Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland – wyniki

2014 09 19 EYP Polska (1)2014 09 19 EYP Polska (2)2014 09 19 EYP Polska (3)2014 09 19 EYP Polska (4)2014 09 19 EYP Polska (5)2014 09 19 EYP Polska (6)2014 09 19 EYP Polska (7)2014 09 19 EYP Polska (8)2014 09 19 EYP Polska (9)2014 09 19 EYP Polska (10)2014 09 19 EYP Polska (11)
11/15-09-2014 W „11th National Selection Conference of EYP Poland in Białystok”, czyli 11 Sesji Selekcyjnej EYP POLAND w Białymstoku wzięło udział aż ośmioro uczniów naszej szkoły: Zuzanna Stachurska kl. 3h, Agnieszka Tekiela kl. 3h, Alicja Turakiewicz kl. 3h, Szymon Groblicki kl. 2e, Tomasz Jeleń kl. 3h, Mikołaj Krupa kl. 3d, Grzegorz Nowowiejski kl. 3b oraz Marek Ziobro kl. 3k. Wszyscy godnie reprezentowali Sobieskiego, pokazując bardzo wysoki poziom znajomości sytuacji polityczno-społecznej współczesnej Europy, a także języka angielskiego.
Alicja będzie reprezentować Polskę i Kraków na 78 Sesji –  Izmir 2015 – 78th International Session of the European Youth Parliament, zaś Agnieszka, Tomek, Grzegorz i Szymon otrzymali powołanie na 3rd International Forum of EYP The Netherlands 2015 w Amsterdamie.
Szkolnym opiekunem wyjazdu była prof. Olga Błyskal. Cieszy nas kontynuowanie udziału w EYP – rok temu w Hadze w Holandii reprezentantem szkoły był Wiceprezydent Jakub Kulisa kl. 3a. Zdj.: facebook.com/EYPPoland i Olga Błyskal.

Małopolska Noc Naukowców

mnn_logoJuż 26 września 2014 ósma edycja Małopolskiej Nocy Naukowców!

To wyjątkowa okazja, aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i poznać tajemnice nauki. W trakcie Małopolskiej Nocy Naukowców każdy poczuje smak nauki wszystkimi zmysłami. Świecący ogórek, tańczące rodzynki, skaczący ryż, sterowanie statkiem kosmicznym i kapsułą czasu to tylko wybrane atrakcje czekające na wszystkich uczestników wydarzenia.

Ale to nie wszystko! Na wszystkich spragnionych wiedzy czeka blisko 1 000 różnych atrakcji – od wykładów, spotkań z naukowcami, po pokazy, demonstracje i konkursy, a nawet widowiska. Tak bogaty program powstał przy ogromnym zaangażowaniu 900 naukowców i ponad 1600 studentów.

Ta niezwykła naukowa podróż już 26 września 2014 w sześciu miastach Regionu – w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Niepołomicach, Skawinie i Andrychowie, a także na żywo w internecie!

Szczegółowe informacje na stronie internetowej wydarzenia: www.nocnaukowcow.malopolska.pl

Koordynatorem Wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000!”

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności do tych, którzy interesują się ochroną przyrody oraz chcą spróbować swoich sił w merytorycznej dyskusji na temat sieci Natura 2000.

Każda szkoła może zgłaszać do udziału w konkursie 11-osobowe zespoły, w skład których wchodzą uczniowie oraz nauczyciel pełniący funkcję opiekuna grupy. Konkurs podzielony jest na dwa etapy.
W pierwszym etapie uczestnicy muszą przygotować konspekt debaty oksfordzkiej, zawierający m.in. propozycję tezy oraz uzasadnienie jej wyboru. Temat debaty ma dotyczyć Natury 2000. Konspekty można zgłaszać do 17 października 2014 r. Do drugiego etapu zostanie zaproszonych 10 najlepszych zespołów. Zadaniem uczniów będzie przeprowadzenie debaty oraz przygotowanie pisemnej i fotograficznej relacji z wydarzenia.

