Bronisław Kasper Malinowski absolwentem grudnia

bronsilaw-kasper-malinowksiStworzył podstawy teorii funkcjonalnej oraz antropologii kulturowej w postaci, jaką dziś znamy. Wprowadził nowy styl badań, którym było długotrwałe i głębokie zetknięcie z lokalną społecznością. Napisał m. in. „Argonauci zachodniego Pacyfiku” oraz „Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji”. Mówi się nawet, że podobnie jak astronomię dzieli się na „przed” i „po” Koperniku, tak antropologię na „przed” i „po” Malinowskim. Więcej tutaj oraz w gablocie koło pracowni chemicznej. Biogram przygotowała klasa 1i pod opieką prof. Elizy Wojtasik.

Życzenia dla Pani Konsul Republiki Węgier dr Adrienne Koermendy

Na zaproszenie Pani Konsul Republiki Węgier dr Adrienne Koermendy, w samo południe 22 XII 2016 r.,  delegacja naszej Szkoły w osobach dr. Tomasza Podgórskiego i Szefa NSZZ „Solidarność” w II LO mgr. Marka Ciepały, złożyła w Konsulacie Generalnym Węgier na ręce Pani Konsul Koermendy w imieniu dyr. Marka Stępskiego i całej społeczności Liceum Sobieskiego z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2017 Roku najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności dla niej samej i bratniego Narodu Węgierskiego.  Odwzajemniając te życzenia,  Pani Konsul podkreśliła wagę bliskich relacji Konsulatu ze Szkołą Sobieskiego, uwydatniając rolę dyr. Stępskiego w krzewieniu przyjaźni polsko-węgierskiej poprzez jego udział w różnych znaczącej rangi wydarzeniach, ostatnio  w odsłonięciu tablicy solidarności polsko-węgierskiej z udziałem Premiera Węgier dr. Viktora Orbana 9 XII 2016 r. Tekst: dr Tomasz Podgórski.

Świąteczna Paczka dla Sobieszczaka

Z radością informujemy, że udało się spełnić życzenia wszystkich uczniów, którzy zdobyli się na odwagę i podzielili swoimi marzeniami.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Zgodnie z regulaminem akcji, nie udzielamy informacji o osobach obdarowanych.  Na prośbę Darczyńców również nie ujawniamy ich tożsamości.

 

Relacja prof. Ilony Zych-Chodak z Regensburgu

W dniach 21.11.-2.12.16 odbył się w Regensburgu (Niemcy) w ramach programu Erasmus + kurs metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego. Uczestnikami byli nauczyciele języka niemieckiego ze szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych z Polski,  Węgier,  Holandii, Francji  i Kanady. Podczas kursu uczestnicy zapoznawali się z nowymi metodami nauczania języka niemieckiego dotyczącymi m. in. pisania krótkich tekstów użytkowych  oraz słuchania tekstów na lekcjach,   wymieniali doświadczenia, podwyższali swojej kompetencje językowe, a także poznawali piękne bawarskie miasto Regensburg i jego okolice. W trakcie trwania kursu w Niemczech odbywały się jarmarki bożonarodzeniowe co było dodatkową  atrakcją oraz okazją do poznania tej tradycji.

 

Ostrzeżenie SMOG – w dniu 22.12 możliwe znaczne przekroczenie normy dobowej pyłu PM10

1. W przypadku potwierdzenia wystąpienia przekroczenia poziomu średnich stężeń pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3, CZK miasta Krakowa poinformuje o tym fakcie jutro w godzinach porannych (około 8.00 – 9.00).

2. Niezależnie od działań podejmowanych przez CZK miasta Krakowa, zaleca się osobom odpowiedzialnym za ochronę ludności w poszczególnych jednostkach stałe kontrolowanie informacji o poziomie stężeń pyłów PM 10 pozyskiwanych z automatycznego systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Krakowa. Dane są dostępne na stronie WIOŚ Kraków:
w dniu jutrzejszym: tutaj

3. Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są na stronie internetowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa: tutaj

 

FUTSAL CUP 2016 – wyniki pierwszych rozgrywek grupowych

W dniu 17 grudnia odbyły się pierwsze rozgrywki grupowe II Turnieju FUTSAL CUP 2016. Jest to turniej szkolny w piłce nożnej, w którym biorą udział drużyny klasowe. W pierwszym grupowym etapie zagrali uczniowe klas: 1i, 1j, 2A, 2B, 2F, 2G, 3D, 3G, 3H oraz 3J. Sędziowali Jakub Bartczak z kl. 3e oraz Michał Żelazo z kl. 3h. Do dalszych rozgrywek awansowały klasy: 2g, 3g oraz 3j. Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy na kolejne rozgrywki grupowe już 21 stycznia. Organizacja: wiceprezydent II LO Kamila Smółka.

