutalnie aresztowali 183 pracowników naukowych krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), Akademii Górniczej (późniejszej Akademii Górniczo–Hutniczej) oraz Akademii Handlowej, podstępnie zwabionych przez SS–Sturmbannführera Brunona Müllera na ogólne zebranie profesorów i wykładowców do gmachu Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24. Większość akademików została następnie wywieziona do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych: KL Sachsenhausen i Dachau, gdzie doświadczyli niemieckiego okrucieństwa. Kilkunastu zmarło z wycieńczenia lub zostało zamordowanych w obozach.

Będąca częścią niemieckiego planu wyniszczenia polskiej inteligencji „Sonderaktion Krakau” (właściwie „Aktion gegen Universitätsprofessoren”) pozostaje jednym z najboleśniejszych wydarzeń w historii Szkoły. W związku z jej 83. rocznicą warto przypomnieć, że wśród aresztowanych znalazło się aż 27 absolwentów III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego (ob. II Liceum Ogólnokształcącego) oraz jeden nauczyciel „Sobka”.

Byli to:

Chodzicki Edward Józef Teofil [16 VI] 1915 (1897–1978), leśnik, profesor i kierownik Katedry Leśnictwa UJ (od 1937 r.), po II wojnie światowej kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Więcej: tutaj

Dąbrowski Jan Konstanty [30 V] 1908* (1890–1965), nauczyciel historii w III gimnazjum (1913–1919) oraz w gimnazjum św. Jacka w Krakowie, profesor historii Uniwersytetu Wileńskiego, kierownik Katedry Historii Średniowiecznej UJ, członek Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), dyrektor Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (1954–1961), doktor honoris causa Uniwersytetu w Budapeszcie, autor ponad 600 publikacji naukowych; odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim (1948) i Krzyżem Oficerskim (1960) Orderu Odrodzenia Polski oraz Węgierskim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą (1948). Więcej: tutaj

Drozdowski Jerzy Izydor [14 VI] 1912 (1894–1970), lekarz stomatolog, starszy asystent Instytutu Stomatologicznego UJ, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen aktywny uczestnik tajnego nauczania – udostępnił własne mieszkanie na tajne wykłady Wydziału Lekarskiego UJ, po II wojnie światowej m.in. kierownik Katedry Chirurgii Stomatologicznej, aktywny członek krakowskiego Arcybractwa Miłosierdzia. Więcej: tutaj

Więcej: B. Kaczkowska, Początki Kliniki Chirurgii Stomatologicznej, [w:] „Galicyjska Gazeta Lekarska” 1a/152, styczeń–czerwiec 2016, s. 31–32.

Dziurzyński Tadeusz Jan Kanty [24 V] 1897* (1879–1962), prawnik, profesor UJ, prorektor UJ w roku akademickim 1938/39, sędzia Sądu Krajowego w Krakowie, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen aktywny uczestnik tajnego nauczania Akademii Handlowej w Krakowie; syn Jana Dziurzyńskiego (1850–1928), nauczyciela matematyki w III gimnazjum (1906–1909), brat dwóch innych absolwentów „Sobka”: Romana (1882–?) i Mieczysława (1884–?). Więcej: tutaj

Gwiazdomorski Jan Marian [20 VI] 1917* (1899–1977), prawnik, profesor UJ i Uniwersytetu Wrocławskiego, członek PAU, autor ok. 180 publikacji naukowych, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1977); odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1947). Więcej: tutaj

Hano Józef [3 VI] 1925* (1906–1997), farmakolog, profesor Akademii Medycznej w Krakowie i Instytutu Farmakologii PAN, po zwolnieniu z KL Dachau aktywny uczestnik tajnego nauczania – współorganizator tajnego Oddziału Farmaceutycznego UJ, autor ponad 120 publikacji naukowych; odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Więcej: tutaj

Heydel Adam Zdzisław Marian [12 VI] 1913* (1893–1941), prawnik, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej UJ, dziekan Wydziału Prawa UJ, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen aktywny w Związku Walki Zbrojnej, powtórnie aresztowany i osadzony w KL Auschwitz (numer 10564), rozstrzelany – wraz z bratem Wojciechem – w zbiorowej egzekucji 14 marca 1941 r. Więcej: tutaj

Kocwa Aleksander Władysław [10 VI] 1919* (1901–1959), chemik, profesor UJ, po zwolnieniu z KL Dachau aktywny uczestnik tajnego nauczania – współorganizator zajęć dla studentów farmacji i chemii, dziekan Akademii Medycznej w Krakowie (1958–1959). Więcej: tutaj

Korbel Stanisław [VI] 1901 (1882–1956), lektor stenografii polskiej i niemieckiej, lektor kartografii na Wydziale Filozoficznym UJ, profesor Akademii Handlowej w Krakowie, nauczyciel w Męskim Gimnazjum Kupieckim w Krakowie, kartograf, filatelista, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen aktywny uczestnik tajnego nauczania Szkoły Handlowej w Krakowie.

