Zakończył się ustny egzamin DSD II


15-12-2016 Wczoraj i dziś uczennice i uczniowie grup języka niemieckiego DSD II zdawali część ustną egzaminu. Przewodniczyli komisjom Pani Barbara Riedel-Baader i Pan Rolf Auris, a gościem honorowym podczas dzisiejszego egzaminu był Attaché Konsularny Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie Pan Achim Künsebeck. Wszyscy uczniowie zdali część ustną, a aż 20% zdających uzyskało najwyższą możliwą ilość punktów 24/24. Serdecznie gratulacje dla Naszych Zdających składają prof. Małgorzata Sobolewska i prof. Ilona Zych-Chodak.

Rozpoczęły się egzaminy języka niemieckiego DSD II

30-11-2016 Dziś uczennice i uczniowie z grup języka niemieckiego 3D1 oraz 3D2 przystąpili do pisemnej części egzaminu DSD II. Część ustna odbędzie się za dwa tygodnie. Tegoroczne grupy maturalne DSD prowadzą prof. Ilona Zych-Chodak i prof. Małgorzata Sobolewska.
DSD II 2016 egzamin pisemny

Pozdrowienia z Weimaru

Trójstronna wymiana Weimar 2016

Serdecznie pozdrawiamy z trójstronnej wymiany w Weimarze (Niemcy-Polska-Francja) prowadzonej w języku francuskim. Nasza szkoła reprezentowana jest przez 5 uczniów z różnych klas pod opieką prof. Doroty Loos i prof. Agaty Reichert-Zaczek. Uczniowie pracują nad projektem dotyczącym wierzeń, wartości i osiągnięć wspólnych dla tych trzech krajów. Ponadto zwiedzamy miasto Goethego i Schillera oraz Bauhaus, a jutro jedziemy do Buchenwaldu.

Szkolenie eTwinning

eTwinning szkolenie w  II LO w Krakowie 201628-10-2016 W naszej szkole odbyło się szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez ambasadora eTwinning (społeczność szkolna współpracująca za pomocą mediów elektronicznych oraz efektywna forma doskonalenia zawodowego nauczycieli) w Małopolsce, panią Dominikę Tokarz. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z systemem, zalogowanie szkoły oraz pokazanie nauczycielom możliwości nawiązywania współpracy bez granic. Szkolenie zorganizowała prof. Justyna Grzegorzyca.


Uczniowie i nauczyciele mogą wykorzystywać Internet we współpracy ponad granicami – współdziałać, wymieniać się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres możliwości edukacyjnych oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Cieszymy się, że dołączyliśmy do tego grona i będziemy informować o podejmowanych krokach. Wiedząc, że w realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy, już dzisiaj zapraszamy do współpracy.
Współpracę można rozpocząć z każdym zarejestrowanym w eTwinning nauczycielem, a w programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia i Turcja.

Polsko-niemiecki podręcznik historii dla II LO

Polsko-niemiecki podręcznik historii Europy cz.1 Europa Unsere Geschichte 1W ramach programu DSD II otrzymaliśmy pierwszą część podręcznika historii Europy w języku niemieckim. Wspólny podręcznik „Europa, Unsere Geschichte” opracowali historycy z obu krajów pod patronatem Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec, Witolda Waszczykowskiego i Franka-Waltera Steinmeiera. „Podręcznik ma charakter praktyczny, ponieważ od tej pory polscy i niemieccy uczniowie będą mogli poznawać wspólną historię Europy widzianą z tej samej perspektywy. Pozwoli to młodym ludziom lepiej zrozumieć wrażliwość historyczną sąsiadów, ułatwi dialog, pozwoli uwolnić się od stereotypów i nauczy większej tolerancji” – mówił szef polskiej dyplomacji podczas prezentacji książki w berlińskiej szkole im. Roberta Jungka.
Polsko-niemiecki podręcznik historii Europy cz.1
Z książki będą mogli korzystać wszyscy uczniowie znający język niemiecki. Z Ministrem Steinmeierem nasi uczniowie spotkali się podczas pobytu w Berlinie w roku 2009.

Sobieszczacy w Wiedniu w 333. rocznicę Victorii Wiedeńskiej

12-09-2016 Król Jan III Sobieski maszerował ze swoją armią do Wiednia dwa tygodnie, my wyjechaliśmy do stolicy Austrii i wróciliśmy do Krakowa w 24 godziny. Autokar z Krakowa wyjechał przed godziną szóstą rano i po kilku godzinach jazdy byliśmy na miejscu. Jechaliśmy razem z innymi uczestnikami centralnych uroczystości uczczenia 333. rocznicy Victorii Wiedeńskiej.


