Konkurs o Złoty indeks Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks PK”. Konkurs organizowany jest w dwóch dyscyplinach: matematyka i chemia. Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną z dyscyplin. Pierwszych 10 laureatów z każdej z dyscyplin otrzyma 100 dodatkowych punktów, a kolejnych 20 osób z listy rankingowej – 50 punktów. Punkty te zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Rejestracja kandydatów poprzez formularz dostępny w zakładce REJESTRACJA rozpoczęła się 16 grudnia 2014 roku i potrwa do 18 stycznia 2015. Pierwszy etap konkursu odbędzie się on-line na platformie e-learningowej w sobotę 24 stycznia 2015 roku o godzinie 10:00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

indeks-A

 

 

 

 

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Zgłoszenia do 11 grudnia 2014 r. pod adresem sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl

Regulamin Olimpiady i formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na stronie internetowej Organizatora w zakładce:  IV edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

Trzech Laureatów Olimpiady otrzymuje w nagrodę wizytę studyjną w Parlamencie Europejskim ufundowaną prze Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Barbary Kudryckiej.
olimp

Olimpiada kreatywności

kreatOrganizator: Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej, Budowlanych 32, 62-200 Gniezno.  Termin zgłoszenia szkoły do udziału w olimpiadzie upływa w dniu 12 grudnia 2014.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i składa się z trzech etapów:

 • I etap – eliminacje szkolne,
 • II etap – eliminacje okręgowe,
 • III etap – eliminacje centralne

Komitet Główny ustala minimalna ilość zespołów wymaganych przy rejestracji szkoły w Olimpiadzie na dwie drużyny 3 osobowe, a maksymalną ilość zespołów na dziesięć drużyn 3 osobowych. Eliminacje szkolne odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach na terenie całego kraju. I etap odbędzie się 7 stycznia 2015 r., o godz.10.00, w macierzystych szkołach uczestników. Uczestnicy zakwalifikowani do eliminacji okręgowych Olimpiady wnoszą opłatę wpisową w wysokości 45 złotych/ za 1 zespół. Więcej na stronie www.przedsiebiorczosc.eu

Konkurs o indeks UJ

indeks UJOgólnopolski konkurs „Zarządzanie informacją”, przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkół licealnych, ma na celu zapoznanie przyszłych kandydatów na studia wyższe z problematyką zarządzania informacją i dorobkiem dyscypliny znanej jako informatologia (nauka o informacji) oraz ukazanie teoretycznej i praktycznej wartości jej dorobku badawczego dla społeczeństwa opartego na wiedzy. Konkurs ma formę dwuetapową: wymaga przystąpienia do pisemnego testu sprawdzającego znajomość podanych lektur, a następnie odbycia indywidualnej rozmowy z jury. Głównymi nagrodami są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie informacją”, prowadzone przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegóły tutaj.

Nowe regulaminy szkolne

W dniu 2 grudnia 2014  roku uchwałą Rady Pedagogicznej  zatwierdzone zostały 3 nowe regulaminy szkolne:

 • Indywidualny tok nauki lub program nauczania
 • Kontrakt z uczniem o wybitnych osiągnięciach sportowych
 • Kontrakt z uczniem o wybitnych osiągnięciach w konkursach przedmiotowych

Zmieniony został również pkt 10 Regulaminu zmiany języków i grup językowych.

Obowiązujące regulaminy szkolne dostępne są w zakładce Aktualności / Dokumenty

I miejsce II LO w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży 2013/2014

W dniu 25 listopada, na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa pana Jacka Majchrowskiego przedstawiciele naszej szkoły w składzie:

 • Dyrektor: Leszek Lupa
 • Prof. Leszek Mrugalski
 • Uczniowie: Aleksandra Stach z kl. III F oraz Mateusz Wdowiak z kl. III D

licealiadawzięli udział w uroczystym podsumowaniu współzawodnictwa 2013/2014 w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych, czyli Licealiadzie, klasyfikację generalną, spośród 56 startujących szkół, wygrało z dużą przewagą nasze liceum. W klasyfikacji dziewcząt również okazaliśmy się najlepsi, a chłopcy zajęli drugie miejsce. Wyróżniono również nauczyciela wychowania fizycznego, prof. Leszka Mrugalskiego, za duże zaangażowanie w sport szkolny oraz osiągane sukcesy. Ponadto złożono gratulacje na ręce Dyrektora Szkoły za osiągane sukcesy w sporcie szkolnym oraz promocję Krakowa. Uroczystość odbyła się w sali obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Gratulujemy młodzieży szkolnej reprezentującej naszą szkołę oraz wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Wyróżnienie dla II LO w Małopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego 2013/2014

W miejscowości Białka Tatrzańska odbyło się uroczyste podsumowanie „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży” Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2013/2014 przeprowadzonego pod patronatem Marszałka Województwa. Nasza szkoła zdobyła wyróżnienie, a gratulacje i podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz propagowania idei sportu otrzymała prof. Barbara Skawińska.

MSzZS20141103_14205720141103_141837

Warsztaty: „Professions of the future”

studiaW dniu 25 listopada odbyły się w naszej szkole warsztaty pt.  „Professions of the futuru” („Zawody przyszłości”), prowadzone przez wykładowców jednej z brytyjskich uczelni – Buckingham New University. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z bogatą ofertą kierunków studiów dostępnych na uniwersytecie, szczególnie takich, które pozwalają łączyć naukę z pasją np. kryminologia, psychologia sportu, grafika komputerowa, projektowanie wnętrz, projektowanie mody, biznes sportowy, muzyczny i wiele innych. Uczniowie zostali zapoznani z procesem rekrutacyjnym, faktami dotyczącymi studiowania w Anglii oraz możliwościami otrzymania pomocy finansowej na okres studiów.  Szczegóły: www.studiawanglii.pl.  Strona ta jest redagowana przez jednego z absolwentów Bucks New University. Opieka: prof. Alicja Figiel

Nowe regulaminy szkolne

W dniu dzisiejszym uchwałą Rady Pedagogicznej zatwierdzone zostały nowe regulaminy szkolne:

– Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

– Zmiana klasy, rozszerzenia, uzupełnienia

Procedury  są dostępne w zakładce Aktualności / Dokumenty.

Zajęcia laboratoryjne dla uczestników olimpiady chemicznej

W I semestrze roku szkolnego 2014/15 zostaną zorganizowane zajęcia laboratoryjne dla uczniów II LO startujących w olimpiadzie chemicznej. Zajęcia będą odbywać się w sali ćwiczeń laboratoryjnych Zakładu Chemii Środowiska Wydziału Chemii UJ zlokalizowanej w budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Gronostajowej 7.

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii UJ i prof. Barbarę Pac.

Zajęcia będą odbywały się w soboty. Terminy:

20.12 – 3 godz. lekcyjne

17.01 – 4 godz. lekcyjne

24.01 – 4 godz. lekcyjne

07.02 – 4 godz. lekcyjne

Zajęcia będą się rozpoczynać o godz. 10-tej.

W zajęciach mogą wziąć udział:

– te osoby z klas III, które zakwalifikują się do udziału w II etapie olimpiady,

– te osoby z klas II, które wezmą udział w I etapie olimpiady.

W trakcie zajęć uczestnicy będą rozwiązywać zadania laboratoryjne podobne do tych, z którymi mieli do czynienia uczestnicy poprzednich olimpiad.

Chęć udziału w zajęciach należy zgłosić prof. Pac do dnia 28.11.14.

