Dyplomacja europejska i światowa oraz teki Jana hr. Szembeka

7 listopada br. w Konsulacie Generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie odbyła się konferencja naukowa Dyplomacja europejska i światowa oraz teki Jana hr. Szembeka. Organizatorem tego wydarzenia był prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie pan Władysław Ryszard Szeląg, który jednocześnie obchodził jubileusz 25-lecia działalności na niwie Towarzystwa w Małopolsce.

W trakcie sesji przypomniana została w wielu aspektach sylwetka i działalność wybitnego absolwenta Liceum Sobieskiego (ówcześnie III Gimnazjum) hr. Jana Szembeka, wiceministra spraw zagranicznych okresu II RP, jednego z najbardziej zaufanych dyplomatów Józefa Piłsudskiego, którego linię w polityce zagranicznej we współpracy z ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem nieugięcie realizował.


Spotkanie zainaugurowała Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie dr Adrienne Körmendy, której niezmierna gościnność powoduje, że wszyscy czujemy się w tej placówce dyplomatycznej jak w drugim domu. Szczególnie serdecznie przywitana została przez nią delegacja II LO im. Sobieskiego, w skład której wchodzili: wicedyrektor Leszek Lupa, prof. Katarzyna Kamizela z klasą Ia oraz dr Tomasz Podgórski. Ponadto udział wzięli historycy akademiccy oraz przedstawiciele świata kultury i polityki. Młodzież naszej Szkoły z zainteresowaniem zapoznała się z mało znanymi jej do tej pory faktami historycznymi, dotyczącymi postaci hr. Jana Szembeka i celów polityki zagranicznej II RP.

Wygłoszone zostały następujące referaty:
– dr Jan Stanisław Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski): Jan hrabia Szembek jako uchodźca wojenny w Portugalii (1940-1945)
– dr Dariusz Grzegorczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Działania Jana hr. Szembeka na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego w latach 30. ubiegłego wieku
– mgr Ewelina Dziewońska-Chudy (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Wiceminister Spraw Zagranicznych II RP Jan hr. Szembek-piłsudczyk i dyplomata
– mgr Jan Kaczmarczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Przyjazne nastawienie Węgier do Polski w XIX i XX wieku
– mgr Iwona Latkowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Polsko-niemiecka dyplomacja wobec wydarzeń na Górnym Śląsku w pierwszej połowie lat 20. XX wieku
Wszystkie referaty cechowało dobre przygotowanie, zwięzłość i należyty poziom naukowy. W przerwach między nimi dwukrotnie wystąpił z recitalem fortepianowym świetny węgierski pianista młodej generacji (ur. 1993) Zsolt Medgyesi (Akademia Muzyczna im. Ferenca Liszta w Budapeszcie i Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu), który w porywający sposób wykonał wiązankę utworów, m.in. Liszta, co widownia nagrodziła gromkim aplauzem.
Tekst: dr Tomasz Podgórski

Przypominamy, że w dniu 26 października 2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda oraz pani Elżbieta Łastowiecka z rodu Szembeków odsłonili w naszym Liceum tablicę Jana hr. Szembeka. Relacja z tego wydarzenia dostępna tutaj.

Nagrody dla nauczycieli

Z dumą informujemy, że w dniu 15 listopada br.  odznaczono troje nauczycieli naszego Liceum. W imieniu  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Wicewojewoda Małopolski pan Józef Gawron w asyście małopolskiego Wicekuratora Oświaty pani Haliny Cimer.
Za długoletnią służbę odznaczenia otrzymały prof. Elżbieta Kaszyńska (Złoty Medal za długoletnią służbę) oraz prof. Iwona Dolnicka (Srebrny Medal za długoletnią służbę). Za szczególne zasługi na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został prof. Grzegorz Bobek.
To ogromne wyróżnienie nie tylko dla odznaczonych pedagogów, ale również dla naszego Liceum. Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie z aktorką – panią Małgorzatą Hajewską-Krzysztofik

9 listopada br. podczas spotkania zorganizowanego przez prof. Pawła Szuleckiego mieliśmy zaszczyt poznać wybitną aktorkę – Panią Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik.


