Informacje maturalne dla Absolwentów 

Szanowni Państwo Absolwenci, którzy będziecie przystępować do egzaminy maturalnego w sesji majowej 2022 r.

Proszę o zapoznanie się z informacjami:

– Proszę o przybycie stosownie wcześniej przed egzaminem (8.40). Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00 lub 14.00 (stosowny harmonogram znajduje się na stronie cke i oke Kraków. Na tych stronach znajdziecie Państwo również informację o tym co można wnosić do sali egzaminacyjnej oraz o przyborach dopuszczonych w czasie egzaminu, np.: kalkulator prosty, długopis z czarnym atramentem). Bardzo proszę o PUNKTUALNE przybycie na egzamin.

– proszę, aby ubiór był stosowny do powagi egzaminu państwowego,

– wykaz sal, w których Państwo będą pisać egzaminy będzie dostępny przy wejściu do szkoły,

– bardzo proszę nie przychodzić na egzamin jeżeli stwierdzacie Państwo u siebie objawy infekcji (proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny: dezynfekcja rąk)

– kody egzaminacyjne i loginy do Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (dostęp do wyników) otrzymacie Państwo na pierwszym swoim egzaminie,

– możecie Państwo wnieść niewielką butelkę wody mineralnej,

– reszta informacji egzaminacyjnych będą udzielali Przewodniczący Zespołów Nadzorujących.

Już dziś życzę Państwu powodzenia!

dyr. Grzegorz Bobek

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 r. obradujący w Warszawie Sejm uchwalił „Ustawę zasadniczą” zwaną potocznie Konstytucją 3 maja. W tradycji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów konstytucją nazywano dokumenty końcowe obrad Sejmów, dlatego w tym wymiarze dokument nie był przełomowy.

O jego niezwykłej roli historycznej zadecydowały okoliczności oraz treść. Ustawa została uchwalona po pierwszym rozbiorze i stanowiła efekt wieloletnich prac tzw. stronnictwa reformatorskiego, którego celem było uzdrowienie upadającego państwa. Konstytucja 3 maja wprowadzała szereg rozwiązań, które miały doprowadzić do uzdrowienia ustroju Rzeczypospolitej: zniesiono liberum veto oraz wolną elekcję, odebrano prawo głosu szlachcie nieposiadającej majątków ziemskich (tzw. gołocie), wprowadzono częściowe zrównanie praw osobistych szlachty i mieszczan oraz objęto opieką państwa stan chłopski. Była jednym z pierwszych tego rodzaju aktów prawnych na świecie, który jednak został uchylony w wyniku przegranej przez stronę polską tzw. wojny o konstytucję.

W 1792 r. zawiązana została przez cześć polskich magnatów popieranych przez Rosję konfederacja targowicka. Jej uczestnicy poprosili Katarzynę II o interwencję zbrojną w Rzeczypospolitej w obronie ustroju państwa, którego caryca była gwarantem. Armia rosyjska wkroczyła w granice Polski i mimo zwycięstwa wojsk polskich pod Zieleńcami, ostatecznie król Stanisław August przystąpił do konfederatów i tym samym zanegował zasadność reformy, która pierwotnie popierał. Idea naprawy państwa upadła.

W wyniku przegranej wojny a późnej kolejnych rozbiorów, Rzeczpospolita przestała istnieć, jednak pamięć o Konstytucji 3 maja nie zginęła. Przez lata zaborów ten projekt reformy państwa podtrzymywał w Polakach poczucie własnej wartości politycznej i rozbudzał aspiracje niepodległościowe. Akt Konstytucji 3 maja jest jednym z najwybitniejszych zabytków polskiej myśli politycznej i ustrojowej.

Pod adresem konstytucja3maja.gov.pl można znaleźć informacje o najważniejszych wydarzeniach politycznych, militarnych, legislacyjnych i wydawniczych, które stały się impulsami do stworzenia i uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Żródło: www.ore.edu.pl

Obraz Jana Matejki Konstytucja 3 Maja 1791 roku powstawał od I do X 1891 r. Obraz ma wymiary 247 × 446 cm i znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Mówiąc o fladze Polski, należy odróżnić ją od barw narodowych i tzw. bandery. Barwy narodowe ustalono już w XVIII wieku i są to kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Flaga RP składa się z barw narodowych, ale ma kształt prostokąta o stosunkach boków 5:8 i jest umieszczona na maszcie. Kolory (odcień czerwieni) i kształt flagi uchwalono, po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości, w ustawie z 1 sierpnia 1919 roku. Jest jeszcze jeden symbol – flaga państwowa z godłem RP, ale ją podnoszą tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i misje za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą, kapitanaty (bosmanaty) portów i polskie statki morskie jako banderę. Flaga z godłem nie powinna być używana w domach.