Kruszyński Tadeusz Albin [3 VI] 1903 (1884–1959), ksiądz, historyk sztuki, profesor UJ i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen aktywny uczestnik tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej; odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1932, 1953), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1948), Krzyżem Oficerskim Orderu Korony Włoskiej (1926). Więcej: tutaj

Więcej: J. Śliwa, Ksiądz profesor Tadeusz Kruszyński – rocznik absolwencki 1903, [w:] Lustrum Sobiescianum. Sobieskie Pięciolecie 2008–2013, red. T. Podgórski, Kraków 2013, s. 28–33.

Lehr (od 1918 r. Lehr–Spławiński) Tadeusz Ferdynand Jan [4 VI] 1909* (1891–1965), językoznawca, slawista, profesor oraz rektor UJ 1938–1939 i 1945–1946, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen aktywny uczestnik tajnego nauczania na poziomie uniwersyteckim, członek PAU i PAN, doktor honoris causa Uniwersytetów w: Pradze i Sofii; odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1951), jugosłowiańskim Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Sawy oraz czechosłowackim Orderem Lwa Białego. Więcej: tutaj

Leśnodorski Bogusław [30 V] 1932 (1914–1985), prawnik, historyk ustroju i myśli politycznej, profesor nauk prawnych, po zwolnieniu z KL Dachau aktywny uczestnik tajnego nauczania na poziomie uniwersyteckim, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1965–1968), członek PAN, doktor honoris causa Uniwersytetu w Tuluzie (1966); syn Gustawa Leśnodorskiego (1879–1958), nauczyciela matematyki i fizyki w III gimnazjum (1912–1920); odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1951), Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1954). Więcej: tutaj

Maziarski Stanisław Wincenty [11 VI] 1891* (1873–1956), lekarz histolog, profesor i rektor UJ 1933–1936, członek PAU, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen współorganizator i wykładowca tajnego Wydziału Lekarskiego UJ; odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1936). Więcej: tutaj

Meyer Antoni Józef Konstanty [6 VI] 1887* (1870–1939), inżynier górnictwa, doktor praw, profesor Akademii Górniczej w Krakowie, zmarł 25 grudnia 1939 r. w KL Sachsenhausen jako pierwsza śmiertelna ofiara „Sonderaktion Krakau”; odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1923). Więcej: tutaj

Michalski Marian Antoni [7 VI] 1918 (1900–1987), ksiądz, profesor Wydziału Teologicznego UJ, prefekt w seminarium duchownym, po zwolnieniu z KL Dachau, w ramach współpracy z Polskim Komitetem Opiekuńczym Kraków–Miasto, aktywny w opiece nad ubogimi dziećmi i młodzieżą szkolną na terenie Bronowic Małych, po II wojnie światowej profesor i prorektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Więcej: tutaj

Nussbaum (od 1924 r. Ormicki) Wiktor Rudolf [6 V] 1916* (1898–1941), geograf, adiunkt Instytutu Geograficznego UJ, wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego, zamordowany – po przyznaniu się do żydowskiego pochodzenia 17 września 1941 r. w KL Mauthausen Gusen. Więcej: tutaj

Ottman Włodzimierz [7 VI] 1895 (1876–1942), prawnik, kierownik Sekretariatu UJ, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen powtórnie aresztowany w Kawiarni Plastyków 16 kwietnia 1942 r. w Krakowie i przewieziony do KL Auschwitz (numer 33157), rozstrzelany 27 maja pod Ścianą Straceń w zbiorowej egzekucji – wraz z nim zginęło wówczas ośmiu (!) absolwentów Szkoły;  odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1937) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1936). Więcej: tutaj

Robel Jan Zygmunt [15 VI] 1904* (1886–1962), doktor filozofii (chemia), pracownik naukowy UJ, przewodniczący zarządu Krakowskiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen aktywny uczestnik tajnego nauczania – współorganizator tajnego Wydziału Lekarskiego UJ, oficer Armii Krajowej, członek zespołu badającego – przywiezione przez Niemców do Krakowa – dokumenty i przedmioty osobiste wydobyte w trakcie ekshumacji ofiar Zbrodni Katyńskiej, w 1945 r. przez kilka miesięcy więziony w Krakowie przez funkcjonariuszy sowieckiego NKWD; odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Więcej: tutaj

Sarna Zygmunt Jan [14 VI] 1911* (1890–1974), prawnik i ekonomista, profesor tytularny na Wydziale Prawa UJ, dyrektor Szkoły Nauk Politycznych na tym wydziale, po II wojnie światowej rektor Akademii Handlowej w Krakowie (1946–1949), represjonowany przez władze komunistyczne, autor kilkunastu książek z zakresu prawa. Więcej: tutaj

Smoleński (Zagłoba–Smoleński) Jerzy Józef Gedeon [17 VI] 1899 (1881–1940), geograf fizyczny, geolog, antropogeograf, profesor UJ, reprezentant Polski w Komitecie Demograficznym przy Lidze Narodów w Genewie, nauczyciel w gimnazjach krakowskich, zmarł 5 stycznia 1940 r. w KL Sachsenhausen; odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1938), jugosłowiańskim Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Sawy i Krzyżem Komandorskim Orderu Korony Rumuńskiej. Więcej: tutaj

