Drużyna II Liceum Ogólnokształcącego wygrała III edycję Pucharu Polski Debat Oksfordzkich


Miło nam poinformować, że drużyna II Liceum Ogólnokształcącego w składzie Weronika Sęk , Julia Tomczak, Paulina Rogala, Patrycja Słapczyńska wygrała III edycję Pucharu Polski Debat Oksfordzkich – tym samym kolejny raz broniąc tytuł najlepszej drużyny w Polsce.

link do debaty finałowej:

https://www.facebook.com/events/1063407801294825/?ref=newsfeed

Gratulujemy serdecznie!

Opiekun: dr Olga Błyskal

Udział klas artystyczno-architektonicznych w projekcie „Akademia Artystyczna – Kazimierz wokół linii i pięciolinii”


Prof. Marek Batorski jest koordynatorem merytorycznym, autorem programu oraz wykładowcą w projekcie artystycznym „Laboratorium Zmysłów”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest organizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
W szkoleniu „Akademia Artystyczna – Kazimierz wokół linii i pięciolinii” – 3 edycja uczestniczyły klasy 1e ,1h i 1g. Warsztaty odbywały się w dniach 12.06. -21.06 .2023 i trwały łącznie 18 godzin.
Wykłady dla naszych uczniów prowadzili także wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
Zakres szkolenia:
– warsztaty muzyczne,
– warsztaty graficzne -linoryt,
– technika akwareli,
– plener miejski,
– wykład na temat muzyki jazzowej,
– koncert jazzowy,
Uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty z ukończonego szkolenia.
Przedstawiamy fotki z koncertu-wykładu o historii jazzu oraz przykładowe prace naszych uczniów.

Opieka: prof. Marek Batorski

Certyfikaty DKMS

Wyniki Olimpiady Zwolnieni z Teorii

Miło nam poinformować, że wszyscy uczniowie klasy 2d o profilu menedżersko – ekonomicznym zrealizowali w tym roku szkolnym projekt społeczny w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ponadto zespół uczniów w składzie: Bruno Socha, Zofia Rusnak, Filip Łyczko, Emilia Wietrzny, Kamil Świątek, Franciszek Dynda, Izabela Jankovic, Barbara Kowalczyk, Oliwia Nowakowska i Wiktoria Dudzińska został uhonorowany nagrodą Brązowych Wilków za projekt Żywieniowe Love.  Przedsięwzięcie było realizowane w formacie Wydarzenie Publiczne. Pozostali uczniowie zorganizowali zbiórkę klocków Lego i warsztaty w Domu Dziecka oraz zbierali krew w ramach wydarzenia Dwójka kujka, krew dla Wujka.


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Opieka: dyr. Wioletta Nogaj

Współpraca z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Podziękowania dla Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za patronat naukowy nad klasą 1h o profilu medialno-prawnym. Klasa 1 h ukończyła drugi semestr zajęć odbywających się w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach patronatu uczelni nad klasą o profilu medialno-prawnym. Projekt jest realizowany dzięki zaangażowaniu pani dr Agnieszki Kubiak-Cyrul (prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych), pani prof. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz (prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej) i pani Anny Cieślak (kierowniczki studia telewizyjnego KA AFM, koordynatorki ds. organizacyjnych na Wydziale Aktorskim) oraz pana dyr. II LO Marka Stępskiego, pani prof. Anny Czepiec- Mączki oraz pani prof. Katarzyny Kamizeli. Uczniowie zdobywali wiedzę oraz rozwijali  umiejętności i pasje podczas wykładów, które prowadzili: pan prof. Jan Widacki, pani dr Iga Bałos-Stoczewska, pan dr Paweł Klimek, pani dr Kinga Piwowarska; warsztatów dziennikarskich pod opieką pani Anny Cieślak, pana Tadeusza Gałki, Magdaleny Oleszkowicz-Gałki oraz warsztatów aktorskich z panem dr. Dariuszem Starczewski, panią Zofią Zoń i panem Tomaszem Dajewskim. Pan Dyrektor II LO Marek Stępski w imieniu II Liceum, uczniów klasy o profilu medialno-prawnym oraz ich rodziców, opiekuna projektu pani Anny Czepiec- Mączki oraz wychowawcy pani Katarzyny Kamizeli złożył na ręce pani Anny Cieślak podziękowania za objęcie patronatem klasy 1h, Pan Dyrektor zaznaczył, że celem współpracy było nabywanie przez uczniów wiedzy, rozwijanie w nich nowych umiejętności i pasji oraz poznanie możliwości, jakie daje Krakowska Akademia im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego w zakresie oferty kierunków studiów oraz zdobywania wiedzy w nowoczesnym i doskonale wyposażonym kampusie. Fachowa opieka, wytężona praca i profesjonalizm prowadzących umożliwiły spełnienie tych zamierzeń, co daje nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Współpraca z Wydziałem Polonistyki UJ