Flaga, godło, hymn. Jak dbać o symbole narodowe? – bezpłatne plansze do pobrania tutaj

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach III

Drodzy Absolwenci,

wstępujecie na nowy etap życia, ale mamy nadzieję, że Sobieski na zawsze pozostanie w Waszych sercach.
Dziękujemy za to, że zechcieliście być częścią naszej społeczności i życzymy zrealizowania Waszych planów życiowych, powodzenia na maturze i dobrych wyborów w życiu.

W tym roku szkolnym, w tym dniu nie tylko żegnamy uczniów klas III, ale również liceum 3-letnie.
Uroczystość przygotowały prof. Katarzyna Miko oraz prof. Elżbieta Potępa.

Defilada klas mundurowych „Razem pilnujemy Polski”


W dniu 28 kwietnia 2022 r. ulicami Krakowa przeszła Defilada szkół i klas mundurowych Województwa Małopolskiego pod hasłem „Razem pilnujemy Polski!”. Organizację Defilady wsparły służby mundurowe: Wojsko, Policja, WOT oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Defilada rozpoczęła się Mszą świętą na Wawelu. Uczniowie klas mundurowych zeszli ze Wzgórza Wawelskiego w ulicę Grodzką, następnie przemaszerowali Rynkiem, ulicą Szewską, Podwalem, ulicą Józefa Piłsudskiego, Al. 3 Maja aż do Parku im. dra H. Jordana.
Na trasie przemarszu obecna była również reprezentacja naszej szkoły.

Kolejny odcinek z serii „Mój Festiwal”

Czym młodzież zaskakuje Andrzeja Sikorowskiego? Co było w „Dwójce” przed Festiwalem? W nowym cyklu na oficjalnym kanale FMFT nasi goście opowiedzą o swoich bezcennych, Festiwalowych i scenicznych wspomnieniach, wrażeniach oraz odczuciach związanych z młodzieżą w sztuce. Z międzypokoleniowym twórcą i wzorem – nie tylko artystycznym rozmawia Mikołaj Marcinowski – absolwent II LO.

 Więcej:
️Strona internetowa: http://fmft.art.pl/

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów – projekt Miasto Psychologii II

Zakończyła się druga już edycja projektu Miasto Psychologii II koordynowanego przez dr Kingę Tucholską z Instytut Psychologii Stosowanej UJ. W tym roku celem projektu była poprawa dobrostanu uczniów poprzez propagowanie praktycznej wiedzy psychologicznej na temat zaburzeń psychicznych często występujących u osób w wieku późnej adolescencji (między innymi zaburzeń lękowych, uzależnień behawioralnych, depresji i zaburzeń odżywiania). Zadaniem projektu było również zaznajomienie uczniów ze sposobami prewencji zaburzeń psychicznych, na przykład za pomocą mentalnych i psychofizjologicznych technik relaksacyjnych, a także sposobami ich leczenia. W ramach zajęć poruszane były zagadnienia związane z leczeniem farmakologicznym zaburzeń, jak również z interwencją kryzysową i trzema głównymi nurtami terapii indywidualnej (psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym i humanistycznym). W projekcie wzięło udział 8 klas z naszego liceum.

Organizacja: Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny II LO

Koordynacja: pedagog Magdalena Czaderska

Nowy profil klasy w Sobieskim

Drodzy Ósmoklasiści!

W roku szkolnym 2022/2023 uruchamiamy po raz pierwszy klasę o profilu medialno – prawnym.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz wyboru klasy

Prezentacja przygotowana przez prof. Małgorzatę Ścibior – Szeremetę dostępna tutaj

Relacja z Dnia Otwartego 2022

Drodzy Ósmoklasiści!

