Koncert w ramach cyklu „Nowa Huta – dlaczego nie?”

Serdecznie zapraszamy na koncert pieśni oazowych w ramach cyklu „Nowa Huta – dlaczego nie?”, który odbędzie się w dniu 30 września br. o godz. 19.00 w Kościele Św. Brata Alberta Os. Dywizjonu 303 nr 63.

Wystąpią soliści: Magda Steczkowska, Marcin Jajkiewicz, Lidia Jazgar, Tomasz Mars, Julia Niedzielin, Maryla Tomaszek, zespół w składzie: Adam Niedzielin – piano, Tomasz Kupiec – bas, Marek Olma – perkusja, Krzysztof Cyran – gitary, Ewa Niewdana-Hady, Katarzyna Blat – głosy oraz chór naszej szkoły pod batutą Agnieszki Treli-Jochymek. Wydarzeniu będzie towarzyszyć kwesta na rzecz Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.

Wstęp wolny.

Opieka: prof. Agnieszka Trela-Jochymek

Laureatka XV edycji ogólnopolskiego konkursu Zobaczyć Matematykę

9 września b.r. podczas uroczystego spotkania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wręczono dyplomy oraz nagrody laureatom i finalistom konkursu Zobaczyć Matematykę. Celem konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych metod komputerowych i artystycznych. Po dokładnym przeanalizowaniu prac zakwalifikowanych do części artystycznej finału XV edycji konkursu jury w składzie: prof. dr hab. Grażyna Korpal -Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Przewodnicząca Jury, dr hab. Gabriela Buzek-Garzyńska, prof. ASP-Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie, prof. dr hab. Łukasz Konieczko-Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie dr Ilona Michalik-Wydział Matematyki Stosowanej AGH, prof. dr hab. Leszek Plaskota-Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, postanowiło przyznać nagrodę I stopnia uczennicy z naszej szkoły, z klasy 4f Mai Waleckiej za pracę plastyczną Matematyczność świata.

XV edycja konkursu Zobaczyć Matematykę została objęta patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka

Weronika Majerowska I Wicemistrzem Świata

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczennica naszej szkoły – Weronika Majerowska z klasy 2g – 3 września 2023 r. w Warszawie brała udział w Mistrzostwach Świata w Tańcach Standardowych w kategorii do 21 roku życia i wraz ze swoim partnerem wywalczyła tytuł I Wicemistrzów Świata.

Serdecznie gratulujemy!

Powrót do szkoły projekt artystyczny Fundacji Razem/Pamoja oraz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jako jedna z kilku szkół w Polsce weszło w artystyczną współpracę z Fundacją Razem Pamoja i Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, czego efektem jest projekt „Powrót do szkoły”.Celem jest wprowadzenie sztuki współczesnej do szkół, praca z artystkami i artystami, tworzenie dzieł do wybranych miejsc w budynkach szkolnych. Projekt opiera się relacji z nauczycielami, uczniami, eksperymentowaniu z formami współpracy ze szkołą jako instytucją. Współpraca ta zawiązuje się poza galeriami i muzeami dzięki przeniesieniu dzieł sztuki do infrastruktury szkolnej, wzbogacaniu konwencjonalnej edukacji.
Kuratorką projektu jest pani Maria Brewińska ( Zachęta- Narodowa Galeria Sztuki).

Więcej tutaj

Koordynacja projektu ze strony szkoły: prof. Agata Reichet-Zaczek

Jubileusz 140-lecia Szkoły

Szanowni Państwo,

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie rozpoczyna obchody Jubileuszu 140-lecia Szkoły. W roku jubileuszowym zaplanowano wiele wydarzeń i imprez dla społeczności związanej ze szkołą. Najważniejsze uroczystości odbędą się 12-14 września 2023r.