Na zespół, który przeprowadzi najlepszą dyskusję czekają nagrody rzeczowe!

W celu zainspirowania uczniów do wyboru tematu debaty, przygotowano zbiór tekstów nt. wybranych gatunków chronionych oraz zagadnień dotyczących Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii „Poznaj swoją Naturę”. Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego związanej z ochroną środowiska na obszarach Natura 2000. Partnerem konkursu jest portal Cogito.com.pl.

Więcej informacji o kampanii „Poznaj swoją Naturę” oraz o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 można znaleźć na:

http://poznajnature.pl/
http://natura2000.gdos.gov.

Akademia Edukacji Menedżerskiej

partnerzy
Informujemy, iż trwa rekrutacja do VI edycji projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów. Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, a udział w nim jest nieodpłatny. Przedsięwzięcie prowadzone jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego.

W programie znajdują się zajęcia z 5 obszarów tematycznych: finansowanie działalności biznesowej, wzmacnianie przewag konkurencyjnych, budowanie wizerunku firmy i produktu, zarządzanie kapitałem ludzkim oraz międzynarodowe relacje biznesowe.

Każdy uczestnik projektu może wybierać z 50 różnorodnych wydarzeń edukacyjnych tworząc w ten sposób swój własny, indywidualny plan kształcenia. Są to m.in. dyskusje na forum, czaty z ekspertami, wykłady e-learningowe, konkursy, projekty zespołowe.

Rekrutacja trwa do 28 września 2014 r. W projekcie weźmie udział 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny.

Więcej informacji i elektroniczny formularz zapisów na stronie: www.kafeteria.edu.pl

Projekt: „Akademia Młodych Liderów Społecznych”

fio_mpips_logo1 Projekt: „Akademia Młodych Liderów Społecznych” przeznaczony dla jest uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących Miasto Kraków oraz powiaty sąsiadujące z nim. Działania w ramach projektu skierowane są do tych młodych osób, które chcą działać w swoich lokalnych społecznościach i posiadają predyspozycje do liderowania w nich, jednak brak im możliwości do inicjowania i podejmowania profesjonalnych projektów, odpowiadających na istniejące potrzeby. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zgłoszenia indywidualnie przez formularz na stronie w terminie do 26.09.2014. Szczegóły

Olimpiady ekonomiczne

Olimpiada wiedzy ekonomicznej
do 30.IX – zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych)
5.XI – Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00
Szczegóły

Olimpiada przedsiębiorczości
31.X – zakończenie zapisów do X edycji olimpiady.
4.XII – eliminacje szkolne (godz. 9.00 – 10.00)
Szczegóły

Olimpiada wiedzy o bankach
Regulamin olimpiady bankowej

Uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadach prosimy o kontakt z nauczycielami przedmiotów ekonomicznych.

Ubezpieczenie uczniów

W nowym roku szkolnym 2014/2015 młodzież II LO będzie ubezpieczona w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A GOTHAER na kwotę ubezpieczenia
14 000 złotych. Roczna składka wynosi 40 złotych.
Pieniądze przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w terminach: 01.X do 31.X br. w godz. 12.00-13.50.
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

informacja od SU

Powracamy z tematem cateringu w II LO ze zdecydowanie większym rozmachem. Koordynatorzy: Dyrekcja II LO oraz Samorząd Uczniowski zapraszają wszystkich uczniów do zapisania się na obiady dowożone przez profesjonalną firmę cateringową. Cena jest atrakcyjna. Z ramienia SU tematem zajmuje się Jan Szydłowski (kl. 3i) , który na długiej przerwie (11:00) przed tablicą z zastępstwami będzie służył swoją pomocą i wiedzą. 

Zapisy trwają wstępnie do piątku tego tygodnia.
Serdecznie zapraszamy i polecamy! 