Starzewski (Ostoja–Starzewski) Maciej Jan Adolf [VI] 1909 (1891–1944), prawnik, profesor tytularny Wydziału Prawa UJ, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Obozu Zjednoczenia Narodowego, żołnierz Legionów Polskich podczas pierwszej wojny światowej, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen – mimo wyczerpania nerwowego i  fizycznego – aktywny uczestnik tajnego nauczania; odznaczony m.in. Medalem Niepodległości, Krzyżem Niepodległości. Więcej: tutaj

Szydłowski (Lubicz–Szydłowski) Tadeusz Andrzej [20 VI] 1901* (1883–1942), historyk sztuki, pierwszy na ziemiach polskich państwowy konserwator zabytków, profesor na Wydziale Filozoficznym UJ i w Uniwersytecie Wileńskim, długoletni pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, autor kilkudziesięciu prac z zakresu historii sztuki. Więcej: tutaj

Wilk Antoni Jan [19 VI] 1899 (1876–1940), nauczyciel fizyki i matematyki w III gimnazjum (1921–1933), astronom, odkrywca czterech komet okresowych, pracownik Obserwatorium Astronomicznego UJ; 8 lutego 1940 r. zwolniony z KL Sachsenhausen w stanie skrajnego wycieńczenia, zmarł w Krakowie kilka dni po powrocie 17 lutego; odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1931). Więcej: tutaj

Wilkosz Witold Stanisław [11 VI] 1910* (1891–1941), profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Matematyki i Logiki Matematycznej w Instytucie Matematycznym Wydziału Filozoficznego UJ, członek Polskiego i Francuskiego Towarzystwa Matematycznego, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego, żołnierz Legionów Polskich podczas pierwszej wojny światowej. Więcej: tutaj

Włodek Jan Zdzisław Rajmund [5 VI] 1903 (1885–1940), agronom, dziekan Wydziału Rolniczego UJ, dyplomata, publicysta, podróżnik, żołnierz Legionów Polskich podczas pierwszej wojny światowej, zmarł 19 lutego 1940 r. w Krakowie, tuż po zwolnieniu z KL Sachsenhausen, z którego powrócił wycieńczony, z obustronnym zapaleniem płuc; odznaczony m.in. Medalem Niepodległości. Więcej: tutaj

Wolski (do 1938 r. Dzida) Józef Władysław [V] 1928 (1910–2008), historyk, przed wybuchem II wojny światowej asystent w Katedrze Historii Starożytnej UJ, po zwolnieniu z KL Dachau uczestnik tajnego nauczania na poziomie uniwersyteckim, autor ponad 200 publikacji naukowych, odszedł 2 października 2008 r. w Krakowie – jako ostatni z żyjących aresztowanych w „Sonderaktion Krakau”; odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000). Więcej: tutaj

Zabłocki Jan Wojciech [26 VI] 1914 (1894–1978), botanik, paleobotanik, entomolog, żołnierz Legionów Polskich podczas pierwszej wojny światowej, po 1946 r. profesor zwyczajny botaniki ogólnej Uniwersytetu Toruńskiego; odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Więcej: tutaj

Skimina Stanisław (1886–1962), nauczyciel języka łacińskiego w III gimnazjum (1913–1946), filolog klasyczny, latynista, członek PAU, długoletni wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, po zwolnieniu z KL Sachsenhausen aktywny uczestnik tajnego nauczania; odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1956). Więcej: tutaj

Opracowanie: dr Marcin Spórna

Wszystko co musisz wiedzieć o działalności gospodarczej

Przedsiębiorczość jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego państwa. W jaki sposób założyć działalność gospodarczą w Polsce wyjaśniał uczniom klas 2a, 2d, 3a oraz 3d w trakcie kilku spotkań przedstawiciel Punktu Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa (Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji). Uczniowie dowiedzieli się m.in. w jaki sposób prowadzić działalność rejestrową i nierejestrową, gdzie dokonać rejestracji przedsiębiorstwa, w jakiej wysokości opłacać podatki i składki oraz skąd w Krakowie pozyskać fundusze na założenie działalności. Szczególne zainteresowanie wzbudziły informacje o profilu zaufanym czyli bezpłatnej metodzie potwierdzania tożsamości obywatela w systemach podmiotów publicznych. Można za jego pomocą zalogować się do takiego systemu, a w razie potrzeby złożyć podpis elektroniczny (podpis zaufany), który wobec podmiotów publicznych jest równie skuteczny jak podpis własnoręczny.

Dzięki profilowi zaufanemu można:

– zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta
– złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego
– sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru
– sprawdzić swoje punkty karne
– złożyć wniosek o świadczenie 500+
– złożyć deklaracje podatkowe na portalu podatkowym
– wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
– złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
– wysłać pismo do podmiotu publicznego
…i załatwić wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości lub opatrzenia podpisem elektronicznym.

