Komunikat: rozpoczęcie nowego roku szkolnego

3 września – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Plan zajęć w tym dniu:

1. Godz. 8.00 – Msza Święta w  Bazylice Nawiedzenia NMP w Krakowie „Na Piasku”
2. Spotkania w klasach: godz. 9.30 – klasy II i III, godz. 10.30 – klasy I
3. Po spotkaniach uczniowie klas I przystępują do testów z języka angielskiego. Uczniowie, którzy zadeklarowali naukę języka niemieckiego, przystępują do testu z obu języków. Udział w teście jest obowiązkowy dla każdego ucznia klasy I

Komunikat: Zebrania z Rodzicami

Dyrekcja Liceum zaprasza wszystkich Rodziców w dniu 12 września na spotkania z wychowawcami i nauczycielami.

godz. 17.00 klasy II

godz. 18.15 klasy I i III

Uwaga: zebrania klas 1f i 2e odbędzie się w dniu 19.09 o godz. 17.00.

Komunikat: Stypendium szkolne w r. szk. 2017/2018

Prawo do stypendium mają uczniowie z rodzin,  w których miesięczny  dochód nie jest większy niż 514 zł. netto na osobę.
Wnioski dostępne są w filiach MOPS oraz na stronie: www.bip.krakow.pl
Szczegółowe informacje i regulamin na stronie : www.mops.krakow.pl
Termin składania wniosków:  od 1 września do 15 września 2017
Uczniowie niebędący mieszkańcami Krakowa starają się o stypendium  w swoich gminach.

Komunikat: Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

4 września – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Plan zajęć w tym dniu:
1. godz. 8.00 – Msza Święta w  Bazylice Nawiedzenia NMP w Krakowie „Na Piasku”
2. Zebrania w klasach: godz. 9.30 – klasy I i II, godz. 10.30 – klasy III
3. Po zebraniach uczniowie klas I przystępują do testów z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

11 września – Święto Patrona Szkoły i uroczystość ślubowania uczniów klas I

Program uroczystości:
1. godz. 12.00 – Uroczysta Msza Święta w Bazylice Nawiedzenia NMP w Krakowie „Na Piasku” celebrowana przez o. Marcina Siemka O. Carm. proboszcza parafii.
2. ok. godz. 13.00 – przemarsz z Bazyliki ulicami Karmelicką i Szewską na Rynek Główny
3. uroczystość ślubowania uczniów klas I na Rynku Głównym przed Bazyliką Mariacką

Komunikat: spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 na zebranie organizacyjne w dniu 11 lipca. Z uwagi na zwiększoną liczbę klas spotkania odbędą się w dwóch turach:

godz. 17.00 klasy A, B, C, D, E

godz. 18.00 klasy F, G, H, I, J

Za zmianę godziny przepraszamy.

Zaproszenie dla Rodziców

Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno zaprasza rodziców nastolatków, którzy pragną pomóc swojemu dziecku w spokojnym przejściu przez okres dojrzewania oraz poprawić relacje z nim do udziału w programie „Domowe Partnerstwo”. Program obejmuje warsztaty z doświadczonym psychologiem prowadzone w grupie rodziców nastolatków z różnych szkół krakowskich.

Informacje praktyczne:

  • Zajęcia są bezpłatne
  • Odbywają się w soboty (dwie w miesiącu)
  • Obejmują 6 spotkań od godz. 9:00-15:00
  • Zajęcia prowadzą doświadczeni psycholodzy
  • Liczba miejsc ograniczona!
  • Kontakt: magdalena.moskal@praesterno.pl

Terminy spotkań grupy wstępnie zaplanowane są na: 13.05.2017,  20.05.2017,  3.06.2017,  10.06.2017,  1.07.2017,  8.07.2017. Więcej informacji tutaj. Zapraszamy!

