Wolontariusze na ceremonię losowania grup Mistrzostw Europy UEFA EURO U21

Mistrzostwa Europy UEFA EURO U21 Polska 2017 zbliżają się wielkimi krokami! Już 1 grudnia, w Centrum Kongresowym ICE Kraków dowiemy się, do jakich grup trafi 12 finalistów Turnieju w Polsce. Przygotowanie Final Draw to ogromne wyzwanie logistyczne, organizacyjne, którego realizacja bez pomocy wolontariuszy jest niemożliwa. Dołącz do grona wolontariuszy i weź udział w najważniejszym wydarzeniu grudnia! Oferta współpracy dotyczy uczniów pełnoletnich.

Sukces Chóru II LO w Mołdawii

9th International Choir Competition & Festival ”A ruginit frunza din Vii”  Mołdawia 2016
30-10-2016 Chór II LO pod dyrekcją prof. Agnieszki Jochymek-Treli zdobył Złoty Dyplom w kategorii chórów młodzieżowych w dziewiątej edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego 9th International Choir Competition & Festival ”A ruginit frunza din Vii” organizowanego w Kiszyniowie w Mołdawii w dniach 27.10-30.10.2016 r. W konkursie brały udział 22 chóry z Polski, Litwy, Słowacji, Rumunii, Ukrainy, Macedonii, Rosji i Mołdawii. Serdecznie gratulujemy! Zdjęcia: facebook.com/asociatiamuzicalcorala

Sobieszczak w Radiu Kraków

Staż w redakcji Radia Kraków 2016 Miło nam poinformować, że uczeń naszego liceum Karol Pawłowski z klasy 3f odbywa aktualnie staż w redakcji motoryzacyjnej Radia Kraków. Zazwyczaj można go usłyszeć podczas piątkowych audycji pt. „Radiostrada” między godziną 14 a 16. Zapraszamy do słuchania!

Szkolenie eTwinning

eTwinning szkolenie w  II LO w Krakowie 201628-10-2016 W naszej szkole odbyło się szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez ambasadora eTwinning (społeczność szkolna współpracująca za pomocą mediów elektronicznych oraz efektywna forma doskonalenia zawodowego nauczycieli) w Małopolsce, panią Dominikę Tokarz. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z systemem, zalogowanie szkoły oraz pokazanie nauczycielom możliwości nawiązywania współpracy bez granic. Szkolenie zorganizowała prof. Justyna Grzegorzyca.


Uczniowie i nauczyciele mogą wykorzystywać Internet we współpracy ponad granicami – współdziałać, wymieniać się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres możliwości edukacyjnych oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Cieszymy się, że dołączyliśmy do tego grona i będziemy informować o podejmowanych krokach. Wiedząc, że w realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy, już dzisiaj zapraszamy do współpracy.
Współpracę można rozpocząć z każdym zarejestrowanym w eTwinning nauczycielem, a w programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia i Turcja.

Warsztaty z edukacji globalnej PAH

Edukacja Globalna warsztaty PAH 201627-10-2016 W ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną odbyły się w szkole warsztaty z edukacji globalnej. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy 1b, którzy najpierw zostali zapoznani z zagadnieniem dostępu do edukacji w krajach globalnego Południa. Pełni kreatywności Sobieszczacy rozwiązując warsztatowe zadania określili m.in. bariery w dostępie do edukacji czy wyzwania edukacji w tych państwach. Trenerzy przekazali nam bezcenne informacje na temat tego, czym jest mądre pomaganie, co nas łączy z ludźmi na różnych kontynentach oraz jakie jest nasze miejsce i rola w łańcuchu globalnych współzależności. Opieka nad projektem ze strony szkoły prof. Eliza Wojtasik.
Zdjęcia Agnieszka Serwadczak facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna

Uroczystości Inwestytury Rycerskiego Orderu Św. Jana Kantego z udziałem II LO

Dnia 20 października 2016 roku w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie odbyły się uroczystości Inwestytury Rycerskiego Orderu Św. Jana Kantego. Uroczysta Msza Święta koncelebrowana była wraz z Inwestyturą Rycerzy św. Jana Kantego, pod przewodnictwem Ks. Infułata Władysława Gasidło. Oprawę wokalną zapewnił Chór Hejnał z Krakowa. W Uroczystości wzięła udział delegacja naszej Szkoły w składzie: Dyrektor mgr Marek Stępski, prof. Maria Szafraniec, prof. Aleksandra Martyniuk oraz przedstawiciele klasy 1c i 1j.