Wraz z końcem roku szkolnego pragniemy serdecznie podziękować za niezwykle owocną współpracę w ramach Uniwersyteckiego Fakultetu Polonistycznego. Uczniowie klasy 2h cyklicznie spotykali się z wykładowcami Wydziału Polonistyki, dzięki czemu mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu literatury, języka i szeroko pojętej kultury. Podsumowanie każdego cyklu zajęć na bieżąco zamieszczaliśmy na stronie internetowej szkoły.
Jeszcze raz dziękujemy: Panu dr. hab. Grzegorzowi Zającowi, Panu dr. hab. Tomaszowi Kunzowi, Panu dr. hab. Tomaszowi Majkowskiemu oraz Pani dr Sylwii Przęczek – Kisielak. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani dr hab. Mirosławy Mycawki, Profesor UJ, która objęła opieką i z życzliwością wspierała naszą współpracę. Z radością czekamy na kolejny rok zajęć pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ.

Odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości

7 lipca (piątek) od godz. 9.00 do 13.00 w sali nr 13 na pierwszym piętrze (klasa 4T u Wychowawcy w sali nr 14 o godz. 9.00)
10-13 lipca od godz. 9.00-13.00 w sekretariacie Szkoły.
Prosimy w miarę możliwości o odbiór osobisty w dniu 7 lipca.
Informujemy o możliwości wglądu do sprawdzonej procy egzaminacyjnej w sytuacji wątpliwości co do ilości punktów. Szczegółowa informacja tutaj (str. 127, punkt 15.5 i następny)
Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości
Jeżeli nie można z bardzo ważnych powodów odebrać świadectwa dojrzałości, można upoważnić osobę trzecią do jego odbioru. Trzeba to zrobić osobiście podpisując druk upoważnienia w sekretariacie Szkoły lub u wicedyrektora Grzegorza Bobka. Osoba upoważniona przy odbiorze świadectwa powinna mieć przy sobie dokument tożsamości wpisany w upoważnieniu.

Podsumowanie działalności Uniwersyteckiego Fakultetu Geograficznego w roku szkolnym 2022/23

