Oświadczenie

Oświadczam, że pojawiające się w prasie informacje dotyczące rzekomego mojego udziału w jakichkolwiek działaniach przestępnych oraz nieetycznych praktykach w miejscu pracy są nieprawdziwe i naruszają moje dobre imię. W istocie sam byłem ofiarą podstępnych działań, co wprost wykazało postępowanie prokuratorskie. W związku z powyższym złożyłem przeciwko autorowi tych pomówień prywatny akt oskarżenia.

Dyrektor Liceum Marek Stępski

Sukcesy uczniów w XVII Olimpiadzie Przedsiębiorczości

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w tegorocznej Olimpiadzie Przedsiębiorczości:

– tytuł laureat zdobył Dawid Krzykawski z kl. 3d
– tytuły finalistów zdobyli Mateusz Kozieja z kl. 3N oraz Mateusz Badura z kl. 3d.


Serdecznie gratulujemy!

Temat przewodni tegorocznej olimpiady: „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”. Szczegóły tutaj

Poezja życia – Sobieski w Słowackim

7 kwietnia b.r. uczniowie klas III uczestniczyli w spektaklu Wesoły jestem i śmieję się do łez /poezja z muzyką i proza życia bez muzyki wg Stacha Wyspiańskiego.

Przedstawienie było okazją do  poznania emocjonalnego głosu poety, pełnego energii, wizjonerskiego i z wiarą w siłę sztuki, w kontrze do prozy jego życia pełnego trudności i problemów. Bieda, choroby, wątpliwości, doświadczenia sukcesów i porażek, podrażnione ambicje, wielkie plany, miłość i nienawiść do Krakowa i Krakusów – wszystko to mieszało się w kameralnym spektaklu. Wiersze wyśpiewane przez aktorów Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie: Ewelinę Cassette, Karolinę Kazoń, Katarzynę Zawiślak-Dolny, Daniela Malchara, Rafała Szumerę, Tadeusza Ziębę przy akompaniamencie muzyków pod wodzą Haliny Jarczyk /kompozycje Andrzeja Bonarka/ dopełniała opowieść o Wyspiańskim przedstawiona przez dyrektora teatru Krzysztofa Głuchowskiego i filozofa Piotra Augustyniaka na tle kurtyny Stanisława Wyspiańskiego /wykonana przez Tadeusza Bystrzaka, malarza i scenografa, który twórczo wykorzystał szkic artysty zatytułowany „Z moich fantazji”/. Spektakl był pretekstem do dyskusji m.in. na temat postaw konformizmu i nonkonformizmu. Spór dotyczący przekonań zakończony został konkluzją, że warto żyć pełnią życia, z pasją, iść swoją drogą. „Bądź ja meteor, jak błyskańce” jak pisał poeta.


zdjęcia: Aleksandra Olszanecka, klasa 3L
organizacja: prof. Anna Czepiec-Mączka

Wyniki XV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W dniach 21.03.2022 r. (część pierwsza) oraz 28.03.2022 r. (finał) odbył się XV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W tym roku, w związku z epidemią COVID-19, pierwszy etap konkursu został przeprowadzony online. Wzięło w nim udział 316 uczennic i uczniów z 43 szkół średnich z całej Polski. Finalistami zostało 25 najlepszych uczestników eliminacji. Podczas finału zmierzyli się oni z praktycznym zadaniem laboratoryjnym obejmującym analizę związków organicznych i nieorganicznych.

Z dużą radością informujemy, że w gronie najlepszych uczestników konkursu znalazło się czworo Sobieszczaków:

II miejsce (laureat) – Kordian Fuksa (kl. 3M), opieka: prof. Agata Zegar i prof. Barbara Pac

V miejsce (laureat) – Grzegorz Szydłowski (kl. 3G), opieka: prof. Iwona Dolnicka

XI miejsce (finalistka) – Maja Romanowska (kl. 3A), opieka: prof. Agata Zegar i prof. Barbara Pac

XIII miejsce (finalista) – Marcin Przybysz (kl. 3S), opieka: prof. Agata Patriak.

Serdecznie gratulujemy !