LINK: http://bit.ly/1pjIpMO

SU

I Wicemiss Polski na wózku 2014

Wicemiss Polski na wózku 2014Nasza Absolwentka Beata Jałocha została I Wicemiss Polski na wózku 2014. 18 maja 2013 Beata uległa w Warszawie ciężkiemu wypadkowi, gdy spadł na nią mężczyzna, który zdecydował się na samobójczy skok z siódmego piętra. W czerwcu 2013 odbył się w szkole koncert charytatywny zorganizowany przez klasę 2a. Pomimo tych tragicznych wydarzeń Beata nie poddała się i walczy, by wrócić do pełnej sprawności.
Zdj.: Fundacja Jedyna Taka

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

logo-malopolskiprogramstypendialny„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium? Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

– uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
– uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2013/2014;
– dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2014 r. będzie to kwota 1148 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1328 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2013;
– wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 brane pod uwagę będą osiągnięcia z lat szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. Szczegóły

Wybory do Młodzieżowej Rady Krakowa

5 kwietnia br. rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Rada Krakowa – organizacja mająca na celu edukację i zainteresowanie młodych ludzi sprawami społecznymi oraz funkcjonowaniem naszego miasta. Wkrótce kolejne wybory do Rady. Wszystkie osoby zainteresowane kandydowaniem proszę o zgłoszenie tego faktu do przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w terminie do 21 września br. Szczegóły

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Uwadze uczniów klas II i III polecamy Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku, w której jest do zdobycia dziewięć indeksów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunki: etnologia, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, filologia polska (do wyboru specjalności: antropologiczno – kulturowa, nauczycielska, komparatystyka), kulturoznawstwo – specjalność: teksty kultury, wiedza o teatrze, geografia. Zgłoszenia udziału uczniów klas II i III (Regulamin) przyjmuje prof. Wojtasik. Szczegóły

XI miejsce w kraju siatkarzy II LO

2014 03 Siatkówka I miejsce (13)-2014 06 finał polski licealiady siatkówka 22014 06 finał polski licealiady siatkówka (1)2014 06 finał polski licealiady siatkówka 42014 06 finał polski licealiady siatkówka 32014 06 finał polski licealiady siatkówka 5

Przy okazji trwających w Polsce Mistrzostw Świata Siatkarzy 2014 przypominamy historyczny sukces naszej szkolnej reprezentacji: zdobycie Mistrzostwa Krakowa w tegorocznej Licealiadzie 2014, później Mistrzostwa Województwa Małopolskiego 2014 i pierwszy raz w historii szkoły udział w Ogólnopolskiej Licealiadzie 2014 w Ostródzie. W meczu o 11 miejsce w Polsce nasza drużyna prowadzona przez prof. Kaszyńską i prof. Kaszyńskiego pokonała siatkarzy OOM Olsztyn 2:1 (27:29, 25:22, 17:15). Turniej wygrali uczniowie z VII Liceum w Olsztynie.

Ślubowanie klas pierwszych

2014-09-12 Ślubowanie klas I (2)2014-09-12 Ślubowanie klas I (3)2014-09-12 Ślubowanie klas I (4)2014-09-12 Ślubowanie klas I (5)2014-09-12 Ślubowanie klas I (6)2014-09-12 Ślubowanie klas I (21)2014-09-12 Ślubowanie klas I (19)2014-09-12 Ślubowanie klas I (9)2014-09-12 Ślubowanie klas I (25)2014-09-12 Ślubowanie klas I (7)2014-09-12 Ślubowanie klas I (8)2014-09-12 Ślubowanie klas I (27)2014-09-12 Ślubowanie klas I (11)2014-09-12 Ślubowanie klas I (12)2014-09-12 Ślubowanie klas I (13)2014-09-12 Ślubowanie klas I (14)2014-09-12 Ślubowanie klas I (15)2014-09-12 Ślubowanie klas I (24)2014-09-12 Ślubowanie klas I (17)2014-09-12 Ślubowanie klas I (18)2014-09-12 Ślubowanie klas I (20)2014-09-12 Ślubowanie klas I Marcin Janus z prof. Sobańską.2014-09-12 Ślubowanie klas I (30)2014-09-12 Ślubowanie klas I (31)
12-09-2014

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze na Wawelu inaugurującą nowy rok szkolny, koncelebrowaną przez Biskupa Jana Szkodonia. Następnie przeszliśmy w uroczystym pochodzie z Wawelu na plac Mariacki. Po przemówieniach dyrektora Stępskiego, przedstawicieli Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji UMK, Wiceprezydenta II LO Łukasza Dziadura oraz Brata Kurkowego odbył się akt ślubowania.

