Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego za rok 2020 dla dr Olgi Błyskal

Dr Olga Błyskal – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w II Liceum Ogólnokształcącym – została laureatką Nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego za rok 2020. Wyróżnienie to przyznawane jest od 12 lat przez Polskie Towarzystwo Historyczne we współpracy z prezydentem Krakowa. Otrzymują je krakowscy nauczyciele mogący pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w nauczaniu i popularyzacji historii oraz kultury Krakowa.

Nagroda upamiętnia Tadeusza Słowikowskiego, wybitnego akademika, popularyzatora historii, dydaktyka i przyjaciela młodzieży, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego. Swoją pracą badawczą i dydaktyczną położył on wielkie zasługi dla kształcenia pokoleń historyków i nauczycieli historii, a także dla formowania świadomości i kultury historycznej współczesnych Polaków. Nagroda jego imienia jest okazją do wyróżnienia tych nauczycieli historii, którzy wyznaczają wysokie standardy nauczania tego przedmiotu, stosują niekonwencjonalne, autorskie metody, a przede wszystkim – potrafią zaciekawić uczniów i zachęcić ich do zgłębiania przeszłości.

Tegoroczna laureatka dr Olga Błyskal wykłada historię w II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Prowadzi też zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. Ukończyła historię i archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako badaczka specjalizuje się w historii starożytnego Rzymu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Ma stopień nauczyciela dyplomowanego, w ciągu dekady pracy w szkole zgromadziła spory dorobek dydaktyczny, na koncie ma też szereg autorskich projektów, które cieszą się popularnością wśród uczniów.

Jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce, z którym realizuje projekty skierowane do młodzieży: Świadkowie Historii, Sobieski Parlament, Krakowski Parlament Młodzieży. Inicjatywy te służą m.in. budowaniu postaw obywatelskich i prospołecznych, rozwijaniu umiejętności dyskusji i konstruktywnej krytyki (np. Sobieski Parlament, podczas którego licealiści wcielają się w posłów i przygotowują projekty ustaw w odpowiedzi na konkretny problem) – a to wartości bliskie laureatce. Współpracuje też z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców i jest sędzią turniejowym Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. W II LO prowadzi Szkolne Koło Debat.

Bardzo aktywnie działa też na polu dydaktyki historii – jako nauczyciel ćwiczeniowy na Uniwersytecie Pedagogicznym dzieli się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym ze studentami, kształtując kolejne pokolenia nauczycieli historii. Podczas lekcji pokazowych, miniwarsztatów, hospitacji czy pracy nad konspektami doradza im, jak ustrzec się błędów, które czyhają na młodego nauczyciela.

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce przy współpracy z m.in. z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej, w ramach którego Pani Olga prowadziła panel związany z debatami oksfordzkimi.

Swoim uczniom dr Olga Błyskal przybliża także historię Krakowa – w tym roku w formie wirtualnych spacerów, zamiast zajęć terenowych. Znana jest z niekonwencjonalnych metod przekazywania wiedzy. Prowadzi m.in. zajęcia „Film w historii, historia w filmie”, w ramach których odbywają się projekcje poprzedzone wprowadzeniem w historię epoki czy danych wydarzeń (okrągła rocznica koronacji Władysława Łokietka w 2020 r. dała asumpt do przyjrzenia się serialowi Korona Królów i twórczości Elżbiety Cherezińskiej). Najnowsza propozycja dla uczniów to projekt „Moda przemija, styl pozostaje”, czyli opowieść o tym, jak w strojach i wnętrzach przejawia się duch danych epok, czy dekad, jeśli mowa o czasach nam bliższym.

Wiele czasu i uwagi dr Olga Błyskal poświęca na dodatkowe zajęcia dla maturzystów i uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Jest przewodniczącą szkolnej komisji Olimpiady Historycznej, rokrocznie zgłasza do tych zawodów kilkoro uczniów. Podopieczni laureatki osiągają bardzo dobre wyniki na maturze z historii i WOS-u. Żywiołowe lekcje, duże porcje ciekawostek, dodatkowe materiały, kreatywność w przekazywaniu wiedzy – to cechy, które według uczniów charakteryzują zajęcia prowadzone przez laureatkę.

Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego została ustanowiona w 2009 r. przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Krakowa. Od tego czasu przyznawana jest corocznie jednemu nauczycielowi krakowskich szkół ponadpodstawowych na podstawie osiągnięć zakończonego roku (szkolnego), z uwzględnieniem całokształtu działalności w latach poprzednich.

