Niemiecki Konkurs „FASZINATION AMERIKA – FASZINATION EUROPA”

3/7-03-2011 Paulina Serwńska kl. 3f (grupa DSD 3D1, opieka prof. Małgorzata Sobolewska) została laureatką konkursu Goethe Institut „Faszination Amerika – Faszination Europa”. 25 laureatów z pięciu krajów świata wyjechało w nagrodę w dniach 3-7 marca 2011 do Berlina na warsztaty i konferencję.

Z archiwum szkoły: FMFT

Z archiwum szkoły 2008-2010: język niemiecki

08.-11.03.2009 Wizyta w Berlinie

Czworo uczniów z naszego liceum pod opieką prof. Małgorzaty Sobolewskiej wyjechało do Berlina w ramach europejskiej współpracy szkół. W Dniu Europejskim, 9 marca 2009 r., odbyło się w auli naszej partnerskiej szkoły Bertolt-Brecht-Oberschule w Berlin Spandau spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych RFN p. Frankiem-Walterem Steinmeier (SPD). Na zdjęciu wizyta w Reichstagu i przemówienie prof. Małgorzaty Sobolewskiej w obecności Ministra Franka-Waltera Steinmeiera. Uczennice i uczniowie uczestniczący w projekcie: Anna Mirzyńska, Paulina Serwińska, Łukasz Brewiński i Piotr Brynkus.
Unsere Schülerinnen und Schüler kamen dank der engagierten Hilfe des Auswärtigen Amtes der BRD nach Berlin, um die Bertolt-Brecht-Oberschule kennen zu lernen. Am Europatag, dem 9. März 2009, kam der Bundesaußenminister der Bundesrepublik Deutschland Frank-Walter Steinmeier (SPD) an die Bertolt-Brecht-Oberschule.
2009 Wizyta w Berlinie II Liceum w Krakowie

2009 Wizyta w Berlinie II Liceum w Krakowie, Minister Steinmeier i prof. Sobolewska

2009 Wizyta w Berlinie II Liceum w Krakowie

08.04.2010 r. -11.04.2010 r. 33 Olimpiada Języka Niemieckiego

Uczniowie naszej szkoły J. Barańska 2i i K. Kucharczyk 3i pod opieką prof. Małgorzaty Sobolewskiej brali udział w etapie centralnym 33 Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu.
Etap pisemny odbył się w piątek 09.04.2010 w WSJO, a część ustna w sobotę 10.04.2010 na UAM.
Laureatką XIV miejsca 33 OJN została Joanna Barańska 2i (nauczyciel: A. Kornhauser-Duda).
Finalistą 33 OJN został Kevin Kucharczyk 3i (nauczyciel: M. Sobolewska).
Serdecznie gratulujemy naszym olimpijczykom! Prezentujemy zdjęcie z uroczystego rozdania dyplomów w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

33 Olimpiada Języka Niemieckiego II LO w Krakowie 2010

09-11.04.2010 33 Olimpiada Języka Niemieckiego

W tegorocznej edycji 33 OJN w etapie okręgowym startowało troje uczniów naszej szkoły. Do etapu centralnego zakwalifikowali się: Joanna Barańska kl 2i  (opiekun: prof. A. Kornhauser-Duda) i Kevin Kucharczyk kl. 3i  (opiekun prof. M. Sobolewska). Finał 33 OJN odbędzie się w dniach 9-11. kwietnia 2010 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, ul. Piekary 5. Życzymy powodzenia!

