Dziękujemy Panie Dyrektorze!

A każde drzewo, to okruch wieczności…

Wiesław Myśliwski, Drzewo

Pan Marek Stępski związany jest z II LO od 1980 roku. Początkowo uczył przysposobienia obronnego, następnie pełnił funkcję wicedyrektora, a od I IX 1991 objął stanowisko 13. dyrektora szkoły. Tylko raz w swojej nauczycielskiej karierze pełnił funkcję wychowawcy i, jak to wspominają jego podopieczni, spełnił się w tej roli doskonale. Od tego czasu trzykrotnie Ministerstwo, któremu podległe jest szkolnictwo, zmieniało nazwę, zmieniło się 19 ministrów oświaty, odbyły się 3 wielkie strajki nauczycielskie.

Po 32 latach prowadzenia szkoły przez Pana Marka Stępskiego nadszedł moment przejścia na emeryturę… Podczas uroczystości pożegnania na terenie szkoły został zasadzony kasztanowiec symbolizujący obfitość i urodzajność oraz ciepło, piękno i sztukę, ma również właściwości chroniące przed złem. Od 27 października 2023r. będzie  stanowił żywy pomnik tego, czego dokonał Pan Dyrektor.

Korona

Koronę, czyli część drzewa najbardziej widoczną, niewątpliwie stanowi Festiwal Małych Form Teatralnych. Pan Dyrektor „zaraził się sztuką” zanim podjął pracę w II LO. Już na studiach działał w  Klubie Studenckim „Bakałarz”, współtworzył kabarety Chwila oraz KM2-Z, prowadził imprezy estradowe, brał udział w kursach aktorskich.  Zdobytym doświadczeniem dzielił się z innymi. Jako student ostatniego roku pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej został poproszony  o pomoc przy realizacji spektaklu jednej z klas startujących w FMFT. Ulotne obcowanie z Festiwalem sprawiło, że  zaraz po objęciu funkcji dyrektora bezpośrednio włączył się do organizacji FMFT. Pierwszym prawdziwym kontaktem Pana Marka Stępskiego z Festiwalem stało się  przygotowanie sztuki pod tytułem „Syndykat Mikołajów”- ostrej satyry na władzę absolutną. Ryzykowne przedsięwzięcie zostało docenione przez jury. Po raz pierwszy w historii Festiwalu przyznano nagrodę Grand Prix. Od tego momentu Pan Dyrektor  łączył się z Festiwalem  jako reżyser, aktor, konferansjer czy członek jury. A sam Festiwal stał się ewenementem na skalę ogólnopolską, jednocząc jak wielką rodzinę aktorów, uczniów, nauczycieli, pracowników i absolwentów II LO.

Pień

Pień to sukcesy. Sukcesy całej społeczności szkolnej.  Pan Dyrektor podtrzymywał  trend plasowania się dwójki na najwyższych miejscach w rankingach szkół. Mobilizował uczniów i nauczycieli w przygotowaniach  do egzaminów maturalnych, by ich wyniki były jak najlepsze. O sukcesie szkoły świadczą najwyższe miejsca uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych. Aktywizował uczniów i nauczycieli do udziału w wydarzeniach  na terenie szkoły, w regionie, w wymiarze ogólnokrajowym, jak i międzynarodowym. Za kadencji Pana Dyrektora w 2005r.  został reaktywowany chór szkolny, prowadzony przez zawodową dyrygentkę, absolwentkę II LO. Do teraz chór zdobywa najwyższe miejsca w konkursach i przeglądach, a w ciągu roku  szkolnego uświetnia  uroczystości i wydarzenia szkolne. Pan Dyrektor współdziałał  z wszelakimi instytucjami, rodzicami uczniów i absolwentami, którzy zajmują eksponowane stanowiska, by podnieść poziom kształcenia i zagwarantować młodzieży rozwój umiejętności, talentów i pasji. Przy wsparciu nauczycieli nawiązywał  współpracę z krakowskimi uczelniami, które objęły patronatem profilowane klasy, teatrami, muzeami i instytucjami kultury. Wyjątkowo mocno starał się, by szkoła szła z duchem czasu, a uczniowie mieli najlepsze warunki do pracy.  Wyposażył sale w sprzęt multimedialny, stworzył laboratorium druku 3D, a przede wszystkim w roku 2008/2009 została udostępniona uczniom  nowoczesna hala sportowa z siłownią, salą lustrzaną, salą teatralną oraz szatniami i  zapleczem sanitarnym. Budowa hali była największą inwestycją od początku powstania głównego budynku szkoły. Potrzeba stworzenia takiego miejsca wynikała poniekąd z zamiłowania Pana Dyrektora do sportu. Od 1996r. zainicjowana została nowa cykliczna impreza sportowa Święta Wojna- mecz piłki nożnej między II Liceum  a I Liceum. Rok później odbył się pierwszy Turniej Gwiazdkowy, w późniejszych latach Turniej Noworoczny  rozgrywany między drużynami siatkówki i koszykówki II Liceum i V Liceum. Pan Dyrektor  żywo kibicował naszej młodzieży i cieszył się z jej sukcesów. Zawsze doceniał wszelakie osiągnięcia uczniów, dlatego od 2000/2001r. rozpoczął trwającą do obecnych czasów tradycję wręczania Szabli Sobieskiego z napisem Optimus optimorum najlepszemu absolwentowi szkoły.