Organizacja: dr Wioletta Nogaj

Władysław Krygowski Absolwentem listopada

Władysław Krygowski urodził się w 1906 r. w Krakowie i tam też zmarł w 1998 r.  Z wykształcenia był prawnikiem jednak z zamiłowania – taternikiem, znawcą gór polskich i pisarzem. Krygowski zasłynął jako postać niezwykle związana z polskimi górami i turystyką. Już w dzieciństwie zainteresował się tematyką gór. Jego młodość przypadała na okres międzywojenny, kiedy to nastąpił niezwykły wzrost zainteresowania turystyką. Aktywnie rozwijał wówczas swoją pasję. Był między innymi członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.  Jego losy skomplikowały się podczas II wojny światowej. Parokrotnie wyjeżdżał, ale walczył także za Ojczyznę. Gdy ostatecznie wrócił do Polski zaraz podjął się pracy w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, a następnie w PTTK. Był członkiem Rady Pienińskiego Parku Narodowego i przez lata był redaktorem naczelnym gazety górskiej ,,Wierchy”.  Jego wkład w polską turystykę był niebywały. Wyznaczał i tworzył szlaki górskie. Pisał przewodniki, a także zainicjował powstanie w polskich górach schronisk i bacówek. Jego przewodniki po Bieszczadach i Beskidzie Niskim były pierwszymi o tych obszarach. Był znawcą Karpat, Tatr czy Bieszczad. W swojej książce „W litworowych i piarżystych kolebach” pisał tak: „[…] szczytów się nie omija. Są na to, by je osiągać. Świat z nich inny i my na nich inni.”

Więcej tutaj

Tekst: Katarzyna Goryl z klasy 1b

„Sobek” pamięta…

W czwartek 27 października 2022 r. klasa 4T pod opieką prof.: Ewy Wach–Czubińskiej i Marcina Spórny odwiedziła Cmentarz Salwatorski – jedną z najurokliwszych krakowskich nekropolii, położoną u stóp Góry św. Bronisławy, przy drodze na Kopiec Kościuszki. Pochowanych jest tutaj wielu wybitnych Polaków, w tym liczni twórcy kultury z Andrzejem Wajdą i Stanisławem Lemem na czele. To także miejsce wiecznego spoczynku kilkudziesięciu absolwentów, uczniów oraz nauczycieli naszej Szkoły – dawnego III gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego, których pamięć uczcili obecni „Sobieszczacy”, zapalając znicze na ich grobach. Poniżej prezentujemy krótkie biogramy wybranych osób i spis wszystkich zidentyfikowanych przez prof. Spórnę absolwentów i uczniów „Sobka” oraz nauczycieli (do 1939 r.) wraz z lokalizacją pochówków.

Wśród spoczywających na Cmentarzu Salwatorskim znajdują się m.in.:

Arlet Jacek (1922–2011), uczeń III gimnazjum w latach 1934/35–1938/39, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny sportowiec: koszykarz Wisły Kraków – reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Europy, reprezentant Polski w siatkówce, działacz sportowy związany z Krakowem. Więcej: tutaj

Beaupré Mieczysław [VI] 1910 (1890–1949), nauczyciel chemii i fizyki w gimnazjum w Olkuszu (1920–1935)

Brzeski Jan Wiktor [V] 1928 (1909–1993), doktor medycyny, lekarz w Brzesku, odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (1980). Więcej: tutaj

Dąbrowski Jan Konstanty [30 V] 1908* (1890–1965), nauczyciel historii w III gimnazjum (1913–1919), profesor historii Uniwersytetu Wileńskiego i Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Nauk (PAN), dyrektor Biblioteki PAN w Krakowie (1954–1961), doktor honoris causa Uniwersytetu w Budapeszcie; odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim (1948) i Krzyżem Oficerskim (1960) Orderu Odrodzenia Polski, Węgierskim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą (1948). Więcej: tutaj

Dunin (de Skrzynna) Józef Ludwik Stanisław [16 VI] 1914 (1896–1980), kapitan rezerwy artylerii Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. i kampanii francuskiej 1940 r., współzałożyciel Koła Przewodników po Krakowie, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego (PTTK); odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Więcej: tutaj

Gablenz Jerzy Juliusz Ignacy [6 VI] 1906 (1888–1937), muzyk, kompozytor, dyrygent i pedagog; zginął 11 listopada 1937 r. w katastrofie samolotu pasażerskiego Lockheed L–10 Electra pod Piasecznem – wśród czterech śmiertelnych ofiar był też inny absolwent Szkoły – Jan Telesfor Kostanecki [18 V] 1920* (1902–1937). Więcej: tutaj

Gielecki Wojciech Jan Kanty Marceli [VI] 1894* (1876–1957), doktor filozofii, kustosz w Bibliotece Jagiellońskiej; odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Goryczko Roland Ferdynand [12 VI] 1924 (1906–1983), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor praw, więzień niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz (numer 34717) i KL Mauthausen Gusen (numer 101735).

Klemens Roman [17 VI] 1914 (1894–1929), żołnierz Legionów Polskich – uczestnik bitew pod Opatowem, Nowym Korczynem i Laskami, żołnierz Polskiego Korpusu Posiłkowego.