12.09.2023 (wtorek)

Godz. 10.00 Projekcja filmu „Mała Matura” w Kinie Kijów
Po projekcji filmu – Spotkanie z reżyserem, panem Januszem Majewskim

13.09.2023 (środa)

Dzień wspomnień Absolwentów

Gra miejska „Śladami Sobieskiego”

godz. 8.00 klasy I

godz. 8.45 klasy II

godz. 9.50 klasy III

godz. 10.50 klasy IV
Godz. 11.00-14.00 Spotkanie z autorami publikacji „Wspomnienia Absolwentów” w budynku II Liceum
Godz. 16.00 Spotkanie Absolwentów chóralnych w Auli II Liceum
Godz. 18.30 Bankiet dla autorów publikacji „Wspomnienia Absolwentów” w Pałacu Potockich

14.09.2023 (czwartek)

Godz. 8.00 Msza Święta w Katedrze na Wawelu, następnie ślubowanie uczniów klas I
Uformowanie pochodu i przemarsz Traktem Królewskim na płytę Rynku Głównego
Złożenie kwiatów w krypcie, pod Krzyżem Katyńskim, przy Tablicy Pamiątkowej wyjścia Sobieskiego na Wiedeń na fasadzie Kościoła Mariackiego
Uroczysty przemarsz wszystkich uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości z orkiestrą wojskową na ul. Krupniczą do Audytorium Maximum
Godz. 10.30 – 12.00 Uroczysty koncert pod hasłem „Sobieszczacy i Przyjaciele” z udziałem Absolwentów w Audytorium Maximum
Godz. 13.30 – 15.00 Sesja naukowa w auli II LO związana z poświęceniem tablicy ks. Włodzimierza Szembeka oraz wykłady Władysława Szeląga (Towarzystwo Historyczne im. Szembeków), dr. Marcina Spórny oraz dr Anny Czocher (IPN)

W ramach obchodów również:
Wystawa książek Absolwentów przed biblioteką II LO w dniach 12.09 – 14.09
„Hoc momentum” – wystawa prac malarskich Miłosza Owsianowskiego, ucznia klasy 2e
„Sobek w moim obiektywie” – wystawa prac fotograficznych absolwentki Julii Mostowik i uczennicy z klasy 3e Hanny Kwapień
Konkurs  Wiedzy o Sobieskim – przeprowadzany podczas wszystkich lekcji wychowawczych przez wychowawców.

Adres do kontaktu w sprawie Jubileuszu: 140latsobieskiego@sobieski.krakow.pl

Drużyna II Liceum Ogólnokształcącego wygrała III edycję Pucharu Polski Debat Oksfordzkich


Miło nam poinformować, że drużyna II Liceum Ogólnokształcącego w składzie Weronika Sęk , Julia Tomczak, Paulina Rogala, Patrycja Słapczyńska wygrała III edycję Pucharu Polski Debat Oksfordzkich – tym samym kolejny raz broniąc tytuł najlepszej drużyny w Polsce.

link do debaty finałowej:

https://www.facebook.com/events/1063407801294825/?ref=newsfeed

Gratulujemy serdecznie!

Opiekun: dr Olga Błyskal

Udział klas artystyczno-architektonicznych w projekcie „Akademia Artystyczna – Kazimierz wokół linii i pięciolinii”


Prof. Marek Batorski jest koordynatorem merytorycznym, autorem programu oraz wykładowcą w projekcie artystycznym „Laboratorium Zmysłów”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest organizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
W szkoleniu „Akademia Artystyczna – Kazimierz wokół linii i pięciolinii” – 3 edycja uczestniczyły klasy 1e ,1h i 1g. Warsztaty odbywały się w dniach 12.06. -21.06 .2023 i trwały łącznie 18 godzin.
Wykłady dla naszych uczniów prowadzili także wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
Zakres szkolenia:
– warsztaty muzyczne,
– warsztaty graficzne -linoryt,
– technika akwareli,
– plener miejski,
– wykład na temat muzyki jazzowej,
– koncert jazzowy,
Uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty z ukończonego szkolenia.
Przedstawiamy fotki z koncertu-wykładu o historii jazzu oraz przykładowe prace naszych uczniów.

Opieka: prof. Marek Batorski

Wyniki ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Trudne drogi dzieci syberyjskich do Polski (1919–1923)

W kręgu solidarności społecznej, pomocy i przyjaźni
Sagę dzieci syberyjskich najlepiej można poznać, a także zrozumieć ponadczasowe znaczenie tej historii poprzez indywidualne losy ludzkie. Obecna, V edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie edycje, była „otwartą lekcją historii”, gdyż opierała się na zasadzie samodzielnego, poszukującego i twórczego poznawania losów dzieci syberyjskich oraz przenoszenia wiedzy o tamtych odległych już wydarzeniach do naszego dzisiejszego świata.