Korzenie

Korzenie- to tradycja, a Pan Dyrektor zawsze podkreślał, że należy iść z duchem nowoczesności, ale nie zapominać o przeszłości. Dawał temu wyraz, przywołując pamięć o absolwentach. Podczas ważnych uroczystości miały miejsce odsłonięcia i poświęcenia tablic  memoratywnych: Bohdana Różyckiego i Marka Kublińskiego, którzy oddali swoje życie w walce z komunistycznym zniewoleniem, Edwarda i Rogera Raczyńskich, którzy byli wybitnymi mężami stanu, Arnolda Szyfmana, twórcy i wieloletniego dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie, Aleksandra hr. Skrzyńskiego, który był Premierem RP i dwukrotnym ministrem spraw zagranicznych, Jana hr. Szembeka, dyplomaty i wiceministra spraw zagranicznych oraz jego brata ks. Włodzimierza hr. Szembeka, męczennika obozu w Auschwitz.  Od 1997r. szkoła ma własną stronę internetową, która m.in. promuje pamięć o przeszłości II LO.  Pan Dyrektor z niezwykłą starannością planował liczne uroczystości związane z jubileuszami szkoły, ślubowaniem klas pierwszych, goszczeniem wybitnych osób ze świata nauki, kultury czy polityki. Do tradycji szkolnej należy również wydawanie ksiąg pamiątkowych, w których znajduje się wiele wzruszających wspomnień absolwentów, artykułów na temat historii szkoły czy bieżących sprawozdań z działalności II LO.

Grunt

Tylko na dobrym gruncie wyrośnie silne drzewo, a tym gruntem są ludzie: nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice, przyjaciele szkoły. W ich rękach zostaje to, co stworzył lub inicjował Pan Dyrektor. Postaramy się, aby najważniejsze wartości przetrwały i rosły w siłę. Zadbamy o sukcesy, tradycję i  dobre imię II LO. Panie Dyrektorze, to jest Pana drzewo!

Pracownicy II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

To nie ten moment, kiedy chciałbym się z Państwem żegnać. Nie wszystko jednak zależy ode mnie.

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za 32 lata współpracy w prowadzeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego. Swoje słowa kieruję do wszystkich osób, które wspólnie ze mną starały się, aby „Sobieski” był świetną szkołą na miarę oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. Rzadki to przypadek, że moi uczniowie są teraz moimi współpracownikami lub piastują poważne stanowiska naukowe, artystyczne, polityczne i biznesowe. Pamiętam też o ogromnej rzeszy absolwentów, którzy są szlachetnymi ludźmi i tworzą elitarną wspólnotę Sobieszczaków. Nadzieję pokładam w obecnych uczniach, i chciałbym by dalej tworzyli szczególną siłę i charakter tej szkoły.

Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i wysiłek na chwałę „Sobka”. Kultywowanie tradycji i otwarcie na nowe uważam za jedyny sposób tworzenia dobrej szkoły. Nie zawsze było to łatwe i przynosiło natychmiastowe efekty.

Dzisiaj czuję, że najtrudniejszą rzeczą dla mnie jest pożegnanie. Nie chcę używać tego słowa. Wolę – do zobaczenia…