 

Dni Otwarte dla Ósmoklasistów

Drodzy Ósmoklasiści!
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w Dniu Otwartym już w najbliższy poniedziałek (11 kwietnia)!
Harmonogram wydarzeń

Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej

Zapraszamy !

Zajęcia laboratoryjne z chemii na AGH

 


30 marca br. zakończyła się druga część zajęć laboratoryjnych na AGH, w której uczestniczyli uczniowie klasy 3S: Jakub, Maciej, Maja, Marcin P. Marcin S., Mateusz, Natalia, Patryk i Weronika. Podczas ćwiczeń uczniowie zapoznawali się z różnymi technikami laboratoryjnymi, uczyli się sporządzania roztworów, pipetowania, miareczkowania, ale również stosowania różnego sprzętu laboratoryjnego do  wyznaczania wielkości chemicznych. Ćwiczenia pozwoliły zdobyć nowe umiejętności, a osiągnięcie celu dawało wiele satysfakcji.


Organizacja i opieka: prof. Agata Patriak

Uczeń klasy 3S finalistą 68 Olimpiady Chemicznej

Z radością informujemy, że uczeń klasy 3S Patryk Machejek zakwalifikował się do III etapu  68 Olimpiady Chemicznej.  Zgodnie z regulaminem olimpiady uzyskuje więc tytuł finalisty. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty finalista zwolniony jest z egzaminu maturalnego z chemii z najwyższą oceną.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na ostatnim etapie zmagań o tytuł laureata.

Opieka: prof. Agata Patriak

Warsztaty teatralne uczniów z klas III

21 marca br. – w Światowym Dniu Poezji – uczennice i uczniowie z klas III h, III L, III S i III T uczestniczyli w zajęciach z interpretacji tekstu, które poprowadził aktor Pan Tomasz Schimscheiner.

Młodzież zachęcana była do  namysłu nad słowem, pracy z ciałem i emocjami,  odkrywania podstawowych zasad interpretowania tekstu, znalezienia własnego sposobu jego wypowiadania. Odkrycia jakości słowa jako formy komunikowania się. Wizyta w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego była też okazją do zapoznania się z powstałym w ubiegłym roku nowym kierunkiem aktorskim. Jest to pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce, która prowadzi pięcioletnie studia na tym kierunku. Uczniowie oprowadzani przez Panią Annę Cieślak – rzecznika prasowego uczelni zwiedzili budynek a także mieli kontakt z prodziekanem wydziału aktorskiego Panem Juliuszem Chrząstowskim. Spotkanie dopełniła rozmowa ze studentem, który opowiedział o zasadach studiowania aktorstwa, przygotowaniach do egzaminu  wstępnego oraz odpowiadał na pytania uczniów.

Zdjęcia: Julia Mostowik, klasa III T

Organizacja: prof. Anna Czepiec-Mączka

Skala pomocy jest ogromna – pismo Anny Korfel-Jasińskiej skierowane do krakowskich rodziców

Wielce Szanowni Rodzice Krakowskich Uczniów,

wojna w Ukrainie trwa od niemal miesiąca. 24 lutego 2022 roku to dzień, w którym życie nas wszystkich zmieniło się nieodwracalnie. Największe skutki rozgrywającego się dramatu odczuwają jednak dzieci, które były zmuszone uciekać z Ukrainy i z dnia na dzień odnaleźć się w zupełnie nowym, często niezrozumiałym dla nich środowisku. Sytuacji nie ułatwia też fakt przeżywania rzeczywistości wojennej, która nadal jest udziałem każdego z nich. Przecież wciąż w ich ojczystym kraju pozostają bliskie im osoby: walczący na froncie ojcowie i starsi bracia, ukochani dziadkowie i kuzyni, ulubieni nauczyciele, a także koleżanki i koledzy, z którymi do tej pory dzieliły szkolną ławę.

Pierwszy dzień wojny mającej miejsce tuż za naszą wschodnią granicą to również moment, od kiedy wszyscy pracownicy krakowskiej oświaty maksymalnie zaangażowali się w pomoc dzieciom uciekającym z Ukrainy oraz stworzenie im jak najlepszych warunków nauki w krakowskich szkołach. Niezależnie od ogromnego zaangażowania dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi, niezwykle budujące jest dla mnie także wsparcie okazywane przez Państwa Rodziców. Świadczy ono o ogromnej empatii i chęci dzielenia się dobrem z osobami, które potrzebują tego bardziej, niż kiedykolwiek do tej pory.