Kozubek Marian Józef [V] 1928 (1910–1976), podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., chemik, dziennikarz; odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kudliński Tadeusz Stanisław Aleksander [15 II] 1917 WO (1898–1990), uczestnik I wojny światowej, krytyk teatralny, prozaik związany z Krakowem, represjonowany przez władze komunistycznej Polski, przyjaciel papieża Polaka – św. Jana Pawła II; odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972) i Srebrnym Wawrzynem Akademickim (1936). Więcej: tutaj

Papée Adam Stanisław [18 VI] 1914 (1895–1990), szermierz, dwukrotny medalista olimpijski (brąz na igrzyskach w Amsterdamie w 1928 r., brąz na igrzyskach w Los Angeles w 1932 r.), żołnierz Legionów Polskich, uczestnik Powstania Warszawskiego 1944 r. – walczył na odcinku Polna–Politechnika, działacz sportowy, wicedyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego (1945–1949); odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Złotym (1932) i Srebrnym (1929) Krzyżem Zasługi.  Więcej: tutaj

Pociecha Władysław Kazimierz August [7 VI] 1911* (1893–1958), historyk, bibliotekarz, członek Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), dyrektor Biblioteki Kórnickiej (1926–1928), wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej (1956–1958); podczas II wojny światowej inicjator zabezpieczenia zbiorów PAU. Więcej: tutaj

Proń Stanisław Mikołaj PR [25 IX] 1911 (1892–1971), doktor praw, założyciel (1946 r.) i pierwszy dyrektor krakowskiego Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej: tutaj

Remin Władysław [VI] 1902* (1884–1963), magister inżynier, kapitan rezerwy Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko–bolszewickiej; odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie).

Rostworowski Jan Marian Michał [11 V] 1938 (1919–1975), uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., poeta, prozaik. Więcej: tutaj

Salwiński Józef [23 V] 1930 (1908–1976), uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., oficer Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej – pseudonim „Skała”, działacz ruchu ludowego – Polskiego Stronnictwa Ludowego, represjonowany przez władze komunistycznej Polski. Więcej: tutaj

Solman Wiktor Jan Stefan [11 VI] 1895 (1875–1934), naczelnik wydziału Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie, koleopterolog (entomolog zajmujący się badaniem chrząszczy), właściciel jednej z największych w Europie kolekcji chrząszczy (Coleoptera świata), liczącej ponad 23 tys. okazów – obecnie w zbiorach PAN w Krakowie oraz Łomnej koło Warszawy.

Sosnowski Kazimierz Ignacy (18751954), nauczyciel języka polskiego i greckiego w III gimnazjum (1901–1904).

Sztaudynger Jan Izydor [9 VI] 1922 (1904–1970), poeta, fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa, tłumacz; odznaczony m.in. Srebrnym Wawrzynem Akademickim (1937). Więcej: tutaj

Taszycki (Strzemię–Taszycki) Witold Klemens Józef [22 VI] 1917* (1898–1979), historyk języka polskiego, badacz onomastyki i dialektologii historycznej; odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1954). Więcej: tutaj


Opracowanie: prof. Marcin Spórna

Zdjęcia: Gabriela Chechelska kl. 4T

Historyk dr Marcin Spórna od wielu lat śledzi losy Absolwentów naszej szkoły. Opracowany przez dr. Marcina Spórnę alfabetyczny wykaz absolwentów III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego zamordowanych w KL Auschwitz dostępny tutaj

 

Spotkanie z aktorką teatralną panią Marią Maj

W dniu 7 października br.  w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Marią Maj, wybitną aktorką teatralną (będącą od wielu w zespole aktorskim TR Warszawa) i filmową. W spotkaniu brały udział klasa 1h  oraz grupy 2n2 i 2D1. Rozmowę poprowadzili Jakub Rydiger z kl. 1i, Urszula Grodzka i  Zofia Lisińska z kl. 1h.

Podczas rozmowy poruszono tematy szeroko pojętej sztuki, o której rozumieniu opowiadała pani Maria Maj. Uczniowie pytali o różnice pomiędzy pracą w filmie i  teatrze  oraz o ciemne  strony aktorstwa. Rozmawiali na temat  najnowszej  produkcji Netflixa z jej udziałem pt. „Wielka woda”. Pani Maj podzieliła się kilkoma anegdotami z planów filmowych i scen teatrów. Odczytała również fragment Znaku wodnego Josifa Brodskiego poświęcony Wenecji.  Fascynacja literaturą, obok życia rodzinnego, jest dla aktorki obszarem czerpania inspiracji i fascynacji oraz sposobem na odpoczynek po odgrywaniu ról wymagających dużego zaangażowania. Wiele cennych słów padło podczas tego spotkania, z którego naprawdę można było wynieść dużo wartościowych informacji. Było to już 10. spotkanie z wybitnymi aktorkami / aktorami i reżyserami przygotowane przez prof. Pawła Szuleckiego przy współpracy prof.  Anny Czepiec – Mączki.
Tekst: Urszula Grodzka, klasa 1h; zdjęcia Joanna Operacz, klasa 2f

Warsztaty integracyjne w klasach I

W pierwszych tygodniach roku szkolnego 2022/2023 odbyły się w naszej szkole warsztaty integracyjne dla klas pierwszych prowadzone przez psycholog szkolną prof. Ewę Adamus. Uczniowie klas 1a, 1c, 1g i 1i mieli okazję zaangażować się w ćwiczenia i zabawy mające na celu lepsze poznanie się, ustalenie reguł grupowych i wsparcie młodzieży w budowaniu zespołu klasowego.