Marek Stępski

Klub Wyspiańskiego – kontynuacja

Po raz kolejny młodzież z naszej szkoły, w ramach Klubu Wyspiańskiego, uczestniczyła w wydarzeniu teatralnym w Teatrze im. J. Słowackiego. Uczennice i uczniowie z klas artystyczno – architektonicznych 2e i 3e brali udział w warsztatach, a po obejrzanym spektaklu Szymborska. Kropki, przecinki, papierosy, uczestniczyli w rozmowie z aktorami Agnieszką Przepiórską i Antonim Milancejem. W opisie spektaklu czytamy: Surrealistyczna, zmyślona opowieść w asyście całkiem prawdziwych wierszy to próba przyjrzenia się poetce, tak jak sama by tego chciała. Bez nadęcia, emfazy i sztucznej powagi.
Oddajmy jednak głos uczestnikom spotkania. Emilia Makowska z klasy 3e pisze: W ubiegłą środę, 18 października klasa 2e wraz z klasą 3e miały przyjemność odwiedzić Teatr Słowackiego – Dom Machin, gdzie wzięły udział w warsztatach i dyskusji oraz obejrzały spektakl pt. „Szymborska. Kropki, przecinki, papierosy”. Tak jak sugeruje tytuł, przedstawienie dotyczyło życia i twórczości Wisławy Szymborskiej, której jest poświęcony bieżący rok. Spotkanie rozpoczęliśmy od aktywnych warsztatów z kierownikiem działu edukacji teatru – Wojciechem Rzehakiem, który oprócz wielu znanych nam informacji o poetce podzielił się też smaczkami i anegdotami związanymi z jej osobą. W spektaklu wystąpiło zaledwie dwóch aktorów – Agnieszka Przepiórska grająca Wisławę Szymborską i Antoni Milancej odgrywający wiele ról mi. Kota, Księgarza Polskiego, Głos z radia, Kulmową, Gołotę, Ojca. Mała ilość aktorów nie świadczy jednak o małym nakładzie pracy, wręcz przeciwnie – tworzenie tego spektaklu wyreżyserowanego przez Annę Gryszkównę związane było ze żmudnymi, kilkumiesięcznymi przygotowaniami. Sztuka ta, eksponująca najważniejsze elementy z życia Wisełki wywołuje radość na twarzy, śmiech, ale nie jest komiczna. Po prostu oddaje charakter Wisławy Szymborskiej. Na koniec spotkania uczestniczyliśmy w rozmowie z aktorami, podczas której podzielili się oni z nami tajnikami spektaklu, zdradzili sposoby pracy nad rolą. Odpowiedzieli też osobom zainteresowanym studiami aktorskimi o podejmowaniu trudnych decyzji aktorskich i ich konsekwencjach.

Jagoda Krajewska z klasy 2e stwierdza: Niewłaściwym byłoby opisanie naszego doświadczenia podczas spektaklu „Szymborska. Kropki, przecinki, papierosy” jako zwykłego, szkolnego wyjścia do teatru. Początek stanowiły warsztaty, które sprawdziły (w bardzo przyjemny i komediancki sposób) naszą dotychczasową wiedzę o życiu Wisławy Szymborskiej. Sztuka mająca pewne interaktywne elementy oraz możliwość zadawania pytań aktorom po spektaklu na temat ich pracy jak i samego występu sprawiły, że nasza wizyta w teatrze na pewno pomoże nam spojrzeć inaczej na twórczość noblistki i na nas samych. Nie zdziwiłabym się, gdyby po tym spektaklu więcej osób z grupy uczestniczącej w zajęciach bardziej zainteresowało się polską poezją XX wieku. Humorystyczne podejście do biografii Wisławy Szymborskiej zdecydowanie bardziej przyciągnęło uwagę młodzieży , często znudzonej lekcjami w ławkach. Podsumowując – satysfakcja i wiedza, jaką przyniosła możliwość uczestniczenia w spotkaniu zdecydowanie umożliwiła nam lepsze spojrzenie na świat.

opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka – opiekun Klubu Wyspiańskiego, prof. Monika Madej
zdjęcia: Jakub Jagiełłowicz, klasa 3e

Niemieckie Lekcje Czytania – popularyzacja literatury

Cykl Lekcji Czytania ma na celu popularyzację literatury. To społeczna akcja, którego współorganizatorami są Goethe Institut Krakau i Fundacja Tygodnika Powszechnego. Ma ona na celu budzenie zainteresowania literaturą przez rozmowy o wybranych tekstach z wybitnymi twórcami. Tym razem 17 października b.r. odbyła się Niemiecka Lekcja Czytania – spotkanie uczniów z klasy 4g z krytykiem literackim Michałem Sowińskim, związanym z Tygodnikiem Powszechnym i Festiwalem Conrada. Tekstem, który był pretekstem do dyskusji, między innymi o roli sztuki w czasie wojny, był fragment powieści Tyll Daniela Kehlmanna austriacko-niemieckiego pisarza, eseisty i dramaturga. Polski przekład książki autorstwa Urszuli Poprawskiej ukazał się w 2022 r. w Wydawnictwie Literackim. W kontekście literaturoznawczym Kehlmann został określony, jako „magiczny realista”. Jego powieści osiągnęły międzynarodowy sukces a Die Vermessung der Welt (Rachuba świata) stała się jednym z największych niemieckich bestsellerów XXI. w. Mimo to Kehlmann jest mało znany polskim czytelnikom a jego literatura nie zyskała popularności w Polsce.