Spotkanie z pisarką

27-10-2016 Uczniowie z klasy 3a uczestniczyli dziś w spotkaniu autorskim z p. Barbarą Gawryluk – pisarką, tłumaczką i dziennikarką radiową. Spotkanie zorganizowane zostało przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z okazji 20 Międzynarodowych Targów Książki. Uczniowie mieli okazję poznać tajniki warsztatu pisarskiego autorki, dowiedzieć się jak realizuje się audycje radiowe promujące czytelnictwo i usłyszeć o fenomenie czytelniczym w krajach skandynawskich. Opieka: prof. Anna Czepiec-Mączka i prof. Elżbieta Kramarz.

Warsztaty na AGH z podstaw programowania

Projektu „Technologia w startupach” realizowany jest w ramach Krakowskiego Tygodnia Startupów, którego organizatorami jest Urząd Miasta Krakowa, Women in Technology, Kraków Miastem Startupów oraz Koło Naukowe SIBud działające przy AGH. Trenerami będą doświadczone w pracy z młodymi ludźmi osoby, na co dzień pracujące w branży IT. Szczegóły tutaj. Warsztaty odbędą się w budynku Wydziału Zarządzania AGH na ul. A. Gramatyka 10. Pierwsze wydarzenie rozpoczyna się już 3.11.

Polsko-niemiecki podręcznik historii dla II LO

Polsko-niemiecki podręcznik historii Europy cz.1 Europa Unsere Geschichte 1W ramach programu DSD II otrzymaliśmy pierwszą część podręcznika historii Europy w języku niemieckim. Wspólny podręcznik „Europa, Unsere Geschichte” opracowali historycy z obu krajów pod patronatem Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec, Witolda Waszczykowskiego i Franka-Waltera Steinmeiera. „Podręcznik ma charakter praktyczny, ponieważ od tej pory polscy i niemieccy uczniowie będą mogli poznawać wspólną historię Europy widzianą z tej samej perspektywy. Pozwoli to młodym ludziom lepiej zrozumieć wrażliwość historyczną sąsiadów, ułatwi dialog, pozwoli uwolnić się od stereotypów i nauczy większej tolerancji” – mówił szef polskiej dyplomacji podczas prezentacji książki w berlińskiej szkole im. Roberta Jungka.
Polsko-niemiecki podręcznik historii Europy cz.1
Z książki będą mogli korzystać wszyscy uczniowie znający język niemiecki. Z Ministrem Steinmeierem nasi uczniowie spotkali się podczas pobytu w Berlinie w roku 2009.

Szkolne Koło Debat zaprasza na szkolenie

W piątek 28.10.2016 r. o godz. 15.00 w sali teatralnej odbędzie się szkolenie „Jestem zwycięzcą” poprowadzone przez Mikołaja Krupę, członka Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, absolwenta naszego liceum oraz prowadzącego Szkolne Koło Debat. Szkolenie będzie miało charakter motywacyjny, a także zachęcający do przyłączenia się do Szkolnego Koła Debat. Po szkoleniu przeprowadzone zostaną warsztaty na temat radzenia sobie z tremą. Najmocniej zachęcamy pierwszoklasistów, ponieważ chcemy rozpocząć oficjalnie tegoroczną rekrutację do Koła. Osobą odpowiedzialną za SKD oraz organizację szkolenia jest dr Olga Błyskal.

60. rocznica powstania 1956 roku na Węgrzech z udziałem II LO

4
W 60. rocznicę antykomunistycznego powstania 1956 r. na Węgrzech, w Krakowie odbyły się imprezy związane z uczczeniem tej daty. Na zaproszenie Ambasadora Republiki Węgierskiej w RP dr. Ivána Gyurcsika i Konsul Generalnej w Krakowie dr. Adrienne Körmendy, w uroczystościach 20 X wzięła udział delegacja naszej Szkoły w składzie: dyr. mgr Marek Stępski, Szef NSZZ „Solidarność” II LO mgr Marek Ciepała i dr Tomasz Podgórski. Zaproszona była również mgr Katarzyna Kamizela, jednak nie mogła wziąć udziału ze względu na obowiązki rodzinne.