Najpierw wyjechaliśmy na Kahlenberg, czyli Łysą Górę (kahl – łysy), wzgórze, z którego król Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z armią wezyra Kara Mustafy. Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu Piotr Zapart (w Wiedniu nie ma żadnego pomnika upamiętniającego polskiego króla) razem z Dyrektorem Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego Gniewomirem Rokosz-Kuczyńskim złożyli wieniec na fundamencie przyszłego pomnika. Dziś w tym miejscu stoi pełnowymiarowa plansza, pokazująca rozmach pomnika projektu artysty rzeźbiarza Czesława Dźwigaja.


Zwiedziliśmy Kościół p.w. św. Józefa, gdzie król Jan III Sobieski modlił się przed decydującym starciem, a w muzeum przykościelnym widzieliśmy m.in. oryginalną szablę naszego patrona.


Następnym punktem programu było zwiedzanie Schönbrunn, dawnej letniej rezydencji rodziny cesarskiej i przejście trasą Imperial Tour przez 22 pomieszczenia zamku. Wieczorem przemaszerowaliśmy barwnym pochodem z sztandarami historycznymi, proporcami i lancami przez centrum Wiednia do Stephansdom, Katedry św. Stefana, budząc zachwyt i ogromne zainteresowanie Wiedeńczyków i turystów. W Katedrze uczestniczyliśmy w mszy świętej, która odbywała się dokładnie w godzinę zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego przed 333 laty.


Wieczorem spotkaliśmy się pod kościołem św. Augustyna z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej w Wiedniu Aleksandrem Korybut-Woronieckim. Polska delegacja złożyła kwiaty w miejscu, gdzie król Jan III Sobieski uczestniczył w mszy świętej po zwycięskim wjeździe do Wiednia. Oprócz naszych uczennic i uczniów w wyjeździe udział wzięli gimnazjaliści z Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Wolbromiu. Potem wyjazd powrotny i przed godziną szóstą rano byliśmy w Krakowie. Opieka prof. Małgorzata Sobolewska.

Zgłoszenia udziału w XV Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

OLMUczniowie zainteresowani udziałem w tegorocznej edycji zgłaszają się w terminie do piątku 21 października 2016 do godz. 08.00. Zgłoszenie udziału następuje poprzez przekazanie oryginalnej „Zgody na udział” do pobrania tutaj nauczycielowi pierwszego języka obcego (angielski 3,5 godzin, niemiecki DSD). Termin zgłoszenia 21.10.2016 jest z powodów organizacyjnych ostateczny. Etap szkolny odbędzie się 25 października 2016, wtorek, w godz. 08.00-10.00, zbiórka godz. 07.45 pod Aulą na II piętrze.

Stypendystka Ania pozdrawia z Frankfurtu

Ania pozdrawia z Frankfurtu 2016
05-07-2016 Anna Kmiecik kl. 2i z grupy DSD 2D1 prof. Ilony Zych-Chodak reprezentuje Kraków na Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży we Frankfurcie Internationales Jugendtreffen 2016 in Frankfurt. Ania została wybrana spośród kilkunastu kandydatów z krakowskich liceów biorących udział w konkursie zorganizowanym przez Instytut Goethego. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wniosku prof. Barbarze Riedel-Baader. Życzymy udanego pobytu!

Ania będzie reprezentować Kraków we Frankfurcie

Internationale Jugendtreffen Frankfurt 2016
Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 2i z grupy DSD 2D1 Anna Kmiecik pod opieką prof. Ilony Zych-Chodak będzie reprezentować Kraków na Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży we Frankfurcie Internationales Jugendtreffen 2016 in Frankfurt w dniach 26.6.- 16.7.2016. Ania została wybrana spośród kilkunastu kandydatów z krakowskich liceów biorących udział w konkursie zorganizowanym przez Instytut Goethego. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wniosku prof. Barbarze Riedel-Baader. Serdecznie gratulujemy!