Organizacja: prof. Ewa Adamus

Sobieski w Słowackim. Klub Wyspiańskiego – kontynuacja

W dniu 11 października br. klasa 1e artystyczno-architektoniczna obejrzała na scenie  Domu Machin Teatru J. Słowackiego spektakl w reżyserii Anny Gryszkówny Simona K. Wołająca na puszczy. Monodram w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej to intrygujący portret charyzmatycznej kobiety – biolożki, zoopsycholożki, dziewczyny ze słynnego rodu artystów malarzy. Punktem wyjścia sztuki była książka „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak” autorstwa Anny Kamińskiej, wydana przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie.

Monodram Przepiórskiej to manifest w obronie przyrody, Puszczy Białowieskiej oraz popis umiejętności aktorskich. Po spektaklu młodzież uczestniczyła w rozmowie z aktorką. Członkowie Klubu Wyspiańskiego mieli okazję zadać pytania dotyczące pracy nad rolą, doskonalenia warsztatu aktorskiego w tak wymagającej formie jaką jest monodram. By uzmysłowić sobie i poczuć, w jak ważnych sprawach Simona uczestniczyła i jakie towarzyszyły temu emocje, chętni uczniowie wzięli udział w działaniach performatywnych na scenie teatru.

Organizacja, opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka, prof. Anna Mazan-Stachura

 

Wizyta kl. 1b na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

We wtorek 27 września br. klasa 1b wraz z wychowawczynią prof. Anną Sroką i nauczycielką fizyki prof. Marią Szafraniec odwiedziła Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mieści się na terenie III Kampusu Uniwersytetu. Klasa została zaproszona na Wydział przez pana dr. hab. Tomasza Kawalca, specjalistę z zakresu fizyki atomowej i fotoniki.

Sprawozdanie z wydarzenia dostępne tutaj

Zwolnieni z Teorii

Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii, to olimpiada, w ramach której uczniowie sami organizują projekty społeczne. Uczniów w realizacji własnej inicjatywy wspiera innowacyjna platforma edukacyjna. Dzięki niej wiedzą jak działać i uczą się zarządzania projektem w profesjonalny sposób.


Z inicjatywy prof. Katarzyny Pysz ambasadorzy projektu po raz kolejny odwiedzili naszą szkołę i zachęcali uczniów do realizacji koncepcji. Na zdjęciu spotkanie z uczniami klasy 2d podczas lekcji przedsiębiorczości.

Relacja z pobytu w Grecji

W dniach 23-30 września br. odbyła się wycieczka szkolna do Grecji klas: 2h, 3f i 4P, której celem było podążanie śladami mitologii greckiej na terenach starożytnych miast-państw.

Sprawozdanie z wyjazdu przygotowane przez Emilię Kugiel i Antoninę Sikorę z kl. 2h dostępne tutaj

Opieka: prof. Bogdan Kozak, prof. Beata Łojczyk, prof. Katarzyna Miko oraz prof. Magdalena Misztalska.

8. Kongres Młodych Matematyków Polskich


W dniach 22-25 września tego roku, kilkoro uczniów naszej szkoły (z klas 2B oraz 4L) wraz z kolegami z I LO i V LO uczestniczyło w 8. Kongresie Młodych Matematyków Polskich w Łodzi. Przez 4 dni brali udział w poszerzających matematyczne horyzonty wykładach tak znamienitych prelegentów jak prof. Krzysztof Ciesielski, prof. Zdzisław Pogoda, czy prof. Marek Kordos oraz uczniów szkół z całej Polski, prezentujących wyniki własnych badań. Sobieszczacy mieli również okazję zwiedzić Łódź podczas gry miejskiej oraz odwiedzić Centrum Nauki i Techniki EC-1.
Wyjątkowe zainteresowanie uczniów wzbudziły też pokazy z fizyki, podczas których wiedli prym.
W niedzielę wszyscy wrócili do domów, zmęczeni, ale zdecydowanie zadowoleni z Kongresu.

Autor tekstu: Tadeusz Zemeła, 4L

Opieka: prof. Anna Sroka

IX edycja budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

Od 30 września br. rozpocznie się głosowanie w ramach tegorocznej IX edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, które potrwa do 14 października. W tym czasie wszystkie osoby mieszkające na terenie Krakowa bez względu ile mają lat i czy są zameldowani w Krakowie, będą mogły oddać swój głos na wybrane przez siebie projekty z puli 558 zadań. Głosować będzie można poprzez platformę internetową w jednych spośród 150 stacjonarnych punktów do głosowania.

Budżet obywatelski jest specyficzną formą konsultacji społecznych, w której mieszkańcy każdego roku decydują na co wydać część środków pochodzących z budżetu miasta. W tym roku jest to kwota 38 mln złotych.