„Góra Grosza” XV edycja

Góra Grosza poGóra Grosza 2014 A2_Q.cdrlega na zbiórce drobnych monet w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski w dniach od 24 listopada do 5 grudnia br. Zebrane monety pozwalają na realną pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki. Dotychczas zebrano ponad 26 milionów złotych, dzięki czemu udało się pomóc ponad ośmiu tysiącom dzieciom. Tylko w ubiegłym roku uczniowie z ponad 10 tys. szkół z całej Polski zebrali 250 ton drobnych monet o wartości ponad 2,6 miliona złotych. Góra Grosza, organizowana już po raz piętnasty, jest jedną z największych akcji społecznych w Polsce. Każda ze szkół, biorących udział w akcji otrzymuje dyplom, a te, które uzbierają najwięcej pieniędzy, dodatkowo nagrody. Tradycyjnie patronat nad akcją objęła Minister Edukacji Narodowej, pani Joanna Kluzik Rostkowska. Więcej informacji na stronie Towarzystwa NASZ DOM: www.towarzystwonaszdom.pl. Zbiórka w naszej szkole do puszki na ławce dyżurnych szkolnych w trakcie ich dyżuru.

 

Igrzyska wiedzy

iw1iw3iw2

Konkurs „Igrzyska Wiedzy 2014” właśnie się rozpoczął i będzie  trwał do 12 grudnia. Wziąć udział można w dowolny dzień, w wolnym czasie,  w szkolnej sali komputerowej lub w domu. Odbędą się  konkursy po jednym z następujących przedmiotów : język polski (i literatura), język angielski, matematyka, informatyka. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc pod numer (+ 48 732243623 ), śląc wiadomość na adres  info@igrzyskawiedzy.pl lub poprzez formularz na stronie  Koszt uczestnictwa to 10 zł  (niezależnie od tego czy uczeń bierze udział w jednym, dwóch, trzech czy czterech konkursach). Czas trwania konkursu – 40 minut. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią prof. K. Pysz.

 

28 listopada br. upływa termin składania wniosków o stypendia

Przypominamy, że VII nabór wniosków w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na rok szkolny 2014/2015 trwa tylko do 28 listopada br.

Wniosek pobrany ze strony internetowej można złożyć osobiście w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (Kraków, ul. Jasnogórska 11). Dokumenty można również przesłać pocztą lub kurierem.

Wniosek uznaje się za kompletny, gdy zostaną do niego dołączone dokumenty potwierdzające:

 1. wysokość dochodów uzyskanych przez członków rodziny ucznia/uczennicy w 2013 r.,
 2. szczególne osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy.

Nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie naboru, tj. po 28 listopada 2014 r.

Wniosek możesz pobrać tutaj

Studia za granicą w ramach programu ERASMUS

Program Erasmus powstESN-AGH_logo_2ał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. Chcesz dowiedzieć się więcej? W dniu 3 XII o godz. 15.00-tej w Auli odbędzie się spotkanie z polskimi studentami, którzy uczestniczyli w wymianie w ramach programu ERASMUS oraz studentami zagranicznymi, którzy dzięki ERASMUS-owi przyjechali studiować do Krakowa. Organizator: Organizacja Studencka Erasmus Student Network. Prezentacja prowadzona będzie w języku angielskim. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z panią prof. K. Pysz. Więcej szczegółów tutaj

Konkurs na film promujący naszą szkołę

Przypominamy, że trwa konkurs na pomysł filmu promującego naszą szkołę. Pomysły (scenariusze) w formie wydruku opisanego imieniem i nazwiskiem prosimy składać w bibliotece szkolnej. Termin składania prac został wydłużony do 30 listopada br. Laureat konkursu otrzyma nagrodę od Dyrekcji II LO, natomiast Fama nagrodzi autora najbardziej nowatorskiego pomysłu.

Debata z kandydatami na Urząd Prezydenta Miasta Krakowa

Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Krakowa, w dniu 7 listopada w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków odbyła się debata prezydencka  z udziałem kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Krakowa. W debacie uczestniczyło około 300 uczniów z ponadgimnazjalnych szkół krakowskich, w tym około 30 uczniów z naszej szkoły.  Współprowadzącą debatę była nasza uczennica Magdalena Graca z klasy 3d – przewodnicząca MRK. W spotkaniu udział wzięło 7 z 8 kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa. W czasie dyskusji poruszono wiele wątków,  aczkolwiek dominowały pytania dotyczące finansów Krakowa. Debatę zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący Rady Miasta Krakowa pan Bogusław Kośmider.

