Spotkanie z Tomaszem Schimscheinerem „Aktorstwo teatralne a filmowe”

29 czerwca 2021 r. w Sali Senackiej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Dyrektor Marek Stępski wręczył Panu Tomaszowi Schimscheinerowi grafikę – podziękowanie za spotkanie z młodzieżą i nauczycielami z II Liceum Ogólnokształcącego.
Spotkanie Aktorstwo teatralne a filmowe, które zorganizowała online prof. Anna Czepiec-Mączka wraz z Kołem Kulturalnym, odbyło się 21 kwietnia 2021 r., a grafikę wykonała Zofia Figlarska z klasy 2e.
Aktor dokonał wpisu do Księgi pamiątkowej II LO zapewniając o sympatii, chęci ponownego spotkania w murach Sobieskiego i zapraszając do teatru.

Koło Kulturalne II LO – spotkanie z aktorem panem Tomaszem Schimscheinerem


W środę 21 kwietnia br. odbyło się spotkanie online z panem Tomaszem Schimscheinerem, zorganizowane przez prof. Annę Czepiec-Mączkę wraz z Kołem Kulturalnym. Nasz gość to znany aktor teatralny i filmowy, artysta przez lata związany z krakowskimi teatrami Bagatela, im. J. Słowackiego, Ludowym i Teatrem STU. Obecnie gra główną rolę w Teatrze Nowym Proxima w przedstawieniu o Stevenie Adlerze, perkusiście legendarnej heavy metalowej grupy Guns N’Roses. Jest wykładowcą Wydziału Aktorskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Temat spotkania brzmiał: Aktorstwo teatralne a filmowe, dlatego mogliśmy dowiedzieć się wiele nie tylko o relacji pomiędzy aktorem a widownią, ale również o tym, w jaki sposób Tomasz Schimscheiner wciela się w konkretne role i co uważa za niezbędne w swojej pracy. Nasze gość podkreślił wielką rolę widzów w tworzeniu klimatu spektaklu, bo przecież aktorzy nie mogą istnieć bez widzów, są równie ważni jak sam spektakl czy film. Grane postacie odnajduje w sobie, nie udaje, lecz staje się nimi.

Tomasz Schimscheiner bardzo uprzejmie i wyczerpująco odpowiadał również na wszystkie pytania, dzięki czemu mogliśmy poznać jego inspiracje filmowe i literackie, a ponadto zapytać o rady dla osób zainteresowanych sztuką. Aktor zaczytuje się w biografiach granych przez siebie osób, by móc dobrze je poznać (na potrzeby wcześniej wspomnianego spektalu o Guns N’Roses były to biografie Stevena Adlera i Ozzy’ego Osbourne’a) oraz jest fanem twórczości Christophera Nolana. Oglądając filmy, lubi wyszukiwać najdrobniejsze detale (np. tytuły książek na regale w “Interstellar”), zwraca uwagę na pracę kamery i to, w jaki sposób w filmach opowiadana jest historia.

Podczas spotkania padło również pytanie o radę dla tych uczniów naszej szkoły, którzy chcieliby rozpocząć w przyszłości własną przygodę z aktorstwem, ale z różnych powodów mają jeszcze wątpliwości. Odpowiedź była prosta – należy iść za głosem serca, rozważnie podążać za pasją, za tym, co daje nam radość i pcha do przodu. Uważam, że jest to świetna rada nie tylko dla przyszłych aktorów, ale też dla wszystkich, którzy po opuszczeniu murów naszej szkoły będą musieli wybrać konkretną drogę życia.

Dziękujemy Panu Tomasz Schimscheinerowi za to, że znalazł czas na to niezwykle inspirujące spotkanie. Dziękujemy Marcie Szaflarskiej z klasy 2d za perfekcyjne jego przeprowadzenie i Zosi Figlarskiej z klasy 2e za grafikę, którą przekazaliśmy naszemu gościowi, tym razem wyjątkowo zamiast kwiatów. Dziękujemy pani prof. Annie Czepiec-Mączce, która wszystko zorganizowała i bez której nasze spotkanie by się nie odbyło.

Zofia Betlej, kl. 2h

Organizacja: prof. Anna Czepiec-Mączka.