Okazała się ona niesamowicie ciepłą osobą z fantastycznym poczuciem humoru oraz sporym dystansem do siebie. Rozmawialiśmy o karierze teatralnej i filmowej,   o współpracy z dwoma reżyserami – Krystianem Lupą i Krzysztofem Warlikowskim. Aktorka interesująco ukazała  aspekt odgrywania tej samej roli w przedstawieniu Rodzeństwo będącym od 20 lat w repertuarze Starego Teatru.  Spotkanie było okazją do   ukazania  wpływu książki na życie aktorki, która zgodziła się odczytać fragmenty swoich fascynacji czytelniczych – „Brzydkiego kaczątka” J. CH. Andersena oraz „Zbyt głośnej samotności” Buhumiła Hrabala.

Wspomniała również o  rolach, które mogły wzbudzać kontrowersje – o przygotowaniach do ich odegrania i trudnościach z odbiorem przez publiczność.  Powiedziała nam, że aktorstwo nie było jej marzeniem, ale pojawiło się „z przypadku”.  Jednak to, co ujęło nas w aktorce to jej bezpośredniość i otwartość, a także łatwość w nawiązywaniu dialogu z publicznością, czego doświadczyliśmy przy okazji odegrania scenki rozmowy telefonicznej lub w trakcie krótkiej inscenizacji jak wygląda zachowanie fotografów na czerwonym dywanie. Spotkanie pokazało, jak skromną osobą można być w życiu prywatnym, równocześnie wykonując zawód skupiający się na zyskaniu przychylności publiczności. Bardzo dziękujemy aktorce za poświęcony czas i mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mieli okazję do zobaczenia jej na scenie teatralnej i na ekranie.

Spotkanie prowadzili: Aleksandra Filipek klasa 3j, Anna Kulma klasa 2j, Damian Kaniewski 2i.
Zdjęcia: Aleksandra Hajdas 3j
Tekst: Anna Kulma klasa 2j
Przygotowanie części dotyczącej czytelnictwa: prof. Anna Czepiec-Mączka

11 listopada obchodzimy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada, na pamiątkę odrodzenia się Polski w 1918 r. po 123 latach niewoli, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Zostało ono formalnie ustanowione w ostatnich latach II RP na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r. jako Święto Niepodległości, zniesione 22 lipca 1945 r. przez władze komunistyczne, a następnie przywrócone w okresie transformacji ustrojowej ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą funkcjonującą obecnie.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę było wynikiem splotu różnych działań – procesu, który rozpoczął się wcześniej. Niepodległość Polski ogłosiła już 7 października 1918 r. Rada Regencyjna. 11 listopada po kapitulacji Niemiec zakończyła się I wojna światowa. Wojska niemieckie rozbrojono i usunięto z Warszawy. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu – został on Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. 14 listopada Rada powierzyła mu także władzę cywilną. 16 listopada Józef Piłsudski w nocie telegraficznej zawiadomił państwa zachodnie o powstaniu niepodległej Polski, a 18 listopada powołał pierwszy rząd z premierem Jędrzejem Moraczewskim na czele. Źródło: www.sejm.gov.pl

Krakowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się o godz. 8.00 na pl. Matejki przed Grobem Nieznanego Żołnierza. O godz. 10.30 nastąpi złożenie kwiatów na bulwarze Czerwieńskim pod pomnikiem Żołnierzy Polski Walczącej.

Na godz. 11.00 w katedrze wawelskiej zaplanowano mszę świętą w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem metropolity krakowskiego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Po mszy (ok. godz. 12.15) na Wawelu zostanie rozdanych około tysiąc flag państwowych z drzewcami. Później pochód patriotyczny przejdzie z Wawelu na Rynek Główny. Jego uczestnicy zatrzymają się na placu o. A. Studzińskiego, gdzie złożą kwiaty przy Krzyżu Katyńskim.

Na Rynku Głównym o godz. 13.00 zaplanowano występ orkiestry wojskowej. Później zespół tańca Cracovia Danza wykona poloneza, którego będą mogli także zatańczyć świętujący krakowianie i turyści. Do rozdania przygotowanych będzie 800 porcji wojskowej grochówki.

