Projekt: „Akademia Młodych Liderów Społecznych”

fio_mpips_logo1 Projekt: „Akademia Młodych Liderów Społecznych” przeznaczony dla jest uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących Miasto Kraków oraz powiaty sąsiadujące z nim. Działania w ramach projektu skierowane są do tych młodych osób, które chcą działać w swoich lokalnych społecznościach i posiadają predyspozycje do liderowania w nich, jednak brak im możliwości do inicjowania i podejmowania profesjonalnych projektów, odpowiadających na istniejące potrzeby. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zgłoszenia indywidualnie przez formularz na stronie w terminie do 26.09.2014. Szczegóły

Olimpiady ekonomiczne

Olimpiada wiedzy ekonomicznej
do 30.IX – zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych)
5.XI – Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00
Szczegóły

Olimpiada przedsiębiorczości
31.X – zakończenie zapisów do X edycji olimpiady.
4.XII – eliminacje szkolne (godz. 9.00 – 10.00)
Szczegóły

Olimpiada wiedzy o bankach
Regulamin olimpiady bankowej

Uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadach prosimy o kontakt z nauczycielami przedmiotów ekonomicznych.

Ubezpieczenie uczniów

W nowym roku szkolnym 2014/2015 młodzież II LO będzie ubezpieczona w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A GOTHAER na kwotę ubezpieczenia
14 000 złotych. Roczna składka wynosi 40 złotych.
Pieniądze przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w terminach: 01.X do 31.X br. w godz. 12.00-13.50.
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

informacja od SU

Powracamy z tematem cateringu w II LO ze zdecydowanie większym rozmachem. Koordynatorzy: Dyrekcja II LO oraz Samorząd Uczniowski zapraszają wszystkich uczniów do zapisania się na obiady dowożone przez profesjonalną firmę cateringową. Cena jest atrakcyjna. Z ramienia SU tematem zajmuje się Jan Szydłowski (kl. 3i), który na długiej przerwie (11:00) przed tablicą z zastępstwami będzie służył swoją pomocą i wiedzą. 

Zapisy trwają wstępnie do piątku tego tygodnia.
Serdecznie zapraszamy i polecamy! 

LINK: http://bit.ly/1pjIpMO

SU

I Wicemiss Polski na wózku 2014

Wicemiss Polski na wózku 2014Nasza Absolwentka Beata Jałocha została I Wicemiss Polski na wózku 2014. 18 maja 2013 Beata uległa w Warszawie ciężkiemu wypadkowi, gdy spadł na nią mężczyzna, który zdecydował się na samobójczy skok z siódmego piętra. W czerwcu 2013 odbył się w szkole koncert charytatywny zorganizowany przez klasę 2a. Pomimo tych tragicznych wydarzeń Beata nie poddała się i walczy, by wrócić do pełnej sprawności.
Zdj.: Fundacja Jedyna Taka

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

logo-malopolskiprogramstypendialny„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium? Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

– uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
– uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2013/2014;
– dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2014 r. będzie to kwota 1148 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1328 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2013;
– wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 brane pod uwagę będą osiągnięcia z lat szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. Szczegóły

Wybory do Młodzieżowej Rady Krakowa

5 kwietnia br. rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Rada Krakowa – organizacja mająca na celu edukację i zainteresowanie młodych ludzi sprawami społecznymi oraz funkcjonowaniem naszego miasta. Wkrótce kolejne wybory do Rady. Wszystkie osoby zainteresowane kandydowaniem proszę o zgłoszenie tego faktu do przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w terminie do 21 września br. Szczegóły

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku – ogłoszenie

Uwadze uczniów klas II i III polecamy Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku, w której jest do zdobycia dziewięć indeksów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunki: etnologia, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, filologia polska (do wyboru specjalności: antropologiczno – kulturowa, nauczycielska, komparatystyka), kulturoznawstwo – specjalność: teksty kultury, wiedza o teatrze, geografia. Zgłoszenia udziału uczniów klas II i III (Regulamin) przyjmuje prof. Wojtasik. Szczegóły

XI miejsce w kraju siatkarzy II LO

Przy okazji trwających w Polsce Mistrzostw Świata Siatkarzy 2014 przypominamy historyczny sukces naszej szkolnej reprezentacji: zdobycie Mistrzostwa Krakowa w tegorocznej Licealiadzie 2014, później Mistrzostwa Województwa Małopolskiego 2014 i pierwszy raz w historii szkoły udział w Ogólnopolskiej Licealiadzie 2014 w Ostródzie. W meczu o 11 miejsce w Polsce nasza drużyna prowadzona przez prof. Kaszyńską i prof. Kaszyńskiego pokonała siatkarzy OOM Olsztyn 2:1 (27:29, 25:22, 17:15). Turniej wygrali uczniowie z VII Liceum w Olsztynie.

Ślubowanie klas pierwszych 2014/2015

12-09-2014 Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze na Wawelu inaugurującą nowy rok szkolny, koncelebrowaną przez Biskupa Jana Szkodonia. Następnie przeszliśmy w uroczystym pochodzie z Wawelu na plac Mariacki. Po przemówieniach dyrektora Stępskiego, przedstawicieli Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji UMK, Wiceprezydenta II LO Łukasza Dziadura oraz Brata Kurkowego odbył się akt ślubowania. Krakowskie Bractwo Kurkowe reprezentowali: król Józef Durbas „Innowator” z marszałkami Jarosławem Marchwickim i Rafałem Wolframem, który jest absolwentem naszej szkoły. Krakowskie Bractwo Kurkowe jest blisko związane z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego.
Chórem II LO dyrygowała Agnieszka Jochymek-Trela. Szablę dla Najlepszego Absolwenta 2014 otrzymał (kontuzjowany) Marcin Janus z kl. 3h za osiągnięcia w ciągu trzech lat nauki: dwukrotne Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Sapere Auso, Nagrodę Edukacyjną Miasta Krakowa, tytuł Laureata IV oraz II miejsca Olimpiady Języka Łacińskiego, reprezentowanie Polski na Międzynarodowym Konkursie Języka Łacińskiego w Arpino, najlepszy wynik matury 2014 w województwie małopolskim, nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach. Do olimpiad i międzynarodowego konkursu Marcina przygotowywała prof. Elżbieta Sobańska. Hejnał Mariacki odegrał Radosław Mosurek z kl. 3k. Zdjęcia: archiwum szkoły, prof. Małgorzata Baran, prof. Marta Kobylińska-Kędzior.