Było nam ogromnie miło gościć Was w naszym Sobku. Dziękujemy za udział i do zobaczenia po wakacjach! Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji (profile planowanych klas z opisami, progi punktowe w latach ubiegłych, regulamin rekrutacji, ważne terminy) publikujemy dla Was tutaj

Ostatnie pożegnanie prof. Barbary Ziętarowej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 25.04 o godz. 13.00 na Cmentarzu Rakowickim.

Kiermasz świąteczny – „Z pomocą Ukrainie”

W dniach 5- 7 kwietnia br. w szkole odbył się kiermasz ciast i biżuterii, z którego dochód przeznaczony został na pomoc walczącej Ukrainie.

Kiermasz zorganizowały klasy: 1c, 2a, 2g, 3N,  pod opieką prof. Anny Wierzbickiej, prof. Wandy Muchy, prof. Magdaleny Zawodnik oraz prof. Katarzyny Kroczek. Zebraną kwotę 4 520 zł  przeznaczono na zakup tzw. staz taktycznych– opasek zaciskowych dla walczących mieszkańców z 70-tysięcznego miasta Wysznewe na granicy Kijowa. Opaski takie tamują krew w przypadku urazu kończyn, nie dopuszczając do wykrwawienia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim,  którzy wzięli udział w kiermaszu.

Życzenia

Drodzy Sobieszczacy, Szanowni Państwo,

Pragnę tą drogą przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość i stały się źródłem wzmocnienia ducha.
Wielkanoc to okres zadumy i rozważań nad samym sobą. Nie pozostańmy jednak sami,  niech będzie to okazja do spędzenia czasu z najbliższymi i przeżywania wspólnej radości.
Proszę również przyjąć najszczersze życzenia  zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Dyrektor Liceum Marek Stępski

Oświadczenie

Oświadczam, że pojawiające się w prasie informacje dotyczące rzekomego mojego udziału w jakichkolwiek działaniach przestępnych oraz nieetycznych praktykach w miejscu pracy są nieprawdziwe i naruszają moje dobre imię. W istocie sam byłem ofiarą podstępnych działań, co wprost wykazało postępowanie prokuratorskie. W związku z powyższym złożyłem przeciwko autorowi tych pomówień prywatny akt oskarżenia.

Dyrektor Liceum Marek Stępski

Poezja życia – Sobieski w Słowackim

7 kwietnia b.r. uczniowie klas III uczestniczyli w spektaklu Wesoły jestem i śmieję się do łez /poezja z muzyką i proza życia bez muzyki wg Stacha Wyspiańskiego.

Przedstawienie było okazją do  poznania emocjonalnego głosu poety, pełnego energii, wizjonerskiego i z wiarą w siłę sztuki, w kontrze do prozy jego życia pełnego trudności i problemów. Bieda, choroby, wątpliwości, doświadczenia sukcesów i porażek, podrażnione ambicje, wielkie plany, miłość i nienawiść do Krakowa i Krakusów – wszystko to mieszało się w kameralnym spektaklu. Wiersze wyśpiewane przez aktorów Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie: Ewelinę Cassette, Karolinę Kazoń, Katarzynę Zawiślak-Dolny, Daniela Malchara, Rafała Szumerę, Tadeusza Ziębę przy akompaniamencie muzyków pod wodzą Haliny Jarczyk /kompozycje Andrzeja Bonarka/ dopełniała opowieść o Wyspiańskim przedstawiona przez dyrektora teatru Krzysztofa Głuchowskiego i filozofa Piotra Augustyniaka na tle kurtyny Stanisława Wyspiańskiego /wykonana przez Tadeusza Bystrzaka, malarza i scenografa, który twórczo wykorzystał szkic artysty zatytułowany „Z moich fantazji”/. Spektakl był pretekstem do dyskusji m.in. na temat postaw konformizmu i nonkonformizmu. Spór dotyczący przekonań zakończony został konkluzją, że warto żyć pełnią życia, z pasją, iść swoją drogą. „Bądź ja meteor, jak błyskańce” jak pisał poeta.


zdjęcia: Aleksandra Olszanecka, klasa 3L
organizacja: prof. Anna Czepiec-Mączka

Wyniki XV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W dniach 21.03.2022 r. (część pierwsza) oraz 28.03.2022 r. (finał) odbył się XV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W tym roku, w związku z epidemią COVID-19, pierwszy etap konkursu został przeprowadzony online. Wzięło w nim udział 316 uczennic i uczniów z 43 szkół średnich z całej Polski. Finalistami zostało 25 najlepszych uczestników eliminacji. Podczas finału zmierzyli się oni z praktycznym zadaniem laboratoryjnym obejmującym analizę związków organicznych i nieorganicznych.