To już  siódmy rok działalności Uniwersyteckiego Fakultetu Geograficznego. Uniwersytecki Fakultet Geograficzny (UFG) został zorganizowany z inicjatywy prof. Urszuli Batorskiej, pod patronatem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy współpracy z  dr. Franciszkiem Mrozem oraz dr. hab. prof. UP  Tomaszem Bryndalem. Uczniowie z klasy 3d uczestniczyli co miesiąc w zajęciach prowadzonych przez pracowników UP w Krakowie. Podczas zajęć zapoznali się  z historią   i współczesnością  Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie (SW Spitsbergen) – dr Piotr Dolnicki oraz nowoczesnymi technikami pomiarowymi w geografii – dr Paweł Struś. Jak na prawdziwych geografów przystało interpretowali różnego rodzaju mapy (dr Joanna Fidelus – Orzechowska ) oraz zajmowali się współczesną nawigacją historycznych map Krakowa (dr Rafał Kroczak). Poznali dokładnie rzeźbę Tatr (dr Paweł Krąż) oraz analizowali georóżnorodność w Polskich Karpatach Zachodnich (dr Anna Chrobak-Żuffova). Współczesne problemy hydrologiczne przedstawił dr Karol Augustowski, a o polskich drogach wodnych opowiedział dr Karol Witkowski. O roli uzdrowisk mówił dr Robert Faracik  w prezentacji „Uzdrowisko – miejsce, które leczy”. O problemach światowej  turystyki opowiedziała Pani dr Renata Rettinger, a o kryzysie uchodźczym w Europie  dr Tomasz Padło.  Razem z dr. Bartłomiejem Pietrasem dokonano  prostych  pomiarów meteorologicznych  na dachu Uniwersytetu Pedagogicznego, z którego rozlega się piękny widok na Kraków. Na zakończenie fakultetu uczniowie otrzymali  certyfikaty. UFG to doskonała okazja aby rozszerzać geografię na poziomie akademickim, rozwijać zainteresowania tą dziedziną nauki pod okiem doświadczonych specjalistów oraz dokonywać obserwacji i pomiarów w terenie.

Organizacja: prof. Urszula Batorska

Wyniki ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Trudne drogi dzieci syberyjskich do Polski (1919–1923)

W kręgu solidarności społecznej, pomocy i przyjaźni
Sagę dzieci syberyjskich najlepiej można poznać, a także zrozumieć ponadczasowe znaczenie tej historii poprzez indywidualne losy ludzkie. Obecna, V edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie edycje, była „otwartą lekcją historii”, gdyż opierała się na zasadzie samodzielnego, poszukującego i twórczego poznawania losów dzieci syberyjskich oraz przenoszenia wiedzy o tamtych odległych już wydarzeniach do naszego dzisiejszego świata.

Konkurs ten, w zamyśle organizatorów czyli Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, jest przestrzenią kreacji i interpretacji fikcyjnego „spotkania” z dzieckiem syberyjskim i ma odpowiedzieć na pytanie: Czego uczy nas historia dzieci syberyjskich dzisiaj, w świecie, w którym wspaniały rozwój technologii i kultury idzie w parze z licznymi napięciami, niepokojami i zagrożeniami? Jak historia dzieci syberyjskich jest widziana i interpretowana przez młode pokolenie Polaków? Konkurs polegał na wykazaniu się wiedzą o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyjskich i pomoc Japonii widziane na tle wydarzeń: rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917–1922, dziejów Polaków na Syberii, interwencji wojskowej na Syberii, stosunków japońsko-rosyjskich 1919–1922 oraz wykonaniu pracy artystycznej.
I miejsce w konkursie zajęła Julia Dąbroś z klasy 3c pod opieką prof. Anny Czepiec-Mączki.
Serdecznie gratulujemy!

Partnerami Konkursu są Social Welfare Corporation Fukudenkai w Tokio oraz Port of Humanity Tsuruga Museum  a patronat honorowy objęli: Ambasada Japonii w Polsce, Instytut Polski w Tokio, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii, Konsul Honorowy Japonii w Krakowie.

PROFILAKTYKA W SOBIESKIM


W mijającym roku szkolnym zgłoszone przez wychowawców klasy brały udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Panią Teresę Kwintę z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie. Placówka ta od lat wspiera działania naszego liceum w zakresie profilaktyki.
Wszystkie klasy maturalne uczestniczyły w zajęciach na temat stresu maturalnego. Warsztat miał na celu pokazanie uczniom strategii radzenia sobie z obawami i stresem związanym z przygotowaniami do matury.
Z kolei uczniowie kilku klas pierwszych i drugich mieli okazję uczestniczyć w dwugodzinnych warsztatach pt. „Zagrożenia – uzależnienia”. Prowadzący omawiał z młodzieżą zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych, takich jak napoje alkoholowe, narkotyki, dopalacze itp. Celem zajęć było podniesienie świadomości niebezpieczeństw związanych z używaniem środków psychoaktywnych, nabycie odpowiedniej postawy wobec zagrożenia, jakim jest uzależnienie od alkoholu i narkotyków oraz poznanie podstaw prowadzenia zdrowego stylu życia pozbawionego używek.
Koordynacja: Pedagog Magdalena Czaderska