Konkurs ten, w zamyśle organizatorów czyli Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, jest przestrzenią kreacji i interpretacji fikcyjnego „spotkania” z dzieckiem syberyjskim i ma odpowiedzieć na pytanie: Czego uczy nas historia dzieci syberyjskich dzisiaj, w świecie, w którym wspaniały rozwój technologii i kultury idzie w parze z licznymi napięciami, niepokojami i zagrożeniami? Jak historia dzieci syberyjskich jest widziana i interpretowana przez młode pokolenie Polaków? Konkurs polegał na wykazaniu się wiedzą o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyjskich i pomoc Japonii widziane na tle wydarzeń: rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917–1922, dziejów Polaków na Syberii, interwencji wojskowej na Syberii, stosunków japońsko-rosyjskich 1919–1922 oraz wykonaniu pracy artystycznej.
I miejsce w konkursie zajęła Julia Dąbroś z klasy 3c pod opieką prof. Anny Czepiec-Mączki.
Serdecznie gratulujemy!

Partnerami Konkursu są Social Welfare Corporation Fukudenkai w Tokio oraz Port of Humanity Tsuruga Museum  a patronat honorowy objęli: Ambasada Japonii w Polsce, Instytut Polski w Tokio, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii, Konsul Honorowy Japonii w Krakowie.

PROFILAKTYKA W SOBIESKIM


W mijającym roku szkolnym zgłoszone przez wychowawców klasy brały udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Panią Teresę Kwintę z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie. Placówka ta od lat wspiera działania naszego liceum w zakresie profilaktyki.
Wszystkie klasy maturalne uczestniczyły w zajęciach na temat stresu maturalnego. Warsztat miał na celu pokazanie uczniom strategii radzenia sobie z obawami i stresem związanym z przygotowaniami do matury.
Z kolei uczniowie kilku klas pierwszych i drugich mieli okazję uczestniczyć w dwugodzinnych warsztatach pt. „Zagrożenia – uzależnienia”. Prowadzący omawiał z młodzieżą zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych, takich jak napoje alkoholowe, narkotyki, dopalacze itp. Celem zajęć było podniesienie świadomości niebezpieczeństw związanych z używaniem środków psychoaktywnych, nabycie odpowiedniej postawy wobec zagrożenia, jakim jest uzależnienie od alkoholu i narkotyków oraz poznanie podstaw prowadzenia zdrowego stylu życia pozbawionego używek.
Koordynacja: Pedagog Magdalena Czaderska

Wymiana z liceum w Heidelbergu

19 maja do Krakowa przyjechali uczniowie z Niemiec w ramach wymiany z liceum w Heidelbergu. Zaraz po spotkaniu na lotnisku uczniowie wraz ze swoimi partnerami udali się do domów, aby razem spędzić weekend. W poniedziałek po dwóch dniach pełnych nowych doświadczeń wszyscy uczniowie zebrali się w auli na oficjalne przywitanie. Nasi uczniowie przygotowali ciasta i prezentacje, a niemieccy goście mogli podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami. Kolejne dni minęły na wycieczkach i wspólnie spędzonych popołudniach. Uczniowie z Heidelbergu mieli okazję zobaczyć kopalnie soli w Wieliczce, udać się na wycieczkę do Auschwitz-Birkenau i zwiedzić takie miejsca jak Kazimierz czy Wawel. Popołudniami uczniowie wybierali się razem do parku, na jedzenie lub zajmowali się innymi ciekawymi aktywnościami. W czwartek zaraz po ostatniej wycieczce uczniowie znowu zebrali się razem w auli na oficjalne pożegnanie. Podzielili się wrażeniami z całej wizyty i zjedli wspólnie pizzę. W piątek 26 maja polscy uczniowie odwieźli swoich partnerów na lotnisko i ostatni raz się pożegnali.