Komunikat: kursy dla gimnazjalisty

Planowany termin rozpoczęcia trzeciej i ostatniej tury kursów: 18.02.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące formy i kosztów zajęć można uzyskać w sekretariacie II Liceum – tel. 12 633-73-92.
Terminy zajęć:
piątki (2 spotkania) oraz soboty (8 spotkań)
9.00 – 11.15 blok humanistyczny
11.30 – 13.45 blok matematyczno-przyrodniczy

Zapisy (telefoniczne) do 17 lutego w sekretariacie Liceum w godzinach pracy, a w okresie ferii zimowych w godz. 9.00 – 13.00.

1% podatku na rzecz Naszego Liceum

Serdecznie dziękujemy za przekazanie w ubiegłym roku 1% na rzecz naszej Szkoły

W tym roku ponownie istnieje możliwość odpisu 1% podatku na rzecz Naszego Liceum. Wszystkie pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczymy na zakup pomocy naukowych do pracowni fizycznych.

Zbieramy fundusze na:
lampy spektralne rurkowe (Ar, Kr, He)
induktor Ruhmkorffa
tarczę Kolbego z podstawą i akcesoriami
zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego przewodników z prądem
maszynę elektrostatyczną
zasilacz labolatoryjny pojedynczy
2 projektory
rolety

Nr KRS: 0000270261

W formularzu PIT-37 w rubryce nr 139 (cel szczegółowy 1%) prosimy o umieszczenie dopisku:

„II LO – Kraków 256”

Dziękujemy!

1procent

Komunikat: kursy dla gimnazjalisty

Planowany termin rozpoczęcia drugiej tury kursów: 14.01.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące formy i kosztów zajęć można uzyskać w sekretariacie II Liceum – tel. 12 633-73-92.
Terminy zajęć:
sobota:
9.00.- 11.15 blok matematyczno-przyrodniczy
11.30 – 13.45 blok humanistyczny

Dzień otwarty dla Rodziców – 17.11.2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do udziału w Dniu Otwartym 17 listopada w godz. 17.00 – 18.30.
W tym dniu również zebranie plenarne przedstawicieli wszystkich klas o godz. 18.00 w auli II LO.

Polecamy także:
– godz. 18.00 Prelekcja dla Rodziców na temat: \”Jak rozmawiać z nastolatkami, aby nas słuchały\” – prowadzący: psycholog Magdalena Moska z Małopolskiego Ośrodka Fundacji Praesterno

– godz. 17.00 -18.30 Spotkanie z przedstawicielem Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego na temat indywidualnego stylu uczenia się dziecka (s. 26).

W tym dniu wszystkie lekcje skrócone.

Komunikat: zebranie plenarne Rodziców

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie oraz Prezydium Rady Rodziców zapraszają przedstawicieli wszystkich klas na zebranie plenarne, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w auli II LO.

Komunikat: obiady

Warunki realizacji zamówień:
1.Dostawa obiadów rozpoczyna się od 7.11.2016.
2.Dostawca: U Babci Maliny.
3.Osoby zainteresowane powinny złożyć zamówienie na stronie: https://www.zjemy.to.
4. Płatności za obiady realizowane bezpośrednio za pomocą portalu https://www.zjemy.to.
5. Posiłki należy zamawiać na cały następny tydzień lub wybrane dni do piątku do godz. 24.00 poprzedniego tygodnia.
6. Odbiór posiłków w Cafe Sobieski od godz. 13.00.
7. Środki niewykorzystane na koncie nie przepadają.
8. Odwołanie obiadu możliwe tylko w przypadku nieobecności w szkole (zgłoszenie najpóźniej do godz. 9.00 w dniu odbioru zamówienia na adres mailowy my@zjemy.to).
9. Czas na zamówienie posiłków na kolejny tydzień upływa w niedzielę (6.11) o godzinie 12:00.

Komunikat: grupy językowe klas I

Zajęcia w grupach językowych rozpoczynają się w dniu  9 września. Listy grup językowych klas I będą wywieszone w tym dniu w godzinach porannych na przeciwko portierni.