03-05.04.2009 32 Olimpiada Języka Niemieckiego Poznań 2009

Etap okręgowy 32 Olimpiady Języka Niemieckiego odbył się 14 lutego 2009r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród 26 uczestników było aż 4 uczniów naszej szkoły. Do etapu centralnego 3-5 kwietnia 2009 r. w Poznaniu zakwalifikował się Kevin Kucharczyk z klasy 2i (grupa 2V0 DSD C1) i zdobył tytuł Laureata X miejsca.
32. Deutsch-Olympiade. Die zweite Runde (Kreisrunde) fand am 14.02.2009 im Institut für die Deutsche Sprache der Jagiellonen Universität statt. Unter den 26 Teilnehmern waren auch vier Schüler unserer Schule. Ins Finale (3.-5.April 2009 in Posen) qualifizierte sich Kevin Kucharczyk Klasse 2i (Sprachgruppe 2V0 DSD C1) und belegte den zehnten Platz in Polen.

04-06.04.2008 Finał 31 Olimpiady Języka Niemieckiego Poznań 2008

W Poznaniu odbył się etap centralny 31 Olimpiady Języka Niemieckiego. W etapie szkolnym w całej Polsce startowało ponad 22 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Do etapu okręgowego w 14 okręgach zostało zakwalifikowanych 1250 osób, w części ustnej etapu okręgowego (wynik minimum 85% z testu pisemnego) udział wzięło 120 osób.
Do etapu centralnego Komitet Główny Olimpiady zakwalifikował 43 finalistów, w tym ucznia naszej szkoły Kevina Kucharczyka z klasy 1i. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych olimpiadach!

31 Olimpiada Języka Niemieckiego 2008 II LO Kraków

Egzamin DSD II 2010-2011

07.12. 2010 r. uczniowie z grup DSD 3d1 i 3d2 przystąpili do części pisemnej egzaminu, który składał się z trzech części – LV czytanie ze zrozumieniem, HV słuchanie ze zrozumieniem i SK wypracowanie na zadany temat. Po przerwie świątecznej 10.-14. stycznia 2011 r. odbyła się czwarta część egzaminu – MK egzamin ustny. Uczniowie uzyskali w tej części bardzo dobry wynik, z 35 zdających 86% uczniów zdało z wynikiem C1. Tegoroczne grupy DSD prowadziły prof. I. Zych-Chodak i prof. M. Sobolewska.

V Ogólnopolski Konkurs „Niemcy bez tajemnic”

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Niemczech i Języku Niemieckim „Niemcy bez tajemnic” organizowanym przez m.in. JU Junge Union Deutschlands.

2010 V Konkurs Niemcy bez tajemnic

02-12-2009 Pisemny egzamin DSD II

Pisemny egzamin DSD II dla 57 uczniów z liceów: II, V i VI w Krakowie odbył się w środę w naszej szkole w Sali Lustrzanej (hala sportowa). Egzamin rozpoczął się o godz. 8.40 tekstem z Leseverstehen, po pierwszej przerwie odbyła się część Hörverstehen, po drugiej przerwie zdający przystąpili do pisania wypracowania. Zakończenie egzaminu nastąpiło o godz. 13.35. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był prof. Rolf Maier, w składzie komisji zasiadali prof. M. Sobolewska, prof. W.Grzebień, prof. A.Wojtasiewicz (V L.O. w Krakowie) i prof. P. Moskała (VI L.O. w Krakowie).
W tym terminie do egzaminu DSD II na świecie przystąpiło prawie 20 000, w Polsce około 1000 a w Krakowie 118 kandydatów. Jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu to 1200 godzin lekcyjnych języka niemieckiego. Ostatecznego dopuszczenia do egzaminu dokonuje Komisja Centralna KMK w Berlinie. Za struktur? egzaminu odpowiada ZfA w Kolonii. Za realizację programu DSD odpowiadają specjalnie szkoleni polscy germaniści we współpracy z oddelegowanymi ekspertami z Niemiec na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zarówno realizowany program DSD II jak i formuła egzaminu DSDII oparte są o standardy zapisane przez Radę Europy.