Sztuka ma człowieka ciągnąć w górę – spotkanie z aktorką Panią Agnieszką Mandat


W środę 11 marca 2020 w auli II LO odbyło się spotkanie uczniów II LO z aktorką Starego Teatru – Panią Agnieszką Mandat. Była to niecodzienna okazja do rozmowy o sztuce i życiu.
Zaproszona przez prof. Pawła Szuleckiego znakomita aktorka podzieliła się z publicznością interesującymi opowieściami o początkach swojej kariery, opowiadała o wyzwaniach związanych z wykonywaną pracą, o specyfice aktorstwa filmowego i teatralnego.
Udzieliła kilku cennych rad dla przygotowujących się do zawodu aktora, a szczególnie dla osób aplikujących na Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Rozmowa dotyczyła też roli aktorki w filmie „Pokot” w reż. Agnieszki Holland z 2016 roku, który powstał na kanwie powieści Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych”.
Interesująco opowiedziała między innymi o współpracy z czworonogami na potrzeby planu filmowego, a także o tym jak film zaistniał w odbiorze społecznym.
Zapytana o ważną w Jej życiu książkę, zarekomendowała Biblię, której fragment odczytała. Według Niej jest to źródło uniwersalnych dla człowieka wartości, takich jak wierność, godność czy pokora. Biblia jest odwiecznym skarbcem natchnienia dla artystów.
Spotkanie z Panią Agnieszką Mandat, człowiekiem sceny i ekranu, które zgromadziło wielu miłośników teatru i filmu z „Sobieskiego”, było bardzo inspirujące.
Słusznym wydaje się stwierdzenie wypowiedziane przez aktorkę, że „Sztuka powinna człowieka ciągnąć w górę”.
Tekst: Wiktor Klamra (klasa 2d)
Prowadzenie: Anna Suruło kl. 3h, Mikołaj Marcinowski kl. 3h i Andrzej Szablewski kl. 3a.
Zdjęcia: Sara Zawadzka kl. 3h i Marika Żak kl. 1N.
Organizacja: prof. Paweł Szulecki i prof. Anna Czepiec-Mączka.

Spotkanie z dr. Michałem Rusinkiem


Nasze liceum miało przyjemność gościć dr. Michała Rusinka – sekretarza Wisławy Szymborskiej, doktora nauk humanistycznych, literaturoznawcę, tłumacza, pisarza, a także wykładowcę na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Przyjął on zaproszenie prof. Anny Czepiec – Mączki w ramach kolejnego już spotkania z cyklu „Moje fascynacje czytelnicze. Opowiem o …”.
Spotkanie rozpoczął Pan Dyrektor Marek Stępski od powitania wszystkich zebranych i odczytania napisanego przez siebie moskalika:
Kto powiedział, że tu w Dwójce
W zacnych murach się nie czyta,
Tego wyzwę w słownej bójce
Pan Rusinek zaś przepyta.
W trakcie rozmowy z prowadzącymi dr Michał Rusinek podzielił się z nami spostrzeżeniami dotyczącymi współczesnego języka polskiego. Dowiedzieliśmy się, iż zapożyczenia są czymś naturalnym i koniecznym, ważna natomiast jest świadomość językowa każdego użytkownika polszczyzny, która pozwala na poprawne wypowiadanie się. Przykładem może być chociażby „słowo roku” 2017 „XD”, z którym nawet językoznawcy mieli wiele problemów.
Nie mogło również zabraknąć wspomnień związanych ze współpracą z Wisławą Szymborską. Dr Rusinek wspominał, iż poetka była bardzo skromną osobą, z czego zresztą słynęła. Kiedy pisał jej biografię, starał się tak formułować myśli, aby sama Noblistka była zadowolona. Pisał szczerze, nic nie dodając, opisując poetkę taką, jaką była. W wypowiedzi nasz gość przywołał anegdoty, jak chociażby opowiastki o pierwszym spotkaniu, jeszcze wtedy studenta polonistyki, ze znaną autorką wierszy oraz o zabawnych zdarzeniach z jej życia, w tym o rozmowie z królem Szwecji Karolem Gustawem XVI w czasie Balu Noblowskiego.
Warto ponadto wspomnieć o tym, że dr Michał Rusinek został współzałożycielem Fundacji im. Wisławy Szymborskiej, która zajmuje się m.in. opieką nad dorobkiem twórczym pisarki, a także działalnością popularyzatorską i edukacyjną w zakresie propagowania polskiej kultury. Zwraca przy tym szczególną uwagę na propagowanie idei tolerancji i dialogu. Ważnym celem fundacji jest również wsparcie dla twórców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Od 2013 r. Fundacja przyznaje Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej za tomiki poetyckie wydany w języku polskim lub przełożone na język polski.
Ciekawi byliśmy, co czyta człowiek, który zawodowo zajmuje się literaturą i językiem. Okazuje się, że przede wszystkim są to reportaże, w tym Ryszarda Kapuścińskiego, Marcina Szczygła i szeroko rozumiana literatura faktu, np. reportaże Hanny Krall. Bardzo ceni sobie również poezję polską, wiersze Adama Zagajewskiego, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej.
Na koniec zapytaliśmy jeszcze o receptę na dobrą mowę. Odpowiedź była zaskakująca, bo dowiedzieliśmy się, że nikt niczego takiego nie wymyślił . W każdym z nas można znaleźć coś niezwykłego, albo w gestykulacji, albo w sposobie przemawiania. Ważna jest prawda przekazu. Wystarczy sięgnąć głębiej do swojego serca i umiejętności, aby stać się interesującym mówcą.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Trudno było nam się rozstać tak barwnym i dowcipnym prelegentem. Nasz gość zgodził się jednak na pamiątkowe zdjęcia z wszystkimi chętnymi.