Wymiana z liceum w Heidelbergu

19 maja do Krakowa przyjechali uczniowie z Niemiec w ramach wymiany z liceum w Heidelbergu. Zaraz po spotkaniu na lotnisku uczniowie wraz ze swoimi partnerami udali się do domów, aby razem spędzić weekend. W poniedziałek po dwóch dniach pełnych nowych doświadczeń wszyscy uczniowie zebrali się w auli na oficjalne przywitanie. Nasi uczniowie przygotowali ciasta i prezentacje, a niemieccy goście mogli podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami. Kolejne dni minęły na wycieczkach i wspólnie spędzonych popołudniach. Uczniowie z Heidelbergu mieli okazję zobaczyć kopalnie soli w Wieliczce, udać się na wycieczkę do Auschwitz-Birkenau i zwiedzić takie miejsca jak Kazimierz czy Wawel. Popołudniami uczniowie wybierali się razem do parku, na jedzenie lub zajmowali się innymi ciekawymi aktywnościami. W czwartek zaraz po ostatniej wycieczce uczniowie znowu zebrali się razem w auli na oficjalne pożegnanie. Podzielili się wrażeniami z całej wizyty i zjedli wspólnie pizzę. W piątek 26 maja polscy uczniowie odwieźli swoich partnerów na lotnisko i ostatni raz się pożegnali.

Opieka: prof. Ilona Zych-Chodak, prof. Elżbieta Potępa

Sukcesy w zawodach lekkoatletycznych

W ostatnich przed wakacjami zmaganiach w ramach Karkowskiej Olimpiady Młodzieży (Licealiada) wzięło udział blisko 30 uczniów naszej szkoły. W zawodach lekkoatletycznych najlepiej spisały się: Łucja Rozkrut z kl. 3c, która wygrała bieg na 800 metrów, Anna Nogaj z kl. 1g, która w pchnięciu kulą zajęła 7 miejsce oraz Liliana Dubas z kl. 2b, 7m w biegu na 400m. W gronie chłopców Krzysztof Kędzior z kl. 4S zajął 2 miejsce w biegu na 400m, Borys Trąbka z kl. 1i był piąty na 100m, Jakub Sobczyk z kl. 2c 6 miejsce w skoku w dal, a Tadeusz Czapla z kl. 3e 7 miejsce w pchnięciu kulą. Warto podkreślić, iż w zawodach uczestniczyło 21 szkół ponadpodstawowych.
Gratulacje dla wszystkich uczestników.

Opieka prof. Anna Perzyńska-Biskup, prof. Anna Mrugalska

Lekcja taekwon-do

Uczniowie klasy 1a mieli okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach poprowadzonych przez Krystynę Jaworską, reprezentantkę taekwon-do. Krysia jest naszą uczennicą i zawodniczką klubu Krakowskie Centrum Taekwon-do. Od kilku lat uprawia dwie dyscypliny sportu: taekwondo i kick boxing. Posiada III CUP, a największym osiągnięciem Krysi jest II miejsce w Otwartym Pucharze Europy Taekwon-do ITF.
W trakcie zajęć Krystyna zaprezentowała ciekawe ćwiczenia przygotowujące do semi-kontaktu, przedstawiła układy formalne tradycyjne, podstawowe kopnięcia i łamanie desek. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z zasadami samoobrony i przećwiczenia podstawowych chwytów.
Gratulujemy Krysi i życzymy dalszych sukcesów.