W ostatnich tygodniach każdego dnia otrzymuję wiele sygnałów świadczących o Państwa nieustającym zaangażowaniu w pomoc. Przejawia się ono na wiele sposobów. Fundują Państwo obiady dla dzieci z Ukrainy, które potrzebują nie tylko ciepłego posiłku, ale dzięki czasowi spędzonemu przy w szkolnej stołówce z polskimi rówieśnikami, mogą poczuć się jak w swojej ukochanej, ukraińskiej szkole, za którą tak bardzo tęsknią. Poświęcają Państwo czas wolny, kupując przybory szkolne, tornistry i podręczniki dla nowych uczniów, nie zważając także na wysokość wydatków z tym związanych. Zwracają Państwo uwagę swoich pociech na to, aby objęły szczególną troską nowe koleżanki i kolegów, którzy każdego dnia rozpoczynają naukę w krakowskich szkołach. To właśnie Państwa dzieci witają je z ogromną radością, pokazując szkołę i tłumacząc (niezwykle skutecznie, choć przeważnie nie porozumiewają się w tym samym języku!) jak wygląda szkolne życie w Polsce. Dzięki tym wszystkim działaniom uczniowie z Ukrainy czują się objęci szczególną opieką i choć przez chwilę mogą zapomnieć o trwającym koszmarze wojny.

Szanowni Państwo,

wszyscy mamy nadzieję, że wojna w Ukrainie skończy się jak najszybciej. Należy jednak pamiętać, że powrót uczniów do ławek w ich rodzinnych miejscowościach nie będzie możliwy z dnia na dzień. Tylko do tej pory w wyniku działań wojennych zostało zniszczonych 500 szkół w Ukrainie. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw, za sprawą których nauka polskich i ukraińskich dzieci będzie dla nich jeszcze bardziej komfortowa. Tworzymy oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy, zatrudniamy asystentów wielokulturowych, a w szkołach, w których brakuje miejsca, podejmujemy działania mające zapewnić dodatkową przestrzeń do nauki. Zapewniamy również pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, którzy tego potrzebują. Zarówno do dyspozycji dzieci i młodzieży, jak również Państwa Rodziców, pozostają szkolni pedagodzy i psycholodzy oraz eksperci zatrudnieniu w ośmiu samorządowych poradniach.

Raz jeszcze dziękując za dotychczasowe zaangażowanie bardzo proszę o nieustawanie w ludzkiej empatii i wyrozumiałości. Państwa czynne działanie jest budującym przykładem dla najmłodszych krakowian, którzy z każdym dniem stają się osobami jeszcze bardziej wrażliwymi na potrzeby innych. I co równie ważne: dzięki wyciągnięciu przez Państwa pomocnej dłoni, dzieci z Ukrainy będą do końca swojego życia dobrze wspominać czas spędzony w Polsce, pomimo niezwykle trudnych okoliczności związanych z trwającą wojną.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,
Anna Korfel-Jasińska
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

Maciej Muniak II wicemistrzem Polski w tańcu towarzyskim

W dniach 5-6 marca br. w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Polski tańca towarzyskiego w klasach C, B oraz A. Nasz tegoroczny maturzysta – Maciej Muniak z kl. 3h zdobył tytuł II wicemistrza Polski w klasie C w stylu standard. Serdecznie gratulujemy!

„Modlitwa o pokój”

Teatr Groteska – partner naszego 52. Festiwalu Małych Form Teatralnych przygotował utwór wykonywany przez ukraińską i rosyjską artystkę.
Śpiew: Sofiia Popova i Alona Szostak
Słowa: Małgorzata Zwolińska (do muzyki „Don’t cry for me, Argentina” Andrew Lloyda Webbera)
Aranżacja: Jerzy Zając

Sukces Michała Gołasia w Pucharze Polski w Paranarciarstwie Alpejskim

W dniach 10-11 marca br. odbył się Puchar Polski w Paranarciarstwie Alpejskim. Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 3R Michał Gołaś zajął pierwsze miejsca w slalomie oraz slalomie gigancie.