04-05.09.2009 Szkolenie DSD II

Nauczyciele języka niemieckiego z Krakowa i Olkusza, w tym zespół germanistów II Liceum, wzięli udział w specjalnym szkoleniu DSD II, które prowadziła Koordynator DSD w Małopolsce p. Krystyna Götz. Konferencja odbyła się w VIII Liceum w Krakowie. Nauczyciele m.in. oceniali autentyczne prace uczniów z egzaminu DSD 2008/2009 oraz rozwiązywali zadania z HV i LV. W tym roku szkolnym wchodzi w życie nowa formuła egzaminu – dodatkowe typy ćwiczeń, inny sposób oceniania i nowe zasady wydawania dyplomów DSD II.
zdjęcia

01.06.2009 Próbny egzamin DSD II

Pilotprüfung. Próbny egzamin DSD C1 (części HV, LV, SK) odbędzie się w poniedziałek 1 czerwca 2009 r. w godz. 9.00-13.00 w szkolnej Auli. Szkoła zapewnia jeden słownik Duden Universalwörterbuch dla każdego zdającego. Zdajacy mogą mieć własne słowniki PL-DE-PL.
Egzamin próbny jest obowiązkowy dla wszystkich deklarujących udział w egzaminie.

28.04.2009 r. Rozdanie certyfikatów DSD C1 2009

We wtorek 28 kwietnia 2009 r. uczniowie z Małopolski, którzy przystapili w grudniu 2009 do egzaminu DSD C1, otrzymali z rąk Attaché Kulturalnego Konsulatu Generalnego RFN w Krakowie p. Jan-Phillipa Sommer i Koordynatora Egzaminu DSD C1 w Małopolsce p. Krystyny Götz certyfikaty DSD C1. Uroczystość odbyła się w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. czytaj całość

08.04.2009 Dzień Języka Niemieckiego

W środę 08 kwietnia 2009 odbył się Dzień Języka Niemieckiego, przygotowany przez naszych nauczycieli języka niemieckiego. W programie DJN znalazły się: wykład mgr Stanisław Frydla z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego p.t. Podróż do Niemiec, konkurs Jugend- und Umgangssprache, referat Kacpra Kutrzeby Rok 1968 i jego skutki, sudoku oraz niemieckie wiersze i zagadki językowe.

29.05.2008 r. Wręczenie dyplomów DSD C1 2008

Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie Pan dr Thomas Gläser zaprosił wszystkich maturzystów z niemieckich grup językowych na uroczyste rozdanie dyplomów DSD C1.
Uroczystość odbyła się w czwartek 29 maja 2008 r. w auli V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Studencka 12. Wśród uczniów wyróżnionych za wynik egzaminu DSD C1 byli: Jerzy Bukowczan (kl. 3c) – uzyskał najlepszy wynik w Krakowie i A. Piotrowska (kl.3e, prof. A. Kornhauser-Duda).
Die Einladung
Der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland Dr. Thomas Gläser gibt sich die Ehre, alle Diplomanden zu einer Feierstunde anlässlich der Übergabe der Deutschen Sprachdiplome Stufe 2 am Donnerstag, 29.
Mai 2008 um 10.00 Aula des V. Lyzeums ul. Studencka 12, Krakau.

28.03.2008 Wykład „Studia w Niemczech”

Am Freitag, den 28.03. 2008 um 10.00 Uhr findet am VIII. Lyzeum in der Aula eine wichtige Info-Veranstaltung über das Studieren in Deutschland statt. Frau Krystyna Götz hat drei DAAD-Lektoren, eine Vertreterin des Generalkonsulats und einige polnische Studenten, die bereits in Deutschland studieren, eingeladen. Geplant ist die Veranstaltung für 90 Minuten.