Szczegóły: tutaj

Szablę Sobieskiego otrzymał Dawid Krzykawski


Tradycją naszej szkoły jest wręczenie Szabli Sobieskiego wybitnemu Absolwentowi (uczniowi klasy maturalnej) podczas uroczystości Ślubowania uczniów klas I.
W tym roku Szablę Sobieskiego otrzymał Dawid Krzykawski, absolwent klasy 3d.

Najważniejsze osiągnięcia Dawida w trakcie 3-letniej nauki w liceum:

Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Czechy, V miejsce
Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Łotwa, Srebrny medal
XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Laureat
XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Laureat III miejsca
VI Olimpiada Statystyczna, Laureat
XVI Olimpiada Przedsiębiorczości, Laureat
XV Olimpiada Przedsiębiorczości, Finalista
IX edycja Konkursu na pracę pisemną Narodowego Banku Polskiego, Laureat
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Laur Olimpijski Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

Jeszcze raz ogromnie gratulujemy wspaniałych osiągnięć!

Życzymy kolejnych sukcesów naukowych i pomyślności w dorosłym życiu!

Sobieski w Szkocji

W dniach 4-11 września grupa Sobieszczaków przebywała na wycieczce w Szkocji. Uczniowie  byli zakwaterowani w domach rodzin z miasta Stirling.  Zwiedzili m.in.: Katedrę St Mungo oraz Necropolis, Muzeum Transportu, Muzeum Kelvingrove, pole najważniejszej bitwy o niepodległość w historii Szkocji – Bannockburn, twierdzę w Edynburgu, Narodowe Muzeum Szkocji, Holyroodhouse Palace, Pałac Scone, Doune Castle. Szczegółowa relacja z wycieczki przygotowana przez Lenę Mosio (kl. 2h) oraz Dalię Szczurek (kl. 2f) dostępna tutaj


Opieka: prof. Justyna Grzegorzyca oraz prof. Agata Reichert-Zaczek

Deutsches Sprachdiplom DSD w Sobieskim w roku szkolnym 2021 / 2022

DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest programem niemieckiego rządu. Jego realizacja ma miejsce w niektórych polskich szkołach. Egzaminy DSD I i DSD II są niemieckimi egzaminami państwowymi, przeprowadzanymi tylko w akredytowanych szkołach na całym świecie.

Jesteśmy jednym z trzech krakowskich liceów (obok I  LO i XLIV  LO) mających uprawnienia do przeprowadzania obu egzaminów.

W poprzednim roku szkolnym do egzaminu DSD II przystąpiło 16 uczennic / uczniów naszej szkoły. Spośród nich 9 osób zdało egzamin na poziomie C1, 5 na poziomie B2. Do egzaminu DSD I przystąpiło 15 osób, 14 zdało egzamin, osiągając poziom B1. Szczególne słowa uznania kierujemy do Franciszka Urbańskiego z byłej klasy 3 a, który był jednym z uczniów, którzy najlepiej zdali egzamin w Polsce.

Poziom C1 uprawnia do studiowania w Niemczech bez konieczności odbycia tzw. semestru zerowego, w trakcie którego student uczy się tylko języka niemieckiego. Niektóre uczelnie wyższe uznają też egzamin DSD II na poziomie B2.

Sukces Natalii Dudek w pucharze świata w ju- jitsu

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 2c Natalia Dudek w dniu 18 września  zdobyła srebrny medal w pucharze świata w ju- jitsu w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie.

Serdecznie gratulujemy!

Małopolska Chmura Edukacyjna – VII edycja

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna (VII edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0018/22

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu:  zł 215 649,50zł.

Kwota dofinasowania: 204 867,02 zł (DWIEŚCIE CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna VII edycja w Gminie Miejskiej Kraków”.
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9.
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9.
 4. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.
 5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Krakowie, ul. Krzemionki 11
 6. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7.
 8. VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5.
 9. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24.
 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8.
 11. XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.
 12.  XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33.

Rekrutacja rozpocznie się  w pierwszych dniach września.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

Realizowane obszary w 2 Liceum:

informatyka: prof. Marek Lach, chemia: prof. Agata Patriak, matematyka: prof. Wanda Mucha, przedsiębiorczość i koordynacja całego projektu w szkole: dyr. Wioletta Nogaj

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W poniedziałek 12 września br. w 339. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej na dziedzińcu wawelskim  odbyła się uroczystość ślubowania  uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego.

O godzinie 8.00 w  Katedrze Wawelskiej została odprawiona uroczysta msza święta, celebrowana przez ks. Bartłomieja Wajdę będącego absolwentem naszej szkoły. Po mszy świętej młodzież, rodzice, grono pedagogiczne oraz przybyli goście przeszli na dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie rozpoczęła się uroczystość ślubowania. Po przemówieniach dyrektora szkoły pana Marka Stępskiego, tegorocznego absolwenta klasy III d Dawida Krzykawskiego – odbierającego w tym roku replikę szabli Jana III Sobieskiego dla wybitnego ucznia II Liceum Ogólnokształcącego oraz prezydent szkoły Kai Pigulak, przystąpiono do najważniejszej części uroczystości – złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych. Od tego momentu „pierwszaki” stały się pełnoprawnymi „Sobieszczakami”. Po ślubowaniu wszyscy uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać „Gaudeamus igitur” oraz Rotę w wykonaniu chóru II LO. Na zakończenie uroczystości delegacja uczniów klas pierwszych pod przewodnictwem wicedyrektora Grzegorza Bobka oddala hołd naszemu patronowi składając kwiaty przy grobie króla Jana III Sobieskiego w Krypcie św. Leonarda na Wawelu.