Prowadzący: Anna Suruło, klasa 3h, Andrzej Szablewski, klasa 3a.
Zdjęcia: Sara Zawadzka, klasa 3h.
Tekst: Aleksandra Gromotka, i Gabriela Chechelska, klasa 1t.
Organizacja: prof. Anna Czepiec-Mączka.

Nowy wymiar Klubu Wyspiańskiego!


Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zainaugurował nowy projekt literacko-teatralny skierowany do młodzieży należącej do Klubu Wyspiańskiego. Podczas cyklu spotkań z udziałem m.in. Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Krzysztofa Głuchowskiego, Kierownika Literackiego Jakuba Roszkowskiego oraz Szefa Działu Ideowego Piotra Augustyniaka uczniowie będą dyskutowali i interpretowali tekst literacki (wybrany został „Proces” Franza Kafki w nowym tłumaczeniu J. Ekiera), następnie spróbują zaadaptować wybrane fragmenty na wersję sceniczną, by na samym końcu popracować nad scenkami aktorskimi. Pierwsze zajęcia były rozgrzewką przed rzetelną pracą nad tekstem i adaptacją Procesu. Zintegrowaniu uczniów z klas 1i, 2a, 2e, 2h i 3a służyły wprawki aktorskie wokół „pewnego dialogu”.

Cykl spotkań organizowanych przez bibliotekę szkolną II LO Moje fascynacje czytelnicze. Opowiem o…. – spotkanie III – gość: Ewa Lipska


09-10-2018 Dziś nasze liceum miało przyjemność gościć Ewę Lipską – poetkę, felietonistkę, dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu w latach 1995-97, członkinię-założycielkę Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ewa Lipska przyjęła zaproszenie prof. Anny Czepiec-Mączki w ramach cyklu spotkań organizowanych przez bibliotekę szkolną II LO Moje fascynacje czytelnicze. Opowiem o….