Opieka: prof. Ilona Zych-Chodak, prof. Elżbieta Potępa

Sukcesy w zawodach lekkoatletycznych

W ostatnich przed wakacjami zmaganiach w ramach Karkowskiej Olimpiady Młodzieży (Licealiada) wzięło udział blisko 30 uczniów naszej szkoły. W zawodach lekkoatletycznych najlepiej spisały się: Łucja Rozkrut z kl. 3c, która wygrała bieg na 800 metrów, Anna Nogaj z kl. 1g, która w pchnięciu kulą zajęła 7 miejsce oraz Liliana Dubas z kl. 2b, 7m w biegu na 400m. W gronie chłopców Krzysztof Kędzior z kl. 4S zajął 2 miejsce w biegu na 400m, Borys Trąbka z kl. 1i był piąty na 100m, Jakub Sobczyk z kl. 2c 6 miejsce w skoku w dal, a Tadeusz Czapla z kl. 3e 7 miejsce w pchnięciu kulą. Warto podkreślić, iż w zawodach uczestniczyło 21 szkół ponadpodstawowych.
Gratulacje dla wszystkich uczestników.

Opieka prof. Anna Perzyńska-Biskup, prof. Anna Mrugalska

Lekcja taekwon-do

Uczniowie klasy 1a mieli okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach poprowadzonych przez Krystynę Jaworską, reprezentantkę taekwon-do. Krysia jest naszą uczennicą i zawodniczką klubu Krakowskie Centrum Taekwon-do. Od kilku lat uprawia dwie dyscypliny sportu: taekwondo i kick boxing. Posiada III CUP, a największym osiągnięciem Krysi jest II miejsce w Otwartym Pucharze Europy Taekwon-do ITF.
W trakcie zajęć Krystyna zaprezentowała ciekawe ćwiczenia przygotowujące do semi-kontaktu, przedstawiła układy formalne tradycyjne, podstawowe kopnięcia i łamanie desek. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z zasadami samoobrony i przećwiczenia podstawowych chwytów.
Gratulujemy Krysi i życzymy dalszych sukcesów.

Debata w Instytucie Pileckiego z udziałem naszych nauczycieli

Obecny rok szkolny obfitował w wiele wydarzeń edukacyjnych nie tylko w szkolnych murach. W marcu nasi  nauczyciele: Małgorzata Ścibior-Szeremeta oraz Sławomir Bielecki w marcu wzięli udział w dyskusji na temat realizacji podstawy programowej, na którą zaproszeni zostali przez Instytut Pileckiego w Warszawie. Rozmowa dotyczyła włączenia „Raportu Witolda” do treści omawianych na lekcjach j. polskiego oraz historii. Poruszono również problemy związane z realizacją podstawy programowej oraz zainteresowania uczniów historią, a zwłaszcza tematyką II wojny światowej.

Dzień Szymborskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

W związku z 100 rocznicą urodzin Wisławy Szymborskiej zadecydowano, że rok 2023 będzie upływał pod jej patronatem.
W ramach współpracy z UJ nasi uczniowie z klasy 2e uczestniczyli 12 czerwca w organizowanych przez Wydział Polonistyki obchodach Dnia Szymborskiej, które odbyły się w Collegium Novum. Młodzież wysłuchała wykładu Profesora Michała Rusinka oraz dyskusji przeprowadzonej przez literaturoznawców i badaczy poezji noblistki. Podczas spotkania wyświetlono też film dokumentalny pt. „Niektórzy lubią poezję” A. Koszyka.
Opieka: Małgorzata Ścibior-Szeremeta, Anna Czepiec-Mączka
(zdjęcia pochodzą ze strony: www.uj.edu.pl)