Poniżej materiał filmowy z tegorocznych Mistrzostw Świata. Więcej na temat sukcesów Michała tutaj

Serdecznie gratulujemy!

Podziękowania dla wolontariuszy z II LO – Krakowskie Zaduszki Jazzowe 2021

W dniach 27 – 30 października 2021 r. odbyły się 66. Krakowskie Zaduszki Jazzowe – najstarszy festiwal jazzowy w Europie. Na tegoroczną edycję składały się cztery koncerty główne i kilka wydarzeń towarzyszących. Uczniowie z naszej szkoły, jako wolontariusze, uczestniczyli w organizacji tych wydarzeń. Brali udział w pracach administracyjnych biura festiwalowego, obsługiwali widownię podczas koncertów festiwalowych oraz pracowali przy produkcji wszystkich koncertów – w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, Nowohuckim Centrum Kultury i Teatrze im. J. Słowackiego.
podziękowania

Organizatorzy docenili ich zaangażowanie, samodzielność, solidność i odpowiedzialność przygotowując podziękowania, w których wyeksponowali umiejętności organizacyjne, interpersonalne i komunikacyjne.
W działaniach wolontariatu uczestniczyło 26 uczniów. Z klasy 1f – Aleksandra Gurba, Magdalena Hajduk, Marlena Machnicka, Joanna Operacz, Aleksander Parasion, Filip Piekarz, Mateusz Różkowski, Marlena Walczyk, Marika Zuchara; z klasy 1h – Antonina Sikora, Julia Pietrzak; z klasy 2 c – Marta Grzegorzyca, z klasy 2h – Julia Brzykcy, Zofia Cichocka, Nikola Górecka, Weronika Kozłowska, Weronika Książek, Mikołaj Piestras, z klasy 3a – Iga Antoniak, Ewa Chabałowska, Katarzyna Topór, Zuzanna Moskała; z klasy 3d – Mikołaj Czermak; z klasy 3T – Maria Kacprzak, Matylda Strama i Weronika Zarębska.


Kilka słów od wolontariuszy:
„Wolontariat podczas Krakowskich Zaduszkach Jazzowych dał mi przede wszystkim możliwość zawarcia nowych znajomości, a był także szansą zaobserwowania pracy teatru od wewnątrz. W zależności od zadań, które nam przydzielono, nabyliśmy nowe doświadczenia związane z organizacją takich przedsięwzięć. Był to niezaprzeczalnie niezwykły i niezapomniany czas, który będę mile długo wspominać”.
Julia Pietrzak, klasa 1h

„Pracę wolontariusza Krakowskich Zaduszek Jazzowych uważam, za bardzo ciekawe doświadczenie. Pozwoliło mi ono nie tylko spędzić czas na tak zwanej „robocie papierkowej”, ale dało również możliwość poznania nowych osób i komunikacji z innymi ludźmi, co było świetnym treningiem dla moich zdolności językowych. Miło wspominam spędzony tam czas i w przyszłości chętnie zapiszę się do wolontariatu powtórnie”.
Marlena Walczyk, klasa 1f

„Udział w wolontariacie podczas Krakowskich Zaduszek Jazzowych był bardzo ciekawym doświadczeniem. Dał nam możliwość zobaczenia z bliska jak wygląda praca przy dużych wydarzeniach kulturalnych. Do naszych zadań należały m.in. pomoc za kulisami czy kontakt z gośćmi i artystami. Organizatorzy stworzyli bardzo miłą atmosferę. Dzięki pomocy przy koncertach mieliśmy też szansę usłyszeć świetną muzykę jazzową. Angażowanie się w takie inicjatywy zdecydowanie poszerza horyzonty i pozwala zdobyć nowe umiejętności, wiedzę czy poznać ciekawych ludzi”.
Iga Antoniak, klasa 3a

Koordynacja działań: prof. Anna Czepiec-Mączka, prof. Justyna Grzegorzyca

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022 / 2023

Drodzy Ósmoklasiści!

W roku szkolnym 2022 / 2023 planujemy uruchomić 8 klas o następujących profilach:

Szczegółowe opisy klas dostępne tutaj

Serdecznie zapraszamy Was do udziału

w Dniu Otwartym 11 kwietnia br. (poniedziałek).