Z dużą radością informujemy, że w gronie najlepszych uczestników konkursu znalazło się czworo Sobieszczaków:

II miejsce (laureat) – Kordian Fuksa (kl. 3M), opieka: prof. Agata Zegar i prof. Barbara Pac

V miejsce (laureat) – Grzegorz Szydłowski (kl. 3G), opieka: prof. Iwona Dolnicka

XI miejsce (finalistka) – Maja Romanowska (kl. 3A), opieka: prof. Agata Zegar i prof. Barbara Pac

XIII miejsce (finalista) – Marcin Przybysz (kl. 3S), opieka: prof. Agata Patriak.

Serdecznie gratulujemy !

 

Wystawa prac fotograficznych

Wystawa prac fotograficznych Anny Witek z klasy 3e
– Czułości – 

W fotografii najbardziej cenię możliwość wyeksponowania niedostrzegalnych elementów codzienności. Zwrócenie uwagi na mijane w pośpiechu osoby czy budynki pozwala na chwilowy „bezruch momentu”.
W swoich kadrach dążę do przedstawienia nieoczywistego piękna, spokoju oraz pewnej sentymentalności.
Anna Witek

Zapraszamy do obejrzenia prac przed biblioteką szkolna i tutaj

wystawa, prezentacja: prof. Anna Czepiec-Mączka

Dni Otwarte dla Ósmoklasistów

Drodzy Ósmoklasiści!
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w Dniu Otwartym już w najbliższy poniedziałek (11 kwietnia)!
Harmonogram wydarzeń

Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej

Zapraszamy !

Warsztaty teatralne uczniów z klas III

21 marca br. – w Światowym Dniu Poezji – uczennice i uczniowie z klas III h, III L, III S i III T uczestniczyli w zajęciach z interpretacji tekstu, które poprowadził aktor Pan Tomasz Schimscheiner.

Młodzież zachęcana była do  namysłu nad słowem, pracy z ciałem i emocjami,  odkrywania podstawowych zasad interpretowania tekstu, znalezienia własnego sposobu jego wypowiadania. Odkrycia jakości słowa jako formy komunikowania się. Wizyta w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego była też okazją do zapoznania się z powstałym w ubiegłym roku nowym kierunkiem aktorskim. Jest to pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce, która prowadzi pięcioletnie studia na tym kierunku. Uczniowie oprowadzani przez Panią Annę Cieślak – rzecznika prasowego uczelni zwiedzili budynek a także mieli kontakt z prodziekanem wydziału aktorskiego Panem Juliuszem Chrząstowskim. Spotkanie dopełniła rozmowa ze studentem, który opowiedział o zasadach studiowania aktorstwa, przygotowaniach do egzaminu  wstępnego oraz odpowiadał na pytania uczniów.

Zdjęcia: Julia Mostowik, klasa III T

Organizacja: prof. Anna Czepiec-Mączka

Skala pomocy jest ogromna – pismo Anny Korfel-Jasińskiej skierowane do krakowskich rodziców

Wielce Szanowni Rodzice Krakowskich Uczniów,

wojna w Ukrainie trwa od niemal miesiąca. 24 lutego 2022 roku to dzień, w którym życie nas wszystkich zmieniło się nieodwracalnie. Największe skutki rozgrywającego się dramatu odczuwają jednak dzieci, które były zmuszone uciekać z Ukrainy i z dnia na dzień odnaleźć się w zupełnie nowym, często niezrozumiałym dla nich środowisku. Sytuacji nie ułatwia też fakt przeżywania rzeczywistości wojennej, która nadal jest udziałem każdego z nich. Przecież wciąż w ich ojczystym kraju pozostają bliskie im osoby: walczący na froncie ojcowie i starsi bracia, ukochani dziadkowie i kuzyni, ulubieni nauczyciele, a także koleżanki i koledzy, z którymi do tej pory dzieliły szkolną ławę.