Warsztaty teatralne w Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

16 czerwca b.r. uczniowie Magdalena Konieczny 1a, Karolina Grzyb 1g, Martyna Mazurek 2e, Sara Piszczek 2e, Gabriela Rusiniak 2e, Wiktoria Strużycka 2e, Malwina Teodorowicz-Wilga 2e, Zofia Wojdała 2e, Jędrzej Ziębicki 2e, Weronika Zoń 2e, Eliza Staniszewska 2g, Anna Wąs 2g, Julia Tomasik 2h, Maria Wolska 2h, Julia Dąbroś 3c, Maria Leśniańska 3e, Martyna Dębowska 3g i absolwentka Anna Kurbiel uczestniczyli w Dniu Otwartym Wydziału Aktorskiego w Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Zajęcia teatralne, zaproponowane przez dr Dariusza Starczewskiego, uświadomiły uczestnikom jak trudno jest nie grać – po prostu być – bez fałszu, udawania. Praca z rekwizytem utajonym i ćwiczenia z imaginacją oraz etiudy służyły poczuciu nieskrępowania i wolności. Rozmowa z aktorem i reżyserem na temat istoty aktorstwa, wyboru studiów, cech osobowości i tzw. kompetencji miękkich przydatnych w komunikacji międzyludzkiej była niezwykle wartościowym dopełnieniem wprawek aktorskich.
Aktywny udział w pokazie Koła Naukowego, wspólnie ze studentami II roku, pod kierunkiem aktorki Starego Teatru Beaty Paluch, był okazją do ekspresji wokalnej i ruchowej. Uczniowie wykonywali trudne ćwiczenia z rytmiki, koordynacji i artykulacji. Finalnie studenci zaprezentowali kilka piosenek przed licealną widownią. Zajęcia te ukazały twórczy proces powstawania ostatecznej wersji prezentowanej na scenie.
W klubie studenckim uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w dynamicznym pokazie piosenek studentów II roku, przygotowanym pod kierunkiem aktorki Teatru Nowego Proxima i Teatru Bagatela Katarzyny Chlebny oraz pokazie studentek I roku, pod opieką aktora Starego Teatru i Teatru Nowego Proxima w Krakowie oraz Prodziekana Wydziału Aktorskiego Juliusza Chrząstowskiego.
Piękne i wzruszające uczucie grania na scenie, zarazem jednak trudne i pełne lęku oraz poczucie niepewności i obawy o przyszłość po ukończeniu studiów to między innymi tematy rozmów uczniów ze studentami I roku o zwykłej codzienności i spełnianiu marzeń.
Poniżej kilka zdań od uczestników zajęć:
Chciałam bardzo pochwalić dzisiejsze zajęcia aktorskie. Były wspaniale przeprowadzone. Profesorowie, tak jak i studenci, podeszli do całego wydarzenia profesjonalnie ale nie brakowało też elementów zabawy. Całe warsztaty minęły w przyjaznej i przyjemnej atmosferze, gdzie każdy mógł nie tylko posłuchać porad, lecz także uczestniczyć w ćwiczeniach bez poczucia wykluczenia pod względem jakości swoich zdolności.
Gabriela Rusiniak z klasy 2E
Dzień Otwarty Wydziału Aktorskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest osobiście dla mnie jednym z milej spędzonych dni pozaszkolnych. Warsztaty aktorskie pozwoliły odżyć drzemiącej w nas kreatywności, a pokazy piosenki aktorskiej obserwowało się z zachwytem. Miłym zakończeniem dnia było muzyczne przedstawienie końcowe wystawiane przez studentów II roku, które wprawiło w zachwyt całą widownię, zrywając nas wszystkich z krzeseł. Pokaz studentów I roku również był intrygujący, kompletnie inny od pierwszego spektaklu. Udało nam się poznać wielu cudownych i charyzmatycznych ludzi – profesorów oraz studentów. Uczestnictwo w takim wydarzeniu było świetną i edukującą rozrywką, którą mam nadzieje przyjdzie nam powtórzyć w przyszłym roku.
Julia Tomasik, 2h
Spotkanie z studentami i nauczycielami Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego było doświadczeniem nietuzinkowym. Pokazano nam jakie umiejętności jesteśmy w stanie zdobyć, jakimi osobami możemy się stać. Zajęcia z Dariuszem Starczewskim, jak i zajęcia z wokalu z Beatą Paluch pozwoliły nam poczuć się swobodnie i umożliwiły nam przeżywanie tych chwil w innym wymiarze. Pokazy podsumowujące zwieńczyły całe wydarzenie, pozostawiając w nas same pozytywne emocje i chęć dalszej eksploracji.
Wiktoria Strużycka, 2e