Wszystkie ważne informacje dotyczące rekrutacji będą publikowane w zakładce https://www.sobieski.krakow.pl/rekrutacja/

Klasy 2a, 3d i 3N w Krakowskim Salonie Ekonomicznym

Krakowski Salon Ekonomiczny to nowa placówka edukacyjna Narodowego Banku Polskiego. Mieści się na parterze zabytkowego gmachu przy ul. Basztowej 20 w Krakowie, w siedzibie Oddziału Okręgowego NBP. Prezentuje nie tylko historię pieniądza na ziemiach polskich, ale jest także forum wymiany myśli i krzewienia wiedzy ekonomicznej. Po wznowieniu nauki stacjonarnej wystawę zwiedziły już klasy 2a, 3d i 3N.


Wystawa jest podzielona na trzy uzupełniające się moduły tematyczne, które tworzą:

Sala Polska, w której za pomocą infografik i prezentacji multimedialnych zostały przedstawione dzieje pieniądza od narodzin państwa polskiego do czasów współczesnych,
Sala Narodowego Banku Polskiego z Gabinetem numizmatycznym, gdzie zostały zaprezentowane oryginalne monety okolicznościowe i obiegowe wraz z banknotami oraz rola NBP jako centralnego banku państwa,
Sala Krakowska, w której przedstawiono rody bankierów oraz historię krakowskiego oddziału NBP.

Organizacja: dyr. Wioletta Nogaj
Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka, prof. Anna Mazan

Sportowe sukcesy Michała Gołasia

Michał jest członkiem Kadry Polski w paranarciarstwie alpejskim. Z dumą publikujemy informacje o jego sukcesach.

Michał reprezentował Polskę w poniższych zawodach:

– 27-28 listopada 2021 r. pierwszy Puchar Europy w Paranarciarstwie Alpejskim w Austrii w Resterhohe, 2 razy 3 miejsce w slalomie specjalnym – pierwsze zawody międzynarodowe w karierze i w kadrze

– 12-14 grudnia 2021 r. Austria Steinach2 miejsce w Pucharze Europy w ramach którego odbyły się również mistrzostwa Wielkiej Brytanii w Paranarciarstwie Aplejskim i podwójne wicemistrzostwo Wielkiej Brytanii w slalomie gigancie i super gigancie

– 17-21 grudnia 2021 r. w Szwajcarskim St Moritz pierwsze zawody Pucharu Świata Paralympic: w slalomie gigancie 3 miejsce i brązowy medal (pierwszy medal PŚ) w slalomie specjalnym dwukrotnie 4 miejsce

– 14- 23 stycznia Mistrzostwa Świata w Para Sportach Zimowych w Lillehammer:

zjazd – 5 miejsce,
superkombinacja – 4 miejsce,
slalom gigant – 6 miejsce
slalom – 4 miejsce
slalom równoległy – 4 miejsce

Michał bardzo długo przygotowywał się do trwającej właśnie Paraolimpiady Zimowej, do ostatniej chwili liczył na „Dziką Kartę” bo wyniki go kwalifikowały, niestety ze względów, że wymagany jest dwuletni staż w międzynarodowych zawodach paraolimpijskich nie został dopuszczony.

Serdecznie gratulujemy!

VI edycja Sobieskiego Parlamentu

VI edycję Sobieskiego Parlamentu rozpoczęliśmy od rejestracji klubów poselskich. W tegorocznej edycji projektu uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie zrzeszyli się w cztery kluby:

Sobieskich Patriotów Narodowy Obóz
Front Odrodzenia Seniorów
Liberalno-Antypatriarchalne Towarzystwo Opozycjonistów
Demokratyczne Stowarzyszenie Liberalne

Dzięki uprzejmości Karola Pawłowskiego (absolwenta II LO), nowo zarejestrowani posłowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu przygotowania ustaw.  Wybraliśmy również prezydium VI Sobieskiego Parlamentu w skład którego weszli: Aleksander Lubiński (absolwent II LO), Anna Witek (kl. 3e) i Aleksandra Jasek (kl. 3e).