Pierwszy dzień wojny mającej miejsce tuż za naszą wschodnią granicą to również moment, od kiedy wszyscy pracownicy krakowskiej oświaty maksymalnie zaangażowali się w pomoc dzieciom uciekającym z Ukrainy oraz stworzenie im jak najlepszych warunków nauki w krakowskich szkołach. Niezależnie od ogromnego zaangażowania dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi, niezwykle budujące jest dla mnie także wsparcie okazywane przez Państwa Rodziców. Świadczy ono o ogromnej empatii i chęci dzielenia się dobrem z osobami, które potrzebują tego bardziej, niż kiedykolwiek do tej pory.

W ostatnich tygodniach każdego dnia otrzymuję wiele sygnałów świadczących o Państwa nieustającym zaangażowaniu w pomoc. Przejawia się ono na wiele sposobów. Fundują Państwo obiady dla dzieci z Ukrainy, które potrzebują nie tylko ciepłego posiłku, ale dzięki czasowi spędzonemu przy w szkolnej stołówce z polskimi rówieśnikami, mogą poczuć się jak w swojej ukochanej, ukraińskiej szkole, za którą tak bardzo tęsknią. Poświęcają Państwo czas wolny, kupując przybory szkolne, tornistry i podręczniki dla nowych uczniów, nie zważając także na wysokość wydatków z tym związanych. Zwracają Państwo uwagę swoich pociech na to, aby objęły szczególną troską nowe koleżanki i kolegów, którzy każdego dnia rozpoczynają naukę w krakowskich szkołach. To właśnie Państwa dzieci witają je z ogromną radością, pokazując szkołę i tłumacząc (niezwykle skutecznie, choć przeważnie nie porozumiewają się w tym samym języku!) jak wygląda szkolne życie w Polsce. Dzięki tym wszystkim działaniom uczniowie z Ukrainy czują się objęci szczególną opieką i choć przez chwilę mogą zapomnieć o trwającym koszmarze wojny.

Szanowni Państwo,

wszyscy mamy nadzieję, że wojna w Ukrainie skończy się jak najszybciej. Należy jednak pamiętać, że powrót uczniów do ławek w ich rodzinnych miejscowościach nie będzie możliwy z dnia na dzień. Tylko do tej pory w wyniku działań wojennych zostało zniszczonych 500 szkół w Ukrainie. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw, za sprawą których nauka polskich i ukraińskich dzieci będzie dla nich jeszcze bardziej komfortowa. Tworzymy oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy, zatrudniamy asystentów wielokulturowych, a w szkołach, w których brakuje miejsca, podejmujemy działania mające zapewnić dodatkową przestrzeń do nauki. Zapewniamy również pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, którzy tego potrzebują. Zarówno do dyspozycji dzieci i młodzieży, jak również Państwa Rodziców, pozostają szkolni pedagodzy i psycholodzy oraz eksperci zatrudnieniu w ośmiu samorządowych poradniach.

Raz jeszcze dziękując za dotychczasowe zaangażowanie bardzo proszę o nieustawanie w ludzkiej empatii i wyrozumiałości. Państwa czynne działanie jest budującym przykładem dla najmłodszych krakowian, którzy z każdym dniem stają się osobami jeszcze bardziej wrażliwymi na potrzeby innych. I co równie ważne: dzięki wyciągnięciu przez Państwa pomocnej dłoni, dzieci z Ukrainy będą do końca swojego życia dobrze wspominać czas spędzony w Polsce, pomimo niezwykle trudnych okoliczności związanych z trwającą wojną.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,
Anna Korfel-Jasińska
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

„Modlitwa o pokój”

Teatr Groteska – partner naszego 52. Festiwalu Małych Form Teatralnych przygotował utwór wykonywany przez ukraińską i rosyjską artystkę.
Śpiew: Sofiia Popova i Alona Szostak
Słowa: Małgorzata Zwolińska (do muzyki „Don’t cry for me, Argentina” Andrew Lloyda Webbera)
Aranżacja: Jerzy Zając