Maraton Pisania Listów Amnesty International

W dniu 6 grudnia z inicjatywy uczennic klasy 2a Joanny Iwanickiej oraz Marii Maciejowskiej, nasze Liceum po raz kolejny uczestniczyło w Maratonie Pisania Listów Amnesty International. Łącznie napisano około 220 wiadomości.  Opieka prof. Sławomir Bielecki.

Stypendia Sapere Auso

Od ponad 11 lat Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso wspiera finansowo uzdolnioną młodzież i studentów województwa małopolskiego. Rokrocznie przyznawane są stypendia artystyczne, sportowe, naukowe, wyjazdowe.  Dodatkowe informacje można odszukać na stronie www.sapereauso.org

Laury dla szachistek i szachistów Sobieskiego

16-12-2016 Szachistki i szachiści II LO Katarzyna Jędrocha kl. 3e, Krzysztof Popiel kl. 3c, Justyna Filipek kl. 1f, Alicja Grochot kl. 1j, Piotr Jaśkowiec kl. 2i oraz Marcin Deka kl. 2h reprezentowali szkołę na VII Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 4 oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy I w Krakowie. Miejsca na podium zdobyli: I miejsce Katarzyna Jędrocha, II miejsce Krzysztof Popiel oraz III miejsce Alicja Grochot. Opiekunem drużyny jest prof. Aleksander Władyka. Serdecznie gratulujemy!

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Program Aktywny Samorząd w Module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Ubiegać się o pomoc w programie mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach pomocy studenci studiów wyższych i uczniowie szkół policealnych mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia w oparciu o szczegółowe wytyczne programu zamieszczone na stronie PFRON.

Dla Beneficjentów Programu corocznie zostaje opracowana przez Realizatora tj. MOPS w Krakowie Procedura nr 51 zawierająca druk wniosku o pomoc i wszelkie informacje dotyczące dofinansowania. Wnioski o pomoc należy składać w wyznaczonych przez PFRON terminach naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka oraz w siedzibie Realizatora ul. Józefińska 14.

W przypadku kontynuowania nauki w ramach wykształcenia na poziomie wyższym, zapraszamy niepełnosprawnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu Aktywny Samorząd.

Zakończył się ustny egzamin DSD II


15-12-2016 Wczoraj i dziś uczennice i uczniowie grup języka niemieckiego DSD II zdawali część ustną egzaminu. Przewodniczyli komisjom Pani Barbara Riedel-Baader i Pan Rolf Auris, a gościem honorowym podczas dzisiejszego egzaminu był Attaché Konsularny Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie Pan Achim Künsebeck. Wszyscy uczniowie zdali część ustną, a aż 20% zdających uzyskało najwyższą możliwą ilość punktów 24/24. Serdecznie gratulacje dla Naszych Zdających składają prof. Małgorzata Sobolewska i prof. Ilona Zych-Chodak.

Aktualności 63. Olimpiady Chemicznej

logo-ochZ przyjemnością informujemy, że Dariusz Jajeśniak kl. 3a i Szymon Wierzbicki kl. 3e zakwalifikowali się do etapu okręgowego 63. Olimpiady Chemicznej. Uczniami opiekują się prof. Agata Zegar i dr Barbara Pac.
W etapie wojewódzkim olimpiady wzięło udział 1040 uczniów, a do etapu okręgowego zostało zakwalifikowanych 235 uczestników. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie!

IV miejsce piłkarek ręcznych Sobieskiego w Licealiadzie

Piłka ręczna Licealiada 201615-12-2016 Zakończyły się rozgrywki piłki ręcznej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Drużyna II LO zdobyła IV miejsce na zawodach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży.

Skład: Szwarnóg Gabriela kl. 3h (kapitan drużyny), Welian Agnieszka kl. 2h (bramkarka), Kucińska Gabriela kl. 2h, Tatar Maria kl. 3c, Raczyńska Aleksandra kl. 2h, Tendera Anna kl. 1g, Zydroń Anna kl. 1g, rezerwowe: Jasieńków Antonina kl. 1g, Kołtun Martyna kl. 3g, Kostrzewa Julia kl. 2a , Karaś Ida kl. 2f oraz Grochot Alicja kl. 1j. Trenerem drużyny jest prof. Aleksander Władyka. Gratulujemy zajęcia bardzo dobrego miejsca i życzymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym!

II LO nadal prowadzi w klasyfikacji łącznej i wśród dziewcząt!

Klasyfikacja Licealiady 2016-2017

Akademia nowoczesnego patriotyzmu

9 grudnia odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu trzech innowacyjnych zajęć poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu oraz samorządom.