Dzień 23 X jest świętem Narodowym na Węgrzech. W tym dniu w 1956 r. rozpoczęło się powstanie przeciw władzom komunistycznym, krwawo stłumione po wkroczeniu armii sowieckiej 4 XI. Zginęło około 20 000 Węgrów, zaś ponad 200 000 wyemigrowało na Zachód.
Krakowskie uroczystości w dniu 20 X rozpoczęły się o godz. 16.30 otwarciem wystawy „Złoty Wiek Malarstwa Węgierskiego” w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Ten bardzo ciekawy wernisaż uświetniony został znakomitą oprawą muzyczną. Wieczorem o godz. 19.00 w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach miał miejsce uroczysty raut z udziałem wielu znakomitych gości. Ze strony węgierskiej uczestniczyli m.in. Pani Konsul dr Adrienne Körmendy, wiceminister Kancelarii Premiera Pan Nándor Csepreghy i Sekretarz Stanu Pan István Ijgyártó z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu. Ze strony polskiej raut uświetnili m.in. Prezydent m. Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, przedstawiciel JE Prezydenta RP Podsekretarz Stanu Wojciech Kolarski, rektorzy niektórych wyższych uczelni, ppłk Beata Obrzut z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, prezes Fundacji Sądeckiej, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy Pan Zygmunt Berdychowski i krakowscy radni. Ze sfer arystokratycznych obecni byli Państwo Łastowieccy, uczestniczący niedawno w uroczystości odsłonięcia tablicy hr. Jana Szembeka w naszej szkole. Uwagę zwracała obecność dwóch górali w pięknych strojach ludowych.
Dyr. Marek Stępski w serdecznych słowach na ręce Pani Konsul złożył najlepsze życzenia dla szlachetnego Narodu Wegierskiego, z którym łączy Polaków nie tylko historia, ale i żywotne wspólne interesy w obecnej Europie.
23 X w katedrze wawelskiej odbyła się uroczysta msza św., w której przyjęli udział m.in. bp Lajos Varga z Vac oraz sekretarz stanu Miklós Soltés. W tym samym dniu w imponujących obchodach w Budapeszcie wziął udział, jako jedyna zaproszona głowa państwa, JE Prezydent RP dr Andrzej Duda, absolwent naszego Liceum.

Uniwersytecki Fakultet Geograficzny cz.1

07 października 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wydziałem Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego a II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie dotyczące wzajemnej współpracy.Inicjatorką i zarazem opiekunem tego przedsięwzięcia ze strony naszej szkoły jest prof. Urszula Batorska. Opiekunem ze strony UP w Krakowie jest Pani dr hab. Danuta Piróg.

W tym roku szkolnym uczniowie z dwóch grup rozszerzeń z geografii uczestniczą w comiesięcznych zajęciach prowadzonych na uczelni lub w terenie przez pracowników naukowych UP w Krakowie. W przyszłości planujemy rozszerzyć zakres naszej współpracy poprzez zorganizowanie zajęć na uczelni również dla wybranych uczniów klas pierwszych.
24.10.2016 r w Instytucie Geografii UP w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie uczniów grup g11 i g41. Uczniowie wysłuchali wykładu i odbyli ćwiczenia z dr Pawłem Strusiem.
Dr Paweł Struś proponuje ciekawe linki
Mapy cyfrowe

Jedenasta na IDO World Street Dance Championships 2016

Street Dance World Championships 2016MŚ Street Dance Graz 201623-10-2016 Uczennica klasy 3e Natalia Kaczmarczyk wróciła z Austrii z Mistrzostw Świata w Tańcu Hiphop-, Electric boogie- and Break-dance 2016. W kategorii hip-hop formacja New Vena X, w której tańczy Natalia (na zdjęciu z MŚ pierwsza od lewej strony), zajęła 11 miejsce na świecie. Serdecznie gratulujemy!

Oferta warsztatowa studentów AGH „W minutę do efektu”

screen-shot-10-19-16-at-10-46-pmStudenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” działające przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Stowarzyszenia Korony Północnego Krakowa zaprosza do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu pn.
„W minutę do efektu”.  W  ofercie dwuetapowe warsztaty ( każdy trwający 90 minut) oparte o tematykę Lean Management (ang. Szczupłe Zarządzanie), która wykorzystywana jest powszechnie w dziedzinie Inżynierii Produkcji. Kontakt: tel. 502-087-935 lub drogą elektroniczną, na  adres e-mail: wminutedoefektu@gmail.com

Spotkanie z kpt. Stanisławem Szuro

Spotkanie z kpt. Stanisławem Szuro 21.10.2016
21-10-2016 Dziś odbyło się w Auli spotkanie z kapitanem Wojska Polskiego Stanisławem Szuro, więźniem obozów hitlerowskich i komunistycznych. Wizyta Pana Stanisława była niepowtarzalną okazją poznania historii widzianej oczyma uczestnika wydarzeń, a nietypowa lekcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych w Auli uczniów. Organizacja: klasa 3f pod opieką prof. Katarzyny Jedynak i prof. Olgi Błyskal.