Komunikat dla uczniów klas pierwszych: opinie z poradni

Osoby posiadające opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na temat dysleksji, dysortografii, dysgrafii oraz innych specyficznych trudności w uczeniu się, proszone są o dostarczenie do pedagoga szkolnego potwierdzonej kopii orzeczenia. Termin i miejsce składania dokumentów: do 30.09.2016, pokój pedagoga szkolnego (nr 32), obok sali teatralnej.”

Pomoc socjalna w r. szk. 2016/17

Stypendium szkolne
Jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty  514 zł netto to może on się ubiegać o stypendium szkolne.
Wnioski przyjmowane są w terminie do 15.09.2016r w filiach MOPS-u  właściwych dla miejsca zamieszkania ucznia.
Wzory wniosków i szczegółowe informacje znajdują się na stronie  www.mops.krakow.pl
Zasiłek szkolny
Może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.
Wzory wniosków i szczegółowe informacje znajdują się na stronie  www.mops.krakow.pl
Uwaga:
Uczniowie spoza Krakowa o pomoc socjalną ubiegają się w swoich gminach

Kiermasz podręczników

Tradycyjnie zapraszamy uczniów naszego Liceum na kiermasz używanych podręczników.

Zbiórka podręczników w Bibliotece szkolnej odbędzie się w dniach 5 – 9 września w godzinach 9.00 – 13.00.

Sprzedaż w dniach 12 -14 września w godzinach 9.00 – 14.00.

Serdecznie zapraszamy!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w dniu 1 września. Organizacja zajęć w tym dniu:

godz. 8.00 –  Msza Święta w Bazylice Nawiedzenia NMP, ul. Karmelicka 19

godz. 9.30 – spotkania uczniów klas II i III z wychowawcami

godz.10.30 – spotkania uczniów klas I z wychowawcami

Składy osobowe poszczególnych klas I oraz miejsca spotkań z wychowawcami będą dostępne na parterze budynku.

Uwaga!

Uczniowie klas pierwszych po spotkaniach z wychowawcami przystępują do testu poziomującego z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Szczegóły:

1. Test z języka angielskiego trwa 60 min. Do testu przystępują wszystkie osoby, które wybrały ten język. Test odbywa się w tych samych salach co spotkania z wychowawcami. Osoby, które po teście z języka angielskiego przystępują do testu z języka niemieckiego pozostają w tych salach i czekają na przyjście nauczyciela języka niemieckiego.

2. Test z języka niemieckiego trwa 45 min i rozpoczyna się o 12.30. Do testu przystępują wszystkie osoby, które wybrały język niemiecki jako drugi język. Uczniowie z DSD nie piszą testu z języka niemieckiego.

3. Z języka hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego nie ma testów. Uczniowie, którzy wybrali te języki mają obowiązek spotkać się z nauczycielami tych języków zaraz po teście z języka angielskiego w celu ustalenia poziomu grupy (podstawowy\kontynuacja).

4. Numery sal, w których odbędą się spotkania z nauczycielami języków obcych zostaną podane przez wychowawców.

UDZIAŁ W TESTACH ORAZ SPOTKANIACH Z NAUCZYCIELAMI JĘZYKÓW OBCYCH W DNIU 1 WRZEŚNIA JEST OBOWIĄZKOWY DLA KAŻDEGO UCZNIA KLASY I

Komunikat: egzaminy poprawkowe oraz sprawdzające

Terminy egzaminów poprawkowych oraz sprawdzających:

25.08 (czwartek) godz. 9.00 (j. angielski, matematyka, geografia, j. niemiecki)

26.08 (piątek) godz. 9.00 (j. polski, j. rosyjski, wos, chemia, fizyka)

29.08 (poniedziałek) godz. 9.00 (historia sztuki), godz. 12.00 ( j. hiszpański)

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 104
W tym tygodniu: 104
W sumie: 4956169

bip