Koordynacja, opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka

Wyniki małopolskiego konkursu Drzewo Recenzji 2023 – warto czy nie warto przeczytać


Uroczysta Gala konkursu, podczas której wręczono dyplomy i nagrody, odbyła się 14 czerwca 2023 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Jury nagrodziło prace uczennic z naszej szkoły. I miejsce przyznano Julii Dąbroś z klasy 3c za recenzję książki autorstwa Delii Owens Gdzie śpiewają raki oraz wyróżniono pracę Katarzyny Goryl z klasy I b, która zrecenzowała powieść fantazy Johna Flanagana Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu.

Serdecznie gratulujemy!

Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka

Jak nie czytam, jak czytam 2023


Jeżeli myślisz, że młodzież nie czyta książek… to mocno się zdziwisz. Co roku ponad 400 tys. uczennic i uczniów czyta w całej Polsce w tym samym momencie.
Jak nie czytam, jak czytam” to najpopularniejsza w Polsce akcja czytelnicza. Powstała, by złamać stereotyp nieczytającej młodzieży i zamanifestować, że uczniowie czytają. Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” wraz z bibliotekami i szkołami.
Akcja promuje czytanie w prosty i radosny sposób. Bez przymusu, podniosłych haseł i wielkiej filozofii. Żeby czytanie nie kojarzyło się uczniom z przymusowymi lekturami, tylko miłym wspomnieniem. Czytaniem w gronie koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców.
Akcja ma przede wszystkim zachęcić tych uczniów, którzy traktują czytanie jako przykry obowiązek. Nie zmuszać ich, lecz motywować przykładem.

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie dla przyjemności. Zamanifestowaliśmy poparcie wykonując wspólne zdjęcie chętnych osób: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Grupa 1b1 wraz z prof. Anną Czepiec-Mączką uczestniczyła w zajęciach tworzenia zdjęć z książką w roli głównej; uczniowie z klasy 2h pod opieką prof. Ewy Goczał prezentowali ważne dla nich książki i odczytywali ich fragmenty nagrywając filmy, a grupie 2C3 prof. Anna Szefer-Kłęk odczytała ulubioną książkę ze swoich czasów licealnych The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy autorstwa Douglasa Adamsa.
Dziękujemy za zaangażowanie.
Do zobaczenia za rok.

Zdjęcia: Joanna Operacz 2f, Patrycja Liszka 2h, Maria Bińczycka 1b, Maja Kisielewicz 1b, Jakub Jagiełłowicz 2e, Dominik Wicherek 1d, Anna Czepiec-Mączka
Organizacja: prof. Anna Czepiec-Mączka

Sukcesy taneczne Weroniki Majerowskiej

Weronika Majerowska uczennica klasy 1g brała udział w Mistrzostwach Świata w Tańcach Standardowych WDO w Wilnie na Litwie dnia 4 czerwca i wraz ze swoim partnerem wytańczyli tytuł Vice Mistrzów Świata.
Serdecznie gratulujemy!

Sukcesy Pawła Gomuły w tenisie ziemnym

W rozegranych w Zamościu i Krakowie turniejach kwalifikacyjnych Paweł Gomuła, uczeń klasy 2b  zajął 2x 3 miejsce w grze pojedynczej juniorów. Dobrze spisał się również w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w Grze Podwójnej Kadetów, gdzie w parze z Jakubem Parczem wywalczył 3 miejsce. Największym tegorocznym osiągnięciem Pawła było Wicemistrzostwo Województwa Małopolskiego w Grze Pojedynczej. Paweł od 10 lat uprawia tenis ziemny, a obecne reprezentuje KS Grzegórzecki. Regularne treningi, upór i ciężka praca sprawiają, że systematycznie pnie się w rankingu i obecnie zajmuje 108 miejsce.

Gratulujemy sukcesów.