Marcin Janus w Wiosce Olimpijskiej

Laureaci olimpiad przedmiotowych spotykają się co roku w Wiosce Olimpijskiej.Tegoroczna edycja połączona z Szkołą Letnią odbyła się w Pałacu w Ciążeniu nad Wartą. Przez siedem dni sierpnia olimpijczycy uczęszczali na warsztaty z różnych dziedzin (filozofia, psychologia, historia sztuki, komparatystyka, prawo, ekonomia), a także pod okiem indywidualnych tutorów naukowych przygotowywali własne referaty. Na zdjęciu Marcin Janus (Laureat II miejsca Olimpiady Języka Łacińskiego i reprezentant Polski na Międzynarodowym Konkursie Języka Łacińskiego we Włoszech) ósmy od lewej strony (zdj. Paweł Sobczuk). Jutro Marcin odbierze podczas ślubowania klas pierwszych Szablę Sobieskiego dla Najlepszego Absolwenta 2014.
2014 09 Wioska Olimpijska 2

Rada Młodzieżowa przy Konsulacie USA w Krakowie

radamlodziezowaZaproszenie do udziału:
1 sierpnia 2014 r. Konsulat Generalny USA obchodził 40-stą rocznicę otwarcia. Sięgając po najlepsze wzorce współpracy pomiędzy
instytucją a młodymi ludźmi postanowiliśmy utworzyć przy Konsulacie Youth Council(Radę Młodzieżową). Mamy przyjemność zaprosić zainteresowanych
udziałem w działaniach i szkoleniach Youth Council przy Konsulacie Generalnym USA w Krakowie do zgłaszania swojej kandydatury. Członkami Youth Council zostanie 40 młodych, aktywnych osób (wiek 18-23) z rejonu Polski Południowej, wybranych w trakcie otwartego procesu rekrutacji.
Zapraszamy Was serdecznie – Wspólnie możemy zmieniać świat! Termin zgłoszeń 5 października 2014 r. Formularz aplikacyjny

Stypendia SAPERE AUSO za ubiegły rok szkolny lub akademicki

logo_sapere auso

Do końca września uzdolnieni uczniowie (również klas I za osiągnięcia w gimnazjum) oraz studenci (do końca października) mogą składać wnioski o stypendium SAPERE AUSO. Wniosek składa się samodzielnie.
W Programie Stypendialnym SAPERE AUSO 2014/2015 przyznawane będą następujące stypendia:
a) stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, zwane dalej stypendium naukowym,
b) stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne, zwane dalej stypendium artystycznym,
c) stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe, zwane dalej stypendium sportowym,
d) stypendium dla uczniów i studentów niepełnosprawnych, zwane dalej stypendium dla niepełnosprawnych.
Strona Małopolskiej Fundacji Stypendialnej
Regulamin

Spotkanie z wychowawcami

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów wszystkich klas na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcą.
Spotkanie odbędzie się w dniu 16 września 2014 roku (wtorek).
kl. II godz. 17.00
kl. I i III godz. 18.15 (nie dotyczy klasy 3b – spotkanie odbyło się w dniu dzisiejszym)

 

Ślubowanie klas I

W dniu 12 września (piątek) odbędzie się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

godz. 8.00 – Msza Św. na Wawelu
po Mszy Św. przemarsz na Plac Mariacki, gdzie odbędą się główne uroczystości.

Serdecznie zapraszamy!

Wnioski o zasiłki i stypendia

Program „Pierwszy dzwonek” – dotacje na wsparcie zakupu podręczników i artykułów edukacyjnych dla rodzin wielodzietnych 4+ z co najmniej 4-giem dzieci (niezależnie od wysokości dochodu). Wnioski należy składać do 10 września 2014 w oddziałach MOPS lub GOPS. Wzory wniosków i szczegółowe informacje na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2014/2015 przysługuje uczniom z rodzin o miesięcznym dochodzie nie więcej niż 456, zł netto na osobę. Wnioski należy składać do 15 września 2014 w oddziałach MOPS lub GOPS. Wzory wniosków i szczegółowe informacje na stronie www.mops.krakow.pl

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Uczniowie z Krakowa składają wnioski o zasiłek szkolny w filiach dzielnicowych MOPS w Krakowie, właściwych dla miejsca zamieszkania. Uczniowie spoza Krakowa składają wnioski o zasiłek szkolny w urzędach gmin właściwych dla miejsca zamieszkania. Druki wniosków i informacje www.mops.krakow.pl www.bip.krakow.pl oraz na stronach internetowych gmin.Na prośbę Rodziny prof. Michała Krówczyńskiego udostępniamy link, pod którym można wpłacać pieniądze przeznaczone na prowadzenie poszukiwańFundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 70 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018"

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aktualnie online: 12
Dzisiaj: 1707
W tym tygodniu: 3489
W sumie: 3157013
bip