Podczas spotkania mogliśmy się dowiedzieć wiele nie tylko o jej utworach, ale także o samej autorce, poruszaliśmy tematy egzystencjalne, problem przemijania współczesnego świata oraz zagubionego w nim człowieka. Tytuły niektórych tomików poetki, jak np. „Czytnik linii papilarnych” i „Pamięć operacyjna” sugerują, że Ewie Lipskiej bliska jest technologia i postęp, docenia ich możliwości, choć widzi również zagrożenia – przy czym niezmiennie ważny pozostaje człowiek jako źródło fascynacji i lęków.
Odczytując „dentystyczny” fragment najnowszej pozycji literackiej, która prezentuje rozmowy Stanisława i Tomasza Lema z Ewą Lipską poznaliśmy specyficzny humor poetki i charakter relacji z ważnymi dla niej osobami. Podczas spotkania zapytaliśmy o znajomość z Wisławą Szymborską oraz o współpracę z Markiem Grechutą, Grzegorzem Turnauem i Skaldami. Poetka opowiadała o magicznych miejscach związanych z literaturą w Wiedniu i o wymagającym przełożonym w pracy – Władysławie Bartoszewskim. Z nostalgią mówiła o przeszłości kulturalnej Wiednia i Krakowa. Wskazała na swoje młodzieńcze fascynacje czytelnicze – Faulknera, Hemingwaya, Remarka, Manna i literaturę iberoamerykańską. Ewa Lipska ujęła publiczność rozmyślaniami o matematyce jako poezji oraz zachwytem nad jej wykładaniem i studiowaniem.

Interesującym i zmuszającym do refleksji zakończeniem spotkania było odczytanie przez autorkę fragmentów prozy poetyckiej z tomiku „Droga pani Schubert”.
Pozostaliśmy z niedosytem z powodu zbyt szybkiego zakończenia tak ciekawej rozmowy, ale też z przemyśleniami na temat natury ludzkiej i poezji.
Ważną, godną zapamiętania jest myśl, którą Ewa Lipska podzieliła się z nami – nie jest ważna interpretacja, szukanie odpowiedzi na pytanie: „co autor miał na myśli?” – ważne, co Ty – odbiorca – czujesz, czytając poezję teraz, w tym momencie, jakie towarzyszą Ci emocje, nastrój. Poezji nie trzeba rozumieć – warto ją czuć.
Prowadzenie spotkania: Anna Kulma kl.3j, Aleksandra Łabędzka kl. 3j.
Wykonanie piosenki Nie baw się więcej kulą ziemską (słowa Ewa Lipska): Małgorzata Grad kl. 3i.
Nagłośnienie: Mikołaj Marcinowski kl. 2h.
Zdjęcia: Aleksandra Piechota kl. 3j.

Sobieski w Słowackim. Klub Wyspiańskiego – przestrzeń do rozmowy.

2 lutego br. uczniowie klas I i II uczestniczyli w spektaklu „Z biegiem lat, z biegiem dni [gdzie jest Pepi]” w reżyserii Agnieszki Glińskiej w Teatrze im. J. Słowackiego.

Punktem wyjścia do opowieści teatralnej był spektakl „Z biegiem lat, z biegiem dni” z roku 1978, wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdę i wystawiony na scenie Starego Teatru w Krakowie. Opowieść o dwóch rodach żyjących na przełomie XIX i XX wieku w szerokim młodopolskim kontekście z wieloma wątkami – roli sztuki, artysty, emancypacji połączona została z osobistą historią reżyserki – opowieścią o prababci – Pepi, a raczej jej nieobecności spowodowanej śmiercią w obozie zagłady.

Dyskusję młodzieży z aktorami, występującymi w spektaklu,  poprowadził prof. Piotr Augustyniak. Rozmowa stała się przestrzenią do wymiany spostrzeżeń o spektaklu oraz głębszych refleksji dotyczących przenikania się historii i teraźniejszości. Sprowokowała do odwagi w próbach formułowania opinii o dotyczących nas wszystkich kwestiach – zagładzie Żydów, emancypacji, multikulturowości, procesie wypierania i zapominania. Uświadomieniu, że przeszłość ciągle jest w nas. Po raz kolejny uczniowie mogli poczuć, jak ważne są kontakt z teatrem, doświadczanie sztuki teatralnej –  jak wiele niosą ze sobą emocji, jak poruszają, skłaniają do przemyśleń. Myślimy już o kolejnej wizycie w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

Organizacja:  prof. Anna Czepiec-Mączka

Zdjęcia: Aleksandra Piechota kl. 2j, Andrzej Szablewski kl. 1a

 

Klasa 1d w Opolu na wycieczce Szlakiem Piastów Opolskich i Polskiej Piosenki


28-09-2017 Klasa 1d wróciła z wycieczki dydaktycznej do Opola. Zwiedziliśmy m.in. Klasztor Franciszkanów, Muzeum Śląska Opolskiego z fascynująca galerią sztuki malarskiej, Muzeum Uniwersytetu Śląskiego, Kaplicę św. Wojciecha, śpiewaliśmy w Amfiteatrze Opolskim i świetnie bawiliśmy się w Muzeum Polskiej Piosenki. Opieka wychowawczyni prof. Małgorzata Sobolewska i prof. Agata Reichert-Zaczek. Naszym przewodnikiem w Opolu była Pan Jerzy Rudawa.