Dzień Projektu Języka Niemieckiego „Fascynujące Niemcy”

Projekttag Faszinierendes Deutschland 2016 (1)06-06-2016 Społeczność szkolna mogła uczestniczyć dziś w Dniu Projektu Projekttag „Faszinierendes Deutschland”. Uczniowie grup DSD 2D1 oraz 2D2 przygotowali prezentacje i pytania quizowe pod opieką prof. Ilony Zych-Chodak i prof. Małgorzaty Sobolewskiej, a w konkursach brali również udział nauczyciele. Nagrody na Dzień Projektu ufundował Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, a projekt odbył się w ramach ogólnopolskiej akcji „dzien.de| der-tag.pl”. Gośćmi specjalnymi naszego Dnia byli na zaproszenie prof. Ilony Zych-Chodak niemieccy uczniowie przebywający na wycieczce w Krakowie. #2gether4more

07-06-2016 Przed zebraniem z Rodzicami w godzinach 16.40-16.55 na pytania konkursowe dotyczące Niemiec mogli odpowiadać Rodzice i wygrać jedną z pięciu nagród. Los przyznał nagrody Rodzicom z klasy 1b, 1f oraz 2e.

Projekttag 2016 (49)Projekttag 2016 (50)

Uroczyste rozdanie Dyplomów DSD II uczniom małopolskich szkół średnich

W dniu 30.05.2016 w naszej szkolnej auli odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów DSD II. Gościem honorowym ceremonii była Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej pani Agata Kornhauser-Duda.

W uroczystości udział wzięli: Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie pani Isolde Felskau, Wiceprezydent Miasta Krakowa pani Katarzyna Król, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie pani Aniela Kamińska, doradczyni do spraw programu DSD w Polsce pani Dorothea Burdzik,  Dyrektorzy i nauczyciele liceów, w których realizowany jest program DSD II oraz uczniowie, którzy zdali egzamin DSD II w tym roku. Dyplomy otrzymali uczniowie z krakowskich liceów: I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, III LO im. Jana Kochanowskiego, V LO im. Augusta Witkowskiego, VI LO im. Adama Mickiewicza, VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego oraz I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie i I LO im. Jana Matejki w Wieliczce. Najwyższy wynik z egzaminu DSD II uzyskał uczeń naszego Liceum – Grzegorz Antkiewicz z kl. 3e (opieka prof. Małgorzata Sobolewska). Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, dyplomy wręczyła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej pani Agata Kornhauser-Duda. Organizacja: attache kulturalny RFN w Krakowie pani Regina von Ahn, koordynator programu DSD II w Małopolsce pani Rita Bouthier oraz II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
Egzamin DSD II jest świadectwem znajomości języka niemieckiego niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych w Niemczech, zwiększa szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.
Część artystyczna: Dominika Kapusta (kl. 3a), Kinga Pijanowska (kl. 3d), Ewa Kowalska (kl. 1d) oraz chór szkolny II LO pod batutą prof. Agnieszki Jochymek-Treli. Prowadzenie: Daniela Wessa oraz Filip Ratajczyk (kl. 1j). Zdjęcia: Martyna Kołtun (kl. 2g)

Świetne wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego

Z dumą informujemy o świetnych wynikach naszych uczennic i uczniów uzyskanych w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego ‘Sprachdoktor 2015/2016′ pod patronatem Politechniki Wrocławskiej.
Filip Ratajczyk kl. 1j (opieka prof. Waldemar Grzebień) oraz Łukasz Bolek kl. 3g (opieka prof. Paweł Szulecki) zostali Laureatami konkursu i otrzymują nagrody rzeczowe.
Dyplom uznania za bardzo dobry wynik otrzymują:
Klasy III: Grzegorz Antkiewicz kl. 3e, Karolina Bojar kl. 3a, Anna Podstawska kl. 3c i Kinga Zmarz kl. 3c (opieka prof. Małgorzata Sobolewska).
Klasy II: Aleksandra Grab kl. 2c i Andrzej Łyko kl. 2c(opieka prof. Małgorzata Sobolewska), Kornelia Krawczyk kl. 2f (opieka prof. Ilona Zych-Chodak).
Klasy I: Wojciech Kurkiewicz kl. 1i i Aleksandra Sowa kl. 1f (opieka prof. Waldemar Grzebień), Tomasz Mysłajek kl. 1b (opieka prof. Małgorzata Sobolewska).
Dyplom uznania za dobry wynik otrzymuje Daniel Duchnowski kl. 2i z wynikiem dobrym (opieka prof. Ilona Zych-Chodak).
Serdecznie gratulujemy! Maturzyści mogą odebrać dyplomy u nauczycieli języka niemieckiego.