Projekt prowadzony przez Klub Jagielloński objęty jest patronatem MEN, uczastniczy w nim klasa 1h, celem projektu jest zaszczepienie w młodzieży chęci do działania oraz podejmowania samodzielnych i dojrzałych decyzji w życiu publicznym. Opieka ze strony Liceum: prof. Beata Łojczyk

Wycieczka przedmiotowa do Planetarium Śląskiego w Chorzowie

Planetarium Śląskie w Chorzowie wycieczka 2016
14-12-2016 Grupy rozszerzeń klas drugich dyr. Leszka Lupy i prof. Urszuli Batorskiej g21, g11 i g41 wyjechały na wycieczkę przedmiotową do Planetarium w Chorzowie. W ramach wycieczki uczniowie mieli okazję uczestniczyć w 2-godzinnym seansie astronomicznym. W programie znalazło się również zwiedzanie wystawy pt. „STRUKTURA WSZECHŚWIATA – odległości i ich pomiar” oraz obserwatorium sejsmologiczne, meteorologiczne i astronomiczne. Organizatorem i opiekunem wyjazdu była prof. Urszula Batorska. Zdjęcia Kajetan Kruczek kl. 2h.

Odsłonięcie tablicy poświęconej solidarności polsko-węgierskiej

W piątek 9 XII 2016 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej solidarności polsko-węgierskiej na elewacji kamienicy przy ul. Sławkowskiej 14. Odsłonięcia dokonał premier Republiki Węgierskiej Viktor Orban w asyście prezydenta m. Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. Ze Szkoły Sobieskiego na uroczystość otrzymali zaproszenia dyr. Marek Stępski i dr Tomasz Podgórski.


W czasie pobytu w Krakowie premier Węgier brał udział, oprócz nieformalnych spotkań z czołowymi politykami polskimi, w konferencji naukowej Europa Centralis: losy regionu na przestrzeni dziejów, poświęconej postaci prof. Wacława Felczaka, znakomitego historyka i hungarysty, w czasie II wojny światowej kuriera Rządu RP na uchodźstwie. W 1948 r. został on aresztowany przez bezpiekę czechosłowacką i potem skazany w PRL na dożywocie. Zwolniony po październiku 1956 r., został pracownikiem Instytutu Historii UJ. W latach 70. ubiegłego wieku często odwiedzał Węgry, odgrywając istotną role w formowaniu się tamtejszej opozycji demokratycznej. Jednym z jego seminarzystów był obecny prof. Istvan Kovacs, a jego kontakty z Viktorem Orbanem datowały się od 1987r. W 1975 r. komunistyczne władze zablokowały awans Felczaka na stanowisko prof. zwyczajnego – tytuł ten otrzymał dopiero na łożu śmierci w 1993 r. Podczas jego pogrzebu na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem zmarł w trakcie wygłaszania mowy funeralnej legendarny zakopiański skoczek Stanisław Marusarz.
Na uroczystości odsłonięcia tablicy obecni byli m. in. wojewoda małopolski Józef Pilch oraz wielcy przyjaciele naszej Szkoły: konsul generalny Węgier dr Adrienne Körmendy oraz dyr. Jerzy Giza, którego zdjęcie w towarzystwie dyr. Marka Stępskiego zamieszczamy.

Uniwersytecki Fakultet Geograficzny cz. 3

Uniwersytecki Fakultet Geograficzny 2016/2017 cz. 3
12-12-2016 Już po raz trzeci w tym roku grupy rozszerzeń prof. Urszuli Batorskiej g11 i g41 udały się na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Tym razem uczniowie wysłuchali wykładu z hydrologii prof. dr hab. Józefa Żychowskiego pt. „Ekstremalne zjawiska hydrologiczne”. Uczniowie dowiedzieli się m. in., jakie są przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny powodzi (w tym głównie tych błyskawicznych tzw. „flash floods”), gdzie znajdują się obszary ich największych zagrożeń oraz jakie są sposoby zapobiegania temu zjawisku. Ten niezwykle interesujący wykład jest doskonałym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych z działu „Hydrosfera”.

Udział w wykładzie „Błędy poznawcze”

12-12-2016 Uczniowie klasy 1a M+ mieli przyjemność wysłuchać wykładu „Błędy poznawcze” wygłoszonego przez Pana dr. Mateusza Hohola – adiunkta w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dr Mateusz Hohol jest również koordynatorem ds. kursów Copernicus College – pierwszego polskiego e-uniwersytetu stworzonego przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Wykład, który wygłosił nasz absolwent, był wprowadzeniem do jednego z kursów dostępnych na tej platformie. Wszystkich zainteresowanych tą ideą zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej

Komunikat: Futsal CUP 2016

Turniej odbędzie się w dwóch etapach. W każdym z etapów zagrają 3 grupy po 4 drużyny. 

I etap – 17.12.2016 godz. 9:30 – hala sportowa II LO

II etap – 21.01.2017 godz. 9:30 – hala sportowa II LO 

Organizacja: Wiceprezydent  II LO Kamila Smółka

grudzień 2016
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Aktualnie online: 8
Dzisiaj: 797
W tym tygodniu: 8440
W sumie: 5052904

bip