W opisie książki czytamy… Bestseller tygodnika Spiegel. Ponad pół miliona sprzedanych egzemplarzy. Powstaje serial Netflixa na podstawie książki. Prawa sprzedane do ponad 30 krajów […] powieściopisarz Daniel Kehlmann posłużył się znanym od stuleci motywem Dyla Sowizdrzała, by skonstruować świat, w którym przyszedł czas szaleńców. Próżno szukać w nim przewidywalności i logiki. Zamieszkują go postacie opętane lub nawiedzone, fanatycy i oszuści, a władzę sprawują ludzie, którzy z bliska okazują się małymi, chciwymi, okrutnymi, niebezpiecznymi, śmiesznymi i strasznymi zarazem kreaturami. Żaden z bohaterów Tylla nie jest taki, jakim wydaje się na początku. W każdym rozdziale tej powieści tytułowy bohater pojawia się niejako w tle, jest obserwatorem i katalizatorem wydarzeń, w których możemy się przeglądać jak w wielkiej metaforze. U Kehlmanna fascynuje nieustanne współistnienie atmosfery grozy i komizmu, okrucieństwa i żartu. Tyll przywodzi na myśl Bruegla lub Boscha, następnie efekt krzywych luster, w końcu też atmosferę szalonego lunaparku, którym zdaje się być świat.
Ciekawym wydaje się opinia uczestników wydarzenia. Jak pisze Zofia Kuc Spotkanie z Panem Michałem Sowińskim było dla mnie bardzo pozytywnym przeżyciem. Na zajęciach nie czułam presji, atmosfera była inspirująca, dawała swobodę wypowiadania się. Wykładowca mówił ciekawie i zachęcał wszystkich do rozmowy. Cieszę się że mogłam uczestniczyć w dzisiejszych zajęciach, ponieważ tekst który omawialiśmy był intrygujący choć niełatwy, a interpretacja redaktora pomogła mi dostrzec inne aspekty fragmentu książki, a szerzej życia społecznego.
Dyskusja skoncentrowała się na postrzeganiu świata jako teatralizacji życia. Postawiono pytanie dlaczego jest ona tak ważna. Czy jest ratunkiem, w bezwzględnym świecie konfliktów na poziomie wojen, relacji ludzkich? Czy teatr pokazuje coś prawdziwszego niż zwykłe życie? Czy stwierdzenie, że życie ma w sobie element sztuczności, który być może jest ważniejszy od prawdziwości jest trafne? W końcu – kiedy jesteśmy prawdziwsi na scenie czy w życiu? Konkluzja może być zaskakująca. Teatr może ukazać prawdziwe oblicze, w przeciwieństwie do życia, które często ukazuje zakrytą twarzy. Prosta próba opisu bezwzględnego świata przez literaturę jest niemożliwa, ale sposób deskrypcji zawierający ironię może być ratunkiem. Teatralność życia nie postrzegana jako opozycja do prawdziwego życia, lecz zrozumienie że każdy rodzaj relacji ma pierwiastek teatralności, sztuczności a im wyższy poziom relacji tym teatralność jest „gęstsza”. Dostrzeżenie sztuczności relacji jest postrzegane oczyszczająco, jest wentylem bezpieczeństwa. To właśnie Kelmann próbuje pokazać w swej powieści.
Postawione pytania podczas spotkania z uczniami: Jak opowiedzieć o przemocy? W jaki sposób konfrontować się z brutalnością? Jak przygotować ludzi? Czy w ogóle jest to możliwe? Jak wygląda śmierć? Czy to jest tak, że można umrzeć i… wstać? Jaki jest świat ukazany przez autora? zachęcały do wytrącenia z równowagi, budowania klimatu refleksji. Mniej ważne było uzyskanie odpowiedzi. Była to lekcja uczenia myślenia w  świecie, który nie jest prosty i wymaga namysłu.

opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka, prof. Michał Kózka

Pobyt uczniów grup DSD II w Heidelbergu


W ostatnim tygodniu września uczniowie grup DSD II pod opieką prof. Ilony Zych-Chodak oraz prof. Elżbiety Potępy udali się do Niemiec na drugą część wymiany organizowanej wraz z Hölderlin Gymnasium w Heidelbergu. Nasza szkoła przyjmowała niemieckich partnerów w maju. Nasi uczniowie rozpoczęli swoją przygodę na krakowskim lotnisku i po dwugodzinnym locie do Frankfurtu oraz krótkiej przeprawie autokarem spotkali się ze swoimi niemieckimi partnerami w Hölderlin Gymnasium, a następnie rozeszli do domów, w których mieli mieszkać przez najbliższy tydzień. Kolejnego dnia odbyło się oficjalne przywitanie, w czasie którego niemieccy uczniowie przygotowali prezentacje oraz niewielki poczęstunek. W ten sam dzień polscy uczniowie udali się na krótki spacer po mieście i mieli także okazje zwiedzić zamek w Heidelbergu. W ramach wymiany polscy uczniowie zwiedzili również miasto Speyer, gdzie mieli możliwość zobaczyć piękną katedrę oraz muzeum techniki. W czwartek polska grupa wybrała się do Mannheim, nasi uczniowie dostali możliwość zwiedzenia XVIII wiecznego barokowego pałacu z przewodnikiem oraz zobaczyli trochę miasta. Na ostatniej wycieczce polscy uczniowie wraz ze swoimi niemieckimi partnerami udali się na rejs łodzią “Białej Floty” do Neckarsteinach oraz wybrali się na wycieczkę szlakiem 4 zamków w Neckargemünd. Weekend nasi uczniowie spędzili u goszczących ich rodzin poznając kulturę i obyczaje naszych zachodnich sąsiadów. W ostatni dzień polscy i niemieccy uczniowie zebrali się razem w kawiarni w centrum miasta, gdzie zjedli lody oraz wymienili się swoimi wrażeniami i odczuciami. Następnie wszyscy wrócili do szkoły odebrać walizki i się pożegnać. Niemieccy uczniowie wrócili na lekcje, a nasza grupa udała się na dworzec skąd pojechała prosto na lotnisko we Frankfurcie. Po małych komplikacjach i niewielkim opóźnieniu polscy uczniowie wrócili szczęśliwie do Krakowa w godzinach wieczornych.

Opieka: prof. Ilona Zych-Chodak, prof. Elżbieta Potępa

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej 50. Olimpiadzie Geograficznej

Z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczęliśmy świętowanie nie tylko Jubileuszu Szkoły. W murach Dwójki będziemy bowiem gościć uczestników etapu okręgowego L edycji OG. Kilka wskazówek dotyczących zmagań przedstawiają w krótkim filmie zarówno nasi absolwenci, jak i obecni uczniowie. Zachęcamy wszystkich do odkrywania piękna nauki o świecie, której początek dał Eratostenes z Cyreny!

Autorzy filmu: Maksymilian Lenczyk (klasa 2d), Bruno Socha (klasa 3d)

Pomysł: prof. Eliza Wojtasik

Laureatka konkursu plastycznego 5. edycji Victor Young Jazz Festival Mława 23 Malowanie muzyką

Miło nam poinformować o wyłonieniu zwycięzców konkursu organizowanego z okazji Victor Young Jazz Festival Mława ’23.  Na ogólnopolski konkurs Malowanie muzyką napłynęło 108 prac. Wśród laureatów jest uczennica z naszej szkoły – Martyna Mazurek z klasy 3e artystyczno – architektonicznej. Praca Martyny /ecolina, tusz, kredka, technika mieszana/ zajęła II miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje: link

opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka

Uczniowie Sobieskiego w programie profilaktycznym „WYLOGOWANI”

W dniach 3 – 4 października 2023 r. uczniowie klas 2a, 2b oraz 3a wzięli udział w warsztatach w ramach programu profilaktycznego „Wylogowani”.
Program koncentrował się na tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu, nowoczesnych mediów oraz smartfona przez młodzież szkolną, zwracając szczególna uwagę na zagrożenie przemocą w sieci oraz profilaktykę uzależnienia od cyberświata.
Warsztaty obejmowały dwa bloki tematyczne:
1. Smartfon jak narkotyk
2. Sieć i media
Celem programu było także kształtowanie bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań związanych z korzystaniem z nowoczesnych mediów, poprzez wzrost wiedzy uczniów na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz budowanie zasobów chroniących przed podejmowaniem ryzykownych zachowań w sieci.
Zajęcia prowadziła psycholog Izabela Durlik.

Organizator warsztatów: Fundacja Nowe Horyzonty
Zdjęcia: Krzysztof Rysz kl.2a
Koordynacja na terenie szkoły: pedagog Magdalena Czaderska

Warsztaty z tłumaczeń slangu

Rozpoczęła się kolejna edycja Szkoły Czytania KMLU spotkań z literaturą, która w tym roku poświęcona będzie zagadnieniom szeroko pojętych migracji. Będzie to przede wszystkim różnorodność tekstów „pozwalających z nowych i nieoczywistych perspektyw przemyśleć problemy, z którymi mierzą się młodzi ludzie, poszerzając ich kompetencje czytelnicze i rozwijając wrażliwość”. Zajęcia w ramach projektu poprowadzą osoby zajmujące się pisarstwem, przekładem literackim, dziennikarstwem i literaturoznawstwem.