Zakończyła się Olimpiada Języka Niemieckiego

39 Olimpiada Języka Niemieckiego 2015/2016W dniach 1 – 3. kwietnia br. odbyły się w Poznaniu zawody finałowe 39 Olimpiady Języka Niemieckiego. Z radością informujemy, że wśród zwycięzców znalazła się uczennica kl. 1j Daniela Wessa, która zdobyła tytuł finalistki. Uczennicę przygotowywał prof. Waldemar Grzebień. Daniela uzyskała w ten sposób 100% wynik matury z języka niemieckiego (podstawowej i rozszerzonej lub dwujęzycznej) oraz inne preferencje podczas rekrutacji na studia wyższe. Serdecznie gratulujemy! Zdj.:www.ojn.wsjo.pl
Olimpiada Języka Niemieckiego 2015/2016

Konkurs Sprachdoktor – komunikat

Osoby zgłoszone do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego 'Sprachdoktor’ zapraszamy w środę 16.03.2016 o godzinie 12.45 do Auli szkolnej (zbiórka, podpisanie kart odpowiedzi). Konkurs rozpoczyna się punktualnie o godzinie 13.00 i trwa 45 minut.

Trójnarodowy polsko-niemiecko-francuski konkurs Young Europeans Award

konkurs

Nagrodą dla zwycięskiego zespołu jest pięciodniowy pobyt połączony z oficjalnym rozdaniem nagród w Brukseli. Zgłoszenia do 1 marca 2016 r. Konkurs organizowany jest we współpracy z Fundacją Allianz Kulturstiftung, Fundacją Hippocrène, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) i Francusko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, a patronat nad nim objęli ministerowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji.

39 Olimpiada Języka Niemieckiego uczennica w etapie centralnym

logo-OJNZ radością informujemy, że Daniela Wessa z grupy DSD 1D1 kl. 1j pod opieką prof. Waldemara Grzebienia zakwalifikowała się do etapu centralnego 39 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Eliminacje centralne odbędą się w dniach 01.- 03. kwietnia 2016 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Serdecznie gratulujemy!

Świetne wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego

Z dumą informujemy o świetnych wynikach naszych uczennic i uczniów uzyskanych w XIV Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego ‘Deutschfreund 2015/2016′ pod patronatem Politechniki Wrocławskiej.
Filip Ratajczyk kl. 1j (opieka prof. Waldemar Grzebień) oraz Aleksandra Grab kl. 2c (opieka prof. Małgorzata Sobolewska) zostali Laureatami konkursu i otrzymali nagrody rzeczowe. Filip zajął 4 miejsce w Polsce w kategorii klasy I, a Ola 15 miejsce w Polsce w kategorii klasy II-III.
Deutschfreund dyplom dla uczniów 2015-2016 (1)
Dyplom uznania za bardzo dobry wynik otrzymują: Karolina Bojar kl. 3a, Anna Podstawska kl. 3c, Tomasz Mysłajek kl. 1b (opieka prof. Małgorzata Sobolewska), Łukasz Bolek kl. 3g (opieka prof. Paweł Szulecki), Daniela Wessa kl. 1j (opieka prof. Waldemar Grzebień) i Kornelia Krawczyk kl. 2h(opieka prof. Ilona Zych-Chodak).
Dyplom uznania za dobry wynik otrzymują: Kinga Zmarz kl. 3c (opieka prof. Małgorzata Sobolewska) i Aleksandra Sowa kl. 1f (opieka prof. Waldemar Grzebień).
Serdecznie gratulujemy!

Bezpłatny kurs z języka niemieckiego

Dostęp tutaj. Cele dydaktyczne oparte na europejskich kryteriach ESOKJ. Kurs wspiera naukę języka obcego pod kątem określonych zawodów i sytuacji w miejscu pracy. Materiały powstały w oparciu o oczekiwania pracodawców odnośnie zastosowania języka niemieckiego w pracy. Moduły przystosowane są do nauki języka niemieckiego na poziomach od A2 do B2. Bezpłatne webinaria w dniach 10.2 oraz 15.03. Dla zainteresowanych instrukcja. Autorami kursu są m.in: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Technische Universität  Dresden, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytetem Karola w Pradze.

Wystawa na placu Szczepańskim

09/10-12-2015 Uczniowie grup języka niemieckiego 1n7, 1D2, 2D1, 2D2, 3D2, 2n3, 2n9 oraz 3n2 mieli lekcje języka niemieckiego z prof. Małgorzatą Sobolewską i prof. Iloną Zych-Chodak na placu Szczepańskim, gdzie trwa plenerowa wystawa plakatów z okazji 25-lecia zjednoczenia Niemiec.
Wystawa na placu Szczepańskim 1990-2015 (1) Wystawa na placu Szczepańskim 1990-2015 (2)

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 100
W tym tygodniu: 100
W sumie: 4956165

bip