Miesiąc Bibliotek Szkolnych – spotkanie z pisarzem

Miesiąc Bibliotek Szkolnych 201606-10-2016 W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży odbyło się spotkanie z polskim pisarzem fantastycznym i publicystą Andrzejem Pilipiukiem, w którym uczestniczyli m.in. uczniowie z II LO: Joanna Skoczeń kl. 3a, Marcin Pomarański kl. 1a, Wojciech Banaś z klasy kl. 1c, Jakub Głąb kl. 1d i Kacper Kozioł kl. 1e.
Podczas spotkania Andrzej Pilipiuk z dystansem opowiedział o wybieranych tematach do swoich powieści, opowiadań. Rozległa wiedza autora oraz barwny styl tworzyły interesujący charakter tego spotkania autorskiego. Zadawane pytania świadczyły o zainteresowaniu czytelników zarówno postaciami konkretnych bohaterów jak i warsztatem pracy pisarza. Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka i prof. Elżbieta Kramarz.

X Noc Teatrów w Krakowie

Noc Teatrów Kraków 2016Tegoroczna X już edycja Nocy Teatrów odbędzie się w nocy z 17 na 18 września br. (sobota/niedziela), a przedstawienia odbywać się będą w salach krakowskich teatrów i w plenerze. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, ale na większość spektakli obowiązują nieodpłatne wejściówki. Program Nocy Teatrów

Zaproszenie na Noc Muzeów 2016

Noc Muzeów 2016 KrakówW Nocy Muzeów 2016, która odbędzie się 13/14 maja udział weźmie 25 muzeów; wraz z oddziałami będzie to 47 placówek muzealnych. Wstęp na wszystkie przedsięwzięcia jest wolny – w wybranych muzeach konieczna jest rezerwacja miejsc (np. Podziemia Rynku, Fabryka Schindlera, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce). Program

„Mała matura 1947” w murach II LO

Mała matura 1947 - spotkanie z twórcami 2016 (2)11-03-2016 Dziś w auli szkoły gościliśmy wybitnych artystów, absolwentów naszego liceum: znakomitego reżysera Pana Janusza Majewskiego (matura 1949) oraz wspaniałą aktorkę Panią Dorotę Segdę (matura 1984). Opowiadali nam o filmie „Mała matura 1947” kręconym w murach Sobieskiego, którym reżyser i scenarzysta Janusz Majewski powraca do czasów swojej gimnazjalnej młodości w trudnych i tragicznych latach tuż po wojnie. Były wspomnienia z czasów nauki w naszej szkole, anegdoty i nostalgia…Dyrektor Leszek Lupa serdecznie podziękował naszym Gościom za przybycie.


Organizatorem spotkania był prof. Paweł Szulecki, prowadzenie Aleksandra Rogoż kl. 1f i Piotr Dziewałtowski-Gintowt kl. 2a. Zdjęcia: prof. Paweł Szulecki i prof. Marta Kobylińska.
A tak wyglądała szkoła w roku 2010 podczas kręcenia zdjęć do filmu (zdjęcia Archiwum II LO):

Maciej Stuhr z wizytą w szkole

Maciej Stuhr, Absolwent II LO, z wizytą w szkole 2016 (2)
05-03-2016 Dziś gościliśmy w naszej szkole Pana Macieja Stuhra, absolwenta II LO, wybitnego aktora filmowego i teatralnego oraz znakomitego felietonistę „Zwierciadła”. Uczestnikami spotkania w sali lustrzanej byli nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci Sobieskiego. Spotkanie prowadził Antoni Szymanowicz z klasy 2j. Nasz Gość opowiadał o swoich latach w II LO, FMFT, studiach na Wydziale Psychologii UJ i w Akademii Teatralnej, wyborach artystycznych oraz specyfice pracy w teatrze. Na końcu spotkania pytania zadawali uczniowie. Organizatorem spotkania był prof. Paweł Szulecki. Autorem zdjęć jest absolwent II LO Paweł Wodnicki.