Zakończenie zajęć w klasie 1h w ramach patronatu naukowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Uczniowie klasy 1h o profilu medialno-prawnym po raz ostatni w tym roku szkolnym uczestniczyli w warsztatach aktorsko-dziennikarskich oraz wykładzie prawniczym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Podczas warsztatów  aktorskich  pod okiem pana Tomasza Dajewskiego mieli okazję poznać możliwości, ale również ograniczenia swojego ciała. W trakcie wykonywania wielu ćwiczeń uczniowie zrozumieli, jak wielką pracę fizyczną należy włożyć, by  aktor mógł podołać wyzwaniom związanym z przyjętą rolą. Studio dziennikarskie posłużyło młodzieży do realizacji wybranego formatu audycji studyjnej.  Nad realizacją czuwali prowadzący zajęcia pani  Magdalena Oleszkiewicz-Gałka  oraz pan Tadeusz Gałka. Wykład prawniczy pt. „Legitna praca- młody pracownik na rynku pracy” prowadzony przez panią dr Kingę Piwowarską ogromnie zainteresował uczniów, gdyż mogli poznać przepisy z zakresu prawnej ochrony pracownika, zagrożenia  występujące  w środowisku pracy, możliwości zawodowe osób nieletnich oraz zasady bezpiecznych  i higienicznych  warunków pracy. W przerwie między zajęciami uczniowie sprawdzili  swoje warunki fizyczne oraz refleks w bogato wyposażonej multimedialnej strzelnicy laserowej. Jak zawsze zajęcia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego były pełne emocji i nowych doświadczeń.

Opieka: prof. Katarzyna Kamizela

Debata w Instytucie Pileckiego z udziałem naszych nauczycieli

Obecny rok szkolny obfitował w wiele wydarzeń edukacyjnych nie tylko w szkolnych murach. W marcu nasi  nauczyciele: Małgorzata Ścibior-Szeremeta oraz Sławomir Bielecki w marcu wzięli udział w dyskusji na temat realizacji podstawy programowej, na którą zaproszeni zostali przez Instytut Pileckiego w Warszawie. Rozmowa dotyczyła włączenia „Raportu Witolda” do treści omawianych na lekcjach j. polskiego oraz historii. Poruszono również problemy związane z realizacją podstawy programowej oraz zainteresowania uczniów historią, a zwłaszcza tematyką II wojny światowej.

Dzień Szymborskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

W związku z 100 rocznicą urodzin Wisławy Szymborskiej zadecydowano, że rok 2023 będzie upływał pod jej patronatem.
W ramach współpracy z UJ nasi uczniowie z klasy 2e uczestniczyli 12 czerwca w organizowanych przez Wydział Polonistyki obchodach Dnia Szymborskiej, które odbyły się w Collegium Novum. Młodzież wysłuchała wykładu Profesora Michała Rusinka oraz dyskusji przeprowadzonej przez literaturoznawców i badaczy poezji noblistki. Podczas spotkania wyświetlono też film dokumentalny pt. „Niektórzy lubią poezję” A. Koszyka.
Opieka: Małgorzata Ścibior-Szeremeta, Anna Czepiec-Mączka
(zdjęcia pochodzą ze strony: www.uj.edu.pl)