31.03.2008 Ang-niem Konkurs Translatologiczny

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu zaprasza uczniów wszystkich klas szkół średnich do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu translatologicznego „Walka o Indeks”. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.
czytaj całość

13-16.03.2008 r. Konferencja na UJ

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie organizuje w dniach 13-16 marca 2008 r. konferencję „Język Trzeciego tysiąclecia V”. Udział w wybranych wykładach biorą uczniowie z grupy DSD M1 (prof. Małgorzata Sobolewska). Program konferencji jest dostępny tutaj.
Die Krakauer Gesellschaft zur Verbreitung des Wissens über die sprachliche Kommunikation TERTIUM veranstaltet eine wissenschaftliche Konferenz zum Thema: „Sprache des dritten Jahrtausends V”. Teilnahme: Sprachgruppe M1 (Frau Sobolewska). Hier zum Anklicken das Programm.

Z archiwum szkoły: rok 2010

Wizyta uczniów z Izraela 2010

Program: Spotkanie polskiej i młodzieży ze szkoły Ohel Shem z Ramat Gan z Izraela. Program: spotkanie w Auli, wspólne warsztaty, zwiedzanie szkoły i taniec w szkolnej hali: polonez i hora. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Centrum Edukacyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich Wydziału Edukacji UMK oraz dyrekcji naszego liceum.

Ślubowanie klas I 2010

Program: Msza świeta koncelebrowana w Katedrze Wawelskiej, następnie przemarsz na Rynek Główny, akt ślubowania klas I i odegranie hejnału przez ucznia II Liceum.

Odsłonięcie tablicy memoratywnej 2010

Tablica memoratywna Generałów Polski Niepodległej, absolwentów II Liceum. Virtute et armis. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Kardynał Franciszek Macharski i Minister Andrzej Duda, Absolwent 2 L.O. Organizacja uroczystości Dyrektor II L.O. Marek Stępski i prof. Tomasz Podgórski. Chór szkolny pod batutą dyrygent Agnieszki Treli.

Uroczystość w Bractwie Kurkowym 2010

W dniu Święta Wojsk Lądowych Garnizonu Kraków odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy w Smoleńsku 2010. II Liceum reprezentował wicedyrektor Leszek Lupa. Głównym punktem uroczystości na Celestacie, które odbyły się 10 września 2010 r. w dniu Święta Wojsk Lądowych Garnizonu Kraków, było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej czterem honorowym braciom kurkowym krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego:
Ryszardowi Kaczorowskiemu ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie, Maciejowi Płażyńskiemu – b. marszałkowi Sejmu RP,
gen. Bronisławowi Kwiatkowskiemu – dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych RP,
gen. broni Włodzimierzowi Potasińskiemu – dowódcy Wojsk Specjalnych
oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia.

I miejsce w Konkursie Ministra Finansów 2010

W konkursie Ministerstwa Finansów i portalu edukacyjnego Edukator.pl na scenariusz filmu ekonomicznego trzyosobowy zespół naszej szkoły z klasy 3A pod opieką prof. Małgorzaty Sobolewskiej zdobył za scenariusz o szarej strefie w gospodarce p.t. „Nożycoręki” 1 miejsce i nagrody: laptopy dla członków zespołu i nauczyciela opiekuna oraz tablicę interaktywną dla szkoły. Dyplom podpisał Minister Jacek Rostowski.
Konkurs MF 2010

Nagroda dla filmu „Mała Matura 1947” 2010

Film „Mała matura 1947” zdobył nagrodę publiczności na festiwalu Regiofun. Część zdjęć nagrywano w II Liceum (zdjęcia). W filmie Janusza Majewskiego grają największe gwiazdy polskiego kina m.in. Marek Kondrat, Artur Żmijewski, Wojciech Pszoniak, Olgierd Łukaszewicz, Wiktor Zborowski, Marian Opania i Sonia Bohosiewicz. Premiera Małej Matury 1947 planowana jest wiosną 2011.

Turniej Gwiazdkowy II LO vs. V LO grudzień 2010

Mecz siatkówki i koszykówki. Gratulujemy zawodnikom i zawodniczkom II LO podwójnego zwycięstwa.

grudzień 2021
P W Ś C P S N
« lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 59
W tym tygodniu: 1278
W sumie: 4078024

bip