„The Canterville Ghost” – teatr w języku angielskim

Teatr w języku angielskim THE CANTERVILLE GHOST 2016  (2)10-02-2016 Wczoraj i dziś  uczniowie grup języka angielskiego obejrzeli przedstawienie teatralne oparte na sztuce Oscara Wilde’a „The Canterville Ghost” przygotowane przez TNT Theatre Britain, rodzaj objazdowego teatru, którego nadrzędnym celem jest szerzenie angielskiej i amerykańskiej kultury w krajach europejskich. Przedstawienie odbyło się w sali Centrum Kultury ROTUNDA przy ul. Oleandry 1.

Teatr w języku angielskim THE CANTERVILLE GHOST 2016  (1)

Aktorski sukces Absolwentki II LO

Nasza szkoła szczyci się wieloma wybitnymi polskimi aktorkami i aktorami. Sobieszczacy są również wśród młodego pokolenia aktorek i aktorów. Adrianna Kućmierz, Absolwentka II LO z roku 2008, Absolwentka 2014 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, zdobyła I Nagrodę ex aequo 51. Studenckiego Festiwalu Piosenki Kraków 2015. Adrianna nie zapomina o szkole, gościliśmy ją w 2013 r. podczas uroczystego odsłonięcia przez Dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie Andrzeja Seweryna tablicy pamiątkowej poświęconej Arnoldowi Szyfmanowi. Adrianna Kućmierz FPS 2015 w Krakowie, zdj: facebook.com/adriannamajakucmierz

Arcydramat „Dziady” Wrocław

29-10-2015 Najważniejszą sztuką teatralną w Polsce są Dziady Adama Mickiewicza, które słusznie zyskały miano arcydramatu. Jego ponadstuletnia obecność w systemie edukacji odcisnęła trwały ślad na polskiej kulturze.
Wrocław Dziady, 2015.

Wczoraj uczniowie klas 2e,2f,3a,3i obejrzeli ten spektakl w Teatrze Polskim w Wrocławiu. Kultową inscenizację „Dziadów” – po raz pierwszy w historii polskiego teatru zgodnie z oryginałem bez skrótów 270 minut -części I, I, IV i wiersz Upiór reżyserował Michał Zadara, a w roli głównej oklaskiwaliśmy Bartosza Porczyka (m.in. 'Ambassada’). Sobieski akcent: Podczas spektaklu Gustaw wręczył osobie z publiczności prezent z uczty duchów i otrzymała go uczennica klasy 2e. Wyjazd zorganizowała prof. Katarzyna Wilkosz. Opiekę nad młodzieżą sprawowały również prof. Małgorzata Ścibior-Szeremeta i prof. Małgorzata Sobolewska.

Spotkanie z Panią Aliną Dabrowską

19-10-2015 Dziś odbyło się Auli spotkanie z Panią Aliną Dąbrowską, więźniarką obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w latach 1942-1945. Wizyta Pani Aliny Dąbrowskiej było niepowtarzalną okazją poznania historii widzianej oczyma uczestnika wydarzeń, a nietypowa lekcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych w Auli uczniów. Organizacja: klasa 2f pod opieką prof. Katarzyny Jedynak i prof. Olgi Błyskal. Zapraszamy w przyszłości na kolejne spotkania, poprzednimi gośćmi klasy f były wnuki Absolwenta II LO Leona Chwistka.

Dzień z poezją najnowszą

poezja-najnowsza-201508-10-2015 Kim są młodzi poeci? O czym piszą? Jak czytać i interpretować ich wiersze? Na takie pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas warsztatów interpretacji poezji najnowszej, które odbyły się dziś w naszej szkole. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z tekstami m.in. Andrzeja Sosnowskiego, Miłosza Biedrzyckiego, Szczepana Kopyta czy Seweryna Górczaka i porozmawiać o odczuciach związanych z lekturą. Dyskusję prowadziła poetka, krytyk literacki, doktorantka UJ – Monika Brągiel, a spotkanie przygotowała prof. Małgorzata Ścibior-Szeremeta.