Warsztaty teatralne w Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

16 czerwca b.r. uczniowie Magdalena Konieczny 1a, Karolina Grzyb 1g, Martyna Mazurek 2e, Sara Piszczek 2e, Gabriela Rusiniak 2e, Wiktoria Strużycka 2e, Malwina Teodorowicz-Wilga 2e, Zofia Wojdała 2e, Jędrzej Ziębicki 2e, Weronika Zoń 2e, Eliza Staniszewska 2g, Anna Wąs 2g, Julia Tomasik 2h, Maria Wolska 2h, Julia Dąbroś 3c, Maria Leśniańska 3e, Martyna Dębowska 3g i absolwentka Anna Kurbiel uczestniczyli w Dniu Otwartym Wydziału Aktorskiego w Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Zajęcia teatralne, zaproponowane przez dr Dariusza Starczewskiego, uświadomiły uczestnikom jak trudno jest nie grać – po prostu być – bez fałszu, udawania. Praca z rekwizytem utajonym i ćwiczenia z imaginacją oraz etiudy służyły poczuciu nieskrępowania i wolności. Rozmowa z aktorem i reżyserem na temat istoty aktorstwa, wyboru studiów, cech osobowości i tzw. kompetencji miękkich przydatnych w komunikacji międzyludzkiej była niezwykle wartościowym dopełnieniem wprawek aktorskich.
Aktywny udział w pokazie Koła Naukowego, wspólnie ze studentami II roku, pod kierunkiem aktorki Starego Teatru Beaty Paluch, był okazją do ekspresji wokalnej i ruchowej. Uczniowie wykonywali trudne ćwiczenia z rytmiki, koordynacji i artykulacji. Finalnie studenci zaprezentowali kilka piosenek przed licealną widownią. Zajęcia te ukazały twórczy proces powstawania ostatecznej wersji prezentowanej na scenie.
W klubie studenckim uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w dynamicznym pokazie piosenek studentów II roku, przygotowanym pod kierunkiem aktorki Teatru Nowego Proxima i Teatru Bagatela Katarzyny Chlebny oraz pokazie studentek I roku, pod opieką aktora Starego Teatru i Teatru Nowego Proxima w Krakowie oraz Prodziekana Wydziału Aktorskiego Juliusza Chrząstowskiego.
Piękne i wzruszające uczucie grania na scenie, zarazem jednak trudne i pełne lęku oraz poczucie niepewności i obawy o przyszłość po ukończeniu studiów to między innymi tematy rozmów uczniów ze studentami I roku o zwykłej codzienności i spełnianiu marzeń.
Poniżej kilka zdań od uczestników zajęć:
Chciałam bardzo pochwalić dzisiejsze zajęcia aktorskie. Były wspaniale przeprowadzone. Profesorowie, tak jak i studenci, podeszli do całego wydarzenia profesjonalnie ale nie brakowało też elementów zabawy. Całe warsztaty minęły w przyjaznej i przyjemnej atmosferze, gdzie każdy mógł nie tylko posłuchać porad, lecz także uczestniczyć w ćwiczeniach bez poczucia wykluczenia pod względem jakości swoich zdolności.
Gabriela Rusiniak z klasy 2E
Dzień Otwarty Wydziału Aktorskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest osobiście dla mnie jednym z milej spędzonych dni pozaszkolnych. Warsztaty aktorskie pozwoliły odżyć drzemiącej w nas kreatywności, a pokazy piosenki aktorskiej obserwowało się z zachwytem. Miłym zakończeniem dnia było muzyczne przedstawienie końcowe wystawiane przez studentów II roku, które wprawiło w zachwyt całą widownię, zrywając nas wszystkich z krzeseł. Pokaz studentów I roku również był intrygujący, kompletnie inny od pierwszego spektaklu. Udało nam się poznać wielu cudownych i charyzmatycznych ludzi – profesorów oraz studentów. Uczestnictwo w takim wydarzeniu było świetną i edukującą rozrywką, którą mam nadzieje przyjdzie nam powtórzyć w przyszłym roku.
Julia Tomasik, 2h
Spotkanie z studentami i nauczycielami Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego było doświadczeniem nietuzinkowym. Pokazano nam jakie umiejętności jesteśmy w stanie zdobyć, jakimi osobami możemy się stać. Zajęcia z Dariuszem Starczewskim, jak i zajęcia z wokalu z Beatą Paluch pozwoliły nam poczuć się swobodnie i umożliwiły nam przeżywanie tych chwil w innym wymiarze. Pokazy podsumowujące zwieńczyły całe wydarzenie, pozostawiając w nas same pozytywne emocje i chęć dalszej eksploracji.
Wiktoria Strużycka, 2e