Składamy serdeczne podziękowania:

Ks. Bartłomiejowi Wajdzie za odprawienie mszy św.

Dr. hab. Andrzejowi Betlejowi, dyrektorowi Zamku Królewskiego na Wawelu za możliwość zorganizowania ślubowania w tym wyjątkowym miejscu.

Lucynie i  Jarosławowi Kaszyńskim oraz pracownikom ich firmy za użyczenie profesjonalnego sprzętu i obsługę nagłośnienia.

Prof. Agnieszce Treli-Jochymek za przygotowanie chóru szkolnego do uroczystości.

Prof. Tomaszowi Stępskiemu, prof. Barbarze Skawińskiej za opiekę nad pocztem sztandarowym.

Uczniom II LO należącym do Służby Liturgicznej Ołtarza za pełnienie asysty podczas Mszy Świętej

Uczennicy 4S Julii Piskorz za pomoc w organizacji kwiatów.

Uczniom klasy 2g oraz 3b, którzy wraz z wychowawcami – prof. Barbarą Skawińską i prof. Tomaszem Stępskim – przygotowali tegoroczną uroczystość.

Sukcesy sportowe Dominiki Kmiecik

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesach uczennicy naszej szkoły Dominiki Kmiecik

Rok 2012 Puchar Europy Łódź 1 m. kata indywidualne, EN-BU, 4 m. kata drużynowe,
Rok 2013 Puchar Polski Lublin 3 m. kata indywidualne, 2 m. EN-BU,
Rok 2013 Puchar Europy Anglia 1m. kata indywidualne, 2 m. EN-BU, 3 m. kata drużynowe,
Rok 2014 Puchar Polski Warszawa 1 m. kata indywidualne, kata drużynowe,
Rok 2014 Puchar Świata Szwajcaria 1 m. kata indywidualne, kata drużynowe,
Rok 2015 Puchar Polski Rzeszów 1 m. kata indywidualne, 2 m. kata drużynowe,
Rok 2015 Puchar Europy Litwa 2 m. kata drużynowe, 3 m. kata indywidualne,
Rok 2016 Puchar Polski Lublin 1 m. kata drużynowe, 2 m. kata indywidualne,
Rok 2016 Puchar Świata Kraków 1 m. kata drużynowe, 2 m. kata indywidualne, EN-BU,
Rok 2017 Puchar Polski Łódź 1 m. katadrużynowe, 2 m. kata indywidualne, 3 m. EN-BU,
Rok 2017 Puchar Europy Lublin 1 m .kata drużynowe, 2 m. EN-BU,
Rok 2018 Mistrzostwa Polski Opole 1 m. kata drużynowe, 2 m. EN-BU, 2 m. kumite drużynowe,
Rok 2020 Mistrzostwa Polski Włocławek 1 m. kata indywidualne, EN-BU,
Rok 2021 Mistrzostwa Polski Warszawa 1 m. kata indywidualne, kumite drużynowe, kata drużynowe, 2 m. EN-BU, 3 m. kumite drużynowe,
Rok 2021 Mistrzostwa Europy Katowice 1 m. kata indywidualne, EN-BU, kata drużynowe, 2 m. EN-BU, 3 m. kata indywidualne, kumite indywidualne,
Rok 2022 Mistrzostwa Polski Zielona Góra 3 m. kata indywidualne, EN-BU

Ogromnie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

W związku z obchodzonym 10 września Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom Szkolny Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny pragnie przypomnieć, że jesteśmy do Waszej dyspozycji codziennie w godzinach dyżurów
Pomoc dla siebie lub swoich bliskich możecie uzyskać także pod adresami:
Pamiętaj: życie warte jest rozmowy. Każdego dnia.

 

Narodowe Czytanie Sobieski Kraków 2022

Wszystkich, którzy mają ochotę spędzić więcej czasu w tajemniczym świecie „Ballad i romansów” zapraszamy do zabawy w stylu escape room. Wystarczy kliknąć tutaj

Pomysł i wykonanie: prof. Katarzyna Kamizela i prof. Małgorzata Ścibior- Szeremeta.

Pozdrowienia z Energylandii


Nowy rok szkolny najlepiej zacząć ze sporym zapasem energii! Klasa 3D wybrała się na jej poszukiwanie do Energylandii w Zatorze. Wycieczka odbyła się w ramach nagrody za przedstawienie wystawione podczas ubiegłorocznego Festiwalu Małych Form Teatralnych.

Opieka: wychowawczyni prof. Elżbieta Potępa oraz dyr. Wioletta Nogaj

Marzec 2023
P W Ś C P S N
« Lut    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 1063
W tym tygodniu: 2364
W sumie: 4522780

bip