Od listopada posłowie rozpoczęli pracę nad rozlosowanymi tematami ustaw. KP SPaNO przypadł projekt ustawy o zapobieganiu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, KP FOS – projekt ustawy o prywatyzacji służby medycznej, KP DSL – projekt ustawy o przestrzeganiu ciszy nocnej przez lokale gastronomiczne, natomiast KP LATO – projekt ustawy o zwiększeniu wymagań dotyczących uprawnień do kierowania pojazdem w kat. B i kat. B1.

Na grudniowej komisji legislacyjnej dokonano weryfikacji złożonych projektów ustaw. Dla posłów oznaczało to ostatni etap przygotowania przed oficjalnymi obradami!

Finalnie, 12 stycznia 2022 r., odbyły się obrady VI Sobieskiego Parlamentu. Zaangażowanie posłów, pełne emocji wystąpienia i zaskakujące argumenty zaważyły o wysokim poziomie tegorocznych obrad.

Zwycięską partią VI SP został KP Front Odrodzenia Seniorów. Wyróżnieni zza mównicy zostali:

Sebastian Surówka kl. 3d – 1. najlepszy mówca VI SP
Paulina Jamroziewicz kl. 3e – 2. najlepsza mówczyni VI SP
Marcin Nogaj kl. 3d – 3. najlepszy mówca VI SP
Tymek Buniak kl. 3T – za najlepszy cytat VI SP

O powyższych wynikach zadecydowało jury. W panelu sędziowskim zasiadali:

dr Olga Błyskal – Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego,
pan Wojciech Firek – Prezes Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce,
pan Karol Pawłowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce,
pani Anna Kulma – Członkini Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce,
prof.  Magdalena Zawodnik – nauczycielka w II LO w Krakowie,
Filip Zieliński kl. 3a – przedstawiciel uczniów II LO w Krakowie.

Obrady VI Sobieskiego Parlamentu nie odbyłyby się bez uprzejmości naszych tegorocznych sponsorów. Dzięki uprzejmości FLEX Poland, Quattro Nauka Jazdy i ProfilLingua Kraków nasi posłowie i goście otrzymali wspaniałe nagrody oraz gadżety.
FPH „Steskal”, Pomidor Catering Kraków i Piekarnia Pod Telegrafem zadbali o poczęstunek w przerwach między obradami, natomiast wodę zawdzięczamy Krakowiance.
Podziękowania należą się także Radzie Rodziców za dofinansowanie tegorocznej edycji projektu. Patronat nad projektem sprawowało Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce i dyrekcja II LO w Krakowie.

Otrzymaliśmy także obszerną fotorelację z dnia obrad, dzięki uprzejmości Zuzanny Payerhin, Marleny Pec i Patrycji Kulmy.

Więcej tutaj

Organizacja: dr Olga Błyskal

Kwalifikacja prac uczennic z kl. 1e, 3e i 3P do międzynarodowej wystawy fotograficznej

Miło nam pogratulować sukcesu artystycznego naszym uczennicom: Hannie Kwapień kl. 1e, Marii Skowronek kl. 1e, Zuzannie Kawalec kl. 1e, Monice Zielińskiej kl. 3P oraz Natalii Osadnik kl. 3e.  Prace uczennic zostały zakwalifikowane do międzynarodowej wystawy fotograficznej wieńczącej XIV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”. Wszystkie autorki są uczennicami klas artystyczno-architektonicznych. Praca Hanny Kwapień  otrzymała wyróżnienie  w kategorii „fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa”.

Gratulujemy autorkom i życzymy dalszych sukcesów!

Wirtualna wersja wystawy dostępna tutaj

Opieka artystyczna – prof. Agata Reichert – Zaczek.

Wspieramy Ukrainę

W związku z napiętą sytuacją i rosyjską agresją na Ukrainę wyrażamy naszą solidarność z narodem ukraińskim w jego walce o zachowanie integralności terytorialnej i suwerenności.

W dniu wczorajszym wyjechał ze szkoły pierwszy transport z darami zebranymi z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

Maj 2022
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Aktualnie online: 4
Dzisiaj: 1083
W tym tygodniu: 4501
W sumie: 4232249

bip