Od godz. 14.30 miasto Kraków i radio RMF FM zapraszają na II Ogólnopolskie śpiewanie biało-czerwonych przebojów. Na Rynku Głównym odbędzie się największe karaoke w Polsce. Z kolei o godz. 17.00 rozpocznie się 66. Lekcja Śpiewania pod hasłem „Radosna Niepodległości”.

 

Światowy tydzień przedsiębiorczości na UEK

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to coroczne wydarzenie organizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji już od 3 lat. W tym roku jego zakres jest wyjątkowo obszerny, a to dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, który podjął się koordynacji przedsięwzięcia na terenie Małopolski. Inauguracja wydarzenia 15 listopada o godzinie 9:30 w Nowej Auli. Wstęp bezpłatny. Szczegóły tutaj

 

Komunikat: wyniki wyborów Prezydenta SU II LO

W dniu 27 października br. do Organu odwoławczego od decyzji Komisji Wyborczej wpłynęło odwołanie od wyników wyborów prezydenckich w naszym Liceum, złożone przez jednego z mężów zaufania. Odwołanie zostało pozytywnie rozpatrzone przez Organ odwoławczy. Nie będzie zatem II tury wyborów prezydenckich. Anna Kulma, uczennica klasy 2j, zwycięża w I turze. Ania zdobyła 51 % ważnych głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 48 %.
Aniu, serdecznie gratulujemy!
O terminie zaprzysiężenia poinformujemy wkrótce.

Jerzy Turowicz Absolwentem października

Jerzy Turowicz urodził się 10 grudnia 1912 r. w Krakowie.  Ukończył III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego. Studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej oraz na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był redaktorem naczelnym „odrodzeniowego” biuletynu „Dyszel w głowie”, krakowskiego dziennika chadeckiego „Głos Narodu”. W latach 90. jego różnorakie zasługi zostały nagrodzone – w 1994 r. otrzymał najwyższe polskie odznaczenie, Order Orła Białego. Więcej tutaj.

Remont biblioteki szkolnej

Dobiegł końca remont biblioteki szkolnej. Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z licznych zbiorów.

Pozdrowienia z wycieczki do Grecji

W dniach 2-11 października uczniowie klas 3f oraz 3h wraz z opiekunami: prof. M. Misztalską, prof. B. Kozakiem oraz prof. L. Mrugalskim przebywali na wycieczce w Grecji. Wycieczka została zorganizowana we współpracy z Instytutem Tradycji Reczypospolitej i Samorządu Terytorialnego. Zwiedzono m. in. Ateny, prawosławne klasztory w Meteorach, miasteczko Litochoro, Park Narodowy Olimpu.

61. rocznica Powstania 1956 roku

W dniu 23 października 2017 r. w dużej  auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbył się uroczysty koncert z okazji święta narodowego Republiki Węgierskiej w 61. rocznicę Powstania 1956 roku. Wykonawcami byli dwaj wirtuozi gry na cymbałach: Miklós Lukács i Jenő István Lisztes, którzy w kunsztowny i dynamiczny sposób wykonali wiązankę utworów takich autorów jak Zoltán  Kodály, János Hary i Béla Bartók (m. in. Pod górami Csitár, Pieśń wieczorna i Seklerski wieczór).

Obecni byli przedstawiciele władz Krakowa, politycy, ludzie nauki, kultury i członkowie arystokracji, których wszystkich łączy poczucie wielkiej sympatii dla Węgier i świadomość wagi bliskości naszych krajów. Wobec niemożności przybycia z uwagi na nawał obowiązków dyr. Marka Stępskiego, Liceum Sobieskiego reprezentował dr Tomasz Podgórski.

Gospodarzem uroczystości była Konsul Gen. Republiki Węgierskiej w Krakowie dr Adrienne Körmendy, która w serdecznych słowach podziękowała wszystkim za przybycie i przypomniała krótko dzieje Powstania 1956 roku, podkreślając znaczenie więzów polsko-węgierskich na przestrzeni historii.