Podziękowania dla wolontariuszy z II LO – Krakowskie Zaduszki Jazzowe 2021

W dniach 27 – 30 października 2021 r. odbyły się 66. Krakowskie Zaduszki Jazzowe – najstarszy festiwal jazzowy w Europie. Na tegoroczną edycję składały się cztery koncerty główne i kilka wydarzeń towarzyszących. Uczniowie z naszej szkoły, jako wolontariusze, uczestniczyli w organizacji tych wydarzeń. Brali udział w pracach administracyjnych biura festiwalowego, obsługiwali widownię podczas koncertów festiwalowych oraz pracowali przy produkcji wszystkich koncertów – w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, Nowohuckim Centrum Kultury i Teatrze im. J. Słowackiego.
podziękowania

Organizatorzy docenili ich zaangażowanie, samodzielność, solidność i odpowiedzialność przygotowując podziękowania, w których wyeksponowali umiejętności organizacyjne, interpersonalne i komunikacyjne.
W działaniach wolontariatu uczestniczyło 26 uczniów. Z klasy 1f – Aleksandra Gurba, Magdalena Hajduk, Marlena Machnicka, Joanna Operacz, Aleksander Parasion, Filip Piekarz, Mateusz Różkowski, Marlena Walczyk, Marika Zuchara; z klasy 1h – Antonina Sikora, Julia Pietrzak; z klasy 2 c – Marta Grzegorzyca, z klasy 2h – Julia Brzykcy, Zofia Cichocka, Nikola Górecka, Weronika Kozłowska, Weronika Książek, Mikołaj Piestras, z klasy 3a – Iga Antoniak, Ewa Chabałowska, Katarzyna Topór, Zuzanna Moskała; z klasy 3d – Mikołaj Czermak; z klasy 3T – Maria Kacprzak, Matylda Strama i Weronika Zarębska.


Kilka słów od wolontariuszy:
„Wolontariat podczas Krakowskich Zaduszkach Jazzowych dał mi przede wszystkim możliwość zawarcia nowych znajomości, a był także szansą zaobserwowania pracy teatru od wewnątrz. W zależności od zadań, które nam przydzielono, nabyliśmy nowe doświadczenia związane z organizacją takich przedsięwzięć. Był to niezaprzeczalnie niezwykły i niezapomniany czas, który będę mile długo wspominać”.
Julia Pietrzak, klasa 1h

„Pracę wolontariusza Krakowskich Zaduszek Jazzowych uważam, za bardzo ciekawe doświadczenie. Pozwoliło mi ono nie tylko spędzić czas na tak zwanej „robocie papierkowej”, ale dało również możliwość poznania nowych osób i komunikacji z innymi ludźmi, co było świetnym treningiem dla moich zdolności językowych. Miło wspominam spędzony tam czas i w przyszłości chętnie zapiszę się do wolontariatu powtórnie”.
Marlena Walczyk, klasa 1f

„Udział w wolontariacie podczas Krakowskich Zaduszek Jazzowych był bardzo ciekawym doświadczeniem. Dał nam możliwość zobaczenia z bliska jak wygląda praca przy dużych wydarzeniach kulturalnych. Do naszych zadań należały m.in. pomoc za kulisami czy kontakt z gośćmi i artystami. Organizatorzy stworzyli bardzo miłą atmosferę. Dzięki pomocy przy koncertach mieliśmy też szansę usłyszeć świetną muzykę jazzową. Angażowanie się w takie inicjatywy zdecydowanie poszerza horyzonty i pozwala zdobyć nowe umiejętności, wiedzę czy poznać ciekawych ludzi”.
Iga Antoniak, klasa 3a

Koordynacja działań: prof. Anna Czepiec-Mączka, prof. Justyna Grzegorzyca

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022 / 2023

Drodzy Ósmoklasiści!

W roku szkolnym 2022 / 2023 planujemy uruchomić 8 klas o następujących profilach:

Szczegółowe opisy klas dostępne tutaj

Serdecznie zapraszamy Was do udziału

w Dniu Otwartym 11 kwietnia br. (poniedziałek).

Wszystkie ważne informacje dotyczące rekrutacji będą publikowane w zakładce https://www.sobieski.krakow.pl/rekrutacja/

Sierpień 2022
P W Ś C P S N
« Lip    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 485
W tym tygodniu: 3159
W sumie: 4306552

bip