V edycja projektu „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej/Oddział w  Krakowie,  Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie i Muzeum Archeologicznego w Krakowie zapraszamy​ bardzo serdecznie  do udziału w V edycji projektu „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Szczegóły tutaj

Wycieczka klasy 1d w Góry Świętokrzyskie

Wycieczka integracyjna klasy 1d 2016
W dniach 17-19 października 2016 klasa 1d była na wycieczce integracyjnej pod opieką Wychowawczyni prof. Urszuli Batorskiej i prof. Agaty Reichert-Zaczek. Przez trzy dni zwiedzaliśmy zamki (Chęciny i Krzyżtopór), klasztory (na górze Święty Krzyż i św. Katarzyny), spacerowaliśmy po leśnych i górskich szlakach (Łysa Góra), a także odwiedziliśmy Jaskinię Raj, Park Jurajski w Bałtowie oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Mimo napiętego programu nie zabrakło czasu na integrację przy ognisku i nie tylko.

Relacja z wycieczki do Francji

Wycieczka do Francji 2016
W dniach 10-16 października odbyła się kolejna wycieczka językowo-krajoznawcza do Francji zorganizowana przez prof. Annę Mazan-Stachurę. Uczniowie II LO mieli okazję zobaczyć wodospad na Renie, metropolię Zurych, malownicze miasteczko w stolicy Sabaudii – Annecy zwane „alpejską Wenecją” oraz Riwierę Francuską. Największą atrakcją wycieczki był wyjazd kolejką w Chamonix na jeden ze szczytów Alp Francuskich – Aiguille du Midi na wysokość 3842m n.p.m., skąd uczniowie podziwiali szczyt Mont Blanc. Ogromne wrażenie na wszystkich zrobił Wielki Kanion Rzeki Verdon. Uczestnicy zwiedzili Niceę – stolicę Lazurowego Wybrzeża, Cannes oraz Grasse – francuską stolicę perfum, gdzie mieli okazję poznać tajniki powstawania zapachów. Ostatnim przystankiem był Mediolan – światowa stolica mody.

Babia Góra zdobyta!

Babia Góra 15.10.2016
15-10-2016 W sobotę Szkolne Koło Górskie 'Sobieski Sunrise Team’  wędrowało szlakami pasma babiogórskiego w Beskidzie Żywieckim. Zamówiliśmy piękną, słoneczną pogodę i wyruszyliśmy w pełni sił na szlak! Zaczęliśmy wycieczkę z Przełęczy Krowiarki skąd czerwonym szlakiem doszliśmy przez Sokolicę, Kępę i Gówniak na Diablak, by dalej zejść do schroniska „Markowe Szczawiny” na ciepłą strawę. Następnie szliśmy niebieskim szlakiem znów na przełęcz Krowiarki, skąd wróciliśmy do Krakowa. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom wycieczki, a także absolwentom i sympatykom!

Radny IV Młodzieżowej Rady Krakowa z kl. 3j

IV kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa 2016-2017
15-10-2016  Od dziś trwa IV kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Naszą szkołę reprezentował radny Wojciech Firek kl. 3j. Podczas sesji inauguracyjnej młodzieżowi radni wysłuchali przemówień przybyłych gości i złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie wybrali Prezydium. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Krakowa został Konrad Grybel z Technikum Komunikacyjnego Nr 25. Przed nimi ciekawa i z całą pewnością pełna wrażeń i przedsięwzięć kadencja.


W kadencji 2014/2015 radną i jednocześnie Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa była Magdalena Graca kl. 3d, a w kadencji 2015/2016 radnym był Kamil Jastrzębski kl. 3g. Młodzieżowa Rada Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana Uchwałą Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. i jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Krakowa. Kadencja Rady trwa od października do czerwca danego roku szkolnego. Zdj. MRK.

październik 2016
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Aktualnie online: 7
Dzisiaj: 123
W tym tygodniu: 7452
W sumie: 5012853

bip