Wybory Prezydenta SU

W pierwszej turze wyborów o stanowisko Prezydenta Samorządu Uczniowskiego naszego Liceum najwięcej głosów uzyskali Anna Kulma z kl. 2j oraz Mateusz Kaliński z kl. 2d. Druga tura odbędzie się w dniu 31 października. Poniżej prezentujemy zdjęcia z debaty wyborczej, która odbyła się w ubiegły poniedziałek. Organizacja: SU.

Zdjęcia z debaty: Kajetan Kruczek

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej – eliminacje szkolne

17 października zostały przeprowadzone eliminacje do udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej. Wzięło w nich udział 92 uczniów  –  44 osoby z klas II i 48 osób z klas III.

Spośród uczniów klas III najlepsze wyniki uzyskali:
1. Anna Orłowska (3d) – opieka prof. Barbara Pac
2. Wojciech Sołtys (3g) – opieka prof. Agata Zegar
3. Hubert Kret (3g)– opieka prof. Agata Zegar
Marcin Zabiegaj (3g)– opieka prof. Agata Zegar
4. Dominika Kondyjowska (3g)– opieka prof. Agata Zegar
Oliwia Madej (3d) – opieka prof. Barbara Pac
5. Kacper Kowalczyk (3a) – opieka prof. Barbara Pac

Wśród uczniów klas II najlepsi byli:
1. Jakub Słyk (2b) – opieka prof. Barbara Pac
2. Michał Strycharczuk (2c) – opieka prof. Agata Zegar
Rafał Wilkołek (2c) – opieka prof. Agata Zegar
3. Daria Zboroch (2b) – opieka prof. Barbara Pac
4. Karolina Pachota (2f) – opieka prof. Agata Patriak
5. Julia Gryzło (2f) – opieka prof. Agata Patriak
Pełna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie została wywieszona przy pracowni chemicznej.

Sobieski w Słowackim. Projekt Klub Wyspiańskiego.

W dniu 19 października br. uczniowie klas II i III, nauczyciele oraz dyrekcja naszego Liceum gościli w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Spektakl według „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Radosława Rychcika stał się punktem wyjścia do dyskusji, którą zaproponował dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski, a poprowadził Piotr Augustyniak. W rozmowie (tuż po spektaklu) uczestniczyli również aktorzy występujący w sztuce. Na pewno nie był to „letni” spektakl teatralny. Wzbudził wiele emocji. A przecież o to chodzi w teatrze! Niezwykle cenne były opinie uczniów, imponowała ich umiejętność mówienia o odczuciach i przeżyciach związanych z odbiorem spektaklu. Organizacja: prof. Anna Czepiec-Mączka. Zdjęcia: Aleksandra Hajdas, Kajetan Kruczek oraz www.slowacki.krakow.pl

Kwesta na rzecz ratowania polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kweście na rzecz ratowania polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie! To piękna i szlachetna inicjatywa.
Szczegóły:
1. Kwestę organizuje Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Krakowie.
2. Dzięki ofiarności wolontariuszy i darczyńców odnowiono kilkadziesiąt polskich grobów na lwowskiej nekropolii.
3. Wolontariusze otrzymują zaświadczenie o udziale w kweście.
4. Kwesta odbywa się w dniu 1 listopada w godz. 8.00 – 17.00 na Cmentarzu Rakowickim, Batowickim, Salwatorskim oraz w godz. 9.00 – 16.00 na Cmentarzu Podgórskim.
Szczegółowych informacji udziela prof. G. Bobek (można zgłaszać się osobiście w szkole lub poprzez e-dziennik).

Strefa nastolatka

Od 6 października rusza  w Dworku Białoprądnickim ul.Papiernicza 2 Strefa Nastolatka – przyjazne miejsce, w którym młodzi ludzie mogą anonimowo uzyskać życzliwą i fachową pomoc w trudnych sytuacjach. Punkt otwarty będzie w każdy piątek w godz. 16.00 – 18.00

Strefa Nastolatka jest otwarta także dla  rodziców i opiekunów, którzy nie wiedzą jak pomóc nastolatkowi borykającemu się z trudnościami.

Pomoc jest bezpłatna.