Fotorelacja z wymiany z Liceo Beccaria w Mediolanie

07-10-2015 W dniach od 30 września do 7 października 2015 r. 26 uczennic i uczniów naszego Liceum pod opieką prof. Elżbiety Potępy oraz prof. Anny Wierzbickiej brało udział w wymianie międzyszkolnej z Liceo Beccaria w Mediolanie. Młodzież gościła u rodzin swoich włoskich rówieśników oraz brała udział w lekcjach.
Wymiana z Mediolanem 2015.
Ponadto uczniowie II Liceum mieli okazję zobaczyć główne atrakcje turystyczne Mediolanu takie jak Katedra Duomo, Santa Maria Delle Grazie, Piazza Sant’Ambrogio czy zamek Sforzów. Dodatkowymi punktami programu był rejs po jeziorze Como, spektakl baletowy w operze La Scala oraz wycieczka na wystawę Expo 2015.

Dla uczniów najważniejsza jednak była możliwość bezpośredniego poznania włoskiej kultury i zwyczajów oraz nawiązanie znajomości, a nawet przyjaźni z włoskimi rówieśnikami. „Wymiany oraz wyjazdy tego typu są doskonałą okazją do poznania nowych ludzi, nowej kultury, nabrania nowego spojrzenia na świat.” (Ania Z.)
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy z Liceo Beccaria, czekamy na Waszą kwietniową rewizytę w Krakowie!

Spotkanie z Danutą Stenką

13.05.2015 r. gościła w naszej szkole Pani Danuta Stenka – wybitna polska aktorka. Spotkanie w auli z młodzieżą naszej szkoły prowadziła uczennica klasy 2a Anna Rzemińska. Organizatorem kolejnego z cyklu spotkań z wybitnymi aktorami był prof. Paweł Szulecki. Serdecznie dziękujemy za wizytę w naszej szkole! Zdj.: Marianna Pasińska, Paweł Szulecki, postprodukcja Marta Kobylińska-Kędzior.

TEDxKazimierz – międzynarodowa konferencja edukacyjna

plakatW dniu 23 maja 2015 w Żydowskim Muzeum Galicja przy ulicy Dajwór 18 w Krakowie odbędzie się TEDxKazimierz –  międzynarodowa konferencja edukacyjna. Prezentacje prowadzone będą w języku polskim i angielskim, wstęp wolny.  Liczba miejsc ograniczona, aby wziąć udział należy się zarejestrować. Więcej informacji tutaj.
Motywem przewodnim jest „Wiek nie jest barierą” łączący artystów, naukowców, ludzi biznesu.

Spotkanie z Absolwentem II LO

W dniu 21.XI.2014 r. gościł w naszej szkole Pan Aleksander Fabisiak – wybitny aktor, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i absolwent II LO z roku 1963. Szanownego gościa powitał dyrektor Marek Stępski. Spotkanie w auli z młodzieżą naszej szkoły prowadziła Redaktorka Naczelna „Famy” Anna Rzemińska kl. 2a. Organizatorem kolejnego z cyklu spotkań z wybitnymi aktorami był prof. Paweł Szulecki. Bardzo dziękujemy za wizytę! Zdj.: Marta Kobylińska-Kędzior, Paweł Szulecki, archiwum szkoły.
2014-11-21 Spotkanie z Aleksandrem Fabisiakiem (9)

Jan Boba – spotkanie z absolwentem

20-03-2014 W w naszej szkole gościł wybitny muzyk jazzowy Jan Boba, Absolwent II LO z 1960 roku. Pan Boba spotkał się z opiekunami FMFT – prof. Ireną Augustyńską i prof. Leszkiem Mrugalskim oraz udzielił wywiadu redakcji FAMY (Annie Rzemińskiej i Piotrowi Śladowskiemu).
Zdjęcie nr 3:boba-jazz-band.pl

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 14
Dzisiaj: 1133
W tym tygodniu: 5946
W sumie: 4973465

bip