2. października 2023 r. uczniowie klasy 2h mieli okazję uczestniczyć w pierwszych warsztatach literackich, zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza.
Zajęcia prowadziła pani doktor Aleksandra Wojtaszek – bałkanistka, dziennikarka i tłumaczka, pod kierunkiem której uczniowie zapoznali się z realiami pracy tłumaczy i dowiedzieli się na czym ona polega. Mogli też spróbować własnych sił w tłumaczeniu mowy potocznej na slang młodzieżowy, co dostarczyło im dużo śmiechu i zabawy.
W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się również, jak bardzo mowa nastolatków może być problematyczna dla tłumaczy i czy dojrzały tłumacz może przełożyć tę mowę bez żenady i obciachu? To zagadnienie omówione zostało na podstawie krótkiego opowiadania pisarki Fríðy Ísberg pt. „Do domu” ( tł. Jacek Godek). Było to zderzenie islandzkiego slangu młodej kobiety z tłumaczem jej tekstu, który jest mężczyzną w wieku średnim i w związku z tym przekład jest naprawdę komiczny i był powodem gromkich wybuchów śmiechu wśród uczniów! Klasa mogła też zaobserwować w jaki sposób użycie specyficznego języka w tłumaczeniu, w tym wypadku gwary wiejskiej, może portretować postaci i pokazać kontrast między nimi, a nawet zarysować ich charakter. Taki zabieg zastosował tłumacz Krzysztof Cieślik we fragmencie książki „Shuggie Bain” autorstwa Douglasa Stuarta.

Tekst: Lena Kaczor
Zdjęcia: Ula Grodzka
Organizacja: prof. Elżbieta Kramarz

Cracovia Półmaraton Królewski


W dniu 8 października uczniowie naszej szkoły poświęcili swój wolny czas by uczestniczyć jako wolontariusze w Cracovia Półmaratonie. Wszystkim uczestnikom wolontariatu gorąco dziękujemy za wspaniały doping i wsparcie biegaczy.

Opieka: prof. Joanna Pisuła

Sukces sportowy Mikołaja Malcharka

Serdeczne gratulacje dla ucznia klasy 1B Mikołaja Malcharka, klub KS Grzegórzecki, który w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w kategorii U16 w tenisie ziemnym zajął:
1 miejsce w grze podwójnej z Maćkiem Setkowiczem (KT Błonia) oraz 4 miejsce w grze pojedynczej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kordian Fuksa 1 z 7 stypendystów Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

W dniu 29 września siedmioro krakowskich uczniów odebrało w magistracie Nagrody Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Osiągnięcie można było otrzymać za wysoką średnią ocen oraz sukcesy w konkursach, olimpiadach lub turniejach. Wśród nagrodzonych był tegoroczny absolwent naszego liceum Kordian Fuksa – uczeń ubiegłorocznej klasy 4M. Więcej tutaj

Kordian został nagrodzony za następujące osiągnięcia:

Zwycięzca (I miejsce) Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju w roku szkolnym 2022/23

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla Szkół Ponadpodstawowych (klasy maturalne) – rok szkolny 2022/23
Laureat I stopnia Ogólnopolskiego Konkursu O złoty indeks PK z chemii – rok szkolny 2022/23
Laureat III miejsca XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego – rok szkolny 2022/23
Laureat II miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla Szkół Ponadpodstawowych (klasy przedmaturalne) – rok szkolny 2021/22
Laureat II miejsca XV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego – rok szkolny 2021/22

Serdecznie gratulujemy!

Opiekunem ucznia była prof. Agata Zegar

Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium z udziałem Stanisława Krawczyka

W dniu 8 września w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa pt. „Transformacja gospodarczo-energetyczna w kontekście następstw wojny w Ukrainie”. Wydarzenie współorganizowane było przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. W seminarium uczestniczył uczeń klasy menedżerskiej 4d Stanisław Krawczyk.  Więcej tutaj

Integracja w klasach I

W dniach 5, 6 i 7 września prof. Ewa Adamus i prof. Magdalena Czaderska przeprowadziły warsztaty integracyjne dla wszystkich uczniów klas pierwszych. Świeżo upieczeni Sobieszczacy mieli okazję lepiej się poznać, porozmawiać i dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem, a także ustalić, co sprzyja budowaniu dobrej atmosfery w klasie.