Mateusz Garncarz oraz Zofia Daszkiewicz zdobyli medale w V Run & Roll SPEED

Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskich Zawodach V Run & Roll SPEED w Jaśle sukcesy odnieśli Zofia Daszkiewicz z klasy 3h oraz Mateusz Garncarz z klasy 2h. Mateusz wyrolkował 10 km w 19 minut i tym samym zajął II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Zosia na rolkach pokonała 10 km  w 22 minuty oraz 5 km w 28 minut zajmując dwa III miejsca w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy!

Turniej Brydża sportowego z cyklu Młodzieżowe Grand Prix Małopolski

IV MGPM za nami. W sobotę 16 września, w gościnnych progach II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, najlepsi okazali się Romek Madej z Mateuszem Krzemykiem. Drugie miejsce zajęli Bartek Bunar i Szymek Superson, a trzecie Kacper Wieczorkowski z Maćkiem Kędzierskim. Gratulacje! Turniej jak zwykle sprawnie i profesjonalnie sędziował Gabrys Chrabąszcz. Wyniki: tutaj 

Opieka: prof. Irena Augustyńska

Komunikat: Zebrania z Rodzicami

Dyrekcja Liceum zaprasza wszystkich Rodziców w dniu 12 września na spotkania z wychowawcami i nauczycielami.

godz. 17.00 klasy II

godz. 18.15 klasy I i III

Uwaga: zebrania klas 1f i 2e odbędzie się w dniu 19.09 o godz. 17.00.

Komunikat: Kiermasz podręczników dla uczniów II LO

Kto zbiera OBOWIĄZUJĄCE podręczniki oraz  vademeca przedmiotowe ? –  Samorząd Uczniowski
Kiedy?  – 7.09, 8.09 i 12.09 na trzech przerwach o godz. 10.05 – 10.15, 11.00 – 11.15 i 12.00 – 12.10 oraz 12.09 w godz. 17.00 – 18.00
Gdzie? – na przeciwko portierni
Kiermasz odbędzie się w dniach 13-18.09.
Szczegóły: SU oraz prof. Olga Błyskal

 

Rekrutacja do projektu „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienia, materia”

W imieniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zapraszamy uczniów klas I i II naszego Liceum do udziału w projekcie „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienia, materia”. W ramach projektu zostanie zorganizowany kurs artystyczny obejmujący łącznie 78 godzin zajęć w podziale:
– 20h zajęcia teoretyczne,
– 9 h warsztaty muzyczne,
– 12 h warsztaty graficzne,
-3 h warsztaty rzeźbiarskie,
– 18 h warsztaty malarskie,
– 12 h plener miejski
oraz wystawa podsumowująca.

Kurs jest znakomitą okazją do rozwoju umiejętności artystycznych oraz przygotowaniem do studiowania na kierunkach artystycznych. Rozwinie również umiejętności pracy w grupie, kreatywność, innowacyjność. Zajęcia w ramach kursu poprowadzą pracownicy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Muzycznej w Krakowie, Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Zajęcia będą odbywać się w siedzibach wymienionych instytucji raz w tygodniu przez cały rok szkolny w godzinach popołudniowych (najczęściej w poniedziałki od godziny 16).  Udział w kursie jest bezpłatny – jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, dostarczenie wymaganych dokumentów (zał1zał3, zał4, zał5, zał6) do prof. Marka Batorskiego lub prof. Agaty Reichert- Zaczek najpóźniej w piątek 8 września. Wszystkich kandydatów zapraszamy na spotkanie w dniu 8 września o godz. 15.00 do auli. Ilość miejsc: 10. Planowany termin rozpoczęcie zajęć w projekcie to 18 września 2017 r.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Bazylice OO. Karmelitów

W dniu 4 września 2017 r. w Bazylice OO. Karmelitów Społeczność II LO im. Króla Jana III Sobieskiego rozpoczęła uroczystą Mszą Świętą nowy rok szkolny 2017/2018.Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 60 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017"

Listopad 2017
P W Ś C P S N
« Paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Aktualnie online: 15
Dzisiaj: 1060
W tym tygodniu: 1060
W sumie: 2064887
bip