1661903_314482472082707_7131556143378377348_n 10469831_741030269266636_2279476735854906309_n10730988_314482815416006_6780110434769722764_n10689758_314482888749332_8155003929023115326_n

 

 

 

III Małopolski Turniej Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie mają przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego do wzięcia udziału w III Małopolskim Turnieju Przedsiębiorczości.

Każdą szkołę ponadgimnazjalną może reprezentować tylko jeden trzyosobowy zespół uczniowski. Udział w Turnieju jest nieodpłatny.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, m.in. Puchar Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University, drukarki laserowe, tablety, 3-dniowy staż w renomowanej firmie, realizacja modułu marketingowego w POU w systemie e-learning, kosze ze słodyczami, nagrody książkowe i inne.

Termin zgłoszenia udziału szkoły w konkursie upływa w dniu 25 listopada 2014 roku.

Etap I – Przygotowanie przez zespoły 3-osobowe projektu na temat: „Możesz zmienić świat na lepszy – projekt kampanii społecznej”

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o kontakt z nauczycielem przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub ekonomia w praktyce.

Zobacz więcej: regulamin i harmonogram

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce, 17 – 23 listopada 2014

Jesteś przedsdzpsiębiorczy, szukasz inspiracji i pomysłu na swój biznes, chcesz założyć własną działalność gospodarczą?  Ta oferta jest dla Ciebie! Weź udział w licznych warsztatach, szkoleniach, seminariach i poznaj ludzi, którzy z sukcesem prowadzą swoje firmy. Bo przedsiębiorczość ma wiele twarzy!

Przedsięwzięcie zainauguruje Gala Młodego Biznesu, już 17 listopada o godzinie 18:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie – nie przegap go i zarejestruj się już dziś ! http://tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl/gala. Organizatorem spotkania jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Ponadto do skorzystania ze swojej oferty zapraszają największe krakowskie uczelnie, liczne instytucje wspierające przedsiębiorczość w Małopolsce, powiatowe urzędy pracy, jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, może jednak wymagać wcześniejszej rejestracji.

Źródło:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

12 listopada próbna matura z biologii

Uczniowie przystępujący do matury proszeni są o przybycie o godz. 7.45.  Pozostali uczniowie klas trzecich rozpoczynają lekcje w tym dniu od lekcji 5 czyli od godz. 11.15.  Prosimy o zachowanie ciszy w trakcie przerw i sprawdzenie zamiany sal w tym dniu. Szczegółowy plan próbnej matury dostępny jest tutaj.

Warsztaty z Harvard Business Review Polska

W ramach prowadzonego wykładu uczestnicy dowiedzą się:

 • Dlaczego nauka i ćwiczenia czynią mistrzem w każdej dziedzinie;
 • Czym jest zarządzanie czasem, czyli jak efektywnie rozdysponować 24 godziny i weekend;
 • Jak bardzo lider potrzebuje współpracowników – tworzenie efektywnych zespołów.

Kiedy? 4.11 w godz. 10.15 – 11.30. Wszystkie osoby chętne powinny zgłosić swój udział na http://bit.ly/1zKAH9w. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie, którzy uzyskali zgodę nauczycieli prowadzących lekcje w trakcie trwania warsztatów.

Szczegóły ICAN. Organizator spotkania:  Magdalena Graca – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

ican inshbr

Bezpłatny trening pamięci dla maturzystów on-line!

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w badaniu efektywności komputerowego treningu pamięci dla maturzystów! Połącz przyjemne z pożytecznym i ćwicz swój umysł wykonując internetowe ćwiczenia komputerowe. Osoby, które wezmą udział w całym badaniu otrzymają 50 zł nagrody.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie badawczym, które chcą otrzymać więcej informacji proszone są o kontakt: badaniepamieciuj@gmail.com.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2014r.! Liczba uczestników – ograniczona, o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

 Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 70 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018"

Lipiec 2019
P W Ś C P S N
« Cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Aktualnie online: 12
Dzisiaj: 1128
W tym tygodniu: 2400
W sumie: 3205010
bip