Chórem II LO dyrygowała Agnieszka Jochymek-Trela. Szablę dla Najlepszego Absolwenta 2014 otrzymał (kontuzjowany) Marcin Janus z kl. 3h za osiągnięcia w ciągu trzech lat nauki: dwukrotne Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Sapere Auso, Nagrodę Edukacyjną Miasta Krakowa, tytuł Laureata IV oraz II miejsca Olimpiady Języka Łacińskiego, reprezentowanie Polski na Międzynarodowym Konkursie Języka Łacińskiego w Arpino, najlepszy wynik matury 2014 w województwie małopolskim, nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach. Do olimpiad i międzynarodowego konkursu Marcina przygotowywała prof. Elżbieta Sobańska. Hejnał Mariacki odegrał Radosław Mosurek z kl. 3k. Zdjęcia: archiwum szkoły, prof. Małgorzata Baran, prof. Marta Kobylińska-Kędzior.

Marcin Janus w Wiosce Olimpijskiej

2014 09 Wioska Olimpijska 2
Laureaci olimpiad przedmiotowych spotykają się co roku w Wiosce Olimpijskiej.Tegoroczna edycja połączona z Szkołą Letnią odbyła się w Pałacu w Ciążeniu nad Wartą. Przez siedem dni sierpnia olimpijczycy uczęszczali na warsztaty z różnych dziedzin (filozofia, psychologia, historia sztuki, komparatystyka, prawo, ekonomia), a także pod okiem indywidualnych tutorów naukowych przygotowywali własne referaty. Na zdjęciu Marcin Janus (Laureat II miejsca Olimpiady Języka Łacińskiego i reprezentant Polski na Międzynarodowym Konkursie Języka Łacińskiego we Włoszech) ósmy od lewej strony (zdj. Paweł Sobczuk). Jutro Marcin odbierze podczas ślubowania klas pierwszych Szablę Sobieskiego dla Najlepszego Absolwenta 2014.

Rada Młodzieżowa przy Konsulacie USA w Krakowie

radamlodziezowaZaproszenie do udziału:
1 sierpnia 2014 r. Konsulat Generalny USA obchodził 40-stą rocznicę otwarcia. Sięgając po najlepsze wzorce współpracy pomiędzy
instytucją a młodymi ludźmi postanowiliśmy utworzyć przy Konsulacie Youth Council(Radę Młodzieżową). Mamy przyjemność zaprosić zainteresowanych
udziałem w działaniach i szkoleniach Youth Council przy Konsulacie Generalnym USA w Krakowie do zgłaszania swojej kandydatury. Członkami Youth Council zostanie 40 młodych, aktywnych osób (wiek 18-23) z rejonu Polski Południowej, wybranych w trakcie otwartego procesu rekrutacji.
Zapraszamy Was serdecznie – Wspólnie możemy zmieniać świat! Termin zgłoszeń 5 października 2014 r. Formularz aplikacyjny

Stypendia SAPERE AUSO za ubiegły rok szkolny lub akademicki

logo_sapere auso

Do końca września uzdolnieni uczniowie (również klas I za osiągnięcia w gimnazjum) oraz studenci (do końca października) mogą składać wnioski o stypendium SAPERE AUSO. Wniosek składa się samodzielnie.
W Programie Stypendialnym SAPERE AUSO 2014/2015 przyznawane będą następujące stypendia:
a) stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, zwane dalej stypendium naukowym,
b) stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne, zwane dalej stypendium artystycznym,
c) stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe, zwane dalej stypendium sportowym,
d) stypendium dla uczniów i studentów niepełnosprawnych, zwane dalej stypendium dla niepełnosprawnych.
Strona Małopolskiej Fundacji Stypendialnej
Regulamin