Kolejna część warsztatów prowadzonych przez Szkolny Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny odbyła się podczas wyjazdów integracyjnych klas 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1h. Życzymy Wam udanej współpracy!

Licealiada zawody lekkoatletyczne dziewcząt

W dniu 28 września na stadionie LA MOS Kraków Wschód w Nowej Hucie braliśmy udział w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży w indywidualnej lidze lekkoatletycznej.  Skład drużyny:  Alicja Kurek,  Maria Marcinowska, Paula Kaczmarczyk , Katarzyna Pudełko, Alicja Krzyżanowska,  Maria Michalik,  Łucja Rozkrut, Julia Wójtowicz, Zuzanna Płocka,  Zuzanna Chorabik,  Anna Nogaj, Zofia Zawisza, Julia Gut, Weronika Głowa,  Hanna Koblańska

Z przyjemnością informujemy, że Mistrzostwo Krakowa w biegu na 800m zdobyła uczennica klasy 4c Łucja Rozkrut. Sukcesem zakończył się również start uczennicy klasy 2g Anny Nogaj w pchnięciu kulą, która zajęła 3 miejsce.

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich naszych reprezentantek, które dzielnie walczyły o jak najlepszy wynik. Życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun drużyny: prof. Joanna Pisula

Drugie Ogólnopolskie Mistrzostwa IT

W dniu 29 września dwie drużyny reprezentowały II LO w półfinałach Drugich Ogólnopolskich Mistrzostwach IT:
w kategorii Druk 3D drużyna z klasy 3a w składzie: Matylda Ziółko, Maria Michalik oraz w obszarze programowania drużyna z klasy 4a w składzie: Rupert Draguła, Błażej Bułka, Patryk Chwiej.
Czekamy na wyniki:) i trzymamy mocno kciuki!


Opieka: prof. Marek Lach oraz prof. Adam Drabek

Super Inicjatywa

Miło nam poinformować, że w konkursie „Super inicjatywa” organizowanym przez Młodzieżową Radę Krakowa dla najlepszej inicjatywy szkolnej pierwsze miejsce zajął projekt zgłoszony przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Wyróżnioną inicjatywą był festiwal muzyczny Sounds of Sobieski, w skrócie SOS. W organizacji uczestniczyli członkowie samorządu: Jakub Jagiełłowicz kl. 3e, Emil Maćkowiak kl. 3a, Natalia Detka kl. 3e, Gosia Wilk, kl. 3e, Emilia Makowska kl. 3e, Marlena Walczyk kl. 3f, Aleksandra Gurba kl. 3f, Wiktoria Serczyk kl. 3e, Julia Dąbroś kl. 4c, Wiktoria Strużycka kl. 3e, Franciszek Dynda kl. 3d oraz koordynator przedsięwzięcia prezydent II LO Jędrzej Ziębicki kl. 3e.

Serdecznie gratulujemy!

Sukces Brajana Goryla podczas Mistrzostw Polski

Wielkie gratulację dla ucznia klasy 1a Brajana Goryla, który podczas odbywających się w Ptaszkowie w dniach 23/24 września br.  Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Open we wrotkarstwie alpejskim, znalazł się na podium zajmując:

3 miejsce w Mistrzostwach Polski Open
2 miejsce w Mistrzostwach Polski w kat. Slalom Gigant
2 miejsce w Mistrzostwach Polski w kat. Slalom

Brajan na co dzień trenuje wrotkarstwo alpejskie w klubie Skimka Say Sport, a jego sukcesy o których również warto wspomnieć to:

2 miejsce (Wicemistrz Europy) w kat. slalom równoległy (przegrana w finale o 0.13 sek) Hiszpania, Villablino – Mistrzostwa Europy Juniorów (slalom równoległy) 13.08.2023
1 miejsce w kat. slalom Niemcy, Degmarn- Michael Sandels Cup
18 miejsce w Pucharze Świata w kat. slalom Niemcy, Degmarn- Michael Sandels Cup 1.07.2023

Natomiast dotychczas jego największym sukcesem było:

1 miejsce (Mistrz Europy) w kat. slalom Szwajcaria, Hergiswil i Beckenried – Mistrzostwa Europy Juniorów
2 miejsce (Wicemistrz Europy) w kat. slalom Gigant, Szwajcaria, Hergiswil i Beckenried – Mistrzostwa Europy Juniorów 10.06.2023
1 miejsce w kat. slalom Słowenia, Slovenj Gradec „I feel Slovenia Cup” 27.05.2023

Treningi i zawody można śledzić tutaj
Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów.

Koncert w ramach cyklu „Nowa Huta – dlaczego nie?”