Wyniki XV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Zimą Malowane

Miło nam poinformować o wynikach konkursu fotograficznego „Zimą malowane”. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury Podgórza. Na konkurs wpłynęło 278 prac uczniów szkół podstawowych i średnich. Wersja online wystawy dostępna będzie na fb Centrum Kultury Podgórza.
Szkoły średnie – wyniki:
I miejsce:  Wiktor Klamra, klasa 3d
II miejsce: Julia Kubiak, klasa 3h
II miejsce: Julia Piwowarczyk, klasa 2T
III miejsce: Aleksandra Szot, klasa 2N
wyróżnienia: Kinga Lewińska, klasa 2P

Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka. Serdecznie gratulujemy!

Dzień Bezpiecznego Internetu


9 lutego 2021 roku obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Wydarzenie to jest inicjatywą Komisji Europejskiej i ma na celu zwrócenie uwagi na problemy bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Korzystając z sieci jesteśmy narażeni na kradzież pieniędzy, danych, na naruszenie wizerunku czy dobrego imienia.

Organizatorami DBI w Polsce są Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Hasło akcji, „Działajmy razem!”, nabiera w tym roku szczególnego znaczenia, gdyż jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych – rodziców i profesjonalistów, jak i samych dzieci i młodzieży, zapewnić może bezpieczeństwo w czasie zintensyfikowanego korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny II LO na temat bezpieczeństwa w sieci oraz materiałami edukacyjnymi inicjatywy DBI 2021 (opracowanymi przez NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę).
Zachęcamy również do udziału w bezpłatnej konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu na stronie dbi.pl oraz profilach w serwisach Facebook i YouTube (bez konieczności wcześniejszej rejestracji). Szczegóły tutaj
Pomoc telefoniczna i online:
1. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
2. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100.
W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.


Czas wolny a Internet
Nękanie online
Ocena mediów społecznościowych
Pokolenie smartfona
Co na nas działa?
Co młodzież robi w sieci?
Pozytywne strony mediów społecznościowych

„Razem dla lepszego Internetu” to hasło przewodnie tegorocznego międzynarodowego dnia działań na rzecz większego bezpieczeństwa w Internecie. Safer Internet Day to inicjatywa Komisji Europejskiej, która organizuje na całym świecie działania na temat bezpieczeństwa w Internecie. W Polsce są one koordynowane przez wspieraną przez UE platformę SaferInternet, która postawiła sobie za zadanie wzmocnienie umiejętności medialnych.

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego potraktowało Dzień Bezpiecznego Internetu jako okazję do zaprezentowania nowych wytycznych dotyczących właściwego zachowania w Internecie (netykieta), a także wyników projektu eTwinning.

Biorąc pod uwagę wzrost liczby fałszywych zgłoszeń i mowy nienawiści w sieciach społecznościowych oraz bezpośrednie znaczenie tego tematu dla młodych ludzi klasy drugie od września 2020 biorą udział w projekcie eTwinning, którego tematem jest „Moja cyfrowa równowaga życiowa”. Tematem przewodnim 68. europejskiego konkursu „Cyfrowa UE i TY?!” były zagadnienia, w których uczniowie z Polski współpracowali ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Grecji. W zespołach ponadnarodowych uczniowie tworzyli ankiety dotyczące korzystania z mediów społecznościowych, interaktywne plakaty i prezentacje cyfrowe. Poruszane były tematy obejmujące szeroki zakres znanych problemów związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak „Cyberprzemoc” i „Fake News” do nowo pojawiających się zjawisk, takich jak „Nomofobia”, „Phubbing” i „Oversharing”. Niektóre twórcze elementy współpracy zespołowej, a także wyjaśnienia tych terminów można znaleźć w padlecie (tablicy cyfrowej, którą można wspólnie edytować ) utworzonym  przez włoskiego koordynatora projektu:

https://padlet.com/daisydegio/SID21

Więcej informacji można znaleźć również na stronie naszego projektu eTwinning.

Login: digitaleuaandyou.sobieski
Hasło: Sobieski2020

Laureat stypendium Lea Patryk Blak z wizytą u Prezydenta Miasta Krakowa

29 stycznia w magistracie odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa pana Jacka Majchrowskiego i Wiceprezydent ds. edukacji pani  Anny Korfel – Jasinskiej z laureatami stypendium Lea oraz dyrektorami szkół.

W spotkaniu uczestniczyli absolwent II LO – Patryk Blak i Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego pan Marek Stępski.

Stypendium Lea przyznawane jest od czterech lat w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Pomaga młodym zdolnym krakowianom przezwyciężyć bariery materialne i rozpocząć wymarzone studia.