Spotkanie z wychowawcami

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów wszystkich klas na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcą.
Spotkanie odbędzie się w dniu 16 września 2014 roku (wtorek).

kl. II godz. 17.00
kl. I i III godz. 18.15 (nie dotyczy klasy 3b – spotkanie odbyło się w dniu dzisiejszym)

Ślubowanie klas I

W dniu 12 września (piątek) odbędzie się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

godz. 8.00 – Msza Św. na Wawelu
po Mszy Św. przemarsz na Plac Mariacki, gdzie odbędą się główne uroczystości.

Serdecznie zapraszamy!

Wnioski o zasiłki i stypendia

Program „Pierwszy dzwonek” – dotacje na wsparcie zakupu podręczników i artykułów edukacyjnych dla rodzin wielodzietnych 4+ z co najmniej 4-giem dzieci (niezależnie od wysokości dochodu). Wnioski należy składać do 10 września 2014 w oddziałach MOPS lub GOPS. Wzory wniosków i szczegółowe informacje na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2014/2015 przysługuje uczniom z rodzin o miesięcznym dochodzie nie więcej niż 456, zł netto na osobę. Wnioski należy składać do 15 września 2014 w oddziałach MOPS lub GOPS. Wzory wniosków i szczegółowe informacje na stronie www.mops.krakow.pl

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Uczniowie z Krakowa składają wnioski o zasiłek szkolny w filiach dzielnicowych MOPS w Krakowie, właściwych dla miejsca zamieszkania. Uczniowie spoza Krakowa składają wnioski o zasiłek szkolny w urzędach gmin właściwych dla miejsca zamieszkania. Druki wniosków i informacje www.mops.krakow.pl www.bip.krakow.pl oraz na stronach internetowych gmin.

Sobieszczacy na Mistrzostwach Świata Siatkarzy 2014

2014-09-07-mistrzostwa-siatkarzy-sobieszczacy

07-09-2014

Podczas rozgrywek w Kraków Arenie nad przebiegiem imprezy czuwali Marek Ziobro kl. 3k (na zdjęciu) oraz Grzegorz Nowowiejski kl. 3b. Sędziami liniowymi podczas meczy w Kraków Arenie byli nasi absolwenci Wojciech Guratowski i Zbigniew Rybicki, a prof. Biederman – również sędzia podczas Turnieju Noworocznego Sobieski:Nowodworek – wypełniał jeden z elektronicznych protokołów meczy. Zdj.: Małgorzata Sobolewska, mecz Iran:Portoryko.

Kiermasz

KIERMASZ TANICH PODRĘCZNIKÓW

KUPNO – SPRZEDAŻ

2.09. ­ 11.09.2014

OBOK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

9.00 – 14.00

Rok Szkolny 2014/2015

Rozpoczęcie roku – 01. 09, godz. 9.30 – klasy II i III
godz. 10.30 – klasy I, po rozpoczęciu piszą testy językowe

Ślubowanie klas I – 12.09, godz. 8.00 – Msza Św. na Wawelu
po Mszy przemarsz na Plac Mariacki, gdzie odbędą się główne uroczystości.

Harmonogram egzaminów poprawkowych

26.08.2014 r. wtorek 
język polski
godz. 9.00          część pisemna
godz. 12.30          część ustna

język francuski
godz. 9.00          część pisemna
godz. 10.30          część ustna

27.08.2014 r środa
chemia
godz. 9.00           część pisemna
godz. 10.00          część ustna

fizyka
godz. 9.00           część pisemna
godz. 10.00           część ustna

matematyka
godz. 9.00           część pisemna
godz. 12.30          część ustna

28.08.2014 r. czwartek
język angielski
godz. 11.00           część pisemna
godz. 12.15          część ustna

język niemiecki
godz. 11.00           część pisemna
godz. 12.15           część ustnaFundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2014".

Wrzesień 2014
P W Ś C P S N
« sie    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

bip

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 318
W tym tygodniu: 857
W sumie: 4556