Serdecznie zapraszamy na koncert pieśni oazowych w ramach cyklu „Nowa Huta – dlaczego nie?”, który odbędzie się w dniu 30 września br. o godz. 19.00 w Kościele Św. Brata Alberta Os. Dywizjonu 303 nr 63.

Wystąpią soliści: Magda Steczkowska, Marcin Jajkiewicz, Lidia Jazgar, Tomasz Mars, Julia Niedzielin, Maryla Tomaszek, zespół w składzie: Adam Niedzielin – piano, Tomasz Kupiec – bas, Marek Olma – perkusja, Krzysztof Cyran – gitary, Ewa Niewdana-Hady, Katarzyna Blat – głosy oraz chór naszej szkoły pod batutą Agnieszki Treli-Jochymek. Wydarzeniu będzie towarzyszyć kwesta na rzecz Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.

Wstęp wolny.

Opieka: prof. Agnieszka Trela-Jochymek

Wyjazd edukacyjny do Londynu, czas niezapomniany, pełen emocji, wrażeń…

Ten rok szkolny spora grupa uczniów II Liceum rozpoczęła nietypowo. Zamiast wrócić po wakacjach do klas, przywitać się z nauczycielami i kolegami, ponad 90 osób udało się do Londynu i miast Anglii z biurem podróży Agaba specjalizującym się w organizowaniu wyjazdów edukacyjnych. Z ramienia szkoły wszystkimi sprawami związanymi z wycieczką zajęła się prof. Justyna Grzegorzyca.

Już samo mieszkanie w kilkuosobowych grupkach u rodzin na obrzeżach Londynu okazało się ciekawym doświadczeniem. Jeszcze bardziej inspirujące było zwiedzanie niezwykłych historycznych miejsc, takich jak Oxford, Cambrige i Canterbury, a także zobaczenie zabytków np. Big Bena, Buckingham Palace czy zapoznanie się z eksponatami zgromadzonymi w Muzeum Historii Naturalnej. Oprócz spacerów po znanych londyńskich ulicach i placach w programie wyjazdu znalazła się wizyta w teatrze i  musicale ,,Mamma mia” oraz ,,Frozen”. Dzięki podróżowaniu metrem i Double-deckerami (angielskimi busami) uczestnicy wyjazdu mogli poczuć się jak prawdziwi londyńczycy. Dodatkowo w poznawaniu innej kultury i przełamywaniu barier językowych pomagało mieszkanie u rodzin i rozmowy w języku angielskim. Do tego doszło 6 godzin nauki języka z native speakerami, co sprzyjało otwarciu się i nabraniu pewności siebie.

Po powrocie wszyscy zgadnie stwierdzili, że był to jeden z najlepszych tygodni w życiu. Nikt nie przypuszczał wcześniej, że można doświadczyć tylu wspaniałych chwil, poznać tylu świetnych ludzi, zobaczymy tyle pięknych miejsc w tak krótkim czasie. Był to czas niezapomniany, pełen emocji, wrażeń i różnorodnych aktywności. Ponadto była to okazja do rozmowy, uświadomienia sobie różnic kulturowych, dyskusji na wiele ciekawych tematów. Ten wyjazd był niezwykle udany. Wielu z nas  zdecydowanie chciałoby go powtórzyć i miejmy nadzieję, że będzie ku temu okazja.

Tekst: Marika Zuchara, Anna Nowosadzka, Aleksandra Gurba, Joanna Operacz

Laureatka XV edycji ogólnopolskiego konkursu Zobaczyć Matematykę

9 września b.r. podczas uroczystego spotkania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wręczono dyplomy oraz nagrody laureatom i finalistom konkursu Zobaczyć Matematykę. Celem konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych metod komputerowych i artystycznych. Po dokładnym przeanalizowaniu prac zakwalifikowanych do części artystycznej finału XV edycji konkursu jury w składzie: prof. dr hab. Grażyna Korpal -Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Przewodnicząca Jury, dr hab. Gabriela Buzek-Garzyńska, prof. ASP-Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie, prof. dr hab. Łukasz Konieczko-Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie dr Ilona Michalik-Wydział Matematyki Stosowanej AGH, prof. dr hab. Leszek Plaskota-Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, postanowiło przyznać nagrodę I stopnia uczennicy z naszej szkoły, z klasy 4f Mai Waleckiej za pracę plastyczną Matematyczność świata.

XV edycja konkursu Zobaczyć Matematykę została objęta patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka

Grudzień 2023
P W Ś C P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Aktualnie online: 10
Dzisiaj: 344
W tym tygodniu: 5818
W sumie: 4789851

bip