Koordynacja, opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka

Wyniki małopolskiego konkursu Drzewo Recenzji 2023 – warto czy nie warto przeczytać


Uroczysta Gala konkursu, podczas której wręczono dyplomy i nagrody, odbyła się 14 czerwca 2023 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Jury nagrodziło prace uczennic z naszej szkoły. I miejsce przyznano Julii Dąbroś z klasy 3c za recenzję książki autorstwa Delii Owens Gdzie śpiewają raki oraz wyróżniono pracę Katarzyny Goryl z klasy I b, która zrecenzowała powieść fantazy Johna Flanagana Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu.

Serdecznie gratulujemy!

Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka

Copernicus Festival 2023

W dniu 6 czerwca klasa 3g spotkała się z panią Sabiną Janeczko – członkinią zespołu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, osobą zaangażowaną w organizację i realizację wydarzeń kulturalnych miasta Krakowa od 2018 roku – koordynatorką cyklu Wielkie Pytania w Krakowie. Wykład odbył się w ramach trwającego od 23 do 28 maja Copernicus Festival 2023: „Kosmos” i była to Lekcja Czytania z Festiwalem: January Weiner, January Weiner 3 „Jak powstało życie na Ziemi”. W trakcie zajęć uczniowie poznali nowe fakty o meteorytach, ekstremofilach i niesporczakach, odpowiadali na pytanie „jak badać chemizm planetoid i komet”, poznawali warunki, jakie panowały miliardy lat temu na Ziemi, oraz kolejne etapy powstawania życia na podstawie DNA współczesnych nam istot. Dowiedzieli się także o „wirusie zombie”, który odkryty przez naukowców w wiecznej zmarzlinie, nie jest jedynym zagrożeniem, jakie niesie za sobą ocieplanie się klimatu… Książkę, która była bazą wykładu, zilustrował znakomity artysta, współtwórca Piwnicy pod Baranami, Kazimierz Wiśniak. Na zakończenie spotkania wykładowczyni podarowała uczniom książki popularnonaukowe, które zostały przekazane do biblioteki szkolnej – zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Copernicus Festival – jest to wydarzenie poświęcone nauce i kulturze, które odbywa się w drugiej połowie maja w Krakowie. Ideą festiwalu jest pokazanie relacji pomiędzy sztuką, humanistyką i naukami ścisłymi w naszym codziennym życiu. Każdej edycji festiwalu towarzyszy myśl przewodnia, wokół której skupia się całe wydarzenie, a w jego ramach mają miejsce wykłady, dyskusje, spotkania, koncerty, pokazy filmowe
i warsztaty. Festiwalowymi gośćmi, zawsze są wybitni przedstawiciele świata nauki i sztuki z Polski i zagranicy, którzy wspólnie z uczestnikami poszukują odpowiedzi na zjawiska, które nas otaczają. Głównymi organizatorami Festiwalu, obok Centrum Kopernika i Fundacji
Tygodnika Powszechnego jest Uniwersytet Jagielloński.

Tekst: Julia Tomczak
Foto: Aleksandra Majmurek
Organizacja: prof. Elżbieta Kramarz

Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki

W dniu 21 kwietnia br. w gościnnych progach Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki w  roku szkolnym 2021/2022

Dyplomy oraz zaświadczenia wręczyła pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty.

Z naszej szkoły stypendystami zostali:
Dawid Krzykawski za wybitne wyniki w nauce
Michał Gołaś za wybitne osiągnięcia sportowe
Galeria zdjęć dostępna tutaj