Najlepsi sportowcy II LO

W cyklicznym konkursie na najlepszego sportowca naszej szkoły wzięło udział 14 uczniów, odnoszących sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. W gronie osób, które otrzymały największą liczbę głosów znaleźli się: Mateusz Buczyński, Michał Gołaś, Dominika Kmiecik, Aleksandra Łopata, Anna Pośpiech, Stanisław Sarzyński i Julia Wiertel. Głosami naszej szkolnej społeczności zwyciężyła tancerka Julia Wiertel kl. 2d, drugie miejsce zajął Stanisław Sarzyński kl. 2a uprawiający narciarstwo, a trzecia była Anna Pośpiech kl. 2c trenująca strzelectwo sportowe.

Gratulujemy sukcesów w konkursie i trzymamy kciuki za udane starty w całym sezonie.

Organizacja konkursu: prof. Anna Perzyńska-Biskup

Koncert Finałowy XIV Małopolskich Warsztatów Chóralnych

Serdecznie zapraszamy na koncert muzyki sakralnej Totus Tuus podsumowujący XIV Małopolskie Warsztaty Chóralne, w których wziął udział chór naszej szkoły. Koncert odbędzie się 13.06.2023 r. o godzinie 17:00 w Kościele św. Józefa Oblubieńca przy Os. Kalinowym 5 w Krakowie. Chórom towarzyszyć będzie Orkiestra Dęta Sobolów oraz soliści. Wstęp wolny.

Zapraszamy!

Sobieski w sporcie

Z przyjemnością powiadamiamy społeczność naszej szkoły o kolejnych sukcesach sportowych uczniów II LO. Marysia Michalik, uczennica kl. 2a wykazała się wspaniałą formą na Mistrzostwach Polski Juniorów w kickboxingu zdobywając dwa brązowe medale w kategoriach light – contact oraz point – fighting.

Gratulujemy ze sportowym pozdrowieniem.

Zespół Wychowania Fizycznego II LO

Sukcesy w dziedzinie chemii


W dniu 21 kwietnia 2023 r. uczniowie klas maturalnych odebrali dyplomy potwierdzające uzyskanie tytuł laureata Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej w dziedzinie chemia:
Maria Dera, 4L laureatka I stopnia​ (opieka prof. Barbara Pac)
Kordian Fuksa, 4M laureat I stopnia​ (opieka prof. Agata Zegar)
Oliwia Ciszewska laureatka II stopnia​ (opieka prof. Agata Zegar)
Patryk Machejek, 4S laureat II stopnia​ (opieka prof. Agata Patriak)
Marcin Przybysz,  4S laureat II stopnia​ (opieka prof. Agata Patriak)
Marcin Strugalski, 4S laureat III stopnia​ (opieka prof. Agata Patriak)
Mateusz Kurbiel 4S laureat III stopnia (opieka prof. Agata Patriak)
Tytuł laureata Olimpiady o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej z dziedziny chemia uzyskali:
Mordarski Michał 4M (opieka prof. Agata Zegar)
Patryk Machejek, 4S (opieka prof. Agata Patriak)
Serdecznie gratulujemy!

Finał 8 krakowskiego wieloboju siłowego


Mateusz Buczyński, Szymon Sowiźrał, Hubert Czeremuga, uczniowie II LO im. Sobieskiego w Krakowie, 5 kwietnia 2023 r. brali udział w finałach VIII edycji Krakowskiego Wieloboju Siłowego. W zawodach uczestniczyło 20 reprezentacji krakowskich szkół średnich. Po ciężkiej batalii udało im się zająć VII miejsce. Godnie reprezentowali szkołę i pokazali ogromne serce do sportu. Gratulujemy!

Opieka: prof. Maciej Gój i prof. Lech Iwański

Indeksy UJ dla najlepszych

Serdecznie gratulujemy uczniom klasy 4T Joannie Jaskółce, Annie Kowalik i Lenie Szuster oraz Karolowi Graffowi z klasy 4R sukcesu w Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureaci w nagrodę otrzymali indeksy na wymarzone kierunki studiów: prawo, psychologię, filologię słowiańską i kulturoznawstwo międzynarodowe.

Opieka: prof. Ewa Wach-Czubińska, prof. Beata Łojczyk

Październik 2023
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Aktualnie online: 7
Dzisiaj: 1050
W tym tygodniu: 1050
W sumie: 4727352

bip