Laureatami za rok 2020 zostali absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego oraz absolwentka X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. 11 grudnia w magistracie z nagrodzonymi spotkała się zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki pani Anna Korfel-Jasińska. Wręczyła im pamiątkowy dyplom, tablet graficzny oraz książkę o patronie nagrody – prezydencie Krakowa Juliuszu Leo. Stypendium jest bowiem także formą upamiętnienia wybitnego włodarza naszego miasta z lat 1904–1918.

Absolwent „Dwójki” – Patryk Blak – został już przyjęty na I rok studiów stacjonarnych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ. Naukę w liceum ukończył z bardzo wysokimi wynikami. Świetnie zdał egzamin maturalny. Ma na koncie tytuły laureata Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim i Konkursu Wiedzy Chemicznej organizowanego przez Wydział Chemii UJ. Zawsze aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. Organizował pomoc koleżeńską dla kolegów mających problemy w nauce. Był współzałożycielem i prowadzącym szkolne koło zainteresowań RPG.

Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea jest częścią funkcjonującego od 2015 roku Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Przewiduje on różne formy nagradzania i motywowania dzieci i młodzieży osiągających wysokie wyniki w nauce. Więcej tutaj

 

Sobieski czyta przedszkolakom … ponownie


Po raz kolejny uczennice naszego liceum w ramach akcji Sobieski czyta przedszkolakom odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 55 w Krakowie. Tym razem wirtualnie.
Uczennice z klasy 2c – Zuzanna Wiertek, Alicja Buras i Zuzanna Skuza przeczytały przedszkolakom bajkę terapeutyczną o Szarym słowiku z książki Bajki zasypianki Pawła Księżyka. Poprosiliśmy o pozwolenie zaprezentowania bajki i uzyskaliśmy zgodę autora na wykorzystanie tekstu.
Tym razem, czytając bajkę, koncentrowaliśmy się na problemie nieśmiałości. Szczególnie teraz – w czasie pandemii – stan ten nasila się wśród maluszków w przedszkolu. By wspierać ich rozwój emocjonalny i społeczny skorzystaliśmy z bajkoterpii oraz elementów edukacji ekologicznej.
Ponieważ w tym roku nie mogliśmy spotkać się z dziećmi w przedszkolu osobiście, przygotowaliśmy dla dzieci film. Autorką montażu jest Martyna Stajniak z klasy 2c.
Uzyskaliśmy informację zwrotną, że film wzbudził zaciekawienie pięciolatków, bajka podobała się i była pretekstem do rozmowy o nieśmiałości oraz zainspirowała przedszkolaków do wykonania rysunków – ilustracji do bajki. Przesłane zdjęcia są tego potwierdzeniem.
Kolejne spotkanie – mamy taką nadzieję – odbędzie się w przedszkolu. Organizacja: prof. Anna Czepiec-Mączka.

Wyniki V Międzynarodowego Konkursu Malarstwa Internetowego

Gratulujemy Katarzynie Smajdzie (2T) zdobycia  pierwszego miejsca oraz  Anoninie Nowak (3f) miejsca drugiego w V Międzynarodowym Konkursie Malarstwa Internetowego, organizowanego przez ST. MARK’S SR.SEC.REPUBLIC SCHOOL, JANAKPURI w New Delhi, Indie. Udział w nim wzięło 14 szkół z 9 krajów, a wszystkie 143 prace otrzymane w różnych kategoriach zostały zaprezentowane w Wirtualnej Galerii Sztuki w dniu 7 listopada 2020 roku z okazji „21. Międzyszkolnego Internetowego Konkursu Malarskiego”. Prace zostały docenione przez wybitnych indyjskich artystów: Dattatraya Apte, Gayatri Apte, Sushanta Guha oraz ponad 700 uczniów i nauczycieli z różnych szkół w New Delhi. Obrazy naszych uczennic uznano  za niezwykle nowatorskie, estetyczne i stymulujące wizualnie.

Doceniamy wysiłki prof. Justyny Grzegorzycy, która motywowała i zachęcała uczniów do udziału.

Wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim na Opowiadanie Fantastyczne „Pigmalion fantastyki”


Na konkurs organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie nadesłano 229 prac – w kategorii do lat 17 jury wyróżniło pracę uczennicy z naszego liceum  Natalii Frys z klasy 2h. Wyróżniona praca to opowiadanie pod tytułem „Homo sum”. Przygotowanie do konkursu własne. Serdecznie gratulujemy!

luty 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728Aktualnie online: 6
Dzisiaj: 385
W tym tygodniu: 11094
W sumie: 5016495

bip