Zakończenie zajęć Uniwersyteckiego Fakultetu Polonistycznego

Wiosną br. klasa 2h miała przyjemność uczestniczyć już w ostatnim bloku zajęć w tamach Uniwersyteckiego Fakultetu Polonistycznego pod patronatem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia poprowadziła dr Sylwia Przęczek-Kisielak.
Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat historii języka polskiego. Począwszy od znaczenia nazwisk (które okazały się być niezwykle intrygujące), aż do historii powstania teraźniejszych słów. Przybliżony został im również alfabet i pisownia staropolskich wyrazów. Dzięki zajęciom już chyba każdy uczeń drugiej klasy humanistycznej wie, dlaczego skoro jest „wiatr” to mówi się „na wietrze”! Przyjazne usposobienie pani dr Sylwii Przęczek-Kisielak i pasja włożona w uczony przez nią przedmiot sprawiły, że uczniowie bardzo chętnie przybywali na zajęcia. 
Autorka tekstu: Julia Tomasik, 2h

Jak nie czytam, jak czytam 2023


Jeżeli myślisz, że młodzież nie czyta książek… to mocno się zdziwisz. Co roku ponad 400 tys. uczennic i uczniów czyta w całej Polsce w tym samym momencie.
Jak nie czytam, jak czytam” to najpopularniejsza w Polsce akcja czytelnicza. Powstała, by złamać stereotyp nieczytającej młodzieży i zamanifestować, że uczniowie czytają. Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” wraz z bibliotekami i szkołami.
Akcja promuje czytanie w prosty i radosny sposób. Bez przymusu, podniosłych haseł i wielkiej filozofii. Żeby czytanie nie kojarzyło się uczniom z przymusowymi lekturami, tylko miłym wspomnieniem. Czytaniem w gronie koleżanek, kolegów, nauczycieli, rodziców.
Akcja ma przede wszystkim zachęcić tych uczniów, którzy traktują czytanie jako przykry obowiązek. Nie zmuszać ich, lecz motywować przykładem.

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie dla przyjemności. Zamanifestowaliśmy poparcie wykonując wspólne zdjęcie chętnych osób: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Grupa 1b1 wraz z prof. Anną Czepiec-Mączką uczestniczyła w zajęciach tworzenia zdjęć z książką w roli głównej; uczniowie z klasy 2h pod opieką prof. Ewy Goczał prezentowali ważne dla nich książki i odczytywali ich fragmenty nagrywając filmy, a grupie 2C3 prof. Anna Szefer-Kłęk odczytała ulubioną książkę ze swoich czasów licealnych The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy autorstwa Douglasa Adamsa.
Dziękujemy za zaangażowanie.
Do zobaczenia za rok.

Zdjęcia: Joanna Operacz 2f, Patrycja Liszka 2h, Maria Bińczycka 1b, Maja Kisielewicz 1b, Jakub Jagiełłowicz 2e, Dominik Wicherek 1d, Anna Czepiec-Mączka
Organizacja: prof. Anna Czepiec-Mączka

Sukcesy taneczne Weroniki Majerowskiej

Weronika Majerowska uczennica klasy 1g brała udział w Mistrzostwach Świata w Tańcach Standardowych WDO w Wilnie na Litwie dnia 4 czerwca i wraz ze swoim partnerem wytańczyli tytuł Vice Mistrzów Świata.
Serdecznie gratulujemy!

Sukcesy Pawła Gomuły w tenisie ziemnym

W rozegranych w Zamościu i Krakowie turniejach kwalifikacyjnych Paweł Gomuła, uczeń klasy 2b  zajął 2x 3 miejsce w grze pojedynczej juniorów. Dobrze spisał się również w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w Grze Podwójnej Kadetów, gdzie w parze z Jakubem Parczem wywalczył 3 miejsce. Największym tegorocznym osiągnięciem Pawła było Wicemistrzostwo Województwa Małopolskiego w Grze Pojedynczej. Paweł od 10 lat uprawia tenis ziemny, a obecne reprezentuje KS Grzegórzecki. Regularne treningi, upór i ciężka praca sprawiają, że systematycznie pnie się w rankingu i obecnie zajmuje 108 miejsce.

Gratulujemy sukcesów.

czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  Aktualnie online: 12
Dzisiaj: 1401
W tym tygodniu: